Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о специальных званиях работников и курсантов учебных заведений таможенной службы

КМ Украины
Постановление КМ от 16.06.2003 № 900
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 червня 2003 р. N 900

Київ

Про затвердження Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 2004 року N 560
,
 від 18 травня 2005 року N 371
,
 від 11 травня 2006 року N 613
,
від 11 лютого 2010 року N 113
,
від 24 лютого 2010 року N 169

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 серпня 2012 року N 752)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби (додається).

2. Державній митній службі привести у тримісячний термін після набрання чинності цією постановою звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби у відповідність з Положенням, затвердженим цією постановою.

3. Установити, що:

до терміну перебування в спеціальному званні, яке дає право на присвоєння чергового звання, зараховується термін перебування працівника у відповідному персональному званні;

при нарахуванні надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті під час оформлення службових відряджень за кордон прирівнюються спеціальні звання дійсного державного радника митної служби - до 1, державного радника митної служби 1 рангу - до 2, державного радника митної служби 2 рангу - до 3, державного радника митної служби 3 рангу - до 4, радника митної служби 1 рангу - до 5, радника митної служби 2 рангу - до 6, радника митної служби 3 рангу - до 7 рангу державних службовців.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби і курсантам навчальних закладів.

2. Спеціальні звання присвоюються відповідно до займаних посад та стажу роботи згідно з додатком 1.

Під час призначення на посади працівникам митної служби присвоюються спеціальні звання в межах відповідної категорії посад:

1) особі, що вперше зарахована на посаду, згідно з якою передбачено забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, присвоюється спеціальне звання інспектора митної служби 4 рангу, а тій особі, що призначена на керівну посаду (не нижче начальника сектору), може бути присвоєно спеціальне звання на один чи два ступені нижче від граничного на займаній посаді;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

2) особі, що зарахована на навчання до навчального закладу за державним замовленням митної служби, присвоюється звання курсанта;

3) направленим на роботу в митну службу випускникам навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для митної служби, спеціальні звання присвоюються за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

"бакалавр" - інспектор митної служби;

"бакалавр" з відзнакою, "магістр" ("спеціаліст") - інспектор митної служби 4 рангу;

"магістр" ("спеціаліст") з відзнакою - інспектор митної служби 3 рангу;

(абзац перший підпункту 3 пункту 2 замінено абзацами згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 р. N 113,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим)

випускникам, що навчалися за направленням митних органів без відриву від роботи та з відзнакою закінчили повний курс навчання, може присвоюватися достроково чергове спеціальне звання в межах, передбачених посадою, за умови перебування в попередньому спеціальному званні не менше ніж протягом половини відповідного терміну;

4) особам, що перебували на державній службі та вперше призначені у митному органі, спеціалізованій митній установі та організації на посаду, згідно з якою передбачено забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, виконання організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій, може бути присвоєно спеціальне звання за посадою, на яку призначена особа, або на один чи два ступені нижче такого звання з урахуванням рангу державного службовця, стажу державної служби та результатів первинної атестації;

(підпункт 4 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

5) особі, що вперше зарахована на посаду, згідно з якою передбачено забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, виконання адміністративно-господарських та інших подібних функцій, присвоюється спеціальне звання молодшого інспектора митної служби.

За наявності наукового ступеня або вченого звання у відповідній галузі (якщо це не передбачено вимогами до посади), відповідного почесного звання працівнику митної служби може бути присвоєне спеціальне звання на ступінь вище граничного звання, передбаченого посадою, за умови закінчення терміну перебування в попередньому спеціальному званні.

3. У разі присвоєння чергового спеціального звання в межах відповідної категорії посад для працівників митної служби установлюється такий термін перебування у спеціальному званні:

абзац другий пункту 3 виключено

 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

абзац третій пункту 3 виключено

 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

радник митної служби 1 рангу 

- 3 роки 

радник митної служби 2 рангу 

- 3 роки 

радник митної служби 3 рангу 

- 3 роки 

інспектор митної служби 1 рангу 

- 2 роки 

інспектор митної служби 2 рангу 

- 2 роки 

інспектор митної служби 3 рангу 

- 2 роки 

інспектор митної служби 4 рангу 

- 2 роки 

інспектор митної служби 

- 2 роки 

молодший інспектор митної служби 

- 2 роки 

Термін перебування у спеціальному званні, найвищому для відповідної посади, не обмежується. Термін перебування в спеціальному званні дійсного державного радника митної служби, державного радника митної служби 1, 2 і 3 рангу, курсанта не встановлюється.

(абзац тринадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

Термін перебування працівника митної служби у відпустці з догляду за дитиною не зараховується до терміну перебування у спеціальному званні.

Присвоєння спеціальних звань

4. Присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби проводиться послідовно, крім випадків, передбачених цим Положенням.

