Идет загрузка документа (202 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Державний ощадний банк України"

КМ Украины
Постановление КМ от 25.02.2003 № 261
редакция действует с 23.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 лютого 2003 р. N 261

Київ

Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 502,
від 05.06.2019 р. N 568)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 серпня 2004 року N 1106
,
 від 26 травня 2005 року N 374
,
 від 30 листопада 2005 року N 1120
,
 від 5 травня 2006 року N 610
,
 від 6 червня 2006 року N 787
,
 від 7 лютого 2007 року N 143
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року N 143,
 втратили чинність у зв'язку з втратою чинності 
постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 лютого 2007 року N 143
згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 березня 2007 року N 432)
,
 від 14 березня 2007 року N 433
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 року N 433,
 скасовано у зв'язку із скасуванням 
постанови Кабінету Міністрів України
 від 14 березня 2007 року N 433
згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 грудня 2007 року N 1403),
 від 15 серпня 2007 року N 1041,
від 23 квітня 2008 року N 415
,
від 9 липня 2008 року N 618
,
 від 26 листопада 2008 року N 1031
,
 від 30 березня 2011 року N 323
,
 від 6 квітня 2011 року N 502
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1065
,
 від 12 червня 2013 року N 411
,
 від 3 липня 2013 року N 469
,
 від 18 грудня 2013 року N 936
,
 від 6 серпня 2014 року N 321
,
від 19 листопада 2014 року N 633
,
від 2 вересня 2015 року N 659
,
 від 27 січня 2016 року N 31
,
від 1 лютого 2017 року N 55
,
від 6 березня 2017 року N 122
,
від 27 грудня 2017 року N 1039
,
від 5 червня 2019 року N 568
,
від 20 листопада 2019 року N 949

(Дію постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 року N 143 зупинено згідно з Указом Президента України від 7 березня 2007 року N 183/2007)

(Дію постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2007 року N 433 зупинено згідно з Указом Президента України від 10 квітня 2007 року N 288/2007)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Статут акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. N 502,
від 05.06.2019 р. N 568)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 12 січня 2001 р. N 13 "Про деякі питання діяльності відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 67);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р. N 2035 "Про збільшення статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 21).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

СТАТУТ
акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

Загальні положення

1. Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - Банк) є державним банком.

2. Банк утворено відповідно до Розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. N 106, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. N 876 "Про деякі питання управління Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 21, ст. 955) шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України у відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", тип якого відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" змінено на публічне акціонерне товариство.

3. Банк є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України, зареєстрованого Національним банком 31 грудня 1991 р. за N 4.

4. Організаційно-правова форма Банку - акціонерне товариство.

5. Тип акціонерного товариства - приватне.

6. Повне найменування Банку:

українською мовою - акціонерне товариство "Державний ощадний банк України";

англійською мовою - Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine".

Скорочене найменування:

українською мовою - АТ "Ощадбанк";

англійською мовою - JSC "Oschadbank".

7. Місцезнаходження Банку - Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

8. Єдиним акціонером Банку, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Функції з управління корпоративними правами держави у Банку здійснює Кабінет Міністрів України.

9. Кабінет Міністрів України виконує також функції вищого органу Банку (далі - вищий орган).

10. Статут Банку та зміни до нього затверджуються вищим органом.

11. Рішення вищого органу оформлюються актами Кабінету Міністрів України, проекти яких готуються і вносяться Мінфіном на розгляд Кабінету Міністрів України і не підлягають погодженню з іншими заінтересованими органами.

12. Банк є юридичною особою приватного права, утвореною згідно із законодавством.

13. Банк як юридична особа має у власності відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у Національному банку та інших банках, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та банківські реквізити.

14. Банк має право від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі вчиняти правочини (договори, контракти), бути учасником арбітражного процесу або судового процесу (позивачем, відповідачем) в судах, третейських судах, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України та міжнародних судових інстанціях.

15. Майно (майнові права), набуте Банком у результаті правонаступництва та провадження господарської діяльності, є власністю Банку.

16. Банк володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до мети і предмета своєї діяльності, передбачених цим Статутом.

17. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Банку, несе Банк.

18. Захист права власності Банку забезпечується згідно із законодавством.

19. Банк у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про акціонерні товариства", іншими законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку, а також державних органів, прийнятими відповідно до визначеної законом їх компетенції щодо контролю за діяльністю Банку як суб'єкта господарювання та суб'єкта режимно-секретної діяльності, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми нормативними документами Банку.

20. У разі зміни законодавства або у разі наявності розбіжностей між положеннями цього Статуту та нормами законодавства цей Статут застосовується в частині, що не суперечить законодавству.

21. Банк самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами відповідно до законодавства.

22. Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Банку, крім випадків, передбачених законом або договором.

23. Банк не відповідає за зобов'язаннями Національного банку, а Національний банк не відповідає за зобов'язаннями Банку, якщо інше не передбачено законом або договором.

24. Банк є економічно самостійним і повністю незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування в рішеннях та діях, пов'язаних з його оперативною діяльністю.

25. Банк провадить свою діяльність на комерційній основі, набуває, володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами та коштами, які належать йому на правах власності, відповідно до законодавства.

26. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більш як 25 відсотків капіталу Банку. Це обмеження не поширюється на:

приміщення, яке забезпечує технологічне виконання банківських функцій;

майно, яке перейшло до Банку у власність на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави;

майно, набуте Банком з метою запобігання виникненню збитків, за умови, що таке майно повинне бути відчужене Банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

27. Банк є універсальним і входить до складу банківської системи України.

28. Банк здійснює інвестування коштів з дотриманням вимог законодавства.

29. Вклади фізичних осіб, розміщені у Банку, гарантуються державою відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

30. Банк розробляє та впроваджує здійснення заходів з правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

31. Банк і його філії мають гербову та інші печатки, штампи, бланки із своїми офіційними найменуваннями.

32. Банк має основну круглу печатку із своїм повним найменуванням та додаткові круглі печатки. На основній та додаткових печатках зазначається ідентифікаційний код Банку. Банк має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Банку та інші реквізити.

33. Відділення (територіально відокремлені безбалансові відділення) та представництва Банку мають печатки із своїми офіційними найменуваннями та штампи.

Мета і предмет діяльності Банку

34. Метою діяльності Банку як універсального банку в Україні, присутнього в усіх клієнтських сегментах, є сприяння економічному зростанню та соціальному прогресу в державі в усіх сферах діяльності; забезпечення виконання функції ринкового інструмента державної підтримки в галузях та сегментах економіки; участь у формуванні та функціонуванні кредитно-фінансової системи; сприяння загальнодоступності фінансування, підтримки та розвитку мікро-, малого і середнього бізнесу, корпоративного і роздрібного бізнесу та електронної комерції, зміцненню та реалізації виробничого і торгового потенціалу підприємств, зокрема стратегічно важливих для економічної безпеки та інфраструктури; збільшення цінності для акціонера за рахунок підвищення ефективності та результативності діяльності Банку, а також отримання прибутку в інтересах Банку та акціонера шляхом:

залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій;

отримання та надання кредитів від імені Банку під гарантії Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу;

здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок залучених коштів, коштів суб'єктів підприємницької діяльності, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та здійснення контролю за раціональним використанням залучених ресурсів;

надання банківських послуг, здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку усім клієнтським сегментам, у тому числі здійснення комплексного банківського обслуговування фізичних та юридичних осіб, роздрібного кредитування, підтримка бізнесу та населення;

співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та кредитно-фінансовими установами іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України;

провадження інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до законодавства, ліцензій, дозволів, наданих Національним банком або іншими уповноваженими органами, та положень цього Статуту.

35. Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування, за винятком функцій страхового посередника), здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку, а також провадження інших видів діяльності, не забороненої для банків, у порядку, визначеному законодавством.

Види діяльності Банку

36. Банк забезпечує розширення, удосконалення існуючих та впровадження нових прогресивних форм банківського обслуговування клієнтів і відповідно до законодавства надає банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування, за винятком функцій страхового посередника), а також провадить інші види діяльності, не заборонені для банків, у порядку, визначеному законодавством.

37. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також провадити інші види діяльності в національній та іноземній валюті.

38. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або потребують отримання дозволу на їх провадження, провадяться Банком після отримання відповідної ліцензії або дозволу.

