Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка погашения кредиторской задолженности воинских формирований и правоохранительных органов за полученное военное имущество (товары, продукцию), выполненные работы и предоставленные услуги

КМ Украины
Постановление КМ от 26.04.2003 № 600
редакция действует с 13.07.2005

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2003 р. N 600

Київ

Про затвердження Порядку погашення кредиторської заборгованості військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно (товари, продукцію), виконані роботи та надані послуги

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 2 червня 2004 року N 733
,
 від 22 січня 2005 року N 88
,
 від 13 липня 2005 року N 582

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок погашення кредиторської заборгованості військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно (товари, продукцію), виконані роботи та надані послуги, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
погашення кредиторської заборгованості військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно (товари, продукцію), виконані роботи та надані послуги

(У тексті Порядку та додатків до нього цифри "2003" замінено цифрами "2004" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 року N 733)

(У тексті Порядку та додатків до нього цифри "2004" замінено цифрами "2005" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 року N 88)

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм погашення у 2005 році кредиторської заборгованості військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно (товари, продукцію), виконані роботи та надані послуги, яка утворилася на 1 січня 2005 р. внаслідок виділення коштів за загальним фондом державного бюджету в обсягах, менших, ніж встановлені бюджетні призначення на 2002 - 2004 роки (далі - попередні роки).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 733,
 від 22.01.2005 р. N 88)

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

боржники - Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, органи військового управління, військові частини, заклади, установи та організації, що входять до складу військових формувань, а також правоохоронні органи, які мають кредиторську заборгованість;

кредитори - суб'єкти господарювання - безпосередні постачальники військового майна (товарів, продукції), виконавці робіт та надавачі послуг, які мають податкову заборгованість;

кредиторська заборгованість - заборгованість за отримане військове майно (товари, продукцію), виконані роботи та надані послуги, яка утворилася у боржників на 1 січня 2005 р. (згідно із звітними даними) внаслідок виділення коштів за загальним фондом державного бюджету в обсягах, менших, ніж встановлені бюджетні призначення на попередні роки;

податкова заборгованість - заборгованість (недоїмка), що утворилася на 1 січня 2005 р. за річними підсумками діяльності кредиторів та учасників боргового зобов'язання із податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства (згідно з даними Державної податкової адміністрації), та яка не погашена на дату проведення розрахунків згідно з цим Порядком;

(абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 733)

учасники боргового зобов'язання - суб'єкти господарювання - постачальники кредиторам комплектуючих виробів, сировини та інших матеріальних ресурсів, які мають податкову заборгованість;

уповноважений банк - банк, визначений за його згодою Мінфіном на підставі пропозицій Державного казначейства для проведення розрахунків із застосуванням власних активів.

Організація проведення розрахунків

3. Розрахунки згідно з цим Порядком провадяться за згодою їх учасників.

Участь посередників у розрахунках, що провадяться головними розпорядниками коштів державного бюджету, забороняється.

4. Для погашення кредиторської заборгованості кредитори, а також боржники - головні розпорядники коштів державного бюджету:

1) аналізують склад кредиторської та податкової заборгованості на підставі таких документів:

а) акта звіряння розрахунків між боржником та кредитором, що свідчить про наявність кредиторської заборгованості (складається за формою згідно з додатком 1);

б) зведеного реєстру фактичної кредиторської заборгованості боржників перед кредиторами на 1 січня 2005 р. (складається за формою згідно з додатком 2);

в) акта звіряння розрахунків між кредитором та учасником боргового зобов'язання (акт свідчить про наявність заборгованості кредитора перед відповідним учасником боргового зобов'язання у разі відсутності у кредитора податкової заборгованості або у разі, коли його податкова заборгованість виявляється меншою, ніж кредиторська заборгованість, за умови, що цей учасник боргового зобов'язання має податкову заборгованість (складається за формою згідно з додатком 3);

г) довідки, виданої органом державної податкової служби або іншим органом, який веде облік платежів до державного бюджету, про податкову заборгованість (далі - довідка про податкову заборгованість) кредитора або учасника боргового зобов'язання станом на 1 січня 2005 р.;

ґ) єдиного реєстру кредиторської та податкової заборгованості, складеного боржником - головним розпорядником коштів державного бюджету на підставі зведених реєстрів, що оформляються згідно з підпунктом "б" цього пункту, та даних про податкову заборгованість (складається за формою згідно з додатком 4);

2) приймають рішення про проведення розрахунків та складають відповідний протокол.

41. Боржники - головні розпорядники коштів державного бюджету до 15 числа звітного місяця подають Мінфіну погоджену з Державним казначейством інформацію про суму проведення розрахунків згідно з відповідними протоколами.

На підставі зазначеної інформації у звітному місяці вносяться в установленому порядку відповідні зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету та помісячного розпису доходів загального фонду державного бюджету.

(Порядок доповнено пунктом 41 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 733)

5. Під час проведення розрахунків боржники разом з кредиторами складають акти звіряння розрахунків згідно з додатком 1, які в органі Державного казначейства за місцем обслуговування боржника перевіряються на предмет відповідності зазначеної в них інформації даним звітності про виконання державного бюджету, про що робиться відповідна позначка, яка засвідчується гербовою печаткою.

Зазначені акти та довідка про податкову заборгованість кредитора подаються до управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. У разі коли у розрахунках беруть участь учасники боргового зобов'язання, до зазначених управлінь подається також акт звіряння розрахунків згідно з додатком 3 та довідка про податкову заборгованість учасника боргового зобов'язання.

6. Довідка про податкову заборгованість, отримана кредиторами та учасниками боргового зобов'язання, передається до управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, де реєструється в журналі, що оформляється згідно з додатком 5. Після реєстрації довідка та зведений реєстр фактичної заборгованості боржників передаються уповноваженому банку.

7. Погашення кредиторської заборгованості здійснюється шляхом одноденного кредитування учасників розрахунків уповноваженим банком.

Кредитори та учасники боргового зобов'язання відкривають в уповноваженому банку (його філіях) рахунки за балансовим рахунком 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності" плану рахунків бухгалтерського обліку банків України для зарахування і погашення кредитів, внесення інших платежів на підставі абзацу восьмого пункту 25 розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України".

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 733,
 від 22.01.2005 р. N 88
,
 від 13.07.2005 р. N 582)

Уповноважений банк відкриває відповідні рахунки і надає кредит кредитору або учаснику боргового зобов'язання на узгоджену суму розрахунків за наявності у кредитора або учасника боргового зобов'язання довідки про податкову заборгованість.

Умови надання кредиту визначаються угодою.

Сума кредиту не повинна перевищувати суми податкової та кредиторської заборгованості.

Обов'язковою умовою для проведення розрахунків є відсутність залишків коштів на кінець робочого дня за рахунками, відкритими згідно з цим Порядком.

8. Кредитори або учасники боргового зобов'язання за рахунок отриманих кредитів здійснюють погашення податкової заборгованості шляхом перерахування коштів з рахунка, відкритого в установі уповноваженого банку за балансовим рахунком 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності", на окремі рахунки, відкриті за місцем реєстрації кредитора або учасника боргового зобов'язання в органах Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

У платіжному дорученні робиться позначка "абзац восьмий пункту 25 розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України".

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 733,
 від 22.01.2005 р. N 88
,
 від 13.07.2005 р. N 582)

Датою погашення податкової заборгованості є дата зарахування коштів на відповідний рахунок, відкритий в органі Державного казначейства.

9. На суму погашеної податкової заборгованості боржникам виділяються бюджетні кошти, які спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості.

10. Кредитори та учасники боргового зобов'язання спрямовують отримані за результатами розрахунків кошти на погашення кредиту, виданого уповноваженим банком.

11. Боржники подають за підпорядкуванням до головних розпорядників коштів державного бюджету звіт про здійснення розрахунків з кредиторами, що складається за формою згідно з додатком 6.

12. Головні розпорядники коштів державного бюджету аналізують отримані звіти, узагальнюють їх та подають у встановлені строки до Державного казначейства звіт за формою згідно з додатком 6.

13. Пункт 13 виключено 

(пункт 13 в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 02.06.2004 р. N 733
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.07.2005 р. N 582)

14. Доходи і видатки державного бюджету відображаються у звітності про виконання державного бюджету за 2005 рік відповідно до фактичних результатів проведених розрахунків.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2005 р. N 582)

 

Зразок 

  

Додаток 1
до Порядку 

АКТ

звіряння розрахунків між __________________________________________
                                                                                    (назва суб'єкта господарювання)
та розпорядником коштів державного бюджету _______________________
                                                                                                                 (назва бюджетної установи)
за _____________________________________________________________
                  (військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги) 

Згідно з показниками обліку отриманого військового майна, товарів, продукції, виконаних робіт, наданих послуг та затвердженими тарифами і цінами станом на 1 січня 2005 p. визначається кредиторська заборгованість
за _____________________________________________________________
                      (військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги)
в сумі ____________ гривень.

Заборгованість, яка залишилася не погашеною на дату складення цього акта, становить ____________ гривень.

До взаєморозрахунку:

Назва кредитора 

Сума, гривень 

Усього 

  

Коди (заповнюються бюджетною установою): 

КВК ___________________
КПКВ ___________________
КФК ___________________
КЕКВ __________________
Назва регіону ____________
ЗКПО __________________ 

Керівник суб'єкта господарювання 

Керівник бюджетної установи 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

М. П. 

