Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении выполнения международных обязательств Украины в связи с присоединением к Протоколу об охране окружающей среды к Договору об Антарктике

КМ Украины
Постановление КМ от 16.06.2003 № 908
редакция действует с 22.03.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 червня 2003 р. N 908

Київ

Про забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 серпня 2012 року N 725
,
 від 29 травня 2013 року N 380
,
 від 25 грудня 2013 року N 955
,
від 16 березня 2017 року N 157

З метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з приєднанням до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб у районі дії Договору про Антарктику, що додається.

2. Визначити Міністерство освіти і науки уповноваженим органом з питань виконання вимог Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 725,
від 16.03.2017 р. N 157)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
надання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб в районі дії Договору про Антарктику

(У тексті Порядку слово "МОН" замінено словом "Держінформнауки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 року N 725)

(У тексті Порядку слово "Держінформнауки" замінено словом "МОН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року N 157)

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Протоколу про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (далі - Протокол) з метою визначення механізму розгляду заяв на отримання дозволу на провадження діяльності у районі дії Договору про Антарктику (далі - дозвіл), матеріалів з оцінки впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище Антарктики та загальних вимог до порядку видачі, зупинення та анулювання дозволів, контролю за дотриманням умов дозвільної діяльності.

2. Будь-яка діяльність у районі дії Договору про Антарктику, крім забороненої Протоколом та Договором про Антарктику, провадиться на підставі дозволу, що видається МОН.

Цей Порядок не поширюється на видачу дозволів на провадження діяльності, пов'язаної з використанням морських живих ресурсів, які видаються відповідно до положень Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики від 20 травня 1980 року.

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. N 157,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Провадження діяльності у районі дії Договору про Антарктику без дозволу забороняється.

3. Для отримання дозволу фізична або юридична особа (далі - заявник), яка має намір провадити діяльність у районі дії Договору про Антарктику, подає МОН заяву за зразком згідно з додатком 1.

4. До заяви додаються матеріали з оцінки впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище Антарктики, підготовлені з метою отримання достовірних даних про очікувані наслідки провадження зазначеної діяльності відповідно до вимог Додатка I до Протоколу.

5. Заява на отримання дозволу реєструється МОН у спеціальному журналі з присвоєнням номера, який надалі зазначається на всіх документах заявника стосовно його діяльності.

6. Для розгляду заяв МОН утворюється Комісія як постійний дорадчий орган, до складу якої входять представники міністерств, інших органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, Національного антарктичного наукового центру, учені, фахівці-практики з питань вивчення Антарктики.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 725)

Положення про Комісію та її персональний склад затверджуються МОН.

7. За результатами розгляду матеріалів оцінки впливу діяльності на навколишнє середовище Антарктики Комісія готує висновок щодо можливості надання дозволу та передає його МОН.

8. Рішення про видачу дозволу або відмову у його видачі приймається МОН протягом 30 календарних днів після отримання висновку Комісії.

У разі відмови у видачі дозволу заявникові надсилається відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

У разі потреби МОН має право вимагати від заявника надання додаткових матеріалів та інформації залежно від характеру його діяльності.

Дозвіл видається на безоплатній основі за формою згідно з додатком 2 і не може бути переданий іншим особам.

Абзац п'ятий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

9. У разі коли Комісія зробила висновок про значний негативний вплив діяльності заявника на навколишнє середовище Антарктики, МОН може прийняти рішення про необхідність проведення всебічної (поглибленої) оцінки впливу діяльності на навколишнє середовище Антарктики, про що повідомляє заявника.

На підставі поданих матеріалів і висновку Комісії заявник готує попередні матеріали всебічної (поглибленої) оцінки впливу діяльності на навколишнє середовище Антарктики та надсилає їх МОН.

МОН розглядає попередні матеріали всебічної (поглибленої) оцінки впливу діяльності на навколишнє середовище Антарктики і приймає рішення про їх передачу МЗС для подання на обговорення Консультативним Сторонам Договору про Антарктику і Комітету з охорони навколишнього середовища Договору про Антарктику у визначений Протоколом термін.

Заявник з урахуванням результатів обговорення попередніх матеріалів всебічної (поглибленої) оцінки впливу діяльності на навколишнє середовище Антарктики на Консультативній нараді країн - учасниць Договору про Антарктику готує остаточні матеріали, доопрацьовані згідно з висловленими під час обговорення зауваженнями і пропозиціями, та подає їх на розгляд МОН. Після розгляду цих матеріалів і прийняття рішення щодо видачі дозволу (відмови в його видачі) МОН передає остаточні матеріали і своє рішення Консультативним Сторонам Договору про Антарктику у визначений Протоколом термін.

10. У дозволі зазначаються умови (обмеження) провадження діяльності, необхідні для мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище Антарктики.

