Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере использования ядерной энергии, в случае выявления радиоактивных материалов в незаконном обращении

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.06.2003 № 813
редакция действует с 24.12.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 червня 2003 р. N 813

Київ

Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 грудня 2003 року N 1897
,
від 9 червня 2010 року N 414
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
від 4 грудня 2019 року N 1065

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

2. Покласти виконання функцій головної експертної організації з питань дослідження та визначення характеристик радіоактивних матеріалів, які вилучено з незаконного обігу, на Інститут ядерних досліджень Національної академії наук.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

3. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству промислової політики, Державному комітетові ядерного регулювання, Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби, Службі безпеки привести власні нормативно-правові акти у відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. N 1897
,
від 09.06.2010 р. N 414)

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 207 "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та причетних юридичних осіб в разі виявлення джерел іонізуючого випромінювання, які перебувають у незаконному обігу".

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
М. АЗАРОВ
 

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу

(У назві та тексті Порядку слова "радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "радіоактивні матеріали" у відповідному відмінку і числі, а слова "Мінекоресурсів" і "Державної санітарно-епідеміологічної служби" замінено відповідно словами "Мінприроди" і "Держсанепідемслужби" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 року N 414)

(У тексті Порядку слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року N 1065)

1. Цей Порядок регулює взаємодію органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, під час виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, що не вимагає радикальних дій з ліквідації можливих радіологічних наслідків, а також визначає комплекс заходів, спрямованих на недопущення або мінімізацію заподіяння шкоди здоров'ю населення і довкіллю внаслідок радіаційного впливу.

2. Для цілей цього Порядку терміни вживаються у такому значенні:

державні системи обліку і контролю радіоактивних матеріалів - Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання, державна система обліку і контролю ядерних матеріалів та державний реєстр радіоактивних відходів;

контрольована зона - територія, доступ до якої відповідно до вимог радіаційної безпеки та фізичного захисту обмежується під час виконання заходів з реагування на виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта або радіоактивних матеріалів у незаконному обігу і за межами якої рівень потужності дози гамма-випромінювання не перевищує трикратної величини потужності дози природного радіаційного гамма-фону;

незаконний обіг радіоактивних матеріалів - перебування ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, крім генеруючих технічних пристроїв, які створюють або за певних умов можуть створювати іонізуюче випромінювання, поза державними системами обліку і контролю радіоактивних матеріалів та/або системами їх фізичного захисту, а також придбання, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, перевезення і захоронення зазначених радіоактивних матеріалів без дотримання установлених законодавством вимог;

підозрюваний матеріал/об'єкт - фізичний об'єкт, який має зовнішні ознаки (попереджувальні написи про радіаційну небезпеку, маркування, спеціальні знаки тощо) та/або фізичні характеристики радіоактивних матеріалів;

характеристики підозрюваного матеріалу/об'єкта - зовнішній вигляд (наявність попереджувальних написів, знаків радіаційної небезпеки), фізичні та хімічні характеристики, на підставі яких можна зробити висновки про його природу, властивості, радіонуклідний та хімічний склад, а також про можливе призначення, походження.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" і "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" та інших нормативно-правових актах з фізичного захисту.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

Заходи на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта

3. Заходи щодо первинного обстеження виявленого підозрюваного матеріалу/об'єкта та попереднього встановлення меж контрольованої зони виконують:

місцеві органи виконавчої влади - у разі надходження інформації від фізичних або юридичних осіб, що не є органами досудового розслідування;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

органи, які провадять оперативно-розшукову діяльність, - у разі коли підозрюваний матеріал/об'єкт виявлено у результаті оперативно-розшукових дій зазначених органів;

Державна екологічна інспекція - у разі коли підозрюваний матеріал/об'єкт виявлено під час здійснення екологічного та радіологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць;

органи охорони державного кордону Держприкордонслужби - у разі виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта під час здійснення прикордонного контролю в місцевих пунктах пропуску через державний кордон, в яких відсутні пости екологічного контролю Мінекоенерго, або під час затримання осіб або транспортних засобів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон поза пунктами пропуску через державний кордон.

Координацію дій під час виконання заходів на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта здійснює місцевий орган виконавчої влади.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. N 1897
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

4. У разі коли підозра про наявність радіоактивних матеріалів підтверджується в результаті первинного обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта з допомогою дозиметра-радіометра або отримання достовірної інформації іншим шляхом, до обстеження залучаються представники відповідних територіальних органів МНС, Мінекоенерго, Держсанепідемслужби та Держатомрегулювання. Вжиття заходів до забезпечення охорони місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, а також охорони та супроводження такого матеріалу/об'єкта під час транспортування до місця тимчасового зберігання або захоронення покладається на територіальні органи МВС або органи охорони державного кордону Держприкордонслужби (під час незаконного перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон).

Допуск представників відповідних територіальних органів МНС, Держсанепідемслужби та Держатомрегулювання в пунктах пропуску через державний кордон здійснюється відповідними органами охорони державного кордону Держприкордонслужби.