39. Банк на підставі банківської ліцензії, наданої Національним банком, може надавати такі банківські послуги:

залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу);

розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

40. Банк відповідно до законодавства здійснює як кредитні такі операції:

операції на ринку цінних паперів від свого імені;

надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів (факторинг) та ведення пов'язаного з цим обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред'явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від боржників;

лізинг.

41. Банк під час надання банківських послуг:

залучає кредити, розміщує залучені кошти у вклади (депозити) на внутрішньому та зовнішньому ринку;

провадить операційну діяльність, зокрема щодо збереження коштів клієнтів, розрахункове та касове обслуговування клієнтів тощо;

здійснює випуск платіжних документів (чеків, акредитивів тощо), їх купівлю, продаж та зберігання, а також інші операції з ними;

здійснює купівлю в юридичних і фізичних осіб і продаж їм іноземної валюти готівкою та валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;

здійснює купівлю і продаж в Україні та за кордоном банківських металів;

залучає і розміщує дорогоцінні метали (у тому числі банківські метали) на рахунках і вкладах, а також здійснює інші операції із зазначеними цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;

здійснює операції з касового обслуговування державного бюджету за угодами, укладеними з Казначейством.

Банк за дорученням клієнтів або від свого імені здійснює операції з:

інструментами грошового ринку;

інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

цінними паперами (включаючи андерайтинг);

фінансовими ф'ючерсами, опціонами та деривативами.

42. Банк має право надавати такі фінансові послуги:

випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

довірче управління фінансовими активами;

торгівля валютними цінностями;

залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

фінансовий лізинг;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

переказ коштів;

послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;

факторинг;

управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;

банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

43. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, які Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, визначається Національним банком. Банк зобов'язаний повідомити Національному банку про укладені ним агентські договори. Банк має право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає встановленим Національним банком вимогам.

44. На підставі ліцензій НКЦПФР відповідно до вимог законодавства Банк провадить такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів:

депозитарну діяльність депозитарної установи;

діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерську діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг та діяльність з управління цінними паперами.

Банк провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а також з управління іпотечним покриттям у випадках, визначених законодавством.

45. Банк, крім надання фінансових послуг, має право провадити також діяльність щодо:

інвестицій, у тому числі залучення та розміщення коштів на внутрішньому та зовнішньому ринку;

випуску власних цінних паперів;

випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

зберігання цінностей (у тому числі щодо обліку і зберігання цінних паперів та інших коштовностей, конфіскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг, а також щодо операцій на фондовому ринку;

придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);

розроблення, виробництва, використання, експлуатації, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації;

виконання функції уповноваженого Національним банком банку, який залучено до зберігання готівки (банкнот і монет) національної валюти, які є власністю Національного банку;

виконання функцій страхового посередника;

випуску електронних грошей, номінованих в гривні, а також здійснення інших операцій з ними;

управління власним та залученим капіталом.

46. Банк також провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством.

47. Наведений у цьому розділі перелік послуг, операцій та видів діяльності не є вичерпним і не позбавляє Банк права провадити іншу діяльність, не заборонену законодавством.

48. Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та провадження іншої діяльності згідно із законодавством з урахуванням обмежень, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

49. Банк має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім банківських) за умови виконання встановлених Національним банком вимог щодо цього виду діяльності або послуги.

50. Банк не пізніш як за місяць до початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім банківських) зобов'язаний повідомити про це Національному банку в порядку, встановленому Національним банком.

Права Банку

51. З метою провадження своєї діяльності Банк має право відповідно до законодавства:

відкривати на території України відокремлені підрозділи Банку: філії, відділення і представництва, реорганізовувати та ліквідовувати (закривати) їх, а також утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні підприємства. Банк також має право забезпечувати відокремлені підрозділи основними засобами та обіговими коштами, які йому належать;

обслуговувати клієнтів на території України поза межами приміщень Банку (філії/територіально відокремленого без балансового відділення);

утворювати (в тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії і представництва на території інших держав після отримання дозволу Національного банку, реорганізовувати та ліквідовувати (закривати) їх;

бути учасником банківської групи;

утворювати або бути учасником благодійних або інших неприбуткових організацій, неприбуткових спілок чи асоціацій для забезпечення досягнення мети діяльності Банку;

бути засновником або учасником юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми і виду, придбавати корпоративні права юридичних осіб, у тому числі акції (частки, паї), крім юридичних осіб, статутом яких передбачена повна відповідальність його власників;

разом з іншими банками створювати неприбуткові спілки чи асоціації з метою захисту та представлення інтересів учасників, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розроблення рекомендацій щодо банківської діяльності;

здійснювати прямі інвестиції у капітал будь-якої юридичної особи відповідно до законодавства;

здійснювати операції з цінними паперами відповідно до банківського законодавства, законодавства про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

здійснювати управління власним та залученим капіталом;

фінансувати капітальні вкладення за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;

мати у власності нерухоме майно, засоби зв'язку, обладнання, транспортні засоби тощо;

набувати у власність нерухоме майно, засоби зв'язку, обладнання, транспортні засоби тощо, в тому числі в рахунок погашення заборгованості перед Банком за процедурою виконавчого провадження;

отримувати у власність акції, частки, паї у зв'язку з реалізацією права заставодержателя;

придбавати, зберігати, використовувати та перевозити в порядку, передбаченому законодавством, бойову вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, спеціальну техніку, обладнання, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони для забезпечення власної служби охорони та служби інкасації Банку;

використовувати власні транспортні засоби для здійснення інкасації коштів клієнтів, перевезення готівки та цінностей, а також для перевезення працівників і вантажів для своїх потреб;

самостійно визначати форми, систему та порядок оплати праці працівників відповідно до законодавства;

використовувати як платіжні інструменти розрахункові документи, платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, у тому числі електронні платіжні засоби, що застосовуються у національній та міжнародній банківській практиці;

залучати кошти нерезидентів;

приймати заповідальні розпорядження від вкладників - фізичних осіб про видачу вкладу у разі смерті будь-якій особі, у тому числі юридичній особі або державі;

запроваджувати та надавати нові види банківських послуг (банківських продуктів) для своїх клієнтів, у тому числі вводити нові види заощаджень і кредитів для юридичних і фізичних осіб;

самостійно встановлювати процентні ставки за активними і пасивними операціями, а також розміри комісійних та інших винагород за послуги Банку;

отримувати від суб'єктів господарювання, установ і організацій баланси, фінансові плани, фінансову звітність та інші документи, що відображають результат діяльності зазначених осіб, за формою, визначеною законодавством, для здійснення активних банківських операцій, проведення розрахунків і підтвердження платоспроможності клієнтів тощо;

приймати для забезпечення кредитів, гарантій та зобов'язань за іншими операціями у заставу майно (майнові права), на яке може бути звернено стягнення, отримувати у власність заставлене майно (майнові права) внаслідок звернення на нього стягнення, приймати майно в управління, забезпечувати виконання зобов'язань у будь-який спосіб, визначений законодавством або договором;

перевіряти використання за цільовим призначенням наданих Банком кредитів, а також наявність та умови зберігання майна, яким забезпечується виконання зобов'язань за кредитними операціями;

обстежувати потенційні об'єкти інвестиційної діяльності, створювати відповідний банк даних, здійснювати інформаційне забезпечення учасників інвестиційного процесу;

для проведення спільного фінансування укладати договори про консорціумне кредитування;

здійснювати у межах, визначених законодавством, перевірку грошових і розрахункових документів, бухгалтерських, звітних і статистичних матеріалів юридичних осіб усіх форм власності, які мають рахунки в установах Банку;

виконувати агентські та інші посередницькі функції, в тому числі функції страхового посередника;

у разі несвоєчасного погашення кредиту або відсотків за його користування видавати наказ про примусову оплату боргового зобов'язання, якщо це передбачено договором;

для провадження банківської діяльності відкривати та вести кореспондентські рахунки в Національному банку та в інших банках в Україні та за її межами, банківські рахунки для фізичних і юридичних осіб у національній та іноземній валюті;

здійснювати випуск електронних грошей, номінованих у гривні, та операції з ними;

здійснювати обслуговування клієнтів із застосуванням електронних банківських документів та електронних засобів зв'язку з урахуванням вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

провадити зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавчими актами України, що регулюють такі правовідносини;

здійснювати реалізацію пам'ятних та інвестиційних монет;

вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

52. Філії Банку мають право здійснювати представництво прав та охоронюваних законом інтересів Банку в судах загальної юрисдикції або третейських судах на підставі затвердженого Банком положення про філію з дотриманням внутрішніх нормативно-правових актів Банку.