Особі, призначеній на посаду з установленням випробувального терміну, спеціальне звання присвоюється після його закінчення.

(пункт 4 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

У разі призначення працівника на вищу посаду йому може бути присвоєно спеціальне звання без дотримання черговості, але не вище ніж на два ступені від того, яке має працівник.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

5. Спеціальні звання працівникам митної служби відповідно до займаних посад присвоюються:

дійсного державного радника митної служби - Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

державного радника митної служби 1, 2, 3 рангу - Президентом України за поданням Голови Держмитслужби;

радника митної служби 1, 2, 3 рангу, інспектора митної служби 1, 2, 3, 4 рангу, інспектора митної служби, молодшого інспектора митної служби - Головою Держмитслужби за поданням керівника відповідного рівня (додаток 2);

курсанта - керівником відповідного навчального закладу.

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

7. Затримка в присвоєнні чергового спеціального звання на період до одного року або пониження в спеціальному званні на один ступінь може застосовуватися як дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом митної служби України.

Працівникам, до яких застосовувалося дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь, попереднє звання поновлюється незалежно від посади, яку на момент поновлення звання вони займають.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

8. Час перебування у пониженому спеціальному званні до терміну перебування в поновленому спеціальному званні не зараховується.

9. У разі тимчасового виконання обов'язків на посаді спеціальне звання, що відповідає цій посаді, не присвоюється.

10. Голова Держмитслужби має право присвоювати працівникам митної служби:

які виконують особливо відповідальні завдання або навчалися за направленням митних органів без відриву від роботи та отримали диплом про повну вищу освіту з відзнакою, - спеціальні звання в межах, визначених для відповідної посади, достроково, за умови перебування в попередньому спеціальному званні не менше ніж протягом половини встановленого терміну;

в окремих випадках - спеціальні звання радників митної служби, інспекторів митної служби, яким присвоєні персональні звання, без урахування терміну перебування в спеціальному званні та без дотримання черговості, але не вище рівня персонального звання, присвоєного їм до запровадження спеціальних звань.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.05.2006 р. N 613)

11. Спеціальне звання, присвоєне працівнику митної служби, зберігається за ним довічно.

Позбавлення спеціального звання здійснюється лише за вироком суду.

12. Про присвоєння та позбавлення спеціального звання робиться відповідний запис у трудовій книжці.

13. Особам, яким присвоєно спеціальні звання, виплачуються щомісячні грошові надбавки у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

 

ПЕРЕЛІК
граничних спеціальних звань і посад працівників і курсантів навчальних закладів митної служби

Спеціальне звання 

Посада 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи

Дійсний державний радник митної служби 

Голова Держмитслужби 

Державний радник митної служби 1 рангу 

перший заступник Голови Держмитслужби

Державний радник митної служби 2 рангу 

заступники Голови Держмитслужби, директори департаментів, радники Голови Держмитслужби 

Державний радник митної служби 3 рангу 

заступники директорів департаментів, начальники управлінь 

Радник митної служби 1 рангу 

заступники начальників управлінь, начальники відділів, помічник Голови Держмитслужби 

Радник митної служби 2 рангу 

заступники начальників відділів, начальники секторів, головні інспектори, головні спеціалісти 

Радник митної служби 3 рангу 

провідні інспектори, провідні спеціалісти 

Інспектор митної служби 1 рангу 

старші інспектори, спеціалісти 1 категорії

Регіональні митниці, митниці, безпосередньо підпорядковані спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи 

Державний радник митної служби 2 рангу 

начальники регіональних митниць, митниць 

Державний радник митної служби 3 рангу 

перші заступники, заступники начальників регіональних митниць, митниць; заступники начальників митниць - начальники відділень по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 

Радник митної служби 1 рангу 

начальники митних постів, які мають у своєму складі структурні підрозділи, начальники основних відділів (служб), заступники начальників відділень по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил 

Радник митної служби 2 рангу 

начальники митних постів, які не мають у своєму складі структурних підрозділів, заступники начальників митних постів, самостійних відділів, начальники відділів у складі підрозділів та їх заступники; начальники самостійних секторів 

Радник митної служби 3 рангу 

начальники секторів у складі відділів, головні інспектори, головні спеціалісти 

Інспектор митної служби 1 рангу 

начальники чергових частин, провідні інспектори, провідні спеціалісти 

Інспектор митної служби 2 рангу 

старші інспектори, спеціалісти 1 категорії 

Інспектор митної служби 3 рангу 

інспектори, спеціалісти 2 категорії 

Інспектор митної служби 4 рангу 

спеціалісти 

Інспектор митної служби 

інспектори-водії, завідувачі (складу, архіву, господарства, бюро, інших підрозділів), матеріально відповідальні особи 

Митниці, крім тих, що безпосередньо підпорядковані спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі митної справи, спеціалізовані митні установи та організації 

