Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О разработке прогнозных и программных документов экономического и социального развития и составлении проекта государственного бюджета

КМ Украины
Постановление КМ от 26.04.2003 № 621
редакция действует с 09.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2003 р. N 621

Київ

Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2004 року N 165
,
 від 29 червня 2011 року N 702
,
 від 28 березня 2012 року N 256
,
 від 28 листопада 2012 року N 1134
,
від 23 вересня 2015 року N 741

(У тексті постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 702)

На виконання Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" і Бюджетного кодексу України, з метою формування цілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, забезпечення складання проекту державного бюджету на відповідний бюджетний період Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

1. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Міністерству фінансів забезпечити взаємоузгоджене розроблення проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньостроковий та короткостроковий періоди та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (як основи для складення проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період), Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

2. Затвердити такі, що додаються:

порядок розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

структуру прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період;

структуру прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним;

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

структуру Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період;

типову структуру прогнозу економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на середньостроковий період;

типову структуру програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на короткостроковий період;

типову структуру прогнозу розвитку галузі економіки на середньостроковий період;

типову структуру програми розвитку галузі економіки;

перелік галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку.

(абзац десятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

3. Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі головним виконавцем та координатором розроблення:

прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період (раз на п'ять років - у рік проведення чергових виборів Президента України);

прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (на 1 рік) та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період (на 1 рік).

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади розробляти прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий період та програми розвитку галузей економіки відповідно до переліку галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку, затвердженого цією постановою, забезпечивши їх взаємоузгодженість з прогнозом економічного і соціального розвитку України на відповідний період та Державною програмою економічного і соціального розвитку України.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

5. Установити, що:

прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий період та програми розвитку галузей економіки розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і взаємоузгоджуються з прогнозом економічного і соціального розвитку на відповідний період та подаються Кабінетові Міністрів України;

необхідність розроблення програм розвитку галузей економіки визначає Кабінет Міністрів України за поданням відповідальних виконавців з урахуванням затверджених програм та строків закінчення їх реалізації.

6. Державній службі статистики оперативно забезпечувати Міністерство економічного розвитку і торгівлі, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації статистичною інформацією для розроблення прогнозних і програмних документів.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

7. Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити і надати міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади - співвиконавцям методичні рекомендації з розроблення прогнозів і програм.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 18

 

ПОРЯДОК
розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Співвиконавці

1. Надання співвиконавцям сценарних умов функціонування економіки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінекономрозвитку

до 15 вересня року розроблення

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

2. Погодження сценарних умов функціонування економіки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 25 вересня року розроблення

 

3. Подання Мінекономрозвитку середньострокових прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки, останніх уточнених звітних даних та передбачуваних даних виконання державного бюджету в цілому за рік, а також відповідних розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою), Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 20 жовтня року розроблення

 

4. Підготовка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономрозвитку

до 15 листопада року розроблення

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

5. Погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 20 листопада року розроблення

 

6. Подання Кабінетові Міністрів України проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

Мінекономрозвитку

до 1 грудня року розроблення

 

7. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

Кабінет Міністрів України

до 31 грудня року розроблення

 

8. Надсилання центральним органам виконавчої влади та Національному банку прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

Мінекономрозвитку

у тижневий строк після схвалення

 

9. Надання співвиконавцям сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

- " -

до 20 лютого

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

10. Погодження сценарних умов функціонування економіки на наступний та два подальші роки, переліку прогнозних показників, розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, між відповідальними виконавцями, вимог до їх написання, графіка робіт з розроблення проекту прогнозу

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 1 березня

 

11. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку звіту за попередній рік, попередніх прогнозних показників обсягів державних запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов'язань на поточний, наступний та два подальші роки, а також інформації про виконання державного бюджету в попередньому році

Мінфін

- " -

 

12. Подання Мінекономрозвитку, Мінфіну та Національному банку звіту за попередній рік, попередніх прогнозних показників надходження коштів від приватизації та доходів від розпорядження державним майном на поточний, наступний та два подальші роки

Фонд державного майна

до 1 березня

 

13. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку звіту за попередній рік, попередніх орієнтовних прогнозних показників номінального та реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій, обсягів технічної допомоги (із зазначенням офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, який закладається у розрахунки попередніх орієнтовних прогнозних показників) на поточний, наступний та два подальші роки

Мінекономрозвитку

- " -

 

14. Подання Мінфіну переліку пріоритетних державних (цільових) програм, які виконуватимуться у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах

Мінекономрозвитку

до 1 березня

 

15. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну звіту за попередній рік, попередніх орієнтовних прогнозних показників ринку праці (із зазначенням показника рівня безробіття) на поточний, наступний та два подальші роки

Мінсоцполітики

до 5 березня

 

16. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну звіту за попередній рік, попередніх орієнтовних прогнозних монетарних показників на поточний, наступний та два подальші роки

Національний банк (за згодою)

до 15 березня

 

17. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку орієнтовних прогнозних показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, зовнішньої торгівлі, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня безробіття (із зазначенням офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, який закладається у розрахунки орієнтовних прогнозних показників) на поточний, наступний та два подальші роки

Мінекономрозвитку

до 17 березня

 

18. Подання Кабінетові Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

Мінфін

до 20 березня

 

19. Прийняття рішення щодо схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

Кабінет Міністрів України

до 1 квітня

 

20. Подання Верховній Раді України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

- " -

у триденний строк після схвалення

 

21. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну звіту платіжного балансу України за попередній рік, а також відомостей про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України в наступному році

Національний банк (за згодою)

до 1 квітня

 

22. Подання Мінекономрозвитку пропозицій щодо розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 4 квітня

 

23. Подання Мінекономрозвитку та Мінфіну скоригованих відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов (розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрізі основних соціальних і демографічних груп населення відповідно до затвердженої методики та актів законодавства, мінімальної заробітної плати, посадового окладу (тарифної ставки) працівників I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери) на наступний та два подальші роки

Мінсоцполітики

до 5 квітня

 

24. Подання Мінекономрозвитку скоригованих відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов (обсягів дефіциту державного бюджету, державних запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов'язань) на наступний та два подальші роки

Мінфін

- " -

 

25. Надання співвиконавцям скоригованих відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов функціонування економіки на поточний, наступний та два подальші роки

Мінекономрозвитку

до 8 квітня

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

26. Погодження скоригованих сценарних умов функціонування економіки на поточний, наступний та два подальші роки

Мінфін, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 13 квітня

 

27. Подання Мінекономрозвитку звітних даних щодо видатків на заробітну плату працівників бюджетної сфери (без нарахувань) та грошове забезпечення військовослужбовців (без нарахувань) за попередній рік і прогнозу таких даних на поточний, наступний та два подальші роки

Мінфін

до 15 квітня

 

28. Подання Національному банку та Мінекономрозвитку звітних даних щодо стану ринку цінних паперів за попередній рік, прогнозу на поточний, наступний та два подальші роки, у тому числі щодо участі нерезидентів у проведенні операцій на фондовому ринку за такі періоди

НКЦПФР (за згодою)

- " -

 

29. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку звітних даних щодо стану ринку фінансових послуг за попередній рік, прогнозу на поточний, наступний та два подальші роки

Нацкомфінпослуг (за згодою)

- " -

НКЦПФР (за згодою)

30. Подання Мінфіну, Мінсоцполітики та Національному банку з урахуванням скоригованих сценарних умов функціонування економіки та підсумків за I квартал поточного року уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на поточний, наступний та два подальші роки (із зазначенням показників номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, прибутку підприємств, фонду оплати праці, індексів споживчих цін та цін виробників, експорту та імпорту товарів і послуг)

Мінекономрозвитку

до 18 квітня

 

31. Подання Мінекономрозвитку прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки на поточний, наступний та два подальші роки, уточнених звітних даних, відповідних розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 30 квітня

 

32. Подання Мінфіну та Мінекономрозвитку остаточних очікуваних та прогнозних даних щодо обсягів монетарної бази, грошової маси та темпів їх зростання, уточненого прогнозу платіжного балансу на поточний, наступний та два подальші роки

Національний банк (за згодою)