У дозволі на вилучення з популяції будь-якої живої істоти або інше втручання, що стосується місцевої флори і фауни, відповідно до статті 3 Додатка II до Протоколу зазначаються:

конкретна кількість живих організмів, що можуть бути вилучені з популяції, але не більше ніж це потрібно для наукових цілей;

перелік і опис технологій, застосування яких не викликає летальних випадків у разі вилучення живих організмів;

інші умови стосовно видів, які особливо охороняються, згідно з доповненням А до Додатка II до Протоколу.

У дозволі на ввезення будь-яких тварин або рослин (включаючи віруси, бактерії, дріжджі та гриби) відповідно до статті 4 Додатка II та доповнення Б до Додатка II до Протоколу зазначаються:

види, кількість тварин і рослин (у разі потреби - вік, стать) і заходи для запобігання їх втратам і контактам з місцевою флорою і фауною;

заходи, що мають бути вжиті, зокрема передбачені у доповненні В до Додатка II до Протоколу, для запобігання внесенню мікроорганізмів (вірусів, паразитів, бактерій, дріжджів та грибів), не присутніх у місцевій флорі і фауні;

умови вивезення будь-яких рослин або тварин із зони дії Договору про Антарктику після закінчення антарктичної діяльності або видалення шляхом їх спалювання в низькоемісійному сміттєспалювальнику чи за допомогою інших ефективних засобів для запобігання ризику завдання шкоди місцевій флорі і фауні.

11. Доступ до антарктичного району, що особливо охороняється, здійснюється тільки за дозволом, виданим відповідно до статті 7 Додатка V до Протоколу.

12. У разі коли живі організми, які планується вилучити з природного середовища з метою подальшого транспортування в Україну, належать до зразків видів, що регулюються Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, які перебувають під загрозою зникнення (далі - CITES), у дозволі разом з видом та кількістю організмів, які заплановано вилучити, зазначаються номер і дата видачі сертифіката CITES на інтродукцію зразків, визначених у Конвенції. Сертифікат CITES додається до дозволу.

13. Заявник протягом місяця після закінчення терміну дії дозволу подає на розгляд МОН звіт про результати діяльності, який містить інформацію про її вплив на навколишнє середовище Антарктики. Звіти реєструються та зберігаються МОН протягом 5 років.

14. Заявник повідомляє МОН про непередбачений вплив на навколишнє середовище Антарктики і надзвичайні ситуації, що виникли під час провадження діяльності, на яку було видано дозвіл, протягом доби після настання таких подій.

15. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з безпекою людського життя або суден, літаків, устаткування, засобів обслуговування, які мають високу цінність, заявник діє за планами, затвердженими Національним антарктичним науковим центром, МОН і ДСНС.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 725,
 від 29.05.2013 р. N 380)

16. Під час поводження з відходами, що утворюються у результаті провадження запланованої діяльності, заявник зобов'язаний керуватися положеннями Додатка III до Протоколу щодо видалення і управління ліквідацією відходів та Додатка IV - щодо запобігання забрудненню морського середовища.

17. У разі порушення заявником зазначених у дозволі умов (обмежень) провадження діяльності, його дію може бути зупинено до усунення виявлених порушень на термін не більш як 6 місяців. Якщо в установлений термін порушення не будуть усунуті, дозвіл анулюється. Рішення про анулювання дозволу або припинення його дії приймається МОН.

18. Підставою для зупинення або анулювання дозволу є інформація офіційних спостерігачів за виконанням вимог Протоколу, українських та іноземних антарктичних станцій і експедиційних суден про порушення зазначених у дозволі умов (обмежень) провадження діяльності.

19. У разі втрати дозволу МОН видає заявнику його дублікат за письмовою заявою.

20. МОН веде облік виданих, зупинених або анульованих дозволів, документів, пов'язаних з використанням дозволів, а також звітів про результати діяльності у районі дії Договору про Антарктику.

21. Контроль за дотриманням зазначених у дозволі умов (обмежень) провадження діяльності здійснюється офіційними спостерігачами за виконанням вимог Протоколу, призначеними в установленому порядку.

 

Зразок

ЗАЯВА
на отримання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб у районі дії Договору про Антарктику

Заявник _____________________________________________________
                      (для юридичних осіб - повна назва організації із зазначенням організаційно-
_____________________________________________________________
                правової форми; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові повністю) 

1. Відомості про заявника:

Юридична адреса _____________________________________________
Телефон ________ факс ________ телекс ________ E-mail ____________
Розрахунковий рахунок _________________________________________
                                                         (для фізичних осіб - ідентифікаційний код, паспортні дані - 
_____________________________________________________________
                                                  серія, номер, ким і коли виданий) 

Відповідальна особа, що призначається заявником для контактів
_____________________________________________________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові, посада, телефон, E-mail, поштова адреса)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Відомості про діяльність, що планується провадити в Антарктиці

Найменування (вид) діяльності _________________________________
_____________________________________________________________

