Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых положений об управлении по вопросам физической культуры и спорта областной, Севастопольской, Главном управлении по вопросам физической культуры и спорта Киевской городской государственной администрации, об отделе по вопросам физической культуры и спорта районной, районной в гг. Киеве и Севастополе государственной администрации

КМ Украины
Постановление КМ от 17.07.2003 № 1099
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2003 р. N 1099

Київ

Про затвердження типових положень про управління з питань фізичної культури і спорту обласної, Севастопольської, Головне управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської державної адміністрації, про відділ з питань фізичної культури і спорту районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 лютого 2006 року N 78)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про управління з питань фізичної культури і спорту обласної, Севастопольської, Головне управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської державної адміністрації;

Типове положення про відділ з питань фізичної культури і спорту районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації.

2. Внести до примірних переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2000 р. N 733 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 18, ст. 745; 2003 р., N 21, ст. 945), такі зміни:

1) у пункті 2 примірного переліку управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації:

позицію "Управління з питань фізичної культури і спорту" виключити;

доповнити пункт після позиції "Головне управління молодіжної політики" такою позицією:

"Головне управління з питань фізичної культури і спорту";

2) у пункті 2 примірного переліку управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної в місті Києві державної адміністрації позицію "Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту" замінити такими позиціями:

"Відділ з питань фізичної культури і спорту

Відділ у справах сім'ї та молоді".

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління з питань фізичної культури і спорту обласної, Севастопольської, Головне управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської державної адміністрації

1. Управління з питань фізичної культури і спорту обласної, Севастопольської, Головне управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської держадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, що утворюється головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та підзвітне і підконтрольне голові відповідної держадміністрації та Держкомспорту.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомспорту, розпорядженнями голови відповідної місцевої держадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації на відповідній території державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

здійснення разом з відповідними структурними підрозділами місцевих держадміністрацій, органами місцевого самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту;

забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів державних та реґіональних програм, планів і прогнозів з питань фізичної культури і спорту;

2) розробляє разом з відповідними структурними підрозділами місцевих держадміністрацій, органами місцевого самоврядування за участю об'єднань громадян проекти програм з питань фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов'язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд відповідної держадміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;

3) забезпечує:

формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

організацію роботи з фізичного виховання і провадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

4) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в області (місті);

5) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту в області (місті);

6) розробляє пропозиції стосовно удосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, та в установленому порядку вносить їх на розгляд відповідної місцевої держадміністрації та Держкомспорту;

7) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

8) сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського руху в області (місті);

9) забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

10) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

11) бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо збільшення обсягів виробництва спортивних товарів і обладнання, створенні та зміцненні матеріально-технічної бази об'єктів спортивного призначення;

12) здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в області (місті), використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

13) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури і спорту;

14) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні та науково-практичні семінари, конференції, інші заходи;

15) реєструє спортивні рекорди та досягнення області (міста), подає в установленому порядку Держкомспорту документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами області (міста);

16) сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;

17) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

18) сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту, подає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

19) комплектує склад збірних команд області (міста) за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх;

20) взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об'єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеними двосторонніми договорами;

21) залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

22) організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області (місті);

23) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань фізичної культури і спорту;

24) здійснює в установленому порядку фінансування закладів, підприємств, установ та організацій з питань фізичної культури і спорту, що належать до сфери управління відповідної місцевої держадміністрації;

25) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери управління відповідної місцевої держадміністрації, виступає замовником їх будівництва, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об'єктах;

26) сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів, подає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;

27) сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській та видавничій діяльності з питань фізичної культури і спорту;

28) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в управлінні;

29) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з Держкомспортом.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою відповідної держадміністрації за поданням начальника управління, погодженим з Держкомспортом.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів, інших працівників управління;

затверджує структуру управління, положення про структурні підрозділи управління та функціональні обов'язки працівників управління;

виконує згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту;

виконує у межах своїх повноважень затверджений в установленому порядку кошторис управління;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників відділів з питань фізичної культури і спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій та їх заступників;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, може створюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів відповідної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, відділів з питань фізичної культури і спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, представники фізкультурно-спортивних товариств та інших громадських організацій.

Засідання колегії проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Склад колегії затверджується головою відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

10. Для розгляду рекомендацій та пропозицій щодо визначення і реалізації основних напрямів діяльності управління, вирішення найважливіших питань розвитку фізичної культури і спорту в управлінні можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.

11. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників управління визначає голова відповідної держадміністрації у межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова відповідної держадміністрації після їх експертизи, що проводиться фінансовим управлінням.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань фізичної культури і спорту районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації

1. Відділ з питань фізичної культури і спорту районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, що утворюється головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові держадміністрації та управлінню з питань фізичної культури і спорту відповідно обласної, Севастопольської, Головному управлінню з питань фізичної культури і спорту Київської міської держадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держкомспорту, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, наказами начальника управління з питань фізичної культури і спорту обласної та Севастопольської, Головного управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської держадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань фізичної культури і спорту;

забезпечення підготовки та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

розроблення заходів щодо збільшення обсягу виробництва спортивних товарів та обладнання, залучення до цієї роботи інвестора, зміцнення матеріально-технічної бази об'єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає на розгляд місцевої держадміністрації пропозиції до проектів реґіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення стану фізичного виховання і спорту, а також фінансування та матеріально-технічного забезпечення їх реалізації;

2) розробляє проекти районних, районних у мм. Києві та Севастополі програм з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання;

3) організовує підготовку аналітичних матеріалів про стан та розвиток фізичної культури і спорту, проведення досліджень з цих питань;

4) забезпечує:

формування та затвердження календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарного плану спортивних заходів області (міста);

проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань фізичної культури і спорту;

5) готує і подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту у районі (районі у мм. Києві та Севастополі);

6) залучає в установленому порядку фізкультурно-спортивні, інші громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і проектів, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;

7) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи органів, до компетенції яких належать питання фізичної культури і спорту, сприяє інформаційно-пропагандистській діяльності;

8) веде облік роботи, що проводиться у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні рекорди та досягнення району (району у мм. Києві та Севастополі);

9) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших категорій працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури і спорту;

10) забезпечує здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

11) комплектує склад збірних команд району (району у мм. Києві та Севастополі) за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного і міського рівня;

12) організовує роботу з підготовки спортивного резерву, координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального процесу, за погодженням з управлінням з питань фізичної культури і спорту обласної, Севастопольської, Головного управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської держадміністрації планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі (районі у мм. Києві та Севастополі);

13) здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів, що належать до сфери управління місцевої держадміністрації, та відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

14) сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку фізкультурно-спортивних програм, активізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та спорту серед інвалідів;

15) подає організаційну та консультаційно-методичну допомогу громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

16) сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту;

17) організовує та забезпечує проведення фізкультурно-спортивних заходів, що сприяють пропаганді здорового способу життя, розвитку олімпійського та параолімпійського руху;

18) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

19) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням відповідно із заступником голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та начальником управління з питань фізичної культури і спорту обласної, Севастопольської, Головного управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської держадміністрації.

8. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

затверджує структуру відділу, положення про структурні підрозділи відділу та функціональні обов'язки працівників відділу;

виконує згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту;

виконує у межах своїх повноважень затверджений в установленому порядку кошторис відділу;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

9. У відділі може утворюватися дорадчий орган для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції.

До складу дорадчого органу можуть входити керівники інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за їх згодою).

10. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників визначає голова відповідної місцевої держадміністрації у межах виділених асигнувань.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова місцевої держадміністрації після їх експертизи, що проводиться фінансовим управлінням (відділом).

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос