Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения места осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых резидентами и нерезидентами через таможенную границу Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 23.04.2003 № 584
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2003 р. N 584

Київ

Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 серпня 2007 року N 1027
,
від 23 квітня 2008 року N 399
,
 від 30 березня 2011 року N 317
,
 від 5 жовтня 2011 року N 1016

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 450)

Відповідно до статті 71 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України

(У тексті Порядку слово "Держмитслужбою" замінено словом "Мінфіном" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 року N 1016)

1. Цей Порядок відповідно до Митного кодексу України регулює питання визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами (крім громадян) через митний кордон України (далі - товари і транспортні засоби).

2. Термін "розташування резидента" у цьому Порядку означає місце проживання фізичної особи - підприємця (житловий будинок, квартира, інше придатне для проживання приміщення (гуртожиток, готель тощо) у населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем) або місцезнаходження юридичної особи (адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені).

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються відповідно до Митного кодексу України та Конвенції про тимчасове ввезення.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. N 317)

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.04.2008 р. N 399)

3. Митне оформлення товарів, що вивозяться з України резидентами, крім переміщення товарів через територію України в режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зоні діяльності яких розташовані ці резиденти.

4. За письмовим зверненням резидента та письмовим погодженням між митним органом, в зоні діяльності якого він розташований, та митним органом, в зоні діяльності якого перебувають товари, що підлягають вивезенню, або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем вивезення цих товарів митне оформлення товарів може здійснюватися відповідно митним органом, в зоні діяльності якого перебувають ці товари, або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем вивезення цих товарів.

У цьому разі резидент подає митному органу, в зоні діяльності якого він розташований, лист про погодження питання стосовно здійснення митного оформлення товарів, що підлягають вивезенню, з митним органом, в зоні діяльності якого перебувають товари, або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем вивезення цих товарів.

Порядок розгляду та прийняття митними органами погодженого рішення із зазначеного питання визначається Мінфіном.

5. Митне оформлення товарів, що вивозяться з України нерезидентами, здійснюється митним органом, в зоні діяльності якого перебувають товари, що підлягають вивезенню, крім товарів, що переміщуються на підставі книжок (карнетів) А.Т.А..

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. N 1027)

6. Товари, що ввозяться в Україну резидентами, крім переміщення товарів через територію України в режимі транзиту, підлягають митному оформленню митним органом, в зоні діяльності якого розташовані ці резиденти.

За бажанням резидента з дотриманням положень, передбачених пунктом 4 цього Порядку, митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну, може здійснюватися митним органом, в зоні діяльності якого розташований одержувач зазначених товарів, або митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем ввезення цих товарів.

7. Митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну нерезидентами, здійснюється митним органом, в зоні діяльності якого розташований одержувач зазначених товарів, крім товарів, що переміщуються на підставі книжок (карнетів) А.Т.А..

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. N 1027)

71. Митне оформлення товарів, що переміщуються нерезидентами через митний кордон України на підставі книжок (карнетів) А.Т.А., здійснюється митним органом, розташованим у пункті пропуску через державний кордон, за винятком випадків, передбачених законодавством.

За наявності в книжці (карнеті) А.Т.А. блакитних документів на транзит митне оформлення товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України відповідно до Додатків B.1 та B.5 до Конвенції про тимчасове ввезення, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце проведення відповідного виставкового, наукового, культурного, освітнього чи іншого подібного заходу.

Митне оформлення із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А товарів, що ввозяться на митну територію України у складі консолідованих вантажів транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями - резидентами, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований одержувач вантажу.

Припинення митного режиму тимчасового ввезення на митну територію України товарів на підставі книжок (карнетів) А.Т.А. може бути здійснено відповідно до статей 12 - 14 Конвенції про тимчасове ввезення будь-яким митним органом України.

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. N 1027
,
 пункт 71 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.03.2011 р. N 317)

72. Митне оформлення предметів, призначених для здійснення заходів із підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, які переміщуються УЄФА, призначеними особами УЄФА, учасниками чемпіонату через митний кордон України відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні", здійснюється митним органом за місцем проведення зазначених заходів або митним органом у пункті пропуску через державний кордон України за місцем ввезення таких предметів.

(Порядок доповнено пунктом 72 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. N 317)

8. Митне оформлення транспортних засобів, що використовуються резидентами та нерезидентами для переміщення товарів через митний кордон України, здійснюється разом з цими товарами, за винятком морських, річкових і повітряних суден, митне оформлення яких здійснюється в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.

9. Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через територію України у режимі транзиту, здійснюється митним органом у пунктах пропуску через митний кордон України за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію України.

10. Товари разом з їх упаковкою та маркуванням і транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон України, доставляються у місце розташування відповідних підрозділів митних органів і пред'являються у незмінному стані для здійснення митного оформлення.

11. На підставі письмового звернення резидента чи нерезидента та рішення відповідного митного органу митне оформлення товарів і транспортних засобів може здійснюватися поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митних органів.

Порядок прийняття такого рішення митним органом встановлюється Мінфіном.

У разі коли митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється безпосередньо на територіях або в приміщеннях резидентів чи нерезидентів, митним органам у тимчасове користування надаються відповідні службові та побутові приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку на договірних засадах.

За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або в їх позаробочий час справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.

12. Під час прийняття товарів і транспортних засобів для митного оформлення перевіряється відповідність поданих документів і відомостей вимогам, передбаченим у нормативно-правових актах, що регулюють порядок митного оформлення товарів і транспортних засобів та порядок заповнення митної декларації та товаросупровідних документів.

У разі коли митному органу не подано оформлені належним чином документи і відомості, необхідні для митного оформлення товарів і транспортних засобів, ці товари і транспортні засоби до митного оформлення не приймаються, а митний орган зобов'язаний надати заінтересованим особам в установленому порядку роз'яснення причин відмови.

13. Про прийняття товарів, транспортних засобів і документів на них для митного оформлення посадові особи митних органів роблять відповідні позначки на митній декларації та товаросупровідних документах із зазначенням дати та часу їх прийняття.

14. Митне оформлення товарів і транспортних засобів розпочинається після пред'явлення митному органу в установленому порядку товарів і транспортних засобів і подання митної декларації та інших необхідних для цього документів і відомостей.

15. Під час митного оформлення товарів і транспортних засобів посадові особи митного органу проводять митний огляд, перевіряють правильність кодування товарів згідно з УКТЗЕД і визначення їх митної вартості, достовірність та повноту справляння передбачених законом податків і зборів, застосовують відповідні заходи нетарифного регулювання та здійснюють відповідно до законодавства інші процедури, пов'язані з митним оформленням товарів і транспортних засобів.

Порядок здійснення посадовими особами митних органів митних процедур, пов'язаних з митним оформленням товарів і транспортних засобів, визначається Мінфіном.

16. Митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митним органом, як правило, протягом однієї доби з часу прийняття митної декларації та всіх необхідних для цього документів і відомостей та пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення.

17. Митне оформлення товарів і транспортних засобів вважається завершеним після виконання митним органом усіх митних процедур відповідно до заявленого декларантом митного режиму.

18. У разі відмови у митному оформленні товарів і транспортних засобів та пропуску їх через митний кордон України митний орган зобов'язаний надати заінтересованим особам письмове повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

____________

Опрос