Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы реализации государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2003 - 2010 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 04.06.2003 № 877
редакция действует с 09.08.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 2003 р. N 877

Київ

Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 - 2010 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2004 року N 1757
,
 від 1 серпня 2006 року N 1074

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Програму реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 - 2010 роки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

ПРОГРАМА
реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 - 2010 роки

(У тексті Програми слово "Держкомсім'ямолодь" замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 року N 1757)

I. Загальні положення

Ця Програма спрямована на забезпечення зменшення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зниження рівня незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Незважаючи на комплекс запобіжних заходів, що здійснюються органами державної влади, рівень поширення наркоманії в країні залишається високим. На кожні 10 тис. населення в середньому 21 особа незаконно вживає наркотичні засоби та психотропні речовини. Особливе занепокоєння викликає підвищення рівня розповсюдження і вживання наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді.

Відсутність чіткого механізму подання допомоги громадянам у критичній ситуації, яка може спричинити незаконне вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, низький рівень їх обізнаності з наслідками такого вживання та недостатня можливість отримання кваліфікованої інформації з цих питань призводять до загострення проблеми. Не відповідає рівню загрози наркоманії в державі також стан профілактичної і соціальної роботи у сфері лікування та реабілітації осіб, хворих на наркоманію.

Продовжують збільшуватися обсяги контрабандного надходження наркотичних засобів на територію України. Відбувається інтенсивна перебудова нелегального наркоринку - висококонцентрований опій, кокаїн, героїн, синтетичні наркотичні засоби поступово витісняють традиційні для України опійну макову солому і марихуану. Мають місце факти надходження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг внаслідок порушення правил їх виробництва, зберігання, розподілу та торгівлі.

II. Мета, етапи і завдання

Метою Програми є визначення та здійснення у період до 2010 року заходів щодо протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Програма виконуватиметься поетапно.

На першому етапі (2003 - 2005 роки) робота проводитиметься за такими напрямами:

удосконалення нормативно-правової бази в сфері протидії зловживанню наркотичними засобами і психотропними речовинами та їх незаконному обігу;

проведення моніторингу поширення наркоманії та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та пов'язаних з цим втрат суспільства, а також коригування на основі його результатів програм протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на національному і реґіональному рівні;

удосконалення механізму міжвідомчого співробітництва у сфері протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією, досвідом роботи, проведення спільних заходів, участі у науково-дослідних розробках та дослідженнях;

створення сучасного міжвідомчого автоматизованого банку даних, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

удосконалення заходів превентивного характеру щодо запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом інформування, виховання, освіти, раннього втручання, консультування, лікування, реабілітації, недопущення рецидивів, подальшого обстеження і соціальної реабілітації за умови надання можливості особам, які цього потребують, своєчасно отримувати необхідну допомогу і послуги відповідних служб;

забезпечення стабільного функціонування та удосконалення наркологічних закладів;

удосконалення системи контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема культивування наркотиковмісних рослин, та недопущення їх відпливу в незаконний обіг;

створення потужного потенціалу протидії поширенню наркоманії та боротьби з наркобізнесом в Україні, вжиття адекватних заходів щодо матеріально-технічного та кадрового зміцнення підрозділів, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

проведення наукових досліджень, здійснення конструкторських розробок щодо удосконалення існуючих методів лікування хворих на наркоманію, створення зразків криміналістичної та спеціальної техніки, проведення селекційних робіт, пов'язаних із створенням безнаркотичних сортів рослин маку та конопель;

створення міжвідомчої лабораторії з метою дослідження і систематизації відомостей про синтетичні та напівсинтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини, вилучені з незаконного обігу, накопичення інформації про технологічні процеси, які застосовуються у підпільних нарколабораторіях, результати перевірок хіміко-фармацевтичних та сільськогосподарських підприємств, діяльність яких пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чи культивуванням наркотиковмісних рослин;

створення передумов для формування суспільства, в якому б підтримувався здоровий, продуктивний спосіб життя як альтернатива незаконному вживанню наркотичних засобів.

На другому етапі (2006 - 2010 роки) робота здійснюватиметься за такими напрямами:

інтеграція України у європейський інформаційний простір, обмін інформацією з питань боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

впровадження науково-технічних розробок щодо медико-соціального та економічного розв'язання проблеми скорочення попиту на наркотичні засоби;

постійне удосконалення методики проведення антинаркотичної профілактичної роботи;

збільшення кількості відповідних спеціалістів у сфері профілактики наркоманії та лікування осіб, хворих на наркоманію;

впровадження в практику нових концепцій та методик лікування, надання спеціалізованої психологічної допомоги, здійснення реабілітації і ресоціалізації осіб, хворих на наркоманію;

забезпечення функціонування та розвитку мережі спеціальних виховних закладів для дітей і підлітків з девіантною поведінкою, молодіжних клубів антинаркотичної спрямованості, опорних навчально-методичних центрів розроблення та впровадження науково обґрунтованих програм профілактики наркоманії, лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб, хворих на наркоманію;

підготовка та видання спеціальних посібників з питань профілактики наркоманії та лікування осіб, хворих на наркоманію, забезпечення впровадження навчальних програм антинаркотичного змісту в навчальних закладах;

подальше удосконалення механізму боротьби на державному рівні з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом реформування структури правоохоронної системи та приведення її у відповідність із світовими стандартами;

здійснення ефективного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно з узятими Україною відповідними зобов'язаннями перед міжнародним співтовариством.

III. Очікувані результати

Виконання Програми передбачає:

скорочення обсягів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зниження рівня незаконного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин;

формування в суспільстві, насамперед у молоді, неприйнятного ставлення до наркоманії як явища та підвищення ефективності існуючого механізму боротьби з його поширенням;

створення цілісної системи взаємодії державних органів, підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань у сфері боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та здійсненні превентивних заходів на національному і міждержавному рівні;

поглиблення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

IV. Організаційне та фінансове забезпечення

Виконавцями Програми визначаються міністерства, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації.

Питання щодо стану виконання цієї Програми, щороку розглядається на засіданні Кабінету Міністрів України, а також на засіданнях Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України із заслуховуванням звітів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади - виконавців Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, установ, організацій, у тому числі громадських, та інших юридичних осіб (за їх згодою), залучених в установленому порядку коштів міжнародних організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

За рахунок коштів державного бюджету фінансується здійснення профілактичних заходів, діагностика, лікування і реабілітація осіб, хворих на наркоманію, у тому числі тих, що утримуються в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби, робота правоохоронних органів, спрямована на запобігання, викриття та розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та науково-технічне забезпечення реалізації основних напрямів боротьби з їх незаконним обігом.

(абзац четвертий розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1074)

Обсяги фінансування Програми за рахунок коштів державного бюджету (орієнтовний розрахунок наведено у додатку) підлягають уточненню під час формування показників його проекту на відповідний рік виходячи з реальних можливостей бюджету і результатів виконання Програми.

V. Заходи щодо посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

  

Зміст заходу 

Строк виконання, роки 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень 

Відповідальні виконавці 

Організаційно-правові заходи 

1. 

Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін до актів законодавства стосовно вдосконалення порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та посилення відповідальності за його порушення 

2003 - 2004 

  

МВС, Служба безпеки, МОЗ, Держмитслужба 

2. 

З урахуванням практики застосування законодавства в сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" розробити нормативно-правові акти щодо: 

- " - 

  

  

удосконалення порядку знищення конфіскованого або вилученого обладнання, що використовувалося для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, використання якого в законному обігу визнано недоцільним 

- " - 

  

МВС, Служба безпеки, Мін'юст, МОЗ за погодженням з Генеральною прокуратурою і Верховним Судом 

здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 

2003 

  

МОЗ, МВС, Служба безпеки, Держмитслужба, Мін'юст 

удосконалення порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

2003 

  

МОЗ, МВС, Служба безпеки, Мінпромполітики 

установлення відповідальності посадових осіб фінансових та інших установ, підприємств і організацій за неналежне виконання вимог статті 7 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" 

2003 - 2004 

  

МВС, Служба безпеки, Державна податкова адміністрація, Мін'юст за погодженням з Верховним Судом 

установлення правил ввезення на митну територію України та вивезення за її межі наркотичних (психотропних) лікарських засобів хворими 

2003 

  

МОЗ, Держмитслужба, Служба безпеки, МВС 

удосконалення порядку транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

- " - 

  

Держмитслужба, Служба безпеки, МВС, МОЗ 

3. 

Створити міжвідомчу лабораторію з технічним оснащенням, що відповідає рівню європейських стандартів, для дослідження та ведення електронного каталогу відомостей про синтетичні та напівсинтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, вилучені з незаконного обігу, збирання та систематизації інформації про технологічні процеси, які застосовуються в підпільних лабораторіях, проведення перевірок об'єктів фармацевтичної, мікробіологічної і хімічної промисловості, науково-дослідних організацій, навчальних закладів, а також об'єктів агропромислового комплексу з питань дотримання ними встановлених законодавством правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та культивування наркотиковмісних рослин 

- " -
2004 

1000
800 

МВС, Служба безпеки, Держкомкордон, Держмитслужба, Мінагрополітики, Мінекономіки 

  

  

Разом 

1800 

  

4. 

