Идет загрузка документа (111 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выпуска бланков складских документов на зерно, их передачи и продажи зерновым складам и типового договора складского хранения зерна

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Договор от 11.04.2003 № 510
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2003 р. N 510

Київ

Про затвердження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.10.2015 р. N 806)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2006 року N 1699
,
 від 28 серпня 2013 року N 641
,
від 7 жовтня 2015 року N 806
,
від 16 грудня 2015 року N 1057
,
від 29 серпня 2018 року N 677
,
від 6 листопада 2019 року N 916

(Установлено, що бланки складських документів на зерно, виготовлені до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року N 677, залишаються в обігу до їх повного використання)

На виконання Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.10.2015 р. N 806)

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1057)

3. Затвердити такі, що додаються:

Порядок випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам;

типовий договір складського зберігання зерна.

(абзац третій пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1699)

4. Міністерству аграрної політики:

вжити заходів до практичного запровадження складських документів на зерно та до 31 грудня 2004 р. забезпечити сертифікацію зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;

надати до 1 червня 2003 р. Державному агенту із забезпечення заставних закупок зерна необхідну кількість бланків простих та подвійних складських свідоцтв для здійснення ним заставних і прямих закупок зерна в поточному році.

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.10.2015 р. N 806)

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра аграрної політики.

 

Прем'єр Міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам

(У тексті Порядку слова "та печаткою" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року N 677)

1. Підставою для видачі складських документів на зерно (далі - складські документи) є прийняття зерна зерновим складом на зберігання.

2. Бланки, а також копії складських документів, виданих зерновими складами, зберігаються на складі.

Інформація про складські документи вноситься до реєстру складських документів на зерно (далі - реєстр) у порядку, що встановлений Кабінетом Міністрів України.

3. Поклажодавець має право на отримання інформації про складські документи, видані йому зерновим складом.

4. Поклажодавець сплачує вартість бланків складських документів, що йому видаються. За згодою сторін вартість цих бланків може бути включена до загальної суми вартості послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, що надаються зерновим складом.

5. Бланки складських документів можуть заповнюватися ручкою та з використанням комп'ютера.

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.08.2013 р. N 641)

7. Кожний примірник бланків складських документів повинен мати номер і серію. Номер складається із шести цифр, а серія - з двох літер.

На бланках подвійного складського свідоцтва (частини А і Б) номер і серія повинні бути ідентичними.

8. Бланки складських документів (як і кожна з двох частин подвійного складського свідоцтва) виготовляються в двох примірниках на спеціальному захищеному та високоякісному папері - оригінал і копія, які мають різні кольори.

9. Передача, продаж бланків складських документів зерновому складу здійснюється за його письмовим замовленням, до якого додається копія документа (сертифіката), що підтверджує право складу на видачу цих документів.

10. Пункт 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

11. Держпродспоживслужба видає бланки складських документів протягом трьох днів після реєстрації замовлення.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

12. Підставою для передачі замовлених бланків складських документів зерновим складам є документ, що підтверджує здійснення оплати замовлення.

13. У складських документах повинні бути заповнені всі передбачені реквізити.

У разі застави зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, зазначаються відомості про найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи, номер свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу.

Інші записи у складських документах, не передбачені діючим законодавством та цим Порядком, не допускаються.

14. Бланк подвійного складського свідоцтва складається з двох частин - складського свідоцтва (частина А) та заставного свідоцтва - варанта (частина Б), які можуть бути відокремлені один від одного.

15. Бланк подвійного складського свідоцтва розміщується на аркуші паперу формату A3 (додаток 1).

16. У кожній з двох частин бланків подвійного складського свідоцтва на зерно повинні бути однаково зазначені:

1) поточний номер свідоцтва згідно з реєстром;

2) дата видачі свідоцтва;

3) найменування та місцезнаходження зернового складу, що прийняв зерно на зберігання, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;

4) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи;

5) посилання на договір складського зберігання зерна;

6) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік збирання урожаю, посилання на державний стандарт або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно, та документ, що засвідчує якість зерна;

7) вказівка про знеособлене або відокремлене зберігання зерна;

8) строк, на який прийнято зерно на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або застереження, що зерно прийняте на зберігання до запитання;

(підпункт 8 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 806)

9) розмір плати за зберігання або тарифи, на підставі яких вона нараховується, та порядок оплати послуг за зберігання;

10) дані про отриманий кредит (подаються в разі відокремлення заставного свідоцтва), а саме - розмір та умови кредиту, строк платежу, річну ставку (відсотків), дату індосаменту, найменування індосата (юридична або фізична особа), місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу, підпис;

(підпункт 10 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

11) назва страхової компанії, що застрахувала зерно.

Бланки скріплюються підписом уповноваженої особи зернового складу.

17. У разі отримання кредиту за заставним свідоцтвом обидві частини подвійного складського свідоцтва на зерно повинні містити всі реквізити, передбачені його формою, в тому числі підпис уповноваженого працівника юридичної особи (громадянина). Строк видачі кредиту не повинен перевищувати строку зберігання зерна.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

18. На зворотному боці бланка складського і заставного свідоцтва міститься передавальний напис (індосамент), необхідний у разі передачі його іншій особі.

19. Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.

20. Бланк простого складського свідоцтва розміщується на аркуші паперу формату А4 (додаток 2).

21. На лицьовому боці бланка простого складського свідоцтва зазначаються такі відомості:

1) поточний номер свідоцтва згідно з реєстром;

2) дата видачі свідоцтва;

3) найменування та місцезнаходження зернового складу, що прийняв зерно на зберігання, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;

4) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи;

5) посилання на договір складського зберігання зерна;

6) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік збирання урожаю, посилання на державний стандарт або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно, та документ, що засвідчує якість зерна;

7) вказівка про знеособлене або відокремлене зберігання зерна;

8) строк, на який прийнято зерно на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або застереження, що зерно прийняте на зберігання до запитання;

(підпункт 8 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 806)

9) розмір плати за зберігання або тарифи, на підставі яких вона нараховується, та порядок оплати послуг із зберігання;

10) дані про отриманий кредит (подаються у разі застосування правил, встановлених для заставного свідоцтва), а саме - розмір та умови кредиту, строк платежу, річну ставку (відсотки), дату індосаменту, найменування індосата (юридична або фізична особа), місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу, підпис;

(підпункт 10 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

11) назва страхової компанії, що застрахувала зерно.

Бланк скріплюється підписом уповноваженої особи зернового складу.

22. На зворотному боці бланка простого складського свідоцтва може міститися передавальний напис (індосамент).

23. Бланк складської квитанції розміщується на аркуші паперу формату А5 (додаток 3).

24. Бланк складської квитанції повинен містити такі дані:

1) найменування зернового складу;

2) дату видачі квитанції;

3) серію та номер квитанції;

4) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, від якої прийнято зерно на зберігання, а також місцезнаходження (місце проживання) такої особи;

5) номер і дату накладної;

6) вказівку про знеособлене або відокремлене зберігання зерна;

7) найменування та кількість прийнятого на зберігання зерна, рік збирання урожаю, посилання на державний стандарт або нормативний акт, якому відповідає прийняте на зберігання зерно;

8) якісні характеристики зерна з посиланням на документ, що їх засвідчує.

Бланк скріплюється підписом уповноваженої особи зернового складу.

25. Знищення бланків складських документів проводиться у порядку, визначеному Мінекономіки.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

26. Складське та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами (індосаментами).

27. Просте складське свідоцтво передається шляхом вручення його новому володільцеві.

Вручення простого складського свідоцтва, не обтяженого заставою, здійснюється шляхом підписання акта приймання-передачі простого складського свідоцтва.

28. Застава зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, здійснюється шляхом передачі заставодавцю цього свідоцтва за передавальним написом (індосаментом).

На вимогу боржника зерновим складом може видаватися дублікат простого складського свідоцтва з поміткою про заставу.

Дублікат простого складського свідоцтва є ксерокопією простого складського свідоцтва і скріплюється підписом уповноваженого працівника зернового складу з лицьового і зворотного боку.

(абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

Запис про видачу дубліката простого складського свідоцтва вноситься до реєстру.

У разі застави зерна, зданого на зберігання за простим складським свідоцтвом, застосовуються правила, встановлені для заставного свідоцтва, а до дубліката простого складського свідоцтва - правила, встановлені для складських свідоцтв.

29. Тільки неперервний ряд заповнених передавальних написів (індосаментів) є доказом переходу прав за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами) до зазначеного останнім у передавальних написах (індосаментах) індосата - особи, що прийняла права вимоги і зобов'язання за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами).

30. Передавальний напис (індосамент) на складському або заставному свідоцтві виконується українською мовою і повинен містити найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи та місцезнаходження (місце проживання), що стали новими володільцями складського або заставного свідоцтва, дату здійснення індосаменту і підпис уповноваженого працівника юридичної особи (фізичної особи).

(абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

Закреслений індосамент вважається ненаписаним. Індосамент повинен бути нічим не обумовленим. Будь-яке обмеження його умов вважається ненаписаним.

Індосамент, що передбачає право на отримання частини зерна, зазначеного в складському свідоцтві, або передачу права на отримання частини боргу за заставним свідоцтвом, є недійсним.

Не допускається включення до тексту індосаменту будь-яких застережень, приписок, доповнень. У разі здійснення чергового індосаменту не допускається внесення змін до тексту попередніх, а також до тексту самого складського або заставного свідоцтва.

31. Передавальний напис (індосамент) є дійсним, якщо всі його реквізити заповнено з дотриманням вимог цього Порядку. У разі коли подвійне складське свідоцтво передається новому володільцеві без передачі зерна в заставу, у місцях індосаменту, позначених як дані, що заповнюються в обов'язковому порядку новим володільцем складського свідоцтва при передачі зерна в заставу, ставиться прочерк - дві паралельні лінії (якщо заповнення здійснюється за допомогою технічних засобів) або дві лінії, близькі до паралельних (якщо заповнення здійснюється вручну).

32. У разі коли у подвійному складському свідоцтві заставне свідоцтво (частина Б) не відділяється від складського (частина А), передавальний напис (індосамент) робиться тільки на складському свідоцтві (частина А).

33. Будь-які операції із заставним свідоцтвом вважаються недійсними, якщо під час відокремлення заставного свідоцтва від складського не було зроблено запис про зобов'язання за заставним свідоцтвом на обох частинах подвійного складського свідоцтва.

34. У разі коли на зворотному боці подвійного складського свідоцтва (його частин) передавальні написи не вміщаються, додається алонж.

Алонж - прикріплений до подвійного складського свідоцтва (його частин) додатковий аркуш паперу, на якому здійснюються передавальні написи (індосаменти) у разі, коли на зворотному боці подвійного складського свідоцтва (його частин) вони не вміщуються. Передавальний напис (індосамент) на алонжі робиться вручну упоперек з'єднання подвійного складського свідоцтва (його частин) та додаткового аркуша так, щоб його початок був на подвійному складському свідоцтві (його частині), а кінець - на алонжі.

35. Передавальні написи (індосаменти), виконані з порушенням вимог цього Порядку, не можуть служити доказом переходу прав за простим або подвійним складським документом.

36. Керівники зернових складів несуть відповідальність за організацію збереження, використання та обліку бланків складських документів.

37. Зернові склади не можуть передавати бланки складських документів іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

38. У разі втрати складського документа про це негайно у письмовій формі повідомляється зерновий склад.

Дублікат простого або подвійного складського свідоцтва у такому разі не видається.

Визнання прав щодо втраченого простого або подвійного складського свідоцтва на зерно здійснюється у судовому порядку.

У разі втрати складської квитанції зерновий склад за письмовим зверненням поклажодавця видає новий бланк складської квитанції на основі копії, що залишається на зерновому складі.

39. Зерновий склад може замінити зіпсований або пошкоджений складський документ за погодженням із заінтересованими сторонами.

При цьому зерновий склад видає складський документ з тими ж реквізитами (відомостями) і записами, які містилися в пошкодженому складському документі.

40. У разі допущення помилок при заповненні бланка складського документа зерновий склад погашає цей бланк та його копії із здійсненням напису "погашено".

41. У разі коли замість пошкодженого складського документа або заміни одного складського документа на інший видається або замінюється складський документ, зерновий склад погашає бланк пошкодженого складського документа та його копії із здійсненням напису "погашено".

42. Після видачі зерна володільцям складських документів зерновий склад погашає прийняті складські документи із здійсненням напису "погашено".

43. Погашені складські документи до повторного обігу не вводяться і виключаються з реєстру складських документів.

44. Погашені складські документи, в тому числі копії та дублікати, а також документи, що підтверджують сплату суми боргу за заставним свідоцтвом, письмові звернення володільців складських документів зберігаються зерновим складом не менше ніж протягом трьох років після закінчення строку зберігання зерна.

45. Знищення складських документів, у тому числі їх копій та дублікатів, відбувається не раніше ніж через три роки після закінчення строку зберігання зерна.

46. Бланки складських документів можуть бути знищені у разі:

невідповідності їх зразка встановленим вимогам;

неможливості їх подальшого використання через пошкодження;

припинення діяльності зернового складу.

