Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственной аттестации системы внутрифирменного экспортного контроля, созданной субъектом осуществления международных передач товаров

КМ Украины
Постановление КМ от 17.07.2003 № 1080
редакция действует с 28.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2003 р. N 1080

Київ

Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 травня 2006 року N 726
,
 від 18 січня 2012 року N 24
,
від 21 лютого 2018 року N 99

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю (далі - система контролю), створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (далі - суб'єкт міжнародних передач).

2. Для цілей цього Порядку під товарами, що підлягають державному експортному контролю, слід розуміти товари військового призначення та подвійного використання (у тому числі товари, що містять відомості, які становлять державну таємницю), міжнародні передачі яких здійснюються на підставі дозволів або висновків Держекспортконтролю.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

3. Державна атестація системи контролю здійснюється Держекспортконтролем з метою підтвердження виконання суб'єктом міжнародних передач комплексу заходів організаційного, правового, інформаційного та іншого характеру щодо дотримання ним та підпорядкованими йому структурними підрозділами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю.

4. Створення системи контролю та її державна атестація є обов'язковою для суб'єкта міжнародних передач, який має намір отримати від Кабінету Міністрів України повноваження на здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, або в разі, коли цей суб'єкт має намір отримати генеральний чи відкритий дозвіл або висновок на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, або генеральний чи відкритий висновок на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач таких товарів.

5. Для проведення державної атестації системи контролю суб'єкт міжнародних передач надсилає до Держекспортконтролю:

1) письмову заяву з проханням здійснити державну атестацію системи контролю;

2) засвідчену в установленому порядку копію спеціального дозволу на право провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (або довідку про відсутність такого дозволу);

(підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

3) документи, що свідчать про виконання ним організаційних, правових, інформаційних та інших заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, а саме:

копію наказу про створення служби (підрозділу, групи) експортного контролю, її підпорядкування та про призначення керівника або відповідальної за цей напрям роботи особи. В наказі визначаються завдання служби (підрозділу, групи) або функціональні обов'язки відповідальної особи, порядок взаємодії з іншими підрозділами та особи, відповідальні за взаємодію з Держекспортконтролем;

копію положення про службу (підрозділ, групу) експортного контролю суб'єкта міжнародних передач та наказу про затвердження цього положення;

відомості про:

- створення бази даних на електронних і паперових носіях про законодавчі та інші нормативно-правові акти у галузі державного експортного контролю;

абзац шостий підпункту 3 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

- зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення зазначених міжнародних передач за останні два роки;

(абзац сьомий підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

- заяви на отримання дозволів або висновків, а також документи про гарантії стосовно здійснення міжнародних передач таких товарів та отримані від Держекспортконтролю документи за цими заявами за останні два роки;

(абзац восьмий підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

- звіти про фактичне використання дозволів або висновків, а також документи про зазначені гарантії за останні два роки;

(абзац дев'ятий підпункту 3 пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

4) підписаний керівником суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів або уповноваженою на те особою документ, що містить його зобов'язання щодо:

(абзац перший підпункту 4 пункту 5 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю;

відмови від здійснення будь-яких міжнародних передач товарів, у результаті яких може бути порушено законодавство та міжнародні зобов'язання України або заподіяна шкода її національним інтересам;

відмови від здійснення міжнародних передач товарів без отримання відповідних дозволів або висновків за наявності інформації про наміри або можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до інших держав, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки, або для військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлено повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення;

відмови від укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач будь-яких товарів або відмови від участі у їх виконанні, якщо йому стало відомо, що такі товари можуть бути використані іноземними державами або іноземними суб'єктами господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;

відмови від виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач будь-яких товарів, якщо йому стало відомо, що товари будуть використані з іншою метою або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в договорах (контрактах) чи пов'язаних з ними документах, на підставі яких отримано дозволи або висновки, а також міжнародні імпортні сертифікати;

своєчасного подання до Держекспортконтролю звітності про фактичне використання отриманих від нього дозволів або висновків.