Допуск посадових осіб органів державної влади в зону митного контролю здійснюється з дозволу відповідного митного органу за погодженням з територіальним органом охорони державного кордону Держприкордонслужби і під контролем зазначеного органу.

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

5. Представники Мінекоенерго, Держсанепідемслужби і Держатомрегулювання проводять радіологічне обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, під час якого здійснюють вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінювання, перевіряють наявність поверхневого радіоактивного забруднення, а також нейтронного випромінювання.

До проведення радіологічного обстеження місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта можуть залучатися представники підприємства державної корпорації "УкрДО "Радон" в межах зони обслуговування та інші спеціалізовані підприємства, що мають відповідні дозволи згідно із законодавством.

Представники Мінекоенерго, Держсанепідемслужби і Держатомрегулювання:

готують за результатами радіологічного обстеження висновки про основні параметри радіаційної обстановки на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, де зазначаються тип радіоактивних матеріалів, їх характеристики і можливість зовнішнього та внутрішнього опромінення персоналу та населення, а також у разі потреби - рекомендації щодо якнайшвидшого приведення радіоактивних матеріалів у безпечний для населення і навколишнього природного середовища стан;

подають зазначені висновки представникові місцевого органу виконавчої влади, що здійснює координацію дій на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, Держатомрегулювання, а також правоохоронному органові, який забезпечує організацію огляду місця події та здійснення необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину та осіб, що його вчинили.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

6. У разі потреби представник місцевого органу виконавчої влади залучає представників підприємства державної корпорації "УкрДО "Радон" в межах зони обслуговування, іншого спеціалізованого підприємства, яке має відповідний дозвіл, до проведення робіт з дозиметричного контролю осіб, що зайняті на роботах у межах контрольованої зони, а також вживає інших заходів до забезпечення безпечного поводження з радіоактивними матеріалами, зведення до мінімуму можливості заподіяння шкоди здоров'ю населення та навколишньому природному середовищу.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

7. Місцевий орган виконавчої влади може звернутися до головної експертної організації - Інституту ядерних досліджень Національної академії наук (далі - Інститут ядерних досліджень) або іншої компетентної організації для надання експертної оцінки ситуації на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта. Підставою для такого звернення може бути:

неможливість ідентифікувати радіоактивні матеріали, коли цього вимагають інтереси радіаційного захисту населення та довкілля та/або досудове розслідування;

виявлення нейтронного випромінювання, що свідчить про наявність ядерного матеріалу.

Експерти Інституту ядерних досліджень, іншої експертної організації визначають категорію ядерного матеріалу (низькозбагачений уран, високозбагачений уран, плутоній) та/або тип радіоактивних матеріалів без пошкодження пакунків, контейнерів, боксів тощо.

8. Протягом однієї доби з моменту надходження першого повідомлення про виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, але не раніше ніж надійдуть від експертної організації інформація про результати вимірів та висновки щодо категорії ядерного матеріалу (у разі потреби) та/або типу радіонуклідного джерела представники Держсанепідемслужби, Держатомрегулювання та Мінекоенерго готують письмовий звіт, який повинен містити:

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

детальний опис радіаційної ситуації на місці виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта, результати вимірів;

висновки та надані рекомендації щодо можливого формування дозових навантажень на персонал та населення, заходи безпеки, здійснення яких необхідне у разі подальшого поводження з вилученим радіоактивним матеріалом (включаючи його перевезення), а також поводження з приладами, інструментами та знаряддям, що зазнали радіоактивного забруднення під час робіт з джерелом;

результати вимірів, проведених експертами Інституту ядерних досліджень, іншої експертної організації (у разі їх залучення) та надані ними висновки щодо категорії ядерного матеріалу та/або типу радіонуклідного джерела.

9. На основі інформації, що міститься у письмовому звіті, місцевий орган виконавчої влади за погодженням з правоохоронним органом, який проводить огляд місця події і здійснює необхідні заходи з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, надає інформацію про виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта органам виконавчої влади, до компетенції яких належить створення системи запобігання незаконному обігу.

10. Усі дії фахівців Держсанепідемслужби та Мінекоенерго, які можуть призвести до знищення речових доказів, узгоджуються з правоохоронним органом, який проводить огляд місця події і здійснює необхідні заходи з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили.