до 30 квітня

 

33. Підготовка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономрозвитку

до 18 травня

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

34. Погодження проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 25 травня

 

35. Підготовка проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та подання його співвиконавцям на погодження

Мінекономрозвитку

до 31 травня

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

36. Подання Кабінетові Міністрів України проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

Мінекономрозвитку

до 1 червня

 

37. Опрацювання та погодження проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

до 3 червня

 

38. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

Мінекономрозвитку

до 6 червня

 

39. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

Кабінет Міністрів України

до 15 червня

 

40. Прийняття рішення щодо схвалення проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

- " -

- " -

 

41. Надсилання міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

Мінекономрозвитку

у тижневий строк після схвалення

 

42. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Мінфін

у строк, визначений Мінфіном

 

43. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку уточненої інформації про виконання державного бюджету в попередньому році, результатів аналізу виконання бюджету з початку поточного року та очікуваних даних щодо його виконання на кінець поточного року

- " -

до 15 червня

 

44. Подання Мінекономрозвитку результатів аналізу стану банківської системи

Національний банк (за згодою)

до 15 червня

 

45. Подання Національному банку та Мінекономрозвитку остаточних даних про обсяги державних зовнішніх запозичень, обслуговування та погашення боргових зобов'язань на поточний, прогнозний та два роки, що настають за прогнозним

Мінфін

до 1 липня

 

46. Подання Мінекономрозвитку, Мінфіну та Національному банку уточнених даних щодо очікуваного надходження коштів від приватизації та доходів від розпорядження державним майном за поточний рік, прогнозний та два роки, що настають за прогнозним

Фонд державного майна

- " -

 

47. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку результатів аналізу стану ринку цінних паперів та участі нерезидентів у проведенні операцій на фондовому ринку за I квартал поточного року, прогнозу на наступний та два роки, що настають за прогнозним

НКЦПФР (за згодою)

- " -

 

48. Подання Мінекономрозвитку та Національному банку результатів аналізу стану ринку фінансових послуг за попередній рік, уточненого прогнозу на поточний, прогнозний та два роки, що настають за прогнозним

Нацкомфінпослуг (за згодою)

- " -

 

49. Складення та затвердження планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, державних цільових програм

головні розпорядники бюджетних коштів
(за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період)

у місячний строк після доведення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

 

50. Подання Мінфіну бюджетних запитів на підставі плану діяльності, інструкцій з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

- " -

у строк, визначений Мінфіном

 

51. Доведення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій особливостей проведення розрахунків показників до проектів бюджетів на наступний бюджетний період (інструктивних матеріалів щодо складення бюджету на наступний рік та методичних рекомендацій щодо розрахунків прогнозу доходів, обсягів міжбюджетних трансфертів та показників, на підставі яких здійснюється їх визначення)

Мінфін

- " -

 

52. Подання Мінфіну інформації, необхідної для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників (прогнозів зведених бюджетів на наступний бюджетний період з необхідними обґрунтуваннями і поясненнями)

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

до 1 серпня

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк (за згодою)

53. Подання Національному банку показників зовнішніх запозичень, обсягів обслуговування та погашення зовнішнього боргу, які враховані у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Мінфін

одночасно з поданням Кабінету Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

54. Подання Кабінетові Міністрів України та Національному банку проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, розробленого на основі Державної програми економічного і соціального розвитку України, та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

- " -

до 7 вересня

 

55. Прийняття рішення щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

Кабінет Міністрів України

до 15 вересня

 

56. Подання Верховній Раді України та Президентові України проекту закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

- " -

- " -

 

57. Подання Верховній Раді України проекту закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

- " -

- " -

 

58. Уточнення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки (у разі потреби)

Мінекономрозвитку

у період розгляду закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

59. Подання Мінфіну та Національному банку уточнених основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний та два подальші роки (у разі уточнення зазначених показників)

- " -

- " -

 

60. Подання Кабінетові Міністрів України уточненого прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

Мінфін

у 25-денний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

Мінекономрозвитку, головні розпорядники бюджетних коштів

61. Прийняття рішення щодо схвалення прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

Кабінет Міністрів України

у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

62. Приведення планів діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди у відповідність із Державною програмою економічного і соціального розвитку України на плановий рік, показниками державного бюджету на відповідний бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

головні розпорядники бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період)

у 50-денний строк після опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

63. Розроблення:

 

 

 

прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на середньостроковий період

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування

у двомісячний строк після схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

 

прогнозів розвитку галузей економіки

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

у двомісячний строк після схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

 

програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст на короткостроковий період

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування

у двомісячний строк після схвалення проектів законів про Державну програму економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період

 

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

 

СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період*

Частина перша

1. 