6. Документи, надіслані суб'єктом міжнародних передач, розглядаються створюваною Держекспортконтролем комісією з державної атестації системи контролю (далі - комісія). До складу комісії, який затверджується наказом Голови Держекспортконтролю, включаються представники МЗС, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, спеціалісти підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726)

7. Держекспортконтроль та інші центральні органи виконавчої влади можуть направляти своїх представників, які є членами комісії, до суб'єктів міжнародних передач з метою визначення наявності та рівня функціонування системи контролю у цих суб'єктів.

8. За результатами розгляду документів, поданих суб'єктом міжнародних передач, і перевірки наявності та рівня функціонування системи контролю комісія більшістю голосів присутніх на засіданні членів схвалює висновок щодо доцільності прийнятого рішення про державну атестацію системи контролю або відмови в такій атестації, який оформляється протоколом, що підписується членами комісії.

9. Рішення про державну атестацію системи контролю або про відмову в такій атестації приймається Головою Держекспортконтролю з урахуванням висновку комісії протягом 45 днів після подання до Держекспортконтролю документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, та оформляється наказом.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

10. За результатами державної атестації системи контролю Держекспортконтроль видає свідоцтво за зразком згідно з додатком (далі - свідоцтво), яке підписується Головою Держекспортконтролю.

11. Свідоцтво видається строком на три роки, після закінчення якого система контролю підлягає переатестації.

12. До заяви про переатестацію системи контролю, що подається до Держекспортконтролю не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії свідоцтва, суб'єкт міжнародних передач додає документ, зазначений в підпункті 4 пункту 5 цього Порядку, та відомості щодо функціонування системи контролю та про відсутність змін у документах, на підставі яких було видано свідоцтво. У разі внесення змін у зазначені документи до Держекспортконтролю подаються оновлені та належним чином засвідчені копії відповідних документів.

13. Підставою для відмови в державній атестації (переатестації) системи контролю можуть бути:

недостовірні відомості в документах, поданих суб'єктом міжнародних передач до Держекспортконтролю;

неодноразові порушення зазначеним суб'єктом вимог законодавства в галузі державного експортного контролю;

негативний висновок комісії.

Повідомлення про відмову в державній атестації (переатестації) системи контролю Держекспортконтроль надсилає суб'єктові протягом 7 днів після прийняття такого рішення.

14. Рішення про державну атестацію системи контролю може бути скасовано у разі:

подання суб'єктом міжнародних передач заяви про скасування цієї атестації;

реорганізації або ліквідації зазначеного суб'єкта;

визнання суб'єкта банкрутом;

невиконання суб'єктом вимог законодавства у галузі державного експортного контролю.

У разі скасування рішення про державну атестацію системи контролю свідоцтво анулюється.

15. Рішення про скасування державної атестації системи контролю приймається Головою Держекспортконтролю за результатами перевірки функціонування системи контролю та їх розгляду комісією і надсилається суб'єкту міжнародних передач в 10-денний строк після прийняття такого рішення.

16. Оскарження рішення про відмову в державній атестації (переатестації) чи про скасування державної атестації системи контролю провадиться в установленому законодавством порядку.

17. У разі втрати свідоцтва Держекспортконтроль видає його дублікат на підставі заяви суб'єкта міжнародних передач, в якій зазначаються обставини його втрати.

18. Облік суб'єктів міжнародних передач, яким видано свідоцтво, веде Держекспортконтроль.

 

Зразок

Державний Герб України

Державна служба експортного контролю України

СВІДОЦТВО
N __
про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" система внутрішньофірмового експортного контролю, створена суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів
__________________________________________________________________,
                                          (повне найменування та місцезнаходження суб'єкта) 

зареєстрованим в Держекспортконтролі ___ ____________ 200_ р. за N ____, атестована.

Свідоцтво дійсне до ___ ____________ 200_ р.

Голова 

_____________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

____________

Опрос