Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине

КМ Украины
Постановление КМ от 15.05.2003 № 686
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 травня 2003 р. N 686

Київ

Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 травня 2007 року N 714
,
 від 10 серпня 2011 року N 853

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 2018 року N 774)

На виконання Закону України "Про насіння і садивний матеріал" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1993 р. N 935 "Про Реєстр сортів рослин України" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 78).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

(У тексті Положення слово "Держсортслужба" в усіх відмінках замінено словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 року N 853)

Загальні питання

1. Занесення сортів до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі - Реєстр сортів), ведення Реєстру сортів, видача свідоцтв про державну реєстрацію сортів рослин, виключення сортів із зазначеного Реєстру здійснюється відповідно до цього Положення.

2. Реєстр сортів є офіційним документом, який містить відомості про сорти рослин, а також щодо державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності. Відомості постійно зберігаються на електронному та паперовому носіях в порядку, затвердженому Держветфітослужбою.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 714)

3. Реєстр сортів ведеться Держветфітослужбою, яка щороку видає Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі - Каталог сортів). Форма Каталогу сортів та відомості, що містяться в ньому, визначаються Положенням про Каталог сортів, який затверджується Держветфітослужбою.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. N 714)

4. До Реєстру сортів відомості про сорт заносяться після прийняття Держветфітослужбою рішення про його державну реєстрацію та про державну реєстрацію прав на сорт і сплати відповідного збору.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. N 714)

Підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію сорту, що підлягає державному випробуванню, є позитивні результати кваліфікаційної експертизи щодо рівня його урожайності, визначеної протягом періоду проведення державного випробування, якщо вона:

більша ніж усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, на величину верхнього значення довірчого інтервалу, що обчислюється за відповідною методикою;

менша ніж усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, але сорт має високі показники якості та інші господарсько цінні властивості;

знаходиться на рівні усередненої урожайності сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, але сорт має підвищену стійкість до хвороб, шкідників, вилягання, обсипання, посухи, а також зимостійкість.

Підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію сорту, що не підлягає державному випробуванню, є позитивні результати кваліфікаційної експертизи на відповідність такого сорту критеріям охороноздатності.

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.05.2007 р. N 714)

6. Сорт, що був занесений до Реєстру сортів і з різних причин втратив свого власника, але має попит на ринку, заноситься до Реєстру сортів за умови, що будь-яка фізична або юридична особа добровільно візьме на себе обов'язки з підтримання такого сорту і подасть відповідну заяву до Держветфітослужби.

7. Охорона прав на сорт, занесений до раніше діючого Реєстру сортів рослин України до набрання чинності Законом України від 17 січня 2002 р. N 2986-III "Про охорону прав на сорти рослин", здійснюється відповідно до законодавства. Датою державної реєстрації такого сорту вважається 1 січня року його занесення до зазначеного Реєстру.

8. Дії, пов'язані з веденням Реєстру сортів, виконуються у разі подання Держветфітослужбі документа про сплату відповідного збору згідно з Порядком сплати збору за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1592).

Ведення Реєстру сортів

9. Державна реєстрація сорту здійснюється шляхом занесення відомостей до Реєстру сортів згідно з додатком 1.

10. Відомості, зазначені у Реєстрі сортів, можуть зазнати змін щодо:

закінчення строку державної реєстрації сорту;

відновлення строку державної реєстрації сорту;

складу авторів сорту;

складу підтримувачів сорту;

характеристик придатності сорту для поширення в Україні;

географічних та зонових рекомендацій використання сорту;

виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо).

11. Підставою для занесення відомостей до Реєстру сортів та змін до них є:

рішення Держветфітослужби про державну реєстрацію сорту;

рішення судових органів;

рішення Держветфітослужби про зміну складу авторів сорту або підтримувачів сорту, виправлення помилок;

інші підстави, що випливають з пункту 10 цього Положення.

12. Занесення до Реєстру сортів відомостей про сорт та змін до них здійснюється за наказом Держветфітослужби.

13. Для занесення до Реєстру сортів змін щодо складу авторів сорту, підтримувачів сорту, видачі дубліката свідоцтва про державну реєстрацію сорту та виправлення помилок власник (власники) сорту або підтримувач (підтримувачі) сорту подає до Держветфітослужби відповідне клопотання.

Клопотання подається українською мовою від імені власника (власників) сорту або підтримувача (підтримувачів) сорту, стосується одного сорту і повинне містити:

номер заявки;

дату подання заявки;

повне ім'я (назву) та адресу особи, яка є власником сорту або підтримувачем сорту.

Клопотання підписує власник (власники) сорту або підтримувач (підтримувачі) сорту. Якщо власником або підтримувачем є юридична особа, то клопотання підписує особа, яка має на це повноваження.

До клопотання додається документ про сплату відповідного збору.

14. Відомості про записи та зміни, що заносяться до Реєстру сортів, а також відомості про виправлення помилок публікуються в офіційному виданні Держветфітослужби.

Видача свідоцтв про державну реєстрацію сортів рослин

15. Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин видається Держветфітослужбою в місячний строк від дати державної реєстрації сорту за зразком згідно з додатком 2 особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою, зазначеною у заявці.

Виключення сортів із Реєстру сортів

16. Підставою для виключення сорту з Реєстру сортів є рішення Держветфітослужби, яке може бути прийняте у зв'язку з:

поданням клопотання власником (власниками) сорту або підтримувачем (підтримувачами) сорту;

відсутністю первинного насінництва сорту за інформацією Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин;

утратою сортом критеріїв охороноздатності;

несвоєчасною сплатою збору за підтримання сорту в Реєстрі сортів;

в інших випадках, передбачених законодавством.

17. Виключення сорту з Реєстру сортів здійснюється за наказом Держветфітослужби, про що до Реєстру сортів заноситься відповідний запис.

 

ВІДОМОСТІ,
що заносяться до Реєстру сортів

  

Унесення змін та виправлення помилок 

Ботанічна характеристика (ботанічний таксон українською та латинською мовами) 

  

Назва сорту 

  

Ім'я автора (авторів) 

  

Номер заявки 

  

Дата подання заявки 

  

Позицію виключено

  

Заявник (заявники) 

  

Номер свідоцтва про державну реєстрацію сорту 

  

Дата державної реєстрації сорту 

  

Підтримувач (підтримувачі) сорту 

  

Географічні та зонові рекомендації використання сорту 

  

Дата державної реєстрації прав на сорт і номер патенту 

  

Власник сорту 

  

Закінчення строку державної реєстрації сорту 

  

Відновлення строку державної реєстрації сорту 

  

Опис сорту: кодова формула, рослина, стебло, суцвіття, квітка, плід, насінина 

  

Характеристики придатності сорту для поширення в Україні: урожайність, стійкість до хвороб, стійкість до екстремальних факторів довкілля, показники якості, господарсько цінні властивості 

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. N 714)

 

Зразок

Державний герб України

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба

СВІДОЦТВО

N ___

про державну реєстрацію сорту рослин

____________________________
(назва сорту)

________________________________________
(ботанічний таксон)

Заявка N ________

Заявник (заявники) ______________________________________________

Дата державної реєстрації ________________________________________

Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби

_________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 853)

____________

Опрос