Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по обеспечению исполнения в Украине требований директив Европейского Союза и гармонизации стандартов и санитарных, экологических, ветеринарных, фитосанитарных норм с международными и европейскими требованиями на сельскохозяйственное сырье и продукцию

КМ Украины
Постановление КМ от 26.04.2003 № 620
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2003 р. N 620

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними і європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Утворити Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними і європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію у складі згідно з додатком і затвердити Положення про цю Комісію (додається).

Дозволити голові Комісії вносити у разі потреби зміни до її складу.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними і європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію

КИРИЛЕНКО
Іван Григорович 

- Віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії 

ШМІДТ
Роман Михайлович 

- заступник Державного секретаря Мінагрополітики, заступник голови Комісії 

БОНДАРЕНКО
Василь Маркович 

- голова правління Національної асоціації молочників "Укрмолпром" (за згодою) 

ГОРЖЕЄВ
Володимир Михайлович 

- перший заступник голови Державного департаменту ветеринарної медицини 

ЖОЛНЕР
Іван Дмитрович 

- голова правління Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" (за згодою) 

КАПШУК
Степан Павлович 

- заступник генерального директора асоціації "Укроліяпром" (за згодою) 

КОВАЛЕНКО
Микола Андрійович 

- директор департаменту законодавства з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони довкілля Мін'юсту 

ЛАПУШЕНКО
Ольга Василівна 

- перший заступник Державного секретаря МОЗ 

МИРОНЕНКО
Станіслав Арсентійович 

- генеральний директор ЗАТ "Укркондитер" (за згодою) 

НАГОРНИЙ
Сергій Іванович 

- начальник управління фінансів агропромислового комплексу Мінфіну 

ПАДАЛКО
Віктор Григорович 

- Державний секретар Мінпромполітики 

ПОПОВ
Володимир Ілліч 

- голова правління Національної асоціації виробників м'яса та м'ясопродуктів "Укрм'ясо" (за згодою) 

РОЗГОН
Анатолій Васильович 

- начальник департаменту формування та функціонування аграрного ринку Мінагрополітики 

СИДОРЕНКО
Горислав Степанович 

- перший заступник Голови Держспоживстандарту 

ТРЕТЯК
Антон Миколайович 

- віце-президент Української академії аграрних наук 

УМАНСЬКИЙ
Ігор Іванович 

- заступник Державного секретаря Мінекономіки 

ХРИСТЕНКО
Валерій Іванович 

- заступник голови Держпроду 

ШАПОВАЛ
Василь Миколайович 

- генеральний директор Національної асоціації акціонерних товариств з виробництва молочних консервів "Укрконсервмолоко" (за згодою) 

ЯРЧУК
Микола Миколайович 

- голова правління Національної асоціації цукровиків "Укрцукор" (за згодою). 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними та європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію

1. Міжвідомча комісія із забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними та європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію (далі - Комісія) є консультативним органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним на період до законодавчого врегулювання цих питань.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

подання Кабінетові Міністрів України в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення законів та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення виконання в Україні вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм з міжнародними та європейськими вимогами на сільськогосподарську сировину та продукцію;

вивчення, узагальнення та поширення досвіду розвинутих країн стосовно забезпечення виконання вимог директив Європейського Союзу та гармонізації стандартів і санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати експертні та тимчасові робочі групи, залучати до участі в них працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників).

5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

6. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Засідання Комісії проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник або один з її членів за дорученням голови Комісії.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

7. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується головуючим.

8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Мінагрополітики.

____________

Опрос