З метою визначення ступеня незаконного поширення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та пов'язаних з цим втрат проводити: 

  

  

МОЗ, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, Держкомстат 

моніторинг незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

800
400
400
400
400
400
400
400 

  

  

Разом  

3600 

  

комплексні дослідження впливу незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, геополітичних факторів та міграційних процесів на загальну ситуацію у цій сфері і стан злочинності 

2003 - 2005 

  

Служба безпеки, Держкомнацміграції, МВС, Держкомкордон 

аналіз наявної інформації про наміри зарубіжних кримінальних структур створити стійкі канали транзитного переміщення через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з країн Центральної, Південно-Західної, Південно-Східної Азії та Латинської Америки, а також комерційних структур, діяльність яких викликає підозру в їх причетності до легалізації (відмивання) коштів, отриманих від наркобізнесу; заходи щодо запобігання транснаціональній наркозлочинності 

  

  

Служба безпеки, МВС, Держкомкордон 

дослідження криміналістичних аспектів виявлення та розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

2003 - 2005 

  

MBC 

дослідження науково обґрунтованих принципів профілактики наркозалежності серед дітей і підлітків 

2003 - 2004 

  

МОН, Академія педагогічних наук, Мінсім'ядітимолодь 

дослідження рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та пов'язаної з наркоманією злочинності, визначення можливих шляхів його зниження 

2003
2004 

200
200 

МВС, Служба безпеки 

  

  

Разом 

400 

  

  

визначення обсягів матеріальних втрат та збитків у сфері виробництва від поширення зловживання наркотичними засобами і психотропними речовинами (аварії, прогули, травмування, непрацездатність тощо) 

2003 

  

Держкомстат, Національна академія наук, МОЗ, Мінпраці 

визначення обсягів витрат у сфері охорони здоров'я, пов'язаних з лікуванням осіб, хворих на наркоманію, проведенням реабілітаційних заходів, утриманням персоналу тощо 

2003 - 2004 

  

МОЗ 

визначення обсягів витрат, пов'язаних з процесуальними діями та оперативно-розшуковою діяльністю правоохоронних органів у сфері боротьби з наркозлочинністю 

- " - 

  

МВС, Служба безпеки, Держкомкордон 

5. 

Створити єдину міжвідомчу автоматизовану систему збирання, аналізу та узагальнення інформації про осіб, які причетні до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (з перспективою її інтегрування в міжнародну систему) 

2003
2004 

1600
1000 

МВС, Служба безпеки, Держкомкордон, Держмитслужба, Мінфін, Мінекономіки 

  

  

Разом 

2600 

  

6. 

Розробити регіональні програми, спрямовані на протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії, особливо серед підлітків та молоді, у районах і містах з високими темпами зростання незаконного вживання наркотичних засобів і забезпечити їх виконання 

2003 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

7. 

Залучати в установленому порядку недержавні благодійні та громадські організації з метою фінансової підтримки заходів, передбачених Програмою. Налагоджувати і розвивати зв'язки з неурядовими міжнародними громадськими організаціями та фондами 

2003 - 2010 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, МОН, Служба безпеки, Держмитслужба, Державний департамент з питань виконання покарань, МОЗ, Мінсім'ядітимолодь 

8. 

Проводити аналіз стану виконання цієї Програми та відповідних регіональних програм, ефективності здійснених передбачених програмами заходів на засіданнях Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України, координаційних рад боротьби з наркоманією при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях 

- " - 

  

Національна координаційна рада боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів, МВС, МОЗ, Держмитслужба, Держкомкордон, Служба безпеки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

9. 

Розробити та впровадити в практику: 

  

  

  

удосконалену систему методів експрес-аналізу наркотичних засобів та психотропних речовин у позалабораторних умовах та діагностики їх залишків у біосередовищі через тривалий час після вживання 

2003
2004 

340
300 

МВС, Національна академія наук, Державний департамент з питань виконання покарань, МОЗ 

  

Разом 

640 

  

технічні засоби дистанційного виявлення наркотичних засобів і психотропних речовин за одорологічним принципом 

2003
2004 

200
200 

МВС, Національна академія наук, Державний департамент з питань виконання покарань 

  

Разом 

400 

  

прилади визначення наявності наркотичних засобів на основі спектрального аналізу проб слідів 

2003
2004 

200
200 

- " - 

  

Разом 

400 

  

10. 

Створити міжвідомчий центр підготовки та підвищення кваліфікації працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів МВС, СБУ, Держмитслужби, Держкомкордону, кримінально-виконавчої системи 

2003
2004 

800
200 

МВС, Служба безпеки, Держмитслужба, Держкомкордон, Державний департамент з питань виконання покарань 

  

  

Разом 

1000 

  

Запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин 

11. 