53. Банк встановлює відносини з клієнтами та банками-кореспондентами відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, на підставі договорів між клієнтом та Банком про надання ним банківських та інших фінансових послуг, а також щодо провадження інших видів діяльності, не заборонених для банків, якими визначаються взаємні права, зобов'язання та відповідальність сторін, процентні ставки, комісійні винагороди, види забезпечення повернення кредитів, порядок отримання від клієнтів відповідної інформації та інші умови.

Капітал, фонди та резерви Банку

54. З метою забезпечення статутної діяльності Банк відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", інших актів законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та цього Статуту, формує статутний капітал.

55. Формування та капіталізація Банку здійснюється шляхом грошових внесків, якщо інше не передбачено законодавством. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу Банку здійснюються у гривнях.

56. Статутний капітал Банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення.

57. Статутний капітал Банку становить 49472840000 (сорок дев'ять мільярдів чотириста сімдесят два мільйони вісімсот сорок тисяч) гривень.

58. Банк має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, визначеному законодавством.

59. Наявність збитків у Банку не є перешкодою для збільшення його статутного капіталу.

60. Збільшення розміру статутного капіталу може здійснюватися виключно за рахунок грошових внесків (у тому числі чистого прибутку, що залишився у розпорядженні Банку), крім випадків, передбачених законодавством.

61. Шляхами збільшення статутного капіталу Банку є:

підвищення номінальної вартості акцій;

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

62. Збільшення статутного капіталу Банку із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

63. Збільшення статутного капіталу Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

64. Банк має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків та після внесення повністю акціонером свого вкладу (оплати акцій) за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

65. Статутний капітал Банку може бути зменшений в порядку, встановленому законодавством, зокрема шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

66. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу правління Банку (далі - правління) протягом 30 (тридцяти) днів вчиняє необхідні дії, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", пов'язані із зменшенням статутного капіталу.

67. Банк створює резервний фонд для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов'язань.

68. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менш як 5 відсотків суми прибутку Банку до досягнення 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку. У разі досягнення розміру відрахувань до резервного фонду 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку доцільність подальшого відрахування та розмір такого відрахування визначаються вищим органом під час прийняття рішення про розподіл прибутку.

69. Банк відповідно до нормативно-правових актів Національного банку створює інші фонди та резерви на покриття збитків від активів.

70. За рахунок прибутку Банк може створювати також інші фонди. Рішення про створення таких фондів, порядок їх формування та використання приймається вищим органом.

Акції Банку

71. Банк здійснює емісію 42649 простих іменних акцій номінальною вартістю 1160000 (один мільйон сто шістдесят тисяч) гривень на всю суму статутного капіталу відповідно до законодавства.

72. Банк здійснює емісію власних акцій відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

73. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо Банку.

74. Усі акції Банку за формою випуску є іменними та існують в бездокументарній формі. Акції Банку за типом є простими. Кожна акція є неподільною.

75. Банк має право здійснювати в установленому НКЦПФР порядку консолідацію або дроблення акцій.

Прибуток Банку та покриття збитків

76. Прибуток Банку формується за рахунок доходів від його діяльності за вирахуванням витрат і визначається відповідно до законодавства.

77. Прибуток Банку після сплати податків та інших обов'язкових платежів підлягає розподілу згідно з рішенням вищого органу у спосіб та строки, що визначені законодавством.

78. Покриття збитків визначається вищим органом відповідно до законодавства та цього Статуту.

79. Збитки не покриваються безпосередньо з фондів, а проводяться через рахунок прибутків і збитків.

80. Банку забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу.

81. Банк згідно з рішенням вищого органу має право здійснювати виплату дивідендів один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку звітного року, що залишається в розпорядженні Банку, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття вищим органом рішення про затвердження розміру річних дивідендів.

82. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.

Цінні папери Банку

83. Банк вправі здійснювати розміщення акцій та інших емісійних цінних паперів (облігацій, іпотечних облігацій, похідних цінних паперів тощо), а також видачу неемісійних цінних паперів (ощадних (депозитних) сертифікатів, векселів тощо). Розміщення емісійних цінних паперів здійснюється шляхом публічного (крім акцій Банку) або приватного розміщення. Неемісійні цінні папери видаються відповідно до законодавства.

84. Рішення про розміщення акцій Банку приймається виключно вищим органом.

85. Під час розміщення додаткових акцій Банком з набувачем укладається цивільно-правовий договір на придбання акцій.

86. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження правлінням результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення, якщо інше не визначено законодавством.

87. Наслідки несплати акцій набувачем визначаються відповідно до законодавства.

88. Банк може розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Банку з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

89. Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Банку, а також покриття збитків від провадження господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

90. Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами (з урахуванням положень пункту 55 цього Статуту).

91. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені договором та законодавством про депозитарну систему України.

92. Банк не може придбавати власні акції, що розміщуються, надавати кредити прямо чи опосередковано для придбання власних цінних паперів, акцій інших банків та надавати субординований борг банкам або надавати поруку за кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Банку.

Ресурси Банку

93. Ресурси Банку складаються із власних та залучених коштів у національній та іноземній валюті.

94. Банк на договірних засадах має право отримувати кредити в Національному банку, інших банках та фінансових установах, включаючи міжнародні фінансові установи.

95. Банк здійснює активні операції у межах наявних власних та залучених ресурсів.

Захист інтересів клієнтів, охорона працівників і майна Банку, збереження банківської таємниці

96. Банк розробляє та здійснює заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської, інформаційної безпеки та охорони свого майна з урахуванням вимог, визначених законодавством.

97. Звернення стягнення на власні кошти та майно Банку, кошти та інші цінності фізичних або юридичних осіб, що перебувають в Банку, накладення арешту на майно або кошти Банку, що перебувають на його рахунках, а так само накладення арешту на кошти та інші цінності фізичних або юридичних осіб, що перебувають в Банку, та звільнення майна або коштів з-під арешту здійснюється згідно із законодавством.

98. З метою забезпечення захисту клієнтів, працівників, відвідувачів, цінностей та майна від протиправних посягань в установах Банку за рішенням правління відповідно до нормативно-правових актів Національного банку та інших актів законодавства організовується охорона, у тому числі відомча, залежно від її категорії, встановленої Національним банком.

99. Банк забезпечує збереження банківської таємниці усіма його працівниками відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інших нормативно-правових актів.

100. Керівники та працівники Банку зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм під час виконання службових обов'язків.

101. Керівники та працівники Банку під час вступу на посаду підписують зобов'язання про збереження банківської та комерційної таємниці.

102. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської та комерційної таємниці, несуть відповідальність згідно із законодавством.

103. Вищий орган має право отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Банку, необхідну для здійснення його повноважень, з урахуванням положень Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо банківської таємниці.

Члени наглядової ради Банку (далі - наглядова рада) мають право отримувати будь-яку інформацію про Банк (у тому числі інформацію, що становить банківську таємницю) з урахуванням положень Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо банківської таємниці та положення про наглядову раду.

104. Банк подає інформацію, що містить банківську таємницю, також Мінфіну в обсязі, необхідному для проведення моніторингу діяльності Банку та стану виконання стратегії розвитку Банку.

Структура управління Банком. Органи управління та контролю Банку.

105. Структура управління Банком включає органи управління та контролю Банку.

106. Органами управління Банку є:

вищий орган - Кабінет Міністрів України, який здійснює управління корпоративними правами держави в Банку та виконує функції вищого органу управління Банку;

наглядова рада - колегіальний орган управління Банку, що в межах своєї компетенції здійснює управління Банком та контролює і регулює діяльність правління з метою виконання стратегії розвитку Банку. Наглядова рада не бере участі у поточному управлінні Банком;

правління - виконавчий орган, що здійснює поточне управління його діяльністю.

107. Розподіл функцій між органами управління Банку має забезпечувати ефективну систему управління та внутрішнього контролю.

108. Члени наглядової ради та правління несуть відповідальність за діяльність Банку в межах своїх повноважень.

109. Члени наглядової ради та правління, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, інші керівники Банку повинні відповідати вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність", інших законодавчих актів, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку щодо професійної придатності та ділової репутації.