Загальна частина 

2. 

Національна економіка 

3. 

Зовнішньоекономічне середовище 

Частина друга

4. 

Внутрішні припущення 

4.1. 

Економічна політика, цільові параметри та пріоритети розвитку 

4.2. 

Нормативно-правова база 

5. 

Зовнішні припущення 

5.1. 

Прогноз розвитку країн світу 

5.2. 

Прогноз розвитку зовнішніх ринків товарів українського експорту 

6. 

Сценарії розвитку країни 

  Частина третя

7. 

Основні фактори економічного зростання 

7.1. 

Демографічний прогноз та зайнятість населення 

7.2. 

Основний капітал 

7.3. 

Науково-технічний прогрес та інновації 

8. 

Валовий внутрішній продукт, тенденції, структурні пропорції 

8.1. 

Виробництво валового внутрішнього продукту 

8.2. 

Використання валового внутрішнього продукту 

Частина четверта

9. 

Людський розвиток та рівень життя населення 

9.1. 

Грошові доходи населення, заробітна плата, соціальні стандарти 

9.2. 

Охорона здоров'я 

9.3. 

Освіта 

10. 

Навколишнє природне середовище 

11. 

Розвиток регіонів 

12. 

Ризики прогнозу 

13. 

Альтернативні сценарії розвитку країни 

Додаток: Основні баланси та показники економічного і соціального розвитку.

____________
* Щорічне уточнення прогнозу економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період Мінекономіки проводить за окремою процедурою.

 

СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

1. 

Загальна частина 

2. 

Зовнішньоекономічне середовище 

3. 

Припущення прогнозу: базовий та альтернативні сценарії розвитку країни 

4. 

Пункт виключено

5. 

Попит 

5.1. 

Використання валового внутрішнього продукту 

5.2. 

Споживання 

5.3. 

Інвестиції 

5.4. 

Чистий експорт 

6. 

Пропозиція 

6.1. 

Виробництво валового внутрішнього продукту 

6.2. 

Промисловість 

6.3. 

Сільське господарство 

6.4. 

Торгівля та послуги 

7. 

Економічна рівновага 

7.1. 

Бюджет 

7.2. 

Ціни 

7.3. 

Доходи 

7.4. 

Ринок праці 

7.5. 

Платіжний баланс 

8. 

Фінансові ринки 

8.1. 

Підпункт виключено

8.2. 

Підпункт виключено

8.3. 

Підпункт виключено

9. 

Альтернативні сценарії розвитку країни 

10.

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним

Додаток: Основні показники економічного і соціального розвитку.

(Структура із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702)

 

СТРУКТУРА
Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

1. 

Оцінка тенденцій економічного розвитку в поточному році 

2. 

Цілі та головні дії в наступному році 

3. 

Соціальна політика 

3.1. 

Демографічна ситуація 

3.2. 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

3.3. 

Зайнятість населення та ринок праці 

3.4. 

Пенсійна реформа 

3.5. 

Соціальне забезпечення 

3.6. 

Соціально-трудові відносини 

3.7. 

Міграційна політика 

3.8. 

Житлова політика 

4. 

Гуманітарна сфера 

4.1. 

Охорона здоров'я, материнства та дитинства 

4.2. 

Освіта 

4.3. 

Культура 

4.4. 

Розвиток інформаційного простору 

4.5. 

Туристично-рекреаційна галузь 

5. 

Безпека життєдіяльності людини 

5.1. 

Охорона навколишнього природного середовища 

5.2. 

Техногенна безпека. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 

5.3. 

Охорона праці 

6. 

Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання 

6.1. 

Податково-бюджетна політика 

6.2. 

Інвестиційна політика 

6.3. 

Грошово-кредитна та валютно-курсова політика 

6.3.1. 

Грошово-кредитна політика 

6.3.2. 

Валютно-курсова політика 

6.4. 

Інституціональні та організаційні механізми економічного регулювання 

6.4.1. 

Реформування відносин власності 

6.4.2. 

Управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави 

6.4.3. 

Регуляторна політика та розвиток підприємництва. Стандартизація, метрологія, сертифікація, акредитація 

6.4.4. 

Формування конкурентного середовища 

6.4.5. 

Удосконалення фінансових відносин підприємств 

6.4.6. 

Адміністративна реформа та поліпшення якості державного управління 

6.5. 

Політика розвитку фінансового ринку 

6.5.1. 

Фондовий ринок 

6.5.2. 

Розвиток небанківських фінансових установ та ринку фінансових послуг 

6.5.3. 

Оздоровлення та зміцнення банківської системи 

7. 

Розвиток реального сектору економіки 

7.1. 

Енергозабезпечення та енергозбереження 

7.2. 

Промислова політика 

7.3. 

Аграрна політика 

7.4. 

Транспорт, зв'язок та інформаційні технології 

7.5. 

Науково-технічна та інноваційна політика 

7.6. 

Політика у сфері обігу споживчих товарів і послуг 

7.7. 

Зовнішньоекономічна політика 

7.8. 

Розвиток мінерально-сировинної бази 

8. 

Регіональна політика 

9. 

Розвиток системи державних закупівель 

10. 

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями 

Додатки: 1. Основні показники та баланси національної економіки.

2. Перелік державних цільових програм, які передбачається фінансувати в наступному році.

3. План співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на наступний рік.

4. Бюджет розвитку.

 

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на середньостроковий період

1. 

Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період 

1.1. 

Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу 

1.2. 

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 

2. 

Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в середньостроковому періоді 

3. 

Альтернативні варіанти прогнозу* 

4. 

Торговельно-економічні зв'язки з іншими регіонами та зовнішньоекономічна діяльність 

5. 

Фінансові ресурси 

6. 

Економічний і соціальний розвиток регіону 

6.1. 

Соціальна і гуманітарна сфера 

6.2. 

Структурні зміни 

6.3. 

Перспективи розвитку інвестиційної діяльності 

6.4. 

Розвиток видів економічної діяльності та ринкової інфраструктури 

7. 

Демографічна ситуація та ринок праці 

8. 

Природокористування та охорона навколишнього природного середовища 

9. 

Грошові доходи населення 

10. 

Висновки 

Додатки: 1. Основні показники (згідно з установленими Мінекономіки зразками).

2. Прогноз кон'юнктури на регіональних ринках основних видів товарів та послуг**.

____________
* Розробляється кілька альтернативних варіантів на основі припущень та наводяться очікувані результати за основними показниками, серед них вибирається рекомендований варіант, який деталізується.

** Тільки для прогнозів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим та області.

 

ТИПОВА СТРУКТУРА
програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на короткостроковий період

1. 

Аналіз економічного і соціального розвитку за попередній період 

1.1. 

Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу 

1.2. 

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 

2. 

Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку у наступному році 

3. 

Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери та досягнення поставлених цілей 

4. 

Фінансові ресурси 

4.1. 

Джерела формування 

4.2. 

Фінансування заходів 

4.3. 

Фінансовий стан суб'єктів господарювання 

5. 

Ринкові перетворення 

5.1. 

Реформування відносин власності 

5.2. 

Розвиток підприємництва 

5.3. 

Формування конкурентного середовища на регіональних ринках* 

5.4. 

Регулювання цін** 

5.5. 

Розвиток ринкової інфраструктури 

6. 

Механізми регулювання 

6.1. 

Управління об'єктами комунальної власності 

6.2. 

Інвестиційна діяльність 

6.3. 

Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для регіональних потреб 

6.4. 

Реалізація державних цільових програм та регіональних програм 

7. 

Розвиток реального сектору економіки 

7.1. 

Структурні зміни 

7.2. 