 

Зразок

Подвійне складське свідоцтво на зерно
Складське свідоцтво (частина А)

"___" ____________ 20__ р.

_______________________
Найменування зернового складу 

  

Серія і номер складського свідоцтва 

  


_______________________
Місцезнаходження зернового складу 

  

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності  

  


  

Поточний номер складського свідоцтва згідно з реєстром складських документів  

  


Видано __________________________________________________________
                                      (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові 
                                                фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), 
_________________________________________________________________
              номер свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), ідентифікаційний
             код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчу фізичну особу) 
на підставі договору складського зберігання від "___" ____________ 20__ р. N __

 
Найменування зерна __________________

Клас ________________________________

Рік збирання урожаю __________________

Державний стандарт або нормативний
акт _________________________________

Вага залікова _________________________

Вага фізична _________________________

Примітка ____________________________
 
* Розмір та умови кредиту _____________
Строк платежу ______________________
Річна ставка, відсотки ________________
Дата індосаменту ____________________
Найменування індосата (юридична або фізична особа) ____________
Місцезнаходження (місце проживання)
____________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності (документ, що посвідчує фізичну особу)
_____________________________________
 

Підпис ___________________


Документ, що засвідчує якість зерна ______ N __,
                                                                          (свідоцтво/атестат)
від "___" ____________ 20__ р., виданий ____________
                                                              (найменування організації)

Показник якості 

Одиниця виміру 

Значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зерновий склад зобов'язується зберігати
зерно в кількості _____________________

________
  (словами) 

на строк

_____________________
(до запитання, до зазначеної дати) 


та видати володільцю подвійного складського свідоцтва
Володілець складського свідоцтва сплачує зерновому складу винагороду у розмірі
____________________________________
        (розмір плати (цифрами і словами) або тариф 
                             (цифрами і словами),
____________________________________
              на підставі якого вона нараховується, 
          та порядок оплати послуг за зберігання)
Зерно застраховане страховою компанією
____________________________________
         (найменування страхової компанії)
від ризиків випадкової загибелі, пошкодження та втрат згідно з договором
____________________________________
                  (дата і номер договору)

Керівник  

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний 
бухгалтер 

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)____________ 
* Примітка. Заповнюється в разі відокремлення заставного свідоцтва.  

Зворотний бік

Передавальний напис N ____

Володілець складського свідоцтва __________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________
     фізичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта 
   підприємницької діяльності, номер свідоцтва про 
________________________________________
          державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
передає, а новий володілець складського
свідоцтва ________________________________
                                   (найменування юридичної особи, 
________________________________________
            прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
         ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
                                    діяльності, номер 
________________________________________
  свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження
 (місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
приймає права за складським свідоцтвом та договором складського зберігання зерна
________________________________________
            (дата і номер договору, строк зберігання) 

Дані, що відображаються в обов'язковому порядку новим володільцем складського свідоцтва у разі обтяження зерна заставою

Заставне свідоцтво-варант (частина Б) серія ____ N _____ забезпечує заставою зерно
________________________________________
          (найменування володільця заставного свідоцтва, 
________________________________________
        ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
   діяльності, номер свідоцтва про державну реєстрацію, 
________________________________________
        місцезнаходження (місце проживання), документ, 
                        що посвідчує фізичну особу) 
________________________________________
                           (розмір та умови кредиту 
                 (сума цифрами і словами в гривнях) 
________________________________________
                     річна ставка (відсотки), строк платежу) 
Підпис уповноваженої особи, яка передає права за складським свідоцтвом 
________________________________________
                 (посада, ім'я, по батькові та прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.


Підпис уповноваженої особи, яка приймає права за складським свідоцтвом ________________________________________ 
                 (посада, ім'я, по батькові та прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.


