Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год

КМ Украины, Национальный банк
Постановление КМ от 29.01.2003 № 140
редакция действует с 04.09.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2003 р. N 140

Київ

Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402

Кабінет Міністрів України і Національний банк України ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів Азарова М. Я.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Голова
Національного банку України
 

 
С. ТІГІПКО
 

Інд. 29

 

ПРОГРАМА
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік

(У тексті Програми слово "Держкомкордон" замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

Питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є нагальними для України. Їх вирішення сприятиме подальшому розвитку національної економіки, у тому числі її кредитно-фінансової системи, утвердженню демократичних засад діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у грудні 2002 p. стосовно України запроваджено додаткові санкції як до країни, що не співпрацює у сфері боротьби з відмиванням "брудних" коштів.

Основною метою цієї Програми є продовження роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, усунення причин та умов, які спричинили застосування санкцій проти України.

I. Нормативно-правове врегулювання, імплементація Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) в національне законодавство

1. Вжити заходів до забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон), зокрема:

1) розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із Закону.

2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із Законом.

3) розробити та затвердити порядок реєстрації банківськими установами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

4) розробити та затвердити порядок подання банківськими установами Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

5) підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проекти:

порядку реєстрації суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, подання цими суб'єктами Держфінмоніторингу інформації про такі фінансові операції;

порядку взяття на облік Держфінмоніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

6) затвердити порядок розгляду відповідними правоохоронними органами одержаної від Держфінмоніторингу інформації про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

7) підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект порядку визначення країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

8) підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект порядку застосування статей 5 - 8 Закону щодо гральних закладів та ломбардів.

9) опрацювати пропозиції щодо приведення у відповідність із Законом актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про банки і банківську діяльність" з метою приведення у відповідність із Законом порядку ідентифікації клієнтів та подання інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, а також до деяких законодавчих актів з питань протидії діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

3. Розробити і внести до Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про валютне регулювання".

4. На основі узагальнення та аналізу практики боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, розробити, механізм легалізації тіньових капіталів, які не мають кримінального походження.

II. Організаційно-управлінське, інформаційне та науково-методичне забезпечення

5. Установити порядок здійснення у межах передбачених законодавством повноважень нагляду та контролю за дотриманням фінансовими установами Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

6. Постійно проводити моніторинг зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються через офшорні зони.

7. Забезпечити виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, визначення їх справжнього характеру і джерел одержання, місцезнаходження і переміщення, а також напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), вжити заходів до пошуку, арешту та конфіскації таких доходів.

8. Здійснити у межах передбачених законодавством повноважень заходи, спрямовані на виявлення фактів застосування нових механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням банківських та інших фінансових технологій.

9. Продовжити вивчення досвіду зарубіжних країн, які входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), щодо методичного забезпечення організації боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо врегулювання взаємодії відповідних державних органів у боротьбі з легалізацією (відмиванням) таких доходів.

10. Провести аналіз практики притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами аналізу підготувати методичні рекомендації щодо розкриття та розслідування таких злочинів.

11. Узагальнити практику застосування законодавства з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і використання доходів від незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

12. Створити систему підготовки фахівців та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

13. Широко висвітлювати у засобах масової інформації результати роботи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

III. Запобігання правопорушенням та їх виявлення

14. Удосконалити механізми міжвідомчої координації діяльності підпорядкованих підрозділів у боротьбі з незаконною міграцією, торгівлею людьми, наркобізнесом, а також забезпечення всебічного, повного і об'єктивного проведення розслідування справ, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

15. Налагодити на взаємній основі та в установлених законодавством межах регулярний обмін інформацією з метою виявлення фактів застосування нових механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

16. Здійснити заходи, спрямовані на припинення зловживань у процесі приватизації великих промислових підприємств (насамперед паливно-енергетичного комплексу) з метою отримання контрольних пакетів акцій цих підприємств з використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

17. Вжити заходів до запобігання проникненню кримінальних коштів до статутних фондів фінансових установ та підприємств інвестиційно привабливих галузей економіки.

18. Підвищити ефективність оперативно-розшукової роботи з метою виявлення організованих угруповань, що мають корумповані зв'язки з владними структурами і ведуть заздалегідь сплановану злочинну діяльність у фінансовій, банківській, зовнішньоекономічній сфері (зокрема у процесі приватизації та конверсії підприємств), здійснюють незаконні операції із зброєю, наркотичними та психотропними речовинами, займаються торгівлею людьми та легалізують (відмивають) кримінальні кошти.

19. Вжити заходів до перекриття каналів незаконної міграції, надходження та транзиту через територію України викрадених автотранспортних засобів, наркотичних та психотропних речовин, а також до виявлення механізмів легалізації (відмивання) доходів, одержаних у такий спосіб.

20. Посилити контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються суб'єктам господарювання на виконання державних програм.

21. Вжити скоординованих заходів для зменшення заборгованості перед бюджетом стратегічно важливих для економіки підприємств, своєчасно викривати зловживання з боку посадових осіб цих підприємств.

IV. Співробітництво правоохоронних органів з фінансовими установами

22. Вжити заходів до посилення контролю за діяльністю банків та інших фінансових установ, що здійснюють первинний фінансовий моніторинг, у частині безумовного виконання Закону щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу, своєчасного подання Держфінмоніторингу та відповідним органам інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

V. Міжнародне співробітництво

23. Забезпечити на постійній основі участь України у міжнародних заходах щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, особливо тих, що організовуються під егідою Ради Європи, Світового банку і Міжнародного валютного фонду.

24. Продовжити роботу над залученням міжнародної технічної допомоги для здійснення заходів щодо посилення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, організувати проведення робочих зустрічей представників компетентних органів України та держав - членів ЄС для обговорення проблемних питань діяльності їх підрозділів, обміну практичним досвідом, узгодження механізмів взаємодії між відповідними службами.

25. Організувати взаємодію та інформаційний обмін з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на співробітництво у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

26. Активізувати співробітництво з компетентними органами іноземних держав у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, підготувати план заходів щодо вступу Держфінмоніторингу до Егмонтської групи.

27. Забезпечити інформування заінтересованих міжнародних організацій, зокрема Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і Спеціальний комітет експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей (PC-R-EV), про заходи, що вживаються в Україні для боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, подолання корупції та організованої злочинності, про хід виконання цієї Програми.

28. Продовжити роботу, пов'язану з підготовкою та укладенням міжнародних договорів України з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

29. Опрацювати заходи щодо організації проведення в Україні міжнародної конференції з питань боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

____________

Опрос