  

ПОГОДЖЕНО
_____________________________
(посада, підпис посадової особи органу Державного казначейства) 

  

  

"___" ____________ 2005 р. 

  

  

М. П. 

  

  

  

Зразок 

  

Додаток 2
до Порядку 

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
фактичної заборгованості бюджетних установ і організацій перед кредиторами на 1 січня 2005 р.

____________________________________________________
(назва головного розпорядника коштів державного бюджету)

N п/п 

Код розпорядника коштів державного бюджету 

Назва розпорядника коштів державного бюджету 

Коди 

Сума заборгованості, тис. гривень 

Сума кредиторської заборгованості, яка підлягає погашенню згідно з абзацом восьмим пункту 25 розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України", тис. гривень* 

Кредитор 

Повна адреса кредитора 

Ідентифікаційний код кредитора 

КПКВ 

КФК 

КЕКВ 

Усього по ____________
                           (назва регіону) 

________________________________ тис. гривень
                                (сума словами) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

____________
* Зазначається сума кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 1 січня 2005 р. внаслідок виділення коштів за загальним фондом державного бюджету в обсягах, менших, ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 733,
від 22.01.2005 р. N 88
,
 від 13.07.2005 р. N 582)

 

Зразок 

  

Додаток 3
до Порядку 

АКТ

звіряння розрахунків між __________________________________________
                                                                            (назва суб'єкта господарювання - кредитора)
_______________________________________________________________
та _____________________________________________________________
                           (назва суб'єкта господарювання - учасника боргового зобов'язання)
за _____________________________________________________________
                                   (комплектуючі вироби, сировина, інші матеріальні ресурси) 

Згідно з показниками обліку поставлених комплектуючих виробів, сировини, інших матеріальних ресурсів та затвердженими тарифами і цінами станом на 1 січня 2005 р. визначається кредиторська заборгованість
за _________________________________________________________
                           (комплектуючі вироби, сировина, інші матеріальні ресурси)
в сумі ___________ гривень.

Заборгованість, яка залишилася не погашеною на дату складення цього акта. становить __________ гривень.

До взаєморозрахунку:

Назва учасника боргового зобов'язання 

Сума, гривень 

Усього 

  

Керівник суб'єкта господарювання - кредитора 

Керівник суб'єкта господарювання - учасника боргового зобов'язання 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

____________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

М. П. 

"___" ____________ 2005 р. 

"___" ____________ 2005 р. 

 

Зразок 

  

Додаток 4
до Порядку 

ЄДИНИЙ РЕЄСТР
кредиторської та податкової заборгованості

__________________________________________________
(назва головного розпорядника коштів державного бюджету)

Код і назва регіону 

К П К В 

К Ф К 

К Е К В 

Сума кредиторської заборгованості, гривень 

Кредитор, повна адреса 

Сума заборгованості кредитора іншим учасникам боргового зобов'язання, гривень 

Учасник боргового зобов'язання, повна адреса 

Сума податкової заборгованості кредитора, учасника боргового зобов'язання, гривень 

Назва податку 

Код податку 

Назва органу Державного казначейства, який зареєстрував довідку про податкову заборгованість 

Сума, що підлягає кредитуванню, гривень 

Начальник фінансової служби 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

____________________________
(назва головного розпорядника коштів
              державного бюджету) 

  

  

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок 

  

Додаток 5
до Порядку 

ЖУРНАЛ
реєстрації довідок про податкову заборгованість кредиторів та учасників боргового зобов'язання, яка утворилася станом на 1 січня 2005 р.

(гривень)

Начальник відділу доходів управління Державного казначейства 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 733)

 

Зразок 

  

Додаток 6
до Порядку 

ЗВІТ
про результати розрахунків відповідно до абзацу восьмого пункту 25 розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України"

по ________________    
      (назва регіону) 

Зараховано в рахунок платежу 

Погашено заборгованість 

Код регіону, в якому проведено розрахунки 

код регіону, в якому проведено платежі 

дата проведення розрахунків 

код податку 

назва податку 

ідентифікаційний код платника податку 

назва платника податку 

сума, тис. гривень 

назва бюджетної установи 

сума, тис. гривень 

К П К В 

К В К 

К Е К В 

Начальник управління Державного казначейства
в ____________ 
           (регіон) 

  

  

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

  

  

"___" ____________ 2005 р. 

  

  

Головний бухгалтер 

Начальник відділу обліку лімітів видатків 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. N 733,
від 22.01.2005 р. N 88
,
 від 13.07.2005 р. N 582)

____________

Опрос