Передавальний напис N ____

Володілець складського свідоцтва __________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________
   фізичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта 
   підприємницької діяльності, номер свідоцтва про 
________________________________________
                  державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
передає, а новий володілець складського
свідоцтва ________________________________
                                    (найменування юридичної особи, 
________________________________________
               прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
            ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
                                       діяльності, номер 
________________________________________
   свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
приймає права за складським свідоцтвом та договором складського зберігання зерна
________________________________________
              (дата і номер договору, строк зберігання) 

Дані, що відображаються в обов'язковому порядку новим володільцем складського свідоцтва у разі обтяження зерна заставою

Заставне свідоцтво-варант (частина Б) серія ____ N _____ забезпечує заставою зерно
________________________________________
           (найменування володільця заставного свідоцтва, 
________________________________________
     ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
   діяльності, номер свідоцтва про державну реєстрацію, 
________________________________________
        місцезнаходження (місце проживання), документ, 
                         що посвідчує фізичну особу) 
________________________________________
                         (розмір та умови кредиту 
                (сума цифрами і словами в гривнях) 
________________________________________
                річна ставка (відсотки), строк платежу) 
Підпис уповноваженої особи, яка передає права за складським свідоцтвом
________________________________________
                    (посада, ім'я, по батькові та прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.


Підпис уповноваженої особи, яка приймає права за складським свідоцтвом ________________________________________
                 (посада, ім'я, по батькові та прізвище) 

"___" ____________ 20__ р.


Місце наклеювання алонжу 

 

Зразок

Подвійне складське свідоцтво на зерно
Заставне свідоцтво (частина Б)

"___" ____________ 20__ р.

_______________________
Найменування зернового складу 

  

Серія і номер заставного свідоцтва 

  


_______________________
Місцезнаходження зернового складу 

  

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності  

  


  

Поточний номер заставного свідоцтва згідно з реєстром складських документів  

  


 
Видано __________________________________________________________
                                      (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові 
                                                фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), 
_________________________________________________________________
              номер свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), ідентифікаційний
             код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчу фізичну особу) 
на підставі договору складського зберігання від "___" ____________ 20__ р. N __

 
Найменування зерна ___________________

Клас ________________________________

Рік збирання урожаю __________________

Державний стандарт або нормативний
акт _________________________________

Вага залікова _________________________

Вага фізична _________________________

Примітка ____________________________
 
* Розмір та умови кредиту _____________
Строк платежу ______________________
Річна ставка, відсотки ________________
Дата індосаменту ____________________
Найменування індосата (юридична або фізична особа) ____________
Місцезнаходження (місце проживання)
____________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності (документ, що посвідчує фізичну особу)
_____________________________________
 

Підпис ___________________


 

Документ, що засвідчує якість зерна ______ N __,
                                                                          (свідоцтво/атестат)
від "___" ____________ 20__ р., виданий ____________
                                                              (найменування організації)

Показник якості 

Одиниця виміру 

Значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зерновий склад зобов'язується зберігати
зерно в кількості _____________________

________
  (словами) 

на строк

_____________________
(до запитання, до зазначеної дати) 


та видати володільцю подвійного складського свідоцтва
Володілець складського свідоцтва сплачує зерновому складу винагороду у розмірі
____________________________________
        (розмір плати (цифрами і словами) або тариф 
                             (цифрами і словами),
____________________________________
              на підставі якого вона нараховується, 
          та порядок оплати послуг за зберігання)
Зерно застраховане страховою компанією
____________________________________
         (найменування страхової компанії)
від ризиків випадкової загибелі, пошкодження та втрат згідно з договором
____________________________________
                  (дата і номер договору)

Керівник  

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний 
бухгалтер 

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)_____________
* Заповнюється в разі відокремлення заставного свідоцтва. 

Зворотний бік 

Передавальний напис N ____

Володілець заставного свідоцтва __________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________
     фізичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта 
   підприємницької діяльності, номер свідоцтва про 
________________________________________
          державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
передає, а новий володілець заставного 
свідоцтва ________________________________
                                   (найменування юридичної особи, 
________________________________________
            прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
         ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
                                    діяльності, номер 
________________________________________
  свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження
 (місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
приймає права за заставним свідоцтвом 

Дані, що відображаються в обов'язковому порядку новим володільцем заставного свідоцтва у разі обтяження зерна заставою 

Заставне свідоцтво-варант (частина Б) серія ____ N _____ забезпечує заставою зерно
________________________________________
          (найменування володільця заставного свідоцтва, 
________________________________________
        ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
   діяльності, номер свідоцтва про державну реєстрацію, 
________________________________________
        місцезнаходження (місце проживання), документ, 
                        що посвідчує фізичну особу) 
________________________________________
                           (розмір та умови кредиту 
                 (сума цифрами і словами в гривнях) 
________________________________________
                   ( річна ставка (відсотки), строк платежу) 
Підпис уповноваженої особи, яка передає права по заставному свідоцтву 
________________________________________
                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові ) 

"___" ____________ 20__ р.