Компетенція вищого органу

110. До виключної компетенції вищого органу належить прийняття рішень щодо:

1) визначення основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) схвалення стратегії розвитку Банку, затвердженої наглядовою радою;

3) внесення змін до статуту Банку;

4) збільшення або зменшення статутного капіталу Банку;

5) призначення та припинення повноважень членів наглядової ради в порядку та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

6) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

7) встановлення розміру винагороди членів наглядової ради, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

8) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національним банком;

9) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національним банком;

10) затвердження річного звіту Банку;

11) затвердження заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради, в тому числі про виконання стратегії розвитку Банку;

12) покриття збитків та розподілу прибутку;

13) затвердження розміру річних дивідендів;

14) затвердження положення про наглядову раду;

15) зміни типу акціонерного товариства, у формі якого існує Банк;

16) емісії акцій, їх дроблення або консолідації;

17) викупу Банком акцій власної емісії;

18) анулювання або продажу викуплених акцій Банку;

19) реорганізації Банку, обрання комісії з реорганізації Банку;

20) ліквідації Банку, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора) Банку, затвердження ліквідаційного балансу;

21) встановлення критеріїв відбору зовнішнього аудитора Банку;

22) надання згоди на вчинення значного правочину відповідно до законодавства за поданням наглядової ради, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

23) надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках та порядку, що встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", з урахуванням положень статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

111. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції вищого органу, не можуть бути передані іншим органам управління Банку.

112. Вищий орган не має права приймати рішення з питань діяльності Банку, що не належать до його виключної компетенції.

113. Вищий орган не бере участі в поточному управлінні Банком.

Склад та компетенція наглядової ради

114. Наглядова рада є колегіальним органом управління, що в межах своєї компетенції здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність правління з метою виконання стратегії розвитку Банку. Наглядова рада здійснює захист прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера Банку. Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

Наглядова рада не здійснює затвердження нормативних документів Банку щодо надання банківських та фінансових послуг, провадження інших видів діяльності, не забороненої для банків, що належать до поточної діяльності Банку, а також пов'язаних із забезпеченням провадження такої діяльності (за винятком нормативних документів Банку, затвердження яких належить до виключної компетенції наглядової ради відповідно до Статуту).

115. Наглядова рада складається з дев'яти членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави.

116. Один представник держави у наглядовій раді призначається вищим органом за поданням Президента України, один - за поданням Кабінету Міністрів України та один - за поданням профільного Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання банківської діяльності.

117. Незалежні члени наглядової ради призначаються вищим органом з дотриманням вимог та у порядку, що визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність".

118. Члени наглядової ради повинні відповідати вимогам, установленим Законом України "Про банки і банківську діяльність". Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів. Не може бути членом наглядової ради особа, яка має непогашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість та/або яка піддавалася адміністративному стягненню за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.

119. До виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішень щодо:

1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених вищим органом;

2) затвердження бюджету Банку, в тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;

5) контролю за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

6) затвердження плану відновлення діяльності Банку;

7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

8) визначення кредитної політики Банку;

9) визначення організаційної структури Банку, в тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;

10) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів та Банку;

11) призначення і звільнення, підтвердження повноважень голови, заступників та членів правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

12) встановлення порядку конкурсного відбору кандидатів на посади голови правління та інших членів правління;

13) здійснення контролю за діяльністю правління, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

14) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

15) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

16) контролю за усуненням недоліків, виявлених Національним банком та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;

17) утворення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, утворення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;

18) створення недержавного пенсійного фонду, затвердження його статуту та внесення змін і доповнень до нього або щодо приєднання Банку до створеного недержавного пенсійного фонду;

19) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з головою правління, його заступниками, членами правління та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження змін до них, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

20) своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

21) звернення до Мінфіну з пропозицією внесення на розгляд вищого органу питань, які належать до його компетенції;

22) розміщення Банком цінних паперів, крім акцій;

23) викупу розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;

24) прийняття рішення на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку. У разі коли таке рішення не прийняте, - винесення зазначеного питання на розгляд вищого органу;

25) прийняття рішення (надання згоди) щодо прощення частини боргу, продажу/відступлення прав вимоги за ціною, нижчою балансової вартості активу, яка складається із заборгованості за основним боргом, нарахованих процентних доходів, несплачених комісій, штрафів, пені, з метою врегулювання грошових зобов'язань за кредитними договорами, іншими договорами чи документами, а також пов'язаних з ними активів, у тому числі прав вимоги, та/або інших майнових прав за договорами забезпечення, укладеними Банком у рамках відповідної банківської активної операції; затвердження порядку та умов застосування Банком зазначених у цьому підпункті механізмів;

26) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках і порядку, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", з урахуванням положень статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

27) обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

28) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;

29) затвердження положення про правління;

30) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

31) розгляд висновків зовнішнього та внутрішнього аудиту Банку та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

32) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

33) утворення комітетів наглядової ради та затвердження положень про них;

34) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

35) обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

36) створення та/ або участі в будь-яких юридичних особах, крім юридичних осіб, статутом яких передбачена повна відповідальність його власників, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію, а також щодо виходу із складу засновників або учасників юридичних осіб чи продажу їх корпоративних прав (акцій, часток, паїв);

37) утворення благодійних або інших неприбуткових організацій, спілок чи асоціацій, інших прибуткових та неприбуткових об'єднань або участі Банку в них та вступу Банку до їх складу;

38) спільного з іншими банками створення неприбуткових спілок чи асоціацій з метою захисту та представлення інтересів учасників, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв'язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розроблення рекомендацій щодо банківської діяльності;

39) створення (у тому числі шляхом придбання) дочірніх банків, філій і представництв на території інших держав після отримання дозволу Національного банку, їх реорганізації та ліквідації;

40) здійснення інвестування у статутні капітали юридичних осіб, крім випадків отримання у власність акцій, часток, паїв у зв'язку з реалізацією права заставодержателя;

41) встановлення лімітів, а саме:

ліміту повноважень правління на списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства є безнадійною;

встановлення граничних сум проведення активних операцій;

42) укладення Банком договорів добровільного страхування відповідальності керівників Банку та затвердження умов таких договорів;

43) виконання інших функцій, віднесених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, до виключної компетенції наглядової ради.

120. Крім питань, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради згідно з пунктом 119 цього Статуту, до її компетенції належить:

прийняття рішень щодо реорганізації та ліквідації (закриття, припинення) відокремлених підрозділів (філій, відділень і представництв тощо) Банку, затвердження відповідних змін до положень про них;

розгляд інших питань, винесених на розгляд наглядової ради головою наглядової ради та її членами, правлінням.

Наглядова рада на підставі прийнятого нею рішення має право передавати вирішення зазначених у цьому пункті питань, які не належать до її виключної компетенції, комітетам наглядової ради, правлінню, комітетам правління.

121. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Банку, крім винесення на розгляд вищого органу питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину відповідно до підпункту 24 пункту 119 цього Статуту та тих питань, які рішенням наглядової ради передані комітетам наглядової ради, правлінню, комітетам правління для прийняття ними рішень.

122. Після визначення вищим органом основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку наглядова рада повинна забезпечити розроблення стратегії розвитку Банку, затвердити її і передати Мінфіну для внесення на розгляд вищого органу відповідно до пункту 11 цього Статуту.

Стратегія розвитку Банку передбачає досягнення визначених вищим органом основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку та містить очікувані показники результатів діяльності Банку. Стратегія розвитку Банку повинна бути спрямована на збільшення ринкової вартості Банку в довгостроковій перспективі з урахуванням ринкових умов.

Вищий орган відмовляє у схваленні стратегії розвитку Банку в разі невідповідності стратегії визначеним вищим органом основним (стратегічним) напрямам діяльності Банку або наявності суттєвих недоліків, що можуть перешкодити ефективному виконанню стратегії.

У разі несхвалення стратегії розвитку Банку вищий орган повертає її наглядовій раді на доопрацювання із зазначенням конкретних зауважень та заперечень. У разі повторного несхвалення стратегії розвитку Банку вищий орган має право припинити повноваження всього складу наглядової ради, при цьому підстави несхвалення стратегії розвитку Банку повинні бути опубліковані вищим органом.

123. Строк повноважень наглядової ради становить три роки.

124. У разі коли після закінчення строку повноважень наглядової ради вищим органом не прийнято рішення про призначення нового складу наглядової ради, наглядова рада продовжує виконувати свої повноваження до призначення її нового складу.