Розробити науково обгрунтовану методологію та методику антинаркотичного профілактичного навчання серед молоді та дітей, а також включити до навчальних програм професійно-технічних та вищих навчальних закладів, що готують фахівців для роботи з населенням, антинаркотичну просвітню тематику з питань пропаганди здорового способу життя, соціальних аспектів боротьби з наркоманією та запобігання їй 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 

 
200
 
200
 
 
200 

МОН, МОЗ, Академія педагогічних наук, Мінсім'ядітимолодь 

  

  

Разом 

600 

  

12. 

На основі вивчення соціально-психологічних аспектів профілактики наркотичної залежності серед неповнолітніх підготувати і видати для батьків, педагогів, психологів, а також інших спеціалістів, які залучені до навчально-виховного процесу, посібники з проблем формування у дітей та підлітків негативного ставлення до вживання наркотичних засобів і психотропних речовин 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

12
500
12
12
500
12
12
12 

МОН, Академія педагогічних наук, МОЗ, Мінсім'ядітимолодь, Національна академія наук 

  

  

Разом 

1072 

  

13. 

Сприяти поданню консультаційної, психолого-педагогічної допомоги неповнолітнім та молоді у навчальних закладах, центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та центрах ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, а також підтримувати програми, здійснювані іншими закладами і установами соціального спрямування, діяльність яких пов'язана із профілактикою негативних проявів у молодіжному середовищі та організувати і забезпечити діяльність консультаційних пунктів для ін'єкційних споживачів наркотиків "Довіра" центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400
6400 

Мінсім'ядітимолодь, МОН, МОЗ, Академія педагогічних наук, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

Разом 

51200 

  

14. 

Забезпечити проведення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді просвітницьких заходів через мережу спеціалізованих служб для дітей, молоді, їх батьків з питань профілактики наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок протистояння шкідливому впливу наркотичних засобів і психотропних речовин 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000 

Мінсім'ядітимолодь, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

Разом 

8000 

  

15. 

Розробити і впровадити систему підготовки соціальних працівників для роботи у наркологічних закладах, центрі ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога", інших закладах і установах соціального спрямування, діяльність яких пов'язана із профілактикою негативних проявів у молодіжному середовищі. Вивчити практику залучення до антинаркотичної роботи осіб, які вилікувались від наркотичної залежності, та їх родичів 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790 

Мінсім'ядітимолодь, МОЗ, МОН, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

Разом 

14320 

  

16. 

Вжити заходів до інформування населення про наслідки вживання наркотичних засобів. Організувати роз'яснювальну роботу у друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації, проведення "круглих столів" із залученням лікарів, педагогів, працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціологів, працівників органів внутрішніх справ щодо стратегії державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та створити цикл телепередач антинаркотичної спрямованості на основі науково обґрунтованих методів оцінки їх ефективності 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080 

Держтелерадіо, МОЗ, МВС, Служба безпеки, Державний департамент з питань виконання покарань, Академія педагогічних наук, Мінкультури, Мінсім'ядітимолодь 

  

  

Разом 

8640 

  

17. 

Забезпечити на базі Науково-методичного та клініко-реабілітаційного центру з проблем хімічних залежностей (м. Київ) навчання фахівців у системі освіти, охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби навичок проведення сучасної профілактичної протинаркотичної роботи серед різних верств населення 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

600
600
600
600
600
600
600
600 

МОЗ, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

Разом 

4800 

  

18. 

Переглянути і внести зміни до навчальних програм з наркології у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти з урахуванням державних стандартів надання наркологічної допомоги; розглянути питання про включення до кваліфікаційного реєстру спеціальності "адиктолог" з метою удосконалення підготовки медичних фахівців з питань медичної і соціальної профілактики наркотичної залежності 

2003 - 2004 

  

МОЗ, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

19. 

Вжити заходів до формування у молоді навичок ведення здорового способу життя. З урахуванням вікових особливостей розробити буклети і плакати, комп'ютерні ігри, що містять застереження щодо незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин, створити освітньо-розважальні програми, фільми з популяризації здорового способу життя. Щороку організовувати Всеукраїнський урок здоров'я із залученням відомих діячів у галузі науки, культури, спорту тощо 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1080
15080
15080
1080
1080
15080
1080
1080 

МОН, Академія педагогічних наук, МОЗ, МВС, Мінкультури, Мінсім'ядітимолодь, Держтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

Разом 

50640 

  

20. 

Продовжити розроблення і впровадження у практику: 

  

  

  

сучасної методики щодо профілактики, лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб, хворих на наркоманію, а також організаційно-методичних моделей її реалізації 

2003 

  

МОЗ, Академія педагогічних наук, МОН 

лікарських засобів, що мають меншу наркотичну дію з більш високим знеболюючим ефектом 

2003 

  

МОЗ 

21. 