Уповноважена особа, яка приймає права 
за заставним свідоцтвом ________________________________________ 
                                            (підпис) 
___________________________________ 
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 20__ р.


Передавальний напис N ____

Володілець заставного свідоцтва __________
(найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові
________________________________________
   фізичної особи, ідентифікаційний код суб'єкта 
   підприємницької діяльності, номер свідоцтва про 
________________________________________
                  державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
передає, а новий володілець заставного 
свідоцтва ________________________________
                                    (найменування юридичної особи, 
________________________________________
               прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, 
            ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
                                       діяльності, номер 
________________________________________
   свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження 
(місце проживання), документ, що посвідчує фізичну особу)
приймає права за заставним свідоцтвом 

Дані, що відображаються в обов'язковому порядку новим володільцем заставного свідоцтва у разі обтяження зерна заставою 

Заставне свідоцтво-варант (частина Б) серія ____ N _____ забезпечує заставою зерно
________________________________________
           (найменування володільця заставного свідоцтва, 
________________________________________
     ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької 
   діяльності, номер свідоцтва про державну реєстрацію, 
________________________________________
        місцезнаходження (місце проживання), документ, 
                         що посвідчує фізичну особу) 
________________________________________
                         (розмір та умови кредиту 
                (сума цифрами і словами в гривнях) 
________________________________________
               (річна ставка (відсотки), строк платежу) 
Підпис уповноваженої особи, яка передає права по заставному свідоцтву 
________________________________________
                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 20__ р.


Уповноважена особа, яка приймає права 
за заставним свідоцтвом ________________________________________
                                            (підпис) 
___________________________________  
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 20__ р.


Місце наклеювання алонжу 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

 

Зразок

Просте складське свідоцтво на зерно на пред'явника

"___" ____________ 20__ р.

_______________________
Найменування зернового складу 

  

Серія і номер простого складського свідоцтва 

  


_______________________
Місцезнаходження зернового складу 

  

Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності  

  


  

Поточний номер простого складського свідоцтва згідно з реєстром складських документів  

  


Видано __________________________________________________________
                                      (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові 
                                                фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання), 
_________________________________________________________________
              номер свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), ідентифікаційний
             код суб'єкта підприємницької діяльності, документ, що посвідчує фізичну особу) 
на підставі договору складського зберігання від "___" ____________ 20__ р. N __

 
Найменування зерна ___________________

Клас ________________________________

Рік збирання урожаю __________________

Державний стандарт або нормативний
акт _________________________________

Вага залікова _________________________

Вага фізична _________________________

Примітка ____________________________
 
* Розмір та умови кредиту _____________
Строк платежу ______________________
Річна ставка, відсотки ________________
Дата індосаменту ____________________
Найменування індосата (юридична або фізична особа) ________________
Місцезнаходження (місце проживання)
____________________________________
Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності (документ, що посвідчує фізичну особу)
_____________________________________
 

Підпис ___________________


Документ, що засвідчує якість зерна ______ N __,
                                                                          (свідоцтво/атестат)
від "___" ____________ 20__ р., виданий ____________
                                                              (найменування організації)

Показник якості 

Одиниця виміру 

Значення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зерновий склад зобов'язується зберігати
зерно в кількості _____________________

________
  (словами) 

на строк

_____________________
(до запитання, до зазначеної дати) 


та видати володільцю подвійного складського свідоцтва
Володілець простого складського свідоцтва сплачує зерновому складу винагороду у розмірі
____________________________________
        (розмір плати (цифрами і словами) або тариф 
                             (цифрами і словами),
____________________________________
              на підставі якого вона нараховується, 
          та порядок оплати послуг за зберігання)
Зерно застраховане страховою компанією
____________________________________
         (найменування страхової компанії)
від ризиків випадкової загибелі, пошкодження та втрат згідно з договором
____________________________________
                  (дата і номер договору)

Керівник  

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний 
бухгалтер 

______ ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)_____________
* Заповнюється в разі застосування правил, встановлених для заставного свідоцтва.  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

 

Зразок

Серія ______ Номер _________

Складська квитанція на зерно N ______

"___" ____________ 20__ р.