125. Особа не може займати посаду члена наглядової ради більше ніж два строки підряд.

126. З членами наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, якими передбачаються права, обов'язки та умови роботи членів наглядової ради, у тому числі розмір винагороди.

127. Розмір винагороди членів наглядової ради, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється вищим органом відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність". Витрати на оплату роботи членів наглядової ради несе Банк.

128. Порядок формування, персональний склад наглядової ради, припинення повноважень членів наглядової ради визначаються згідно із законодавством.

129. У своїй діяльності наглядова рада керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими актами законодавства, цим Статутом та положенням про неї.

130. Наглядову раду очолює голова, який обирається наглядовою радою з числа її незалежних членів.

131. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше шести її членів.

132. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів, які присутні на засіданні та мають право голосу, крім прийняття рішення відповідно до підпункту 24 пункту 119, яке приймається не менше ніж трьома чвертями голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

133. Засідання наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність включає можливість участі членів наглядової ради у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та індентифікувати результати голосування, за умови технічного забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом.

134. Рішення наглядової ради може бути прийняте також методом опитування членів наглядової ради без проведення засідання шляхом погодження у письмовій формі питань, включених до порядку денного. Процедура проведення опитування здійснюється у порядку, встановленому в положенні про наглядову раду.

135. Внутрішні питання організації діяльності наглядової ради, порядок скликання і проведення засідань, голосування, прийняття та оформлення рішень, а також питання діловодства визначаються положенням про наглядову раду. Рішення наглядової ради є обов'язковими до виконання.

136. Члени наглядової ради самостійно і на власний розсуд приймають рішення щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради. Незалежні члени і представники держави у наглядовій раді мають рівні права та обов'язки, крім випадків, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

137. Члени наглядової ради повинні сумлінно виконувати покладені на них обов'язки, діяти в інтересах Банку та уникати конфлікту інтересів.

138. Члени наглядової ради несуть згідно із законодавством відповідальність за захист інтересів держави і Банку, збереження банківської таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень.

139. Наглядова рада в обов'язковому порядку утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань ризиків і комітет з питань призначень та винагород посадовим особам.

140. Комітети наглядової ради з питань ризиків і з питань призначень та винагород посадовим особам очолюють незалежні члени наглядової ради. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні члени наглядової ради.

141. Комітет наглядової ради з питань аудиту складається виключно з незалежних членів наглядової ради.

142. Наглядова рада може утворювати також інші комітети та делегувати їм частину функцій з управління ризиками, якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку. При цьому наглядова рада залишається відповідальною за загальне управління ризиками та забезпечує контроль за виконанням делегованих нею функцій.

143. Порядок утворення і діяльності комітетів наглядової ради визначається положенням про наглядову раду та положеннями про її комітети.

144. Комітети наглядової ради попередньо вивчають і готують до розгляду на засіданні наглядової ради питання, що належать до її компетенції.

145. Функціонування комітету наглядової ради забезпечує секретар комітету. Секретарем комітету може бути корпоративний секретар або працівник служби корпоративного секретаря, обраний комітетом за пропозицією корпоративного секретаря у порядку, передбаченому положенням про наглядову раду.

146. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково виключно з підстав та у порядку, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

147. У разі дострокового припинення повноважень представника держави у наглядовій раді, призначеного за поданням Президента України, Кабінету Міністрів України або профільного Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання банківської діяльності, відповідний суб'єкт подання протягом одного місяця вносить подання на нового представника держави у наглядовій раді.

148. Вищий орган має право у будь-який час тимчасово відсторонити на строк не більше шести місяців члена наглядової ради від здійснення його повноважень відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

149. Вищий орган має право достроково припинити повноваження всього складу наглядової ради у разі:

невиконання стратегії та/або бізнес-плану розвитку Банку, що підтверджується результатами щорічного оцінювання досягнення визначених вищим органом показників (результатів) діяльності Банку;

повторного несхвалення вищим органом стратегії розвитку Банку, затвердженої наглядовою радою.

150. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради в установленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з вищим органом, зокрема шляхом забезпечення внесення Мінфіну рішення наглядової ради, прийнятого відповідно до підпункту 21 пункту 119, що потребує прийняття рішення вищого органу, а також забезпечення надання інформації про діяльність Банку. Для забезпечення діяльності та реалізації функцій корпоративного секретаря у Банку утворюється служба корпоративного секретаря.

Склад та компетенція правління

151. Виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління діяльністю Банку, є правління.

152. Голова, його заступники та члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади наглядовою радою за пропозицією комітету наглядової ради з питань призначень та винагород посадовим особам.

153. Кандидати на посади голови, заступників голови та членів правління визначаються на умовах конкурсного відбору, в тому числі з працівників Банку, в порядку, встановленому наглядовою радою.

154. Голова, його заступники та члени правління повинні сумлінно виконувати покладені на них обов'язки, діяти в інтересах та на користь Банку, клієнтів Банку, уникати конфлікту інтересів та ставити інтереси Банку вище власних.

155. Голова, його заступники та члени правління повинні відповідати вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку щодо професійної придатності та ділової репутації.

156. Повноваження голови, його заступників та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови, його заступників та/ або члена правління, у тому числі дострокового припинення, визначаються законодавством та умовами контрактів, укладених з головою, його заступниками та/ або членами правління.

157. Правління здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку, формування фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з цим Статутом та положенням про правління.

158. Правління діє від імені Банку відповідно до компетенції, передбаченої законодавством та цим Статутом, на підставі положення, що затверджується наглядовою радою.

159. Правління підзвітне і підконтрольне наглядовій раді та забезпечує виконання її рішень.

160. Строк повноважень правління становить п'ять років.

Якщо після закінчення строку повноважень голови правління, його заступників, членів правління наглядовою радою не прийнято рішення про призначення осіб до складу правління, то перебування на посаді та повноваження призначених раніше голови правління, його заступників, членів правління продовжуються до вступу на посаду новопризначених наглядовою радою голови правління, його заступників, членів правління.

161. Правління очолює голова правління, який керує роботою правління та має право представляти Банк без доручення.

162. Голова правління має право брати участь у засіданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу. Голова правління не може очолювати структурні підрозділи Банку.

163. До складу правління входять голова правління, заступники (перші заступники) голови за посадою та інші члени правління. Кількісний склад правління становить не менше восьми осіб.

164. Національний банк у встановленому ним порядку погоджує призначення на посади голови, його заступників та членів правління.

165. Голова правління та головний бухгалтер Банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком.

166. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції вищого органу та наглядової ради.

167. Правління приймає рішення щодо:

1) організації виконання рішень вищого органу та наглядової ради;

2) винесення на розгляд наглядової ради питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню наглядовою радою, підготовки відповідних матеріалів та пропозицій, а також проектів документів з таких питань;

3) розгляду проектів документів Банку, затвердження яких належить до компетенції наглядової ради;

4) підготовки для затвердження наглядовою радою бюджету Банку, в тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

5) затвердження та коригування бюджетів структурних підрозділів Банку (за винятком підрозділу внутрішнього аудиту) та планових балансів структурних підрозділів Банку в межах, затверджених наглядовою радою бюджету Банку, та бізнес-плану розвитку Банку;

6) реалізації стратегії розвитку Банку, затвердженої наглядовою радою та схваленої вищим органом, і бізнес-плану розвитку Банку;

7) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;

8) реалізації стратегії та політики управління ризиками, затвердженої наглядовою радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

9) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;

10) інформування наглядової ради про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, нормативних документів Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;

11) визначення заходів та забезпечення їх здійснення щодо усунення недоліків, виявлених Національним банком та іншими органами державної влади та управління, які відповідно до їх компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту, а також аудиторською фірмою за результатами проведення зовнішнього аудиту;

12) організації діяльності Банку, у тому числі господарської, обліку та звітності, системи внутрішнього контролю відповідно до рішення наглядової ради, у тому числі внутрішньобанківського контролю за автоматизацією банківських процесів (операцій);

13) питань оперативної діяльності Банку та його структурних підрозділів;

14) організації, координації та керівництва роботою структурних підрозділів центрального апарату Банку, філій, відділень, представництв, дочірніх підприємств та здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань;

15) виконання рішень наглядової ради про створення відокремлених підрозділів Банку;

16) затвердження нормативних документів Банку:

затвердження яких належить до компетенції правління відповідно до законодавства;