Обґрунтування доцільності провадження діяльності ________________
_____________________________________________________________

Мета провадження діяльності ___________________________________
_____________________________________________________________

Основні очікувані результати діяльності і дані, що підлягають зберіганню в національних та міжнародних базах даних
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Відомості про підтримку діяльності з боку органів державної влади, неурядових та міжнародних організацій (наявність рішень про виділення грантів тощо)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Відомості про органи державної виконавчої влади, інші юридичні та фізичні особи, у тому числі іноземні, що беруть участь у провадженні діяльності
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Календарний план проведення робіт. Термін дії дозволу на провадження діяльності
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Дані про район діяльності

Район проведення робіт ________________________________________
_____________________________________________________________
Станція, база, судно, територія, акваторія __________________________
                                                                                                                   (координати) 

Спосіб доставки в Антарктику ___________________________________

Необхідність використання транспортних засобів в Антарктиці _______
_____________________________________________________________
                                                                         (в акваторії) 
_____________________________________________________________
                                                                       (на континенті) 

Спосіб розміщення _____________________________________________
                                                               (польовий табір, антарктична станція тощо)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Дані про персонал, що провадить діяльність

Прізвище, ім'я та по батькові 

Громадянство 

Професія, кваліфікація 

Вік 

Досвід роботи в Антарктиці 

Інші відомості 

5. Дані про транспортні засоби, що будуть використовуватися заявником

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Матеріально-технічне забезпечення, необхідне заявнику, від Української антарктичної експедиції

Будинки, приміщення __________________________________________
                                                                                                     (площа)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Розрахункова потужність споживаної електроенергії, кількість необхідної електроенергії
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Наземний транспорт ___________________________________________
                                                                                                   (вид)
_____________________________________________________________

Засіб зв'язку - канал супутникового зв'язку в режимі ТЛФ/ФАКС/E-mail
_____________________________________________________________
                                                                          (години) 

Потреба в спеціальному гідрометеорологічному забезпеченні _________
_____________________________________________________________

Додаткове устаткування, послуги, спеціальні підготовчі та допоміжні роботи з боку Української антарктичної експедиції
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Фахівці з числа співробітників чергової Української антарктичної експедиції (механіки, водії, зв'язківці, кухарі та інші), необхідні для виконання заявленої діяльності (понад кількість фахівців, зазначених у пункті 4)

Фахівець 

Категорія, розряд 

Вид роботи 

Передбачувані трудовитрати, людино-день 

Вантажі, необхідні для доставки і вивезення

Вид вантажу 

Габарити 

Вага 

Вид пакування 

Кількість місць 

Інші відомості 

7. Особливі умови провадження діяльності

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. Дані про персонал, що відповідає за здійснення заходів з охорони навколишнього середовища

Прізвище, ім'я та по батькові 

Громадянство 

Професія, кваліфікація 

Вік 

Досвід роботи в Антарктиці 

Інші відомості 

9. Необхідність навчання персоналу правилам поведінки в Антарктиці відповідно до вимог Протоколу про охорону навколишнього середовища (якщо ні, зазначити, де і коли було проведене навчання)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10. Дані про організацію, що провела оцінку впливу заявленої діяльності на навколишнє середовище Антарктики,
_____________________________________________________________
                    (повне найменування із зазначенням організаційно-правової форми, 
_____________________________________________________________
                                      юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові і
_____________________________________________________________
                                                 телефон відповідального виконавця) 

11. Перелік засновницьких документів

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

12. Дата видачі і номер посвідчення про державну реєстрацію організації, індивідуального підприємця чи громадянина

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

13. Дата видачі і номер ліцензії на провадження планованої діяльності у випадках, передбачених законодавством

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Заявник
(керівник організації чи фізична особа) 

 
_________
(підпис) 

 
_________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20_ р. 

  

  

М. П. 

  

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 725)

 

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ

серія _______ N ______

на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб у районі дії Договору про Антарктику (на південь від 60° південної широти)

Дійсний з ___ ___________ 20_ р. по ___ ___________ 20_ р.

Дозволяється _________________________________________________
                                           (найменування організації, установи, юридична адреса) 
_____________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані - серія, номер, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________
                                           ідентифікаційний код - для фізичних осіб)
_____________________________________________________________

провадити діяльність в районі дії Договору про Антарктику
_____________________________________________________________
                                                                      (вид діяльності)
_____________________________________________________________
з ___ ___________ 20_ р. по ___ ____________ 20_ р.
_____________________________________________________________
                                         (район, місце, об'єкт провадження діяльності)
відповідно до _________________________________________________
                                                     (документ, згідно з яким провадиться діяльність)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Умови (обмеження) провадження діяльності _______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________
         (посада уповноваженої особи органу, 
                             який видав дозвіл)  

_________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20_ р. 

  

  

М. П. 

  

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. N 725,
від 16.03.2017 р. N 157)

____________

Опрос