Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о местной пожарной охране

КМ Украины
Постановление КМ от 24.02.2003 № 202
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2003 р. N 202

Київ

Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2003 року N 873
,
 від 18 липня 2012 року N 657
,
 від 29 травня 2013 року N 380

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 грудня 2015 року N 1171)

Відповідно до статті 27 Закону України "Про пожежну безпеку" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про місцеву пожежну охорону, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям за участю територіальних органів державної пожежної охорони:

під час складання проектів місцевих бюджетів та відповідних програм економічного і соціального розвитку передбачати кошти на створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони;

затвердити в місячний строк графіки створення місцевих пожежних команд;

визначити відповідальних за створення і функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони (один із заступників голови місцевої державної адміністрації);

забезпечити проведення роз'яснювальної роботи та інших організаційних заходів за участю сільськогосподарських підприємств щодо:

організації належної діяльності пожежних команд, які перебувають у підпорядкуванні зазначених підприємств, у тому числі ремонту пожежної техніки, забезпечення її пально-мастильними матеріалами, засобами зв'язку та цілодобового чергування;

безоплатної передачі в установленому порядку пожежних депо, пожежної техніки та пожежного реманенту, які зазначені підприємства не в змозі утримувати, у комунальну власність.

3. Міністерству аграрної політики разом з Міністерством фінансів, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державною податковою адміністрацією подати в тримісячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону щодо звільнення від оподаткування операцій з безоплатної передачі пожежних депо та пожежної техніки у комунальну власність.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ПОЛОЖЕННЯ
про місцеву пожежну охорону

(У тексті Положення слова " (підрозділ) державної пожежної охорони" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "МНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року N 657)

(У тексті Положення слово "МНС" замінено словом "ДСНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року N 380)

Загальна частина

1. Місцева пожежна охорона (далі - МПО) створюється органами виконавчої влади за погодженням з територіальним органом ДСНС в населених пунктах, де немає підрозділів ДСНС, для забезпечення пожежної безпеки.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

2. МПО у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами Міноборони та ДСНС, розпорядженнями голови відповідної місцевої державної адміністрації, а також рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 873,
 від 29.05.2013 р. N 380)

З питань організації несення служби, гасіння пожеж, експлуатації пожежної техніки та пожежно-технічного обладнання МПО керується нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність державної пожежної охорони.

3. Основними завданнями МПО є гасіння пожеж, рятування людей та подання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та нещасним випадкам на них.

4. МПО відповідно до покладених на неї завдань:

бере участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, проведенні рятувальних робіт, залучаючи до цього добровільні пожежні дружини (команди), протипожежні об'єднання громадян та окремих громадян;

здійснює контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог пожежної безпеки;

надає інформацію територіальним органам ДСНС про готовність місцевих пожежних команд до виконання поставлених завдань та оперативну інформацію щодо пожеж;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657,
 від 29.05.2013 р. N 380)

сприяє активізації роботи добровільних пожежних дружин (команд) та протипожежних об'єднань громадян;

проводить протипожежну пропаганду серед населення з метою запобігання пожежам та наслідкам від них.

5. Залучати працівників та пожежну техніку підрозділів МПО для виконання завдань, не передбачених законодавством, у тому числі цим Положенням, забороняється.

Організація діяльності місцевої пожежної охорони

6. До складу МПО входять місцеві пожежні команди, загони місцевої пожежної охорони та протипожежні об'єднання громадян, які є невоєнізованими протипожежними формуваннями протипожежної служби цивільної оборони.

Підрозділи МПО входять до складу гарнізону пожежної охорони і перебувають в оперативному підпорядкуванні начальника гарнізону.

7. В окремих випадках місцеві пожежні команди можуть створюватися для забезпечення пожежної безпеки двох і більше населених пунктів, якщо відстань від пожежних депо до найбільш віддаленого населеного пункту не перевищує нормативну.

8. Місця постійного розташування підрозділів МПО та кількість необхідної техніки визначаються місцевими органами виконавчої влади за погодженням з територіальними органами ДСНС.

9. З метою створення умов для цілодобового несення служби місцевою пожежною командою, розміщення пожежної техніки та обладнання, обслуговування техніки виділяється (будується) приміщення пожежного депо, яке обов'язково забезпечується засобами телефонного і радіозв'язку з використанням відповідного частотного ресурсу та необхідним технічним обладнанням.