щодо надання банківських та фінансових послуг, провадження іншої не забороненої для банків діяльності, що належить до поточної діяльності Банку, а також пов'язаних із забезпеченням провадження такої діяльності, крім тих, що належать до виключної компетенції наглядової ради та компетенції голови правління відповідно до Статуту Банку;

винесених на затвердження правління головою правління;

якими регулюється діяльність Банку і які рішенням наглядової ради передані на затвердження правління;

17) забезпечення підготовки та попереднього розгляду внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку, які відповідно до законодавства та цього Статуту затверджуються наглядовою радою, для їх винесення на затвердження наглядовою радою;

18) забезпечення запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до законодавства, затвердження програми здійснення внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом;

19) формування визначеної наглядовою радою організаційної структури Банку, затвердження змін з організації виробництва і роботи структурних підрозділів Банку;

20) організації здійснення контролю за дотриманням законодавства працівниками Банку;

21) списання за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями заборгованості (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства є безнадійною, з дотриманням ліміту повноважень правління на прийняття таких рішень, якщо такий ліміт встановлено наглядовою радою;

22) використання коштів резервного фонду на підставі рішення вищого органу;

23) отримання або надання згоди на отримання у власність майна (у тому числі об'єктів нерухомості, акцій, часток, паїв) в рахунок погашення заборгованості, у зв'язку з реалізацією права заставодержателя;

24) прийняття рішень (надання дозволів) на реалізацію прав Банку як заставодержателя щодо продажу майна, що перебуває в заставі Банку, з метою погашення заборгованості перед Банком, а також надання дозволів на продаж або списання заставленого майна, яке було прийнято на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активними операціями з метою погашення заборгованості перед Банком;

25) звернення до наглядової ради з прийняття рішення або надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

26) звернення до наглядової ради з прийняття рішення вищим органом щодо вчинення значного правочину або надання згоди на його вчинення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

27) звернення до наглядової ради з прийняття рішення або надання згоди на прощення частини боргу, продажу/відступлення прав вимоги за ціною, нижчою балансової вартості активу, яка складається із заборгованості за основним боргом, нарахованих процентних доходів, несплачених комісій, штрафів, пені, з метою врегулювання грошових зобов'язань за кредитними договорами, іншими договорами чи документами, а також пов'язаних з ними активів, у тому числі прав вимоги, та/або інших майнових прав за договорами забезпечення, укладеними Банком в рамках відповідної банківської активної операції;

28) звернення до наглядової ради та /або вищого органу стосовно прийняття рішення або надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, відповідно до їх повноважень, визначених законодавством;

29) надання згоди на вчинення кожного окремого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків (включно) вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

30) проведення моніторингу ефективності функціонування системи внутрішнього контролю на регулярній основі, забезпечення підготовки щоквартальних звітів з питань оцінки стану функціонування системи внутрішнього контролю для надання наглядовій раді;

31) підготовки звітів правління для наглядової ради щодо виконання основних (стратегічних) напрямів діяльності Банку, стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, виконання бюджету Банку, бізнес-плану розвитку Банку, програм капіталізації, планів реструктуризації відповідно до порядку та у строки, що визначені наглядовою радою;

32) здійснення заохочення працівників Банку та проведення заохочувальних та інших виплат;

33) надання благодійної допомоги;

34) розгляду матеріалів ревізій та перевірок філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств Банку, звітів їх керівників і прийняття за результатами розгляду відповідних рішень;

35) визначення порядку найму і звільнення працівників, форми, системи, порядку оплати праці відповідно до законодавства, крім тих, призначення, звільнення і оплата праці яких належить до компетенції наглядової ради;

36) призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, структурних підрозділів центрального апарату Банку та інших керівників згідно із затвердженою правлінням номенклатурою, а також керівників дочірніх підприємств та дочірніх банків, крім тих, призначення яких здійснює наглядова рада;

37) встановлення порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіально відокремлених безбалансових відділень Банку;

38) утворення постійно діючих робочих органів (комітетів, комісій), яким у разі потреби можуть бути делеговані окремі повноваження правління, та затвердження положень про такі робочі органи;

39) затвердження порядку встановлення процентних ставок за активними і пасивними операціями, розмірів комісійних та інших винагород за послуги та/або встановлення таких процентних ставок, розмірів комісійних та інших винагород;

40) затвердження облікової політики Банку;

41) встановлення порядку списання та вибуття морально застарілого та непридатного для подальшого використання обладнання і транспортних засобів, а також основних засобів і нематеріальних активів;

42) визначення переліків відомостей, що становлять службову інформацію, банківську, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку, встановлення порядку їх використання та охорони;

43) забезпечення своєчасного оприлюднення (розміщення на веб-сайті Банку або в інший спосіб, визначений законодавством) згідно з рішенням наглядової ради достовірної інформації щодо діяльності Банку відповідно до законодавства;

44) передачі з урахуванням вимог законодавства та підпунктів 25 і 26 цього пункту майна Банку в заставу для забезпечення власних зобов'язань;

45) затвердження символіки Банку;

46) розгляду річної фінансової звітності/консолідованої річної фінансової звітності Банку разом із висновками зовнішнього аудиту та винесення їх на розгляд наглядової ради;

47) надання наглядовій раді пропозицій щодо внесення змін та доповнень до цього Статуту;

48) забезпечення виконання рішення вищого органу про збільшення статутного капіталу Банку шляхом прийняття рішень про:

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії;

дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі коли на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

49) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, питань, повноваження щодо яких передані йому наглядовою радою, питань, внесених на розгляд правління за рішенням голови правління, крім питань, що належать до виключної компетенції вищого органу та наглядової ради.

168. Правління діє у межах своїх повноважень відповідно до законодавства та Статуту Банку.

169. Порядок скликання і проведення засідань, прийняття і оформлення рішень правління визначаються положенням про правління.

170. Засідання правління проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

171. Правління має право приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як дві третини його членів від фактично призначеного складу правління.

172. Рішення правління приймається простою більшістю голосів членів правління, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні правління.

173. Засідання правління оформлюються протоколами.

174. Рішення правління приводяться в дію постановами, наказами та розпорядженнями Банку і мають обов'язковий до виконання характер.

Голова правління

175. Голова правління:

1) очолює правління, здійснює керівництво його діяльністю і несе персональну відповідальність за організацію виконання покладених на правління завдань;

2) діє без довіреності від імені Банку, представляє інтереси Банку в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах як в Україні, так і за її межами;

3) розпоряджається майном та коштами Банку відповідно до законодавства та цього Статуту;

4) розподіляє обов'язки між заступниками (першими заступниками) голови правління та іншими членами правління, визначає їх функціональні обов'язки і повноваження і має право у межах своїх повноважень, визначених цим Статутом, делегувати окремі повноваження посадовим особам Банку;

5) видає довіреності від імені Банку;

6) укладає та підписує від імені Банку договори (угоди, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, інші правочини та документи, укладає від імені адміністрації Банку колективний договір, підписує від імені Банку позовні заяви, має право встановлювати інший порядок підписання договорів (угод, контрактів) та інших зобов'язань і документів від імені Банку;

7) видає накази та розпорядження у межах повноважень, визначених цим Статутом та законодавством;

8) забезпечує охорону державної таємниці в Банку відповідно до вимог режиму секретності;

9) затверджує:

нормативні і методичні документи Банку, повноваження щодо затвердження яких належать до компетенції голови правління відповідно до законодавства;

методичні документи Банку та нормативні документи Банку, що регламентують послідовність, строки вчинення дій, взаємодію структурних підрозділів Банку, якщо інше не передбачено законодавством;

за дорученням правління нормативні і методичні документи Банку, в тому числі такі, що містяться у нормативних документах Банку, затверджених правлінням;

10) затверджує штатний розпис центрального апарату Банку;

11) приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Банку;

12) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Банку, крім тих, призначення і звільнення яких належить до компетенції наглядової ради та правління, встановлює таким працівникам посадові оклади, надбавки, застосовує заходи матеріального заохочення, а у разі потреби притягує їх до дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності, має право покласти виконання зазначених повноважень у повному обсязі чи частково на заступника голови правління (першого заступника голови правління) шляхом видання відповідного наказу;

13) приймає рішення щодо вчинення правочинів на відчуження майна Банку відповідно до законодавства на суму до 5 відсотків (включно) розміру статутного капіталу, крім правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

14) підписує Статут, зміни до нього, затверджені відповідними актами Кабінету Міністрів України як вищим органом, для вчинення реєстраційних дій;

15) підписує документи, необхідні для реєстрації випусків акцій Банку у разі прийняття вищим органом рішень про збільшення статутного капіталу Банку;

16) здійснює інші повноваження від імені Банку.