Проводити культурно-мистецькі заходи під гаслом "Життя без наркотиків", а також видовищно-освітні акції до Всесвітнього дня боротьби з наркоманією ("Мистецтво проти наркоманії", "Рок проти наркотиків" тощо) з метою пропаганди здорового способу життя серед молоді 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060 

Мінсім'ядітимолодь, Мінкультури, Держтелерадіо, МВС, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

Разом 

8480 

  

22. 

Розробити і забезпечити різні види зовнішньої реклами, а також тиражування інформаційно-просвітницьких матеріалів (буклетів, плакатів, пам'яток) із застережливими написами та розміщенням їх у громадських місцях (метрополітені, іншому міському транспорті, на залізниці тощо) з метою формування у свідомості громадян, особливо молоді, негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700 

Мінсім'ядітимолодь, МОН, МОЗ, Академія медичних наук, Академія педагогічних наук, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

  

Разом 

13600 

  

23. 

Забезпечити створення та показ освітніх фільмів (10 фільмів по 30 хвилин) з проблем наркоманії та СНІДу, а також інших сучасних фільмів вітчизняного та зарубіжного виробництва з цих проблем на каналах телебачення 

2003
2004
2005
2006 

421,4
421,4 

МВС, МОН, Мінкультури за участю Національної кінотеки 

  

  

Разом 

842,8 

  

24. 

Підготувати і провести всеукраїнську читацьку конференцію "Щоб не потрапити на стежку біди" із залученням відомих авторів публікацій з проблем наркоманії 

2003 

Мінкультури за участю Спілки письменників 

  

  

Разом 

  

25. 

Забезпечити здійснення контролю за впровадженням галузевих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу у сфері наркологічної діяльності в практику лікувально-реабілітаційних закладів незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності з метою підвищення якості медико-соціальної антинаркотичної роботи. Вирішити питання щодо створення державного реєстру закладів, установ та організацій усіх форм власності, що мають право подавати лікувально-реабілітаційну допомогу особам, хворим на наркоманію 

2003 - 2005 

  

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держспоживстандарт, МВС, Служба безпеки, Державний департамент з питань виконання покарань 

26. 

Забезпечити вивчення вітчизняного досвіду роботи із застосування методик "замісної терапії" для лікування та соціальної реабілітації осіб, хворих на наркоманію 

2003 - 2010 

  

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Держспоживстандарт, МВС, Служба безпеки, Державний департамент з питань виконання покарань 

27. 

Забезпечувати за державним замовленням у межах визначеної чисельності підготовку кадрів за спеціалізацією "боротьба з наркобізнесом", а також лікарів-наркологів, психологів, соціальних працівників для роботи у наркологічних закладах незалежно від відомчої належності 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

200
200
200
200
200
200
160
160 

МВС, Служба безпеки, Держмитслужба, Держкомкордон, Державний департамент з питань виконання покарань, МОЗ, МОН 

  

  

Разом 

1520 

  

28. 

Забезпечити існуючу мережу державних та комунальних територіальних наркологічних закладів необхідним устаткуванням з метою зміцнення матеріально-технічної бази, недопущення об'єднання чи злиття їх із закладами іншого профілю, створення територіальних наркологічних об'єднань 

2003 - 2010 

  

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОЗ 

29. 

Вивчити практику та провести оцінку ефективності застосування примусового лікування осіб, хворих на наркоманію 

2003 - 2004 

  

МОЗ, МВС, Державний департамент з питань виконання покарань, Мін'юст 

30. 

Забезпечити лабораторії в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби устаткуванням, медичним обладнанням та засобами медичного призначення, необхідним для проведення діагностики методом експрес-аналізу наркотичних засобів та діагностики їх залишків у біосередовищах організму через тривалий час після вживання 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

2500
2500
1200
1200
1200
1200
1200
1200 

Державний департамент з питань виконання покарань 

  

  

Разом 

12200 

  

31. 

Забезпечити стаціонарне обстеження та лікування засуджених осіб, хворих на наркоманію, із застосуванням сучасних засобів і методів (схем лікування), що визначені МОЗ 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1100
1200
1300
1500
1700
1800
1900
2000 

МОЗ, Державний департамент з питань виконання покарань 

  

  

Разом 

12500 

  

Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

32. 

Створити банк даних усіх видів об'єктів, функціонування яких пов'язане з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягає ліцензуванню 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1000
130
130
130
130
130
130
130 

МВС 

  

  

Разом 

1910 

  

33. 

Щороку розробляти та подавати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

2003 - 2010 

  

МОЗ, Мінекономіки, МВС, Служба безпеки за участю ДАК "Ліки України" 

34. 