11. Правоохоронний орган за результатами огляду місця події і здійснених необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, надає місцевому органу виконавчої влади свій висновок щодо необхідності перевезення вилученого радіонуклідного джерела до Інституту ядерних досліджень, іншої експертної організації для проведення поглибленого аналізу з метою встановлення його походження та/або призначення чи на тимчасове зберігання або для захоронення. На основі цього висновку, а також висновків та рекомендацій фахівців Держсанепідемслужби, Держатомрегулювання та Мінекоенерго місцевий орган виконавчої влади приймає рішення про подальші дії з вилученим з незаконного обігу радіоактивним матеріалом.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

Зберігання виявлених радіоактивних матеріалів на всіх етапах поводження з ними здійснюється уповноваженими органами відповідно до територіального підпорядкування у спеціально обладнаних приміщеннях або на майданчиках з урахуванням вимог радіаційної безпеки та фізичного захисту.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

12. У разі потреби після перевезення вилучених радіоактивних матеріалів з місця їх виявлення, завершення огляду такого місця і вжиття необхідних заходів з метою виявлення ознак злочину та осіб, що його вчинили, здійснюється ліквідація наслідків радіаційної аварії та інформування відповідно до законодавства про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

Перевезення радіоактивних матеріалів до місця тимчасового зберігання або захоронення

13. Відповідно до прийнятого рішення про перевезення вилученого з незаконного обігу радіоактивного матеріалу згідно з пунктом 11 цього Порядку місцевий орган виконавчої влади надсилає заявку до відповідного підприємства Українського державного об'єднання "Радон" МНС. До цієї заявки додається інформація з письмового звіту фахівців Держсанепідемслужби, Держатомрегулювання та Мінекоенерго про характеристики джерела та необхідні заходи радіаційної та/або ядерної безпеки під час його перевезення.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

Підприємство Українського державного об'єднання "Радон" МНС здійснює документальне оформлення та перевезення вилученого радіоактивного матеріалу з дотриманням відповідних норм та правил.

Заходи за межами місця виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта

14. На запит правоохоронного органу, який проводить огляд місця події і здійснює необхідні заходи з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, Інститут ядерних досліджень, інша експертна організація досліджує і визначає характеристики радіоактивного матеріалу, а також проводить у межах своєї компетенції відповідні судові експертизи. Про результати досліджень та експертиз Інститут ядерних досліджень, інша експертна організація інформує зазначений правоохоронний орган, а також Держатомрегулювання та інші органи виконавчої влади, до компетенції яких належить створення системи запобігання незаконному обігу.

15. У разі встановлення підприємства (організації, установи) або фізичної особи, яка є власником або користувачем відповідного радіоактивного матеріалу, правоохоронний орган, який проводить огляд місця події і здійснює необхідні заходи з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, інформує керівника цього підприємства (організації, установи) або фізичну особу про перебування у незаконному обігу зазначеного радіоактивного матеріалу.

Керівник підприємства (організації, установи) повинен призначити службове розслідування з причин перебування радіоактивного матеріалу у незаконному обігу, про результати якого інформує Держатомрегулювання, Мінекоенерго, МНС, МОЗ та зазначений правоохоронний орган, а фізична особа повинна дати письмові пояснення.

Держатомрегулювання може призначати за результатами службового розслідування інспекційну перевірку підприємства, яке є власником або користувачем виявлених радіоактивних матеріалів, щодо дотримання таким підприємством вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення радіаційної безпеки та фізичного захисту, обліку і контролю радіоактивних матеріалів.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

16. На виконання міжнародних зобов'язань, а також з метою інформування населення, державних, громадських та інших організацій Держатомрегулювання:

надсилає за встановленою формою офіційне повідомлення про виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта до бази даних МАГАТЕ з незаконного обігу;

розміщує інформацію про виявлення підозрюваного матеріалу/об'єкта на своїй офіційній веб-сторінці.

Необхідна інформація про радіоактивний матеріал, виявлене у незаконному обігу, вноситься в установленому порядку до державних систем обліку і контролю радіоактивних матеріалів.

(абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

Забезпечення радіаційної безпеки та фізичного захисту

(назва розділу із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

17. На всіх етапах поводження з радіоактивним матеріалом, виявленим у незаконному обігу, повинно бути забезпечено дотримання норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки та фізичного захисту.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

18. Органи виконавчої влади та юридичні особи, які беруть участь у поводженні з радіоактивними матеріалами, виявленими у незаконному обігу, зобов'язані дотримуватися вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення радіаційної безпеки та фізичного захисту.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

Фінансування

19. Фінансування заходів щодо обстеження, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасового зберігання радіоактивних матеріалів, виявлених у незаконному обігу, ліквідації наслідків радіаційних аварій, а також інших витрат, пов'язаних з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених відповідним органам виконавчої влади.

У разі встановлення власника (користувача) зазначених радіоактивних матеріалів витрачені кошти стягуються з нього на користь відповідного бюджету в установленому законодавством порядку.

У разі визнання власника (користувача) банкрутом повернення витрат, пов'язаних з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, здійснюється згідно із законодавством про банкрутство.

Особа, яка знайшла або виявила підозрюваний матеріал/об'єкт, не несе фінансової відповідальності за витрати, пов'язані з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу.

Якщо підозрюваний матеріал/об'єкт виявлено у металобрухті, інших промислових відходах, фінансову відповідальність за витрати, пов'язані з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, несе відправник металобрухту.

У разі виявлення радіоактивних матеріалів під час здійснення прикордонного або екологічного та радіаційного контролю фінансову відповідальність за витрати, пов'язані з перебуванням радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, несе власник (користувач) вантажу.

(пункт 19 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2010 р. N 414)

____________

Опрос