176. Голова правління виконує також інші функції за дорученням вищого органу, наглядової ради та правління.

177. У разі тимчасової неможливості здійснення головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із заступників (перших заступників) голови правління.

Рамкова угода

178. Між Банком та Кабінетом Міністрів України може укладатися рамкова угода про взаємодію, якою врегульовуються питання взаємодії між Банком, Кабінетом Міністрів України та Мінфіном. Від імені Банку рамкову угоду про взаємодію підписують голова наглядової ради та голова правління. Рамкова угода про взаємодію підлягає опублікуванню на веб-сайтах Банку та Мінфіну.

179. Мінфін відповідно до закону має право отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Банку, в тому числі інформацію, що становить банківську таємницю, необхідну для проведення моніторингу діяльності Банку та стану виконання стратегії розвитку Банку, в тому числі досягнення визначених вищим органом показників (результатів) діяльності Банку.

Організаційна структура Банку

180. Організаційна структура Банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і складається з:

центрального апарату;

філій Банку, що виділені на окремий баланс;

відділень Банку - територіально відокремлених безбалансових відділень;

представництв Банку (у разі їх відкриття).

181. Філії, територіально відокремлені безбалансові відділення та представництва Банку не мають статусу юридичної особи, діють від імені Банку на підставі Положень про ці установи, якими визначаються їх компетенція, функції, інші питання діяльності та підпорядкування. Положення про такі установи та зміни до них затверджуються в порядку, визначеному цим Статутом. Реєстрація філій, територіально відокремлених безбалансових відділень та представництв Банку здійснюється відповідно до вимог законодавства.

182. Філії та представництва Банку очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління на підставі рішення правління.

183. Територіально відокремлені безбалансові відділення Банку очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному правлінням.

184. Керівники філій, територіально відокремлених безбалансових відділень і представництв діють на підставі виданої уповноваженою особою Банку довіреності.

185. Компетенція, функції та інші питання діяльності філій, територіально відокремлених безбалансових відділень, представництв визначаються положеннями про відповідний відокремлений підрозділ.

186. Представництва, що відкриваються Банком, діють на підставі окремого положення, фінансуються Банком, від імені Банку представляють його інтереси і здійснюють їх захист та не мають права провадити банківську діяльність.

187. Банк відкриває представництвам поточні рахунки відповідно до актів законодавства та нормативно-правових актів Національного банку.

Аудит та контроль діяльності Банку

188. Банк утворює підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю.

189. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується наглядовій раді, звітує перед нею та діє на підставі положення, затвердженого наглядовою радою.

190. Підрозділ внутрішнього аудиту виконує такі функції:

перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність зазначених систем видам та обсягам здійснюваних Банком операцій і внутрішнього контролю Банку;

перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків Банку;

проводить моніторинг дотримання керівниками та працівниками Банку вимог законодавства і внутрішніх положень Банку;

оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;

перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку;

перевіряє відповідність працівників Банку кваліфікаційним вимогам та виконання ними професійних обов'язків;

виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення конфлікту інтересів у Банку;

перевіряє достовірність та своєчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах повноважень здійснюють нагляд за діяльністю Банку;

інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку.

191. Підрозділ внутрішнього аудиту проводить оцінку видів діяльності Банку, провадження яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг).

192. Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок готує та подає наглядовій раді звіти і пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

193. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засідання наглядової ради (комітету з аудиту).

194. Організаційна структура підрозділу внутрішнього аудиту визначається наглядовою радою за поданням керівника підрозділу внутрішнього аудиту з огляду на розмір Банку (обсяг активів, кількість структурних підрозділів Банку, рівень програмного забезпечення, яке підтримує діяльність Банку, в тому числі операційний день Банку, тощо), види його діяльності, рівень ризиків, на які може наражатися Банк у процесі своєї діяльності.

195. Умови оплати праці керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту Банку затверджуються наглядовою радою відповідно до політики Банку та нормативних документів Банку щодо оплати праці та повинні формуватися таким чином, щоб не створювати конфлікту інтересів, не ставити під загрозу незалежність та об'єктивність діяльності підрозділу внутрішнього аудиту Банку, а також сприяти комплектуванню підрозділу внутрішьного аудиту професійно придатними та кваліфікованими працівниками.

196. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Банку, включаючи всі підрозділи Банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих компаній Банку, право на доступ до системи автоматизації банківських операцій та на отримання письмових пояснень від керівників і працівників Банку з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

197. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту призначається на посаду і звільняється з посади наглядовою радою. Кандидатура керівника підрозділу внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком. Вимоги до професійної придатності та ділової репутації керівника підрозділу внутрішнього аудиту встановлюються Національним банком. Керівникові підрозділу внутрішнього аудиту забороняється займати посади в інших банках.

198. Банк зобов'язаний у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку, подавати Національному банку звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту та інші документи про результати внутрішнього аудиту відповідно до законодавства, підготовку яких забезпечує керівник підрозділу внутрішнього аудиту.

199. Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

200. Право на проведення аудиторської перевірки Банку має аудиторська фірма, внесена до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

201. Наглядова рада визначає аудиторську фірму відповідно до встановлених вищим органом критеріїв відбору зовнішнього аудитора для проведення зовнішнього аудиту, затверджує умови договору, що укладається з нею, встановлює розмір оплати послуг.

202. Керівники Банку зобов'язані забезпечити створення умов для проведення зовнішнього аудиту Банку відповідно до вимог законодавства та на вимогу аудиторської фірми надати звіти про проведені Національним банком перевірки Банку та звіти зовнішнього і внутрішнього аудиту Банку.

203. Ревізійна служба Банку є структурним підрозділом Банку, який діє на підставі положення, затвердженого наглядовою радою.

204. Ревізійна служба в системі Банку складається з двох рівнів: управління ревізій та контролю центрального апарату; відділів ревізій та контролю філій Банку.

205. Основною метою діяльності ревізійної служби є:

проведення документальних ревізій та перевірок структурних підрозділів, відокремлених структурних підрозділів Банку (філій та територіально відокремлених безбалансових відділень) щодо відповідності їх діяльності вимогам законодавства, нормативно-правових актів Банку та рішенням, прийнятим органами управління Банку та його комітетами, а також керівниками Банку;

сприяння зміцненню фінансової дисципліни, поліпшенню діяльності фінансово-господарської діяльності установ Банку, збереженню майна та коштів Банку, раціональному використанню матеріальних та фінансових ресурсів, цільовому та ефективному використанню коштів Банку, запобігання зловживанням та шахрайству.

206. Про узагальнені результати проведених ревізій та перевірок Ревізійна служба звітує правлінню в разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

207. Перевірку діяльності Банку мають право провадити державні органи на підставі, в межах компетенції та в порядку, визначеному законами України.

208. Національний банк відповідно до законодавства здійснює регулювання банківської діяльності, банківський нагляд та інспекційні перевірки, метою яких є стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів Банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських рахунках, визначення рівня безпеки і стабільності операцій Банку, достовірності звітності Банку і дотримання ним законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

209. Правління зобов'язане у строк, встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами, інформувати Національний банк про:

1) звільнення керівника (керівників) Банку та кандидатуру, що призначена на цю посаду;

2) зміну юридичної адреси і місцезнаходження Банку та його відокремлених підрозділів;

3) втрати на суму, що перевищує 15 відсотків капіталу Банку;

4) падіння рівня капіталу Банку нижче рівня регулятивного капіталу;

5) наявність хоча б однієї з підстав віднесення Банку до категорії проблемних або неплатоспроможних або для відкликання банківської ліцензії та ліквідації Банку;

6) припинення банківської діяльності;

7) повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення керівнику Банку.

210. Національний банк має право визначити перелік іншої інформації, що є важливою для здійснення банківського нагляду, про яку Банк зобов'язаний інформувати Національний банк.

211. Надання інформації Мінфіну, Національному банку, підрозділам аудиту та іншим органам, які проводять перевірку діяльності Банку, що становить державну таємницю, здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.