Забезпечити здійснення контролю за експортно-імпортними операціями та їх сертифікацією у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

- " - 

  

МОЗ, Служба безпеки, Держмитслужба, МВС 

35. 

Продовжити роботу щодо виведення сортів однодомних конопель з низьким вмістом тетрагідроканнабінольних сполук та розробити способи закріплення таких властивостей у нових сортах, а також із створення високопродуктивних сортів маку з низьким вмістом опійних алкалоїдів 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

200
200
200
200
200
200
200
200 

Мінагрополітики, Мінпромполітики, Академія аграрних наук 

  

  

Разом 

1600 

  

36. 

Розробити зразки сільськогосподарської техніки для збирання наркотиковмісних культур з метою зменшення втрат урожаю, скорочення термінів його збирання та зменшення частки ручної праці 

2003
2004
2005 

360
360
360 

Мінпромполітики, Мінагрополітики, Академія аграрних наук 

  

  

Разом 

1080 

  

37. 

Створити ефективну систему здійснення контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та у разі виявлення порушень вимог законодавства вживати відповідних заходів 

2003 - 2004 

  

МОЗ, МВС, Служба безпеки, Держмитслужба, Мінагрополітики 

38. 

Посилити ефективність державного контролю за дотриманням лікувально-профілактичними та аптечними закладами законодавства щодо діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Здійснювати постійний контроль за обґрунтованістю списання наркотичних і психотропних препаратів з простроченою дією, забезпечувати централізовану доставку наркотичних (психотропних) лікарських засобів з аптечних складів у спеціально обладнаних транспортних засобах під охороною. Забезпечити проведення двічі на рік перевірок дотримання онкологічною службою порядку призначення наркотичних і психотропних лікарських засобів онкохворим, які лікуються у домашніх умовах. Встановити суворий облік використання лікарських засобів, які викликають залежність 

2003 - 2010 

  

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС 

39. 

Здійснювати систематичний контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності ліцензійних та інших умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проводити обстеження приміщень, рівня їх укріпленості, наявності охорони, перевірки кола осіб, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020 

МОЗ, МВС, Мінагрополітики 

  

  

Разом 

8160 

  

40. 

Удосконалити правовий механізм регулювання діяльності, пов'язаної з використанням фізичними і юридичними особами прекурсорів з метою недопущення їх незаконного обігу. Щороку здійснювати перевірку законності проведення експортно-імпортних операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, зокрема з підконтрольними лікарськими засобами 

2003 - 2010 

  

Служба безпеки, МВС, МОЗ 

41. 

Посилити контроль за культивуванням наркотиковмісних рослин шляхом оперативного контролю за діяльністю сільськогосподарських підприємств, які отримали ліцензію на право їх вирощування, підвищити вимоги до формування насіннєвого фонду, що використовується, здійснення охорони посівів, місць зберігання і переробки цих рослин, порядку знищення відходів і пожнивних залишків. За підсумками посівних кампаній інформувати Кабінет Міністрів України про вжиті заходи щодо недопущення надходження наркосировини у незаконний обіг 

- " - 

  

МВС, Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації 

42. 

Забезпечити обов'язкове погодження оптових закупівель, у тому числі за імпортом, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, а також оптової реалізації зазначених груп лікарських засобів на внутрішньому ринку з метою створення цілісної системи контролю за діяльністю підприємств, які займаються оптовою торгівлею наркотичними (психотропними) лікарськими засобами 

- " - 

  

МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Боротьба із злочинністю, пов'язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

43. 

Здійснити заходи щодо збільшення штатної чисельності підрозділів, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у межах чисельності, затвердженої законодавством, зокрема:  

  

  

  

органів внутрішніх справ - на 3000 штатних одиниць оперативного складу 

2003 - 2010 

  

МВС, Мінекономіки 

органів Служби безпеки - на 130 штатних одиниць 

- " - 

  

Служба безпеки, Мінекономіки 

митних органів - на 95 штатних одиниць 

- " - 

  

Держмитслужба, Мінекономіки 

Державної кримінально-виконавчої служби - на 100 штатних одиниць оперативного складу 

- " - 

  

Державний департамент з питань виконання покарань, Мінекономіки 

44. 

Організувати у рамках існуючих міжнародних угод щодо співробітництва у сфері боротьби з наркозлочинністю навчання та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів на базі відповідних відомств зарубіжних країн з метою удосконалення професійних навичок та обміну досвідом протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

470
460
460
460
460
460
460
470 

МВС, Служба безпеки, Держкомкордон, Держмитслужба, МЗС за участю громадських організацій і благодійних фондів (за їх згодою) 

  

  

Разом 

3700 

  

45. 