Цією складською квитанцією підтверджується, що зерновий склад
_______________________________________________________________
                                                 (найменування зернового складу,
_______________________________________________________________
                      юридична адреса, місцезнаходження, ідентифікаційний код суб'єкта 
                                                      підприємницької діяльності) 
прийняв на зберігання від _________________________________________
                                                                                      (найменування юридичної особи,
_______________________________________________________________
    прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місцезнаходження (місце проживання),
_______________________________________________________________
                             ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності)
на підставі договору складського зберігання від "___" ____________ 20__ р. N __
відповідно до накладної (реєстру накладних) N ____ зерно

Найменування зерна (клас) ______ 

Рік збирання урожаю __________ 

Вага фізична, кг _______________ 

Вага залікова, кг ______________ 

Державний стандарт або
нормативний акт ______________ 

Вологість ____________________ 

Зернова домішка ______________ 

Сміттєва домішка _____________ 

Клейковина (кількість)__________ 

Клейковина (якість) ___________ 

Зараженість __________________ 

Інші показники якості _________ 

Зберігання: відокремлене/
знеособлене ________________

Примітка ____________________
_____________________________ 

Документ, що засвідчує якість зерна _______ N __ від "___" ____________ 20__ р.,

виданий ________________________________________________________
                                                                   (назва організації) 
Зерновий склад зобов'язується зберігати зерно в строк _________________
                                                                                                        (до запитання, до зазначеної дати)
та видати _______________________________________________________
                      (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
                                                                   місцезнаходження (місце проживання) 
в кількості ______________________________________________________
                                                                                     (словами)
На відпуск видано наказ від ________________ 20__ р. N ______________

Керівник  

_______ ________________
   (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер 

_______ ________________
   (підпис) (ініціали та прізвище) 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 р. N 806,
від 29.08.2018 р. N 677)

 

Зразок

Типовий договір
складського зберігання зерна

м. _________________                                        N _______                               ___ ____________ 200_ р.

______________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування юридичної особи)
(далі - зерновий склад) в особі ___________________________________________________________,
                                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________________
                                                                            (статут, положення, номер свідоцтва про державну реєстрацію)
_____________________________________________________________________________________,
з однієї сторони, та _____________________________________________________________________
                                                                 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
(далі - поклажодавець), в особі __________________________________________________________,
                                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________________
                                                                                  (статут, положення, номер свідоцтва про державну реєстрацію -
______________________________________________________________________________________
                                                    для юридичної особи; серія, номер паспорта, ким і коли виданий -
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                 для фізичної особи)
з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене. 

Предмет договору

1. Поклажодавець зобов'язується передати зерно ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування сільськогосподарської культури)
за заліковою вагою _____________________________________________________________________
                                                                                                          (цифрами та словами)
на зерновий склад, який зобов'язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством. 

Вимоги до якості зерна

2. Поклажодавець або зерновий склад має право при відвантаженні зерна вимагати проведення перевірки його якості.

Витрати, пов'язані з проведенням зазначеної перевірки, компенсує заінтересована сторона.

3. Зерновий склад видає посвідчення про відповідність якості зерна державним стандартам.

4. У разі виникнення спорів щодо якості зерна поклажодавець має право провести незалежну перевірку його якості.

5. У разі невідповідності якості показників зерна вимогам державних стандартів зерновий склад за письмовою згодою поклажодавця та за його рахунок доводить зерно до необхідної кондиції.

Права та обов'язки сторін

6. Зерновий склад зобов'язаний:

1) прийняти від поклажодавця зерно фактичної якості, але не вище обмежувальних кондицій, забезпечити його належне зберігання у повному обсязі та здійснити відпуск поклажодавцеві;

2) прийняти зерно за заліковою вагою та провести перевірку його якості;

3) повідомити поклажодавця про умови зберігання зерна;

4) надати додаткові послуги у разі одержання від поклажодавця письмового замовлення на такі послуги;

5) видати складські документи на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання.

У разі видачі простого або подвійного складського свідоцтва зерновий склад здійснює страхування зерна від ризиків випадкової загибелі, знищення, нестачі, пошкодження та втрат;

6) зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі;

7) продати зерно в установленому законодавством порядку на письмову вимогу володільця заставного свідоцтва у разі, коли зазначений у ньому строк погашення кредиту закінчився;

8) у разі виявлення пошкодження зерна повідомити поклажодавця протягом одного дня;

9) забезпечити доступ поклажодавця до зерна для проведення огляду протягом строку його зберігання;

10) повернути зерно за першою вимогою поклажодавця у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився.