Паливно-енергетичний комплекс 

7.3. 

Промисловість 

7.4. 

Агропромисловий комплекс 

7.5. 

Транспорт і зв'язок 

7.6. 

Науково-технічна сфера 

7.7. 

Виробництво споживчих товарів та послуг 

8. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

9. 

Соціальна сфера 

9.1. 

Демографічна ситуація 

9.2. 

Зайнятість населення та ринок праці 

9.3. 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

9.4. 

Соціальне забезпечення 

9.5. 

Пенсійна реформа 

9.6. 

Житлово-комунальне господарство 

10. 

Гуманітарна сфера 

10.1. 

Охорона здоров'я 

10.2. 

Освіта 

10.3. 

Культура 

10.4. 

Фізична культура і спорт 

10.5. 

Туристично-рекреаційна галузь 

11. 

Природокористування та безпека життєдіяльності людини 

11.1. 

Розвиток мінерально-сировинної бази 

11.2. 

Охорона навколишнього природного середовища 

11.3. 

Техногенна безпека 

11.4. 

Охорона праці 

____________
* Тільки для програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим та області.

** Тільки для програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя. 

Додатки: 1. Основні показники (згідно з установленими Мінекономіки зразками).

2. Заходи щодо забезпечення виконання завдань програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на наступний рік.

3. Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається фінансувати в наступному році.

4. Перелік об'єктів будівництва, які передбачається фінансувати в наступному році за рахунок бюджетних коштів.

5. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для регіональних потреб.

6. Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності.

 

ТИПОВА СТРУКТУРА
прогнозу розвитку галузі економіки на середньостроковий період

1. 

Тенденції розвитку галузі 

1.1. 

Динаміка виробництва та реалізації продукції (послуг) 

1.2. 

Використання потенціалу галузі 

1.3. 

Задоволення потреб в основних видах товарів і послуг на внутрішньому ринку 

1.4. 

Ресурсне забезпечення галузі 

1.5. 

Головні проблеми розвитку галузі 

2. 

Прогноз кон'юнктури на внутрішньому і зовнішньому ринку основних видів товарів і послуг галузі 

3. 

Цілі і пріоритети розвитку галузі в середньостроковому періоді 

4. 

Альтернативні варіанти прогнозу розвитку галузі* 

5. 

Напрями державної політики розвитку галузі 

5.1. 

Структурні зміни 

5.2. 

Оновлення виробництва та впровадження досягнень науково-технічного прогресу 

5.3. 

Енергозбереження 

5.4. 

Реформування відносин власності 

5.5. 

Формування конкурентного середовища. Цінова політика 

5.6. 

Підвищення ефективності виробництва 

5.7. 

Інвестиційна політика 

5.8. 

Удосконалення системи збуту продукції 

6. 

Висновки 

____________
* Розробляються кілька альтернативних варіантів на основі припущень та наводяться очікувані результати за основними показниками, серед них вибирається рекомендований варіант, який подається в розгорнутому вигляді.

Додатки: 1. Основні показники розвитку галузі (згідно з установленими Мінекономіки зразками).

2. Баланси основних матеріальних ресурсів.

 

ТИПОВА СТРУКТУРА
програми розвитку галузі економіки

1. 

Характеристика стану розвитку галузі 

1.1. 

Аналіз розвитку галузі економіки за попередній період та визначення головних проблем реалізації державної політики в галузі 

1.2. 

Характеристика використання потенціалу галузі 

2. 

Стратегічні цілі і пріоритети розвитку 

3. 

Економічне обґрунтування і оцінка необхідних ресурсів для реалізації програми. Розрахунки необхідної бюджетної підтримки 

4. 

Розрахунок очікуваної ефективності і строк виконання Програми 

5. 

Визначення механізму управління і контролю за ходом виконання Програми 

6. 

Комплекс законодавчих і організаційних заходів та завдань (цільових проектів) щодо реалізації Програми 

 

ПЕРЕЛІК
галузей економіки, щодо яких розробляються прогноз на середньостроковий період та програма розвитку

(типовий перелік із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. N 165
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.06.2011 р. N 702
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 р. N 1134,
від 23.09.2015 р. N 741)

____________

Опрос