Продовжити з урахуванням міжнародного досвіду у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин роботу з реформування правоохоронної системи України і приведення її у відповідність із світовими стандартами, забезпечити інтегрування служб, що здійснюють протидію наркобізнесу, до відповідних міжнародних організацій 

2003 - 2010 

  

МВС, Служба безпеки, Держкомкордон, Держмитслужба 

46. 

Проводити щороку комплексні операції "Допінг", "Батискаф" з метою виявлення джерел і перекриття каналів надходження у незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з хіміко-фармацевтичних підприємств, аптечних закладів, інших місць їх виробництва, зберігання і реалізації 

- " - 

  

МВС, МОЗ, за участю ДАК "Ліки України" 

47. 

Здійснити заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Прикордонних військ, митних органів, оперативних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби, які безпосередньо ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

13050
11850
11850
11850
2250
2250
2250
2250 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, Служба безпеки, Держмитслужба, Держкомкордон, Державний департамент з питань виконання покарань, Мінфін, Мінекономіки 

  

  

Разом 

57600 

  

48. 

Забезпечити експертно-криміналістичні підрозділи органів внутрішніх справ, Служби безпеки та митні лабораторії високотехнологічним обладнанням 

2003
2004
2005 

8100
6300
5100 

МВС, Служба безпеки, Держмитслужба, Мінекономіки 

  

  

Разом 

19500 

  

49. 

Забезпечити перекриття на ділянках державного кордону з Росією, Білоруссю та Молдовою каналів проникнення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів шляхом систематичного проведення міждержавних операцій "Канал" та опрацювати питання щодо можливості їх проведення з іншими суміжними зарубіжними країнами 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

250
250
250
250
250
250
250
250 

МВС, Держкомкордон, Держмитслужба, Служба безпеки, МЗС 

  

  

Разом 

2000 

  

50. 

Проводити щороку оперативно-профілактичні операції "Мак" з метою виявлення і знищення незаконних посівів маку та конопель, недопущення незаконного отримання наркосировини. У разі виявлення фактів надходження наркосировини у незаконний обіг вживати заходів до позбавлення сільськогосподарських підприємств, які не забезпечили належної охорони їх посівів, ліцензій на право культивування наркотиковмісних культур 

2003 - 2010 

  

МВС, Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

51. 

У взаємодії із спецслужбами зарубіжних країн в установленому порядку організувати проведення комплексу заходів для викриття і ліквідації каналів контрабандного надходження в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та проведення їх міжнародних контрольованих поставок, розблокування наркогруп з міжнародними зв'язками, знешкодження підпільних нарколабораторій, усунення умов, що сприяють їх виникненню. Здійснити аналіз наявних шляхів незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через державний кордон, розробити методику їх виявлення та вилучення. Забезпечити обмін із спецслужбами зарубіжних країн інформацією щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які беруть участь у міжнародних операціях з контрольованими речовинами 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

140
140
140
140
140
140
190
190 

Служба безпеки, МВС, Держкомкордон, Держмитслужба, МОЗ 

  

  

Разом 

1220 

  

52. 

Проводити у навчально-виховних закладах регулярні оперативно-профілактичні заходи з метою запобігання проникненню до них наркотичних засобів і психотропних речовин та поширенню їх серед школярів і студентів. Інформувати щороку про їх результати Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України 

2003 - 2010 

  

МВС, МОН, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

53. 

Проводити щокварталу перевірки у розважальних закладах та місцях проведення дозвілля (кафе, дискотеки, нічні клуби тощо) з метою припинення діяльності тих, де виявлено факти торгівлі або вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин 

2003 - 2010 

  

МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Міжнародне співробітництво 

54. 

Продовжити практику укладання багатосторонніх і двосторонніх угод у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Розширювати співробітництво з міжнародними організаціями, створеними з метою протидії поширенню наркоманії та наркобізнесу, шляхом участі у виконанні програм боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, легалізацією (відмиванням) грошей, отриманих від діяльності, пов'язаної з наркобізнесом 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

130
130
130
130
130
130
130
130 

МЗС, Служба безпеки, МВС, Держмитслужба, Держкомкордон, МОЗ 

  

  

Разом 

1040 

  

55. 

Підтримувати на постійній основі контакти з правоохоронними органами і спецслужбами зарубіжних країн з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, брати участь у міжнародних семінарах-нарадах, конференціях тощо 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

130
130
130
130
130
130
180
180 

Служба безпеки, МВС, Держкомкордон, Держмитслужба 

  

  

Разом 

1140 

  

56. 