10. Пожежні депо, як правило, повинні бути розраховані не менше ніж на 2 виїзди і мати не менше ніж 2 пожежних автомобілі, у тому числі 1 резервний, або замість автомобіля - пристосовані для пожежогасіння технічні засоби, укомплектовані пожежно-технічним обладнанням за встановленими нормами.

11. Для організації та координації роботи місцевих пожежних команд місцевими органами виконавчої влади можуть створюватися загони МПО.

12. Підрозділ МПО очолює керівник, який призначається місцевим органом виконавчої влади за погодженням з територіальним органом ДСНС.

13. Працівники МПО мають право:

під час гасіння пожеж - на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших приміщень, будівель на території, а також на вжиття будь-яких заходів з метою рятування людей, запобігання поширенню вогню та ліквідації пожежі;

одержувати від посадових осіб підприємств, установ, організацій та власників відповідних об'єктів при виконанні робіт із гасіння пожеж та ліквідації аварій відомості про наявність у будівлях та приміщеннях людей, вибухових та вибухопожежонебезпечних матеріалів, а також інші необхідні відомості;

за дорученням місцевих органів виконавчої влади здійснювати у межах своєї компетенції контроль за додержанням протипожежних вимог у населених пунктах та на об'єктах, розташованих на території обслуговування;

складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері пожежної безпеки;

брати участь у розслідуванні пожеж та їх наслідків.

14. Посадові особи МПО несуть відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків згідно із законодавством.

15. Підрозділи МПО є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах банків та печатку із зображенням Державного Герба України.

16. Підрозділи МПО можуть у встановленому порядку надавати послуги протипожежного призначення населенню, підприємствам, установам та організаціям, за наявності відповідної ліцензії, що видається в порядку, визначеному законом. Кошти, одержані від надання зазначених послуг, використовуються в установленому порядку.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

17. Контроль за діяльністю МПО здійснюють місцеві органи виконавчої влади, а також територіальні органи ДСНС.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657,
 від 29.05.2013 р. N 380)

18. Діяльність МПО може бути припинена за рішенням відповідного місцевого органу виконавчої влади, погодженим з відповідним територіальним органом ДСНС.

Прийняття на роботу в місцевій пожежній охороні

19. На роботу до МПО приймаються громадяни, які досягли вісімнадцятирічного віку і здатні за своїми професійними якостями та станом здоров'я виконувати обов'язки, що покладаються на них за посадою.

20. Усі працівники МПО, на яких покладаються функції із запобігання та гасіння пожеж, проходять професійну підготовку в навчальних підрозділах територіальних органів ДСНС. Порядок такої підготовки визначається в договорах, які укладаються органом виконавчої влади і територіальним органом ДСНС.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. N 657)

21. Трудові відносини працівників МПО регулюються законодавством про працю. Чергові зміни місцевих пожежних команд працюють цілодобово.

22. Працівники місцевої пожежної охорони забезпечуються спеціальним (форменим) одягом, спорядженням та засобами індивідуального захисту за нормами, передбаченими для особового складу державної пожежної охорони.

23. Працівники МПО під час виконання покладених на них завдань підпорядковуються тільки безпосереднім керівникам, а при виконанні робіт із гасіння пожеж - керівнику гасіння пожежі.

24. До складу чергових змін можуть включатися члени команди добровільної пожежної охорони, протипожежних об'єднань громадян, які пройшли відповідну підготовку.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності МПО, оплата праці її працівників

25. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності підрозділів МПО здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, надходжень від надання платних послуг, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших не заборонених законодавством джерел.

Сільські (селищні) ради можуть передавати право на здійснення видатків на забезпечення повноважень з утримання підрозділу МПО раді іншої територіальної громади з передачею коштів до відповідного бюджету (міжбюджетний трансферт).

26. Штатний розпис підрозділів МПО, її кошторис затверджується місцевим органом виконавчої влади за погодженням з територіальним органом ДСНС.

27. Порядок та умови оплати праці працівників підрозділів МПО встановлюються місцевими органами виконавчої влади з урахуванням особливостей їх роботи, а також необхідності забезпечення готовності до виконання покладених на них завдань.

Соціальний захист працівників підрозділів місцевої пожежної охорони

28. Працівники МПО підлягають обов'язковому особистому страхуванню понад норми, визначені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", у порядку і розмірах, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку".

За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на пільги, якими він користувався за місцем роботи.

____________

Опрос