Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного координационного совета по вопросам погашения кредиторской и дебиторской задолженности субъектов хозяйствования и государственного бюджета

КМ Украины
Постановление КМ от 18.01.2003 № 74
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2003 р. N 74

Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 червня 2003 року N 896

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету у складі згідно з додатком.

Надати голові Міжвідомчої координаційної ради право вносити у разі потреби зміни до її персонального складу.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету, що додається.

3. Центральним і місцевим органам виконавчої влади щокварталу надавати Міжвідомчій координаційній раді з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету інформацію про структуру та обсяги дебіторської і кредиторської заборгованості державних підприємств, що належать до сфери їх управління, та господарських товариств, у статутних фондах яких державі належить понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) і повноваження з управління державними корпоративними правами яких передано зазначеним органам виконавчої влади.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету

КОПИЛОВ
Вадим Анатолійович 

- заступник Державного секретаря Міністерства фінансів, голова Ради 

ШУМИЛО
Ігор Анатолійович 

- перший заступник Державного секретаря Мінекономіки, заступник голови Ради 

ДАНЕВИЧ
Олександр Степанович 

- заступник Голови Державного казначейства 

ЄГОРОВ
Олександр Борисович 

- перший заступник Голови Держмитслужби 

ІВАЩЕНКО
Віктор Іванович 

- генеральний директор підприємства "Енергетична компанія "Союз" (за згодою) 

МЕЛЬНИЧЕНКО Олександр Іванович 

- перший заступник Голови Антимонопольного комітету 

МІНІН
Леонід Васильович 

- перший заступник Державного секретаря Мінпромполітики 

ПОДОЛЯКА
Анатолій Миколайович

- заступник Голови Державної податкової адміністрації

РЕГУРЕЦЬКИЙ
Василь Васильович 

- заступник Державного секретаря Мінфіну 

САМОФАЛОВ
Геннадій Георгійович 

- народний депутат України (за згодою) 

ЧЕЧЕТОВ
Михайло Васильович 

- перший заступник Голови Фонду державного майна 

ШНИПКО
Олександр Сергійович 

- Перший заступник Державного Секретаря Кабінету Міністрів України 

ЯЩЕНКО
Юрій Петрович 

- перший заступник Державного секретаря Мінпаливенерго. 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.06.2003 р. N 896)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету

1. Міжвідомча координаційна рада з питань погашення кредиторської і дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та державного бюджету (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

розгляд пропозицій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо визначення напрямів погашення взаємної заборгованості державних підприємств, що належать до сфери їх управління, та господарських товариств, у статутних фондах яких державі належить понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) і повноваження з управління державними корпоративними правами яких передано зазначеним органам виконавчої влади, їх заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами, а також заборгованості бюджету перед зазначеними суб'єктами господарської діяльності;

розгляд та погодження проектів нормативно-правових актів з питань проведення розрахунків з бюджетом;

підготовка пропозицій щодо доцільності розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань проведення розрахунків з бюджетом.

4. Рада має право:

залучати до своєї роботи провідних фахівців міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками);

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

6. Засідання Ради проводить голова, а у разі його відсутності - заступник голови ради.

7. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписує головуючий.

8. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінфін.

____________

Опрос