7. Зерновий склад має право:

1) змінити вартість наданих послуг у визначених пунктом 15 цього договору випадках;

2) вимагати від поклажодавця забрати зерно до ___ ____________ 20__ р. у разі закінчення строку його зберігання;

3) вимагати від поклажодавця відшкодування витрат, пов'язаних з достроковим припиненням зобов'язань, відповідно до законодавства.

8. Поклажодавець зобов'язаний:

1) забезпечити доставку зерна за власний рахунок;

2) своєчасно розрахуватися за надані послуги з приймання, зберігання, відвантаження, а також додаткові послуги;

3) витребувати зерно після закінчення строку його зберігання;

4) відшкодувати зерновому складу витрати, пов'язані з достроковим припиненням зобов'язань, відповідно до законодавства.

9. Поклажодавець має право:

1) запитувати інформацію про умови зберігання і якість зерна;

2) переоформити право власності на зерно відповідно до законодавства;

3) замовляти додаткові послуги;

4) проводити огляд зерна протягом строку його зберігання;

5) встановити строк зберігання зерна з урахуванням умов цього договору і мети своєї діяльності.

Взаєморозрахунки сторін

10. Розрахунки за надані послуги проводяться в грошовій формі з урахуванням податку на додану вартість.

11. Розмір плати (тариф) за надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не передбачено законодавством.

12. Граничний розмір плати (тарифу) за зберігання зерна, придбаного за кошти державного бюджету, встановлюється відповідно до законодавства.

13. Поклажодавець сплачує вартість послуг із зберігання зерна за _______________________________ в строк до ___ ___________ 20__ року.
                                 (період)                                                        (дата внесення плати за зберігання) 

14. Відвантаження зерна поклажодавцеві здійснюється після відшкодування витрат зернового складу у повному обсязі.

15. У разі зміни тарифів на енергетичні, матеріальні та інші ресурси зерновий склад залишає за собою право змінювати вартість послуг. При цьому зерновий склад зобов'язаний попередити поклажодавця про зміну тарифів не пізніше ніж за ___ днів і подати обґрунтування змін у витратах.

Зміна вартості послуг із зберігання зерна, придбаного за кошти державного бюджету, здійснюється відповідно до законодавства.

Право на розпорядження зерном

16. Зерновий склад _____________________________________________________________________
                                                                                                              (має право, не має права)
розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця. 

17. У разі коли зерновий склад має право розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця, застосовуються правила про позику, відповідно до яких зерновий склад сплачує поклажодавцю за користування зерном ____ відсотків за кожний місяць з урахуванням ринкових цін. Строк повернення права розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця встановлюється до ___ ___________ 20__ року.

Відповідальність сторін

18. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

19. У разі невиконання підпункту 2 пункту 8 розділу "Права та обов'язки сторін" та пункту 13 розділу "Взаєморозрахунки сторін" цього договору поклажодавець за кожний день прострочення платежу виплачує зерновому складу пеню в розмірі ____ відсотків його суми.

Сплата пені не звільняє сторони від виконання договірних зобов'язань.

20. Зерновий склад, що видав зерно володільцеві складського свідоцтва без заставного свідоцтва та не вніс суму заборгованості за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за внесення всієї суми заборгованості згідно із свідоцтвом.

21. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно виникло внаслідок дії обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій, природного або екологічного характеру).

Строк зберігання

22. Строк зберігання зерна становить _____________________________________________________.

23. Зберігання зерна понад строк, встановлений цим договором, можливе тільки за взаємною домовленістю сторін шляхом укладення додаткової угоди.

24. Зерновий склад зобов'язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку зберігання зерна попередити поклажодавця і визначити строк його витребування.

25. У разі коли поклажодавець у запропонований цим договором строк не витребував зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах за ринковою ціною.

Кошти, одержані від продажу зерна, передаються поклажодавцю, крім сум, що належать зерновому складу.

26. Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно, придбане за кошти державного бюджету, до пред'явлення поклажодавцем вимоги про його повернення.

Інші умови

27. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.

28. Умови, не передбачені цим договором, регламентуються законодавством.

29. Договір може містити інші умови, що не суперечать законодавству.

30. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

31. Зміни до договору вносяться лише за згодою сторін.

32. Дія договору припиняється згідно із законодавством.

33. Усі додатки до цього договору є його невід'ємною складовою.

Місцезнаходження та реквізити

Зерновий склад

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_______   __________________________
  (підпис)                     (ініціали та прізвище)

Поклажодавець

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_______   __________________________
  (підпис)                          (ініціали та прізвище)

(договір у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1699
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 677)

____________

Опрос