Вжити заходів до формування інституту офіцерів зв'язку з питань боротьби з організованою та наркозлочинністю при дипломатичних представництвах України за кордоном у країнах, які є постачальниками наркотичних засобів та психотропних речовин або через території яких пролягли злочинні канали перевезення наркотиків, з метою зміцнення співробітництва у сфері боротьби з наркобізнесом 

2003
2004
2005 

270
270
270 

Служба безпеки, МВС, МЗС, Держмитслужба, Держкомкордон 

  

  

Разом 

810 

  

57. 

Активізувати співробітництво з державами - учасницями ЄС, СНД, ГУУВМ у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у рамках відповідних багатосторонніх та двосторонніх договорів 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

80
80
80
80
80
80
80
80 

Служба безпеки, МВС, МЗС, МОЗ, Мін'юст, Держмитслужба, Держкомкордон 

  

  

Разом 

640 

  

58. 

Вивчати і впроваджувати зарубіжний досвід з питань запобігання поширенню наркоманії та боротьби з наркобізнесом, забезпечити участь представників України в міжнародних семінарах, наукових конференціях тощо 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

80
80
80
80
80
80
80
80 

Національна координаційна рада боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів, МОЗ, МЗС, МВС, МОН, Служба безпеки, Державний департамент з питань виконання покарань, Мінсім'ядітимолодь, Академія педагогічних наук 

  

  

Разом 

640 

  

59. 

Розширювати партнерські відносини з Об'єднаною програмою ООН/СНІД (ЮНЕЙДС) та іншими міжнародними організаціями, що працюють у сфері протидії наркоманії та СНІДу, сприяти виконанню міжнародних програм та проектів щодо запобігання поширенню у суспільстві таких негативних явищ 

2003 - 2010 

  

МОЗ, МВС, МОН, Державний департамент з питань виконання покарань, МЗС, Мінсім'ядітимолодь 

60. 

Вивчити можливість залучення фінансової допомоги з боку європейських та світових урядових і неурядових міжнародних організацій та спеціальних установ з метою створення в Україні об'єднаної бази даних "Наркобізнес". У рамках міжгалузевої співпраці з ЄС підтримати клопотання про можливе приєднання України до Взаємовигідної програми PHARE стосовно інформаційних систем у сфері боротьби з наркоманією в країнах Центральної та Східної Європи та участі в роботі ЄМЦН (Лісабон) стосовно співпраці у галузі моніторингу 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

80
80
80
80
80
80
80
80 

МВС, МЗС, Служба безпеки, Держмитслужба, Держкомкордон, МОЗ 

  

  

Разом 

640 

  

61. 

Забезпечити участь України в роботі Комісії ООН з наркотичних засобів та реалізацію схвалених нею стратегій 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 

80
80
80
80
80
80
80
80 

Служба безпеки, МВС, МЗС, МОЗ 

  

  

Разом 

640 

  

62. 

Подавати Міжнародному комітетові з контролю за наркотиками звіти щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема дані про потребу, інвентарний запас, виробництво, використання наркотичних засобів, а також заходи щодо недопущення їх незаконного обігу 

2003 - 2010 

  

МОЗ, Служба безпеки, МВС, Мінпромполітики, Держмитслужба, Держкомкордон 

63. 

Вивчити систему організації та функціонування у зарубіжних країнах підрозділів боротьби з наркобізнесом і транснаціональною наркозлочинністю з метою можливого запровадження їх досвіду у вітчизняній практиці та налагодити тісну взаємодію у сфері протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

- " - 

  

Служба безпеки, МВС, МЗС, Держмитслужба 

(розділ V із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757,
 від 01.08.2006 р. N 1074)

 

ОРІЄНТОВНИЙ РОЗРАХУНОК
обсягів фінансування за рахунок державного бюджету заходів щодо посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 - 2010 роки

(тис. гривень)

Виконавці 

Усього 

У тому числі за роками 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Загальні видатки 

301579,8 

49528,4 

58591,4 

52182 

32852 

23740 

37352 

23712 

23622 

У тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Мінагрополітики 

2680 

560 

560 

560 

200 

200 

200 

200 

200 

МВС 

50120,8 

14182,4 

11662,4 

8341 

3181 

3181 

3181 

3191 

3201 

Мінкультури 

  

  

  

  

  

  

  

МОЗ 

16560 

2420 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

МОН 

43576 

  

14688 

14000 

200 

488 

14000 

200 

  

Мінсім'ядітимолодь 

112976 

14122 

14122 

14122 

14122 

14122 

14122 

14122 

14122 

Держмитслужба 

41300 

11300 

10800 

9600 

9600 

  

  

  

  

Державний департамент з питань виконання покарань 

26300 

3800 

3900 

2700 

2900 

3100 

3200 

3300 

3400 

Служба безпеки 

8062 

3139 

839 

839 

629 

629 

629 

679 

679 

____________

Опрос