Управління ризиками

212. Банк створює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що повинна враховувати специфіку роботи Банку та вимоги щодо управління ризиками, установлені Національним банком. Система управління ризиками повинна забезпечувати виявлення, ідентифікацію, вимірювання (оцінку), моніторинг, звітування та контроль за всіма видами ризиків на всіх організаційних рівнях та оцінку достатності капіталу Банку для покриття всіх видів ризиків.

213. Банк організовує систему управління ризиками, яка ґрунтується на розподілі обов'язків між підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту:

перша лінія - на рівні бізнес-підрозділів Банку та підрозділів підтримки діяльності Банку. Ці підрозділи приймають ризики та несуть відповідальність за них і подають звіти щодо поточного управління такими ризиками;

друга лінія - на рівні підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

третя лінія - на рівні підрозділу внутрішнього аудиту щодо перевірки та оцінки ефективності функціонування системи управління ризиками.

214. Суб'єктами системи управління ризиками Банку є:

1) наглядова рада;

2) комітети наглядової ради;

3) правління;

4) кредитний (кредитні) комітет (комітети) Банку;

5) комітет з управління активами та пасивами Банку;

6) інші колегіальні органи Банку;

7) підрозділ внутрішнього аудиту;

8) підрозділ (підрозділи) з управління ризиками;

9) підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

10) бізнес-підрозділи, враховуючи підрозділ з роботи з непрацюючими активами та підрозділи підтримки (перша лінія захисту).

215. Правління має право утворити комітет з управління операційним ризиком та інші комітети Банку, делегувавши їм частину своїх функцій з управління ризиками.

216. Комітети провадять свою діяльність на підставі положення або іншого документа, в якому зазначаються їх обов'язки, сфера діяльності та робочі процедури.

217. Комітети повинні вести документацію про обговорення і прийняті рішення, які мають містити стислий огляд розглянутих питань, надані рекомендації, прийняті рішення з поіменним голосуванням та особливими думками (за наявності).

218. Комітети наглядової ради та правління і голови комітетів повинні відповідати вимогам, установленим законодавством.

219. Кількісний та персональний склад комітетів та положення про них затверджуються відповідно наглядовою радою або правлінням.

220. Одна і та сама особа не може суміщати посади голови кредитного комітету та підрозділу з управління ризиками.

221. Банк утворює постійно діючий (діючі) структурний (структурні) підрозділ (підрозділи) з управління ризиками, який (які) має (мають) відповідати за впровадження внутрішніх положень та процедур управління ризиками, затверджених наглядовою радою.

222. Підзвітність і підпорядкованість структурного (структурних) підрозділу (підрозділів) з управління ризиками визначається Законом України "Про банки і банківську діяльність", нормативно-правовими актами Національного банку та положенням (положеннями) про такий (такі) структурний (структурні) підрозділ (підрозділи), яке (які) затверджене (затверджені) наглядовою радою.

223. Підрозділ (підрозділи) з управління ризиками відокремлений (відокремлені) від підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділів, що здійснюють операції, та підрозділів, що реєструють операції.

224. Банк утворює підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс), до складу якого можуть входити один або кілька підрозділів, що забезпечують виконання функцій контролю за дотриманням норм (комплаєнс), визначених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

Облік і звітність

225. Банк організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до облікової політики Банку, розробленої на підставі правил, установлених Національним банком.

226. Фінансовий рік Банку відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

227. Банк складає фінансову звітність та фінансову консолідовану звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності Банку відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів Національного банку, що визначають склад, форми та порядок складення фінансової звітності. Банк подає свою звітність до Національного банку у строки, встановлені Національним банком, а також до інших суб'єктів в порядку, встановленому законодавством.

228. Річний звіт Банку затверджується вищим органом.

229. Річна фінансова звітність повинна бути перевірена аудиторською фірмою відповідно до Законів України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку.

230. Банк не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднює річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, а також інформацію в обсязі, визначеному Національним банком, шляхом опублікування в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в Інтернеті.

231. Банк зобов'язаний протягом місяця, що настає за звітним періодом, розміщувати на власному веб-сайті, а також у приміщеннях Банку, до яких мають доступ клієнти, у тому числі вкладники, квартальний баланс, звіт про фінансові результати Банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком.

Документи Банку. Інформація про Банк

232. Банк згідно з вимогами законодавства здійснює збереження за своїм місцезнаходженням документів Банку.

233. Банк забезпечує кожному члену наглядової ради доступ до документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Банку, в порядку, визначеному положенням про наглядову раду. У разі коли в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Банк та член наглядової ради зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановлених законодавством.

234. Банк має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

235. Банк має право на комерційну таємницю та її захист. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Банку та афілійованих осіб Банку, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Банку, за винятком відомостей, які відповідно до законодавства не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

236. Порядок визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю Банку, їх склад та обсяг, порядок захисту та використання визначаються правлінням з урахуванням вимог законодавства. Перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю, визначається законодавством.

237. Кожен із членів наглядової ради і працівники Банку зобов'язані зберігати сувору конфіденційність стосовно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної та іншої), що становить банківську і комерційну таємницю Банку, і зобов'язані вживати всіх заходів для збереження отриманої інформації та недопущення її витоку (розголошення). У разі розголошення банківської чи комерційної таємниці члени наглядової ради та/або працівники Банку несуть відповідальність згідно із законодавством.

238. Охорона відомостей, що становлять державну таємницю, здійснюється в Банку відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці.

Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

239. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією вищого органу.

240. Рішення вищого органу з питань внесення змін до Статуту оформлюється відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

241. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

242. Зміни до Статуту Банку підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

243. Банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до Статуту Банку після їх погодження з Національним банком.

244. Зміни до Статуту Банку набирають чинності з дня їх державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

Реорганізація та ліквідація Банку

245. Діяльність Банку припиняється в результаті його реорганізації або ліквідації.

246. Реорганізація Банку здійснюється в установленому законодавством порядку за рішенням вищого органу за умови надання попереднього дозволу Національного банку на реорганізацію та затвердження Національним банком плану реорганізації Банку.

247. Реорганізація Банку може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

248. У разі реорганізації Банку шляхом перетворення до таких правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи.

249. Під час проведення реорганізації Банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати від Банку припинення чи дострокового виконання зобов'язання.

250. У разі реорганізації Банку за рішенням вищого органу шляхом перетворення план реорганізації Банку не складається.

251. У разі реорганізації Банку вносяться необхідні зміни до цього Статуту, а права та зобов'язання Банку переходять до його правонаступника.

252. Банк вважається реорганізованим з моменту, визначеного законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

253. Банк ліквідується у порядку, встановленому законодавством.

254. Банк може бути ліквідований:

за рішенням вищого органу;

у разі відкликання Національним банком банківської ліцензії з власної ініціативи.

255. Ліквідація Банку за рішенням вищого органу здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі, коли Національний банк після отримання рішення вищого органу про ліквідацію Банку не виявив ознак, за якими Банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного.

256. Процедура ліквідації Банку за рішенням вищого органу може бути розпочата після надання на це згоди Національного банку та за умови відкликання банківської ліцензії.

257. Порядок відкликання банківської ліцензії у Банку у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію вищим органом визначається нормативно-правовими актами Національного банку.

258. Процедура ліквідації Банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

(Статут із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1106
,
 від 26.05.2005 р. N 374
,
 від 30.11.2005 р. N 1120
,
від 05.05.2006 р. N 610,
 від 06.06.2006 р. N 787,
від 07.02.2007 р. N 143,
від 14.03.2007 р. N 432,
від 14.03.2007 р. N 433,
 від 15.08.2007 р. N 1041,
від 23.04.2008 р. N 415,
від 09.07.2008 р. N 618,
 від 26.11.2008 р. N 1031
,
від 24.12.2007 р. N 1403,
 від 30.03.2011 р. N 323,
 від 06.04.2011 р. N 502
,
 від 20.10.2011 р. N 1065
,
 від 12.06.2013 р. N 411
,
 від 03.07.2013 р. N 469
,
від 18.12.2013 р. N 936,
 від 06.08.2014 р. N 321,
від 19.11.2014 р. N 633
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2015 р. N 659
,
 від 27.01.2016 р. N 31
,
від 01.02.2017 р. N 55
,
від 06.03.2017 р. N 122
,
від 27.12.2017 р. N 1039
,
від 05.06.2019 р. N 568
,
від 20.11.2019 р. N 949)

____________

Опрос