Державний радник митної служби 3 рангу 

начальники митниць, спеціалізованих митних установ, організацій 

Радник митної служби 1 рангу 

перші заступники, заступники начальників митниць, спеціалізованих митних установ, організацій; заступники начальників митниць - начальники служб по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил; начальники митних постів, які мають у своєму складі структурні підрозділи 

Радник митної служби 2 рангу 

помічники начальників митниць, заступники начальників служб по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, начальники митних постів, які не мають у своєму складі структурних підрозділів, заступники начальників митних постів, які мають у своєму складі структурні підрозділи, начальники основних відділів (служб) 

Радник митної служби 3 рангу 

начальники відділів у складі підрозділів та їх заступники; начальники самостійних секторів; заступники начальників митних постів, які не мають у своєму складі структурних підрозділів 

Інспектор митної служби 1 рангу 

начальники чергових частин; начальники секторів у складі відділів; головні інспектори; головні спеціалісти 

Інспектор митної служби 2 рангу 

провідні інспектори; провідні спеціалісти 

Інспектор митної служби 3 рангу 

старші інспектори; спеціалісти 1 категорії 

Інспектор митної служби 4 рангу 

інспектори; спеціалісти 2 категорії 

Інспектор митної служби 

спеціалісти; інспектори-водії; завідувачі (складу, архіву, господарства, бюро, інших підрозділів), матеріально відповідальні особи 

Навчальні заклади 

Державний радник митної служби 2 рангу 

ректори навчальних закладів 

Державний радник митної служби 3 рангу 

перші проректори, проректори навчальних закладів освіти; начальники (директори) навчальних закладів 

Радник митної служби 1 рангу 

декани, заступники деканів факультетів; завідувачі, заступники завідувачів кафедр; перші заступники, заступники начальників (директорів) навчальних закладів; професори кафедр, учений секретар

Радник митної служби 2 рангу 

начальники навчально-методичних, науково-організаційних та науково-дослідних підрозділів; доценти кафедр; головний бухгалтер; начальники відділів; начальники лабораторій; старші викладачі; старші викладачі - методисти; головні, провідні наукові співробітники 

Радник митної служби 3 рангу 

помічники ректорів; наукові співробітники; молодші наукові співробітники; заступники начальників відділів; викладачі; викладачі-методисти; головні інспектори; головні спеціалісти; старші наукові співробітники 

Інспектор митної служби 1 рангу 

провідні інспектори; провідні спеціалісти; старші методисти; старші інспектори; начальники чергової служби; начальники психологічної служби 

Інспектор митної служби 2 рангу 

методисти; заступники начальників чергової служби; старші спеціалісти; спеціалісти 

Інспектор митної служби 3 рангу 

інспектори 

Курсант 

курсанти навчальних закладів 

Науково-дослідна установа 

Державний радник митної служби 2 рангу 

директор науково-дослідної установи 

Державний радник митної служби 3 рангу 

заступники директора 

Радник митної служби 1 рангу 

начальники відділів, начальники науково-дослідних підрозділів, учений секретар 

Радник митної служби 2 рангу 

начальники секторів науково-дослідних підрозділів, головні наукові співробітники, старші наукові співробітники, наукові співробітники, начальники відділів забезпечуючих підрозділів, начальники лабораторій 

Радник митної служби 3 рангу 

помічники директора, начальники секторів забезпечуючих підрозділів, головні спеціалісти, головні інспектори 

Інспектор митної служби 1 рангу 

молодші наукові співробітники, провідні інспектори, провідні спеціалісти 

Інспектор митної служби 3 рангу 

старші інспектори, інспектори, спеціалісти 1 категорії". 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. N 560,
 від 18.05.2005 р. N 371
,
 від 11.05.2006 р. N 613
,
від 24.02.2010 р. N 169)

 

Зразок

  

Додаток 2
до Положення

ПОДАННЯ
про присвоєння спеціального звання

_______________________________________________________________
 (звання, що присвоюється)
_______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________________________________
(посада, підрозділ, дата призначення)

Дата народження 

Освітньо-
кваліфікаційний
рівень 

Найменування
навчального закладу
та рік його закінчення 

Спеціальність 

Стаж роботи в митній службі 

Підвищення кваліфікації

(коли і що закінчив; результати
навчання, якщо навчається, із
зазначенням навчального закладу,
спеціальності, курсу) 

Які має
заохочення
(вид; коли і ким
оголошено) 

Попереднє спеціальне звання
присвоєно указом (наказом) 

  

(дата)            (номер) 


ХАРАКТЕРИСТИКА

Дати коротку характеристику ділових і моральних якостей, відобразивши результати службової діяльності та інші відомості. У разі потреби зазначити, де і на якій посаді (посадах) проходив службу, наявність рангу державного службовця, спеціального або військового звання.
_______________________________________________________________

Висновок:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 

Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи, організації

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
_________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ p.

М. П.

____________

Опрос