Идет загрузка документа (214 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления контроля за обращением наркотических (психотропных) лекарственных средств

КМ Украины
Постановление КМ от 18.01.2003 № 58
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2003 р. N 58

Київ

Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 липня 2003 року N 1146
,
 від 12 травня 2004 року N 602
,
від 9 липня 2008 року N 616
,
від 17 жовтня 2008 року N 955

(Дію постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року N 955 зупинено згідно з Указом Президента України від 3 грудня 2008 року N 1139/2008, який втратив чинність згідно з Указом Президента України від 22 квітня 2009 року N 259/2009)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 червня 2009 року N 589)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів (додається).

2. Міністерству охорони здоров'я привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів

1. Цей Порядок стосується діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, пов'язаної з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів та визначає механізм здійснення контролю за їх обігом з метою запобігання можливому відпливу відповідних засобів і речовин у незаконний обіг та спрямування на обмеження використання цих засобів виключно у медичних та наукових цілях.

2. Контроль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, здійснюється відповідно до законодавства, на виконання міжнародних конвенцій ООН - Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року з поправками, внесеними до неї згідно з Протоколом 1972 року, Конвенції про психотропні речовини 1971 року, Конвенції про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

наркотичні (психотропні) лікарські засоби - лікарські засоби, що містять один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до таблиць II і III та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (далі - перелік);

наркотичні (психотропні) комбіновані лікарські засоби - наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку, із яких ці засоби чи речовини не можуть бути видобуті легкодоступними способами у кількостях, що дають змогу зловжити ними;

обіг наркотичних (психотропних) лікарських засобів - провадження видів діяльності, пов'язаних з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, відпуском, використанням, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів.

4. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби підлягають такому самому порядку контролю, що й наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори, які в них містяться.

Абзац другий пункту 4 виключено 

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 602
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.07.2008 р. N 616)

5. Постійний контроль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, в установах, підприємствах, організаціях здійснюється Комітетом з контролю за наркотиками (далі - Комітет).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 р. N 616)

6. Контроль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів включає:

ліцензування діяльності підприємств, установ і організацій, пов'язаної з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі митної території України, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів;

погодження видачі ліцензій підприємствам, установам і організаціям на право провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (в тому числі з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів) з МВС;

розмежування права провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів для підприємств різних форм власності із закріпленням переважного права здійснення діяльності у цій сфері за підприємствами, установами і організаціями державної та комунальної форми власності;

проведення щороку розрахунків та визначення потреб України у наркотичних засобах і психотропних речовинах для медичних та наукових цілей;

надання відомостей Комітету та Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів підприємствами, установами, організаціями про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, кількість наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на митну територію України чи вивозяться за межі її митної території, щокварталу, їх відпуск чи використання - щороку із зазначенням залишків на кінець року;

(абзац шостий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. N 1146,
від 17.10.2008 р. N 955)

надання статистичних даних про фактичний обіг наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, у загальному звіті про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Міжнародному комітету з контролю за наркотиками ООН;

видачу Комітетом окремих дозволів (сертифікатів) усім підприємствам, установам і організаціям, відповідно до яких вони мають право на ввезення на митну територію України та вивезення за межі їх митної території наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, для кожного такого випадку незалежно від того, стосується це одного чи кількох засобів та від відомчої підпорядкованості;

моніторинг Комітетом і Держмитслужбою у межах їх компетенції транзиту через митну територію України наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів;

інформування Комітетом компетентних органів країн-імпортерів про здійснення вивезення за межі митної території України або транзиту через її митну територію наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів;

відпуск з аптечної мережі громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів за рецептом лікаря, оформленим на спеціальному рецептурному бланку;

зберігання підприємствами, установами, організаціями наркотичних (психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, у вогнетривких замкнених сейфах або в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни, тільки в обладнаних відповідно до встановлених вимог окремих приміщеннях;

обмеження кількості зберігання наркотичних (психотропних) лікарських засобів підприємствами, установами, організаціями нормативами, визначеними наказом МОЗ;

облік наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, та реєстрація операцій з ними підприємствами, установами і організаціями;

проведення щокварталу інвентаризації підприємствами, установами, організаціями наркотичних (психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, із складанням балансу товарно-матеріальних цінностей;

надання відомостей Комітету підприємствами, установами і організаціями про розбіжності у балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів;

відповідальність керівників підприємств, установ і організацій, які провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

знищення визнаних непридатними до подальшого використання наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, у встановленому порядку;

перевірку Комітетом діяльності усіх підприємств, установ і організацій, пов'язаної з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією, відпуском, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, використанням, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів;

заборону рекламування наркотичних (психотропних) лікарських засобів, за винятком надання наукової інформації у медичних та фармацевтичних довідниках і виданнях;

встановлення гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться у наркотичних (психотропних) лікарських засобах, на підставі розмірів допустимих добових доз, визначених Міжнародним комітетом з контролю з наркотиків ООН;

розроблення нових наркотичних (психотропних) лікарських засобів, нових наркотичних засобів, психотропних речовин лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи за державним замовленням.

7. Підприємства, установи і організації провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів за умови отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (повністю або частково), відповідно до напрямів діяльності.

8. Пункт 8 виключено 

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. N 1146
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.07.2008 р. N 616)

9. Підприємства недержавної форми власності, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики та діяльність яких пов'язана з поданням громадянам хірургічної чи іншої невідкладної медичної допомоги, можуть на договірній основі отримувати послуги з відпуску та використання наркотичних (психотропних) лікарських засобів від підприємств державної чи комунальної форми власності, що мають ліцензію на право провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з покладанням на них повної відповідальності.

10. Господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, оптовою реалізацією, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, знищенням психотропних лікарських засобів, які містять психотропні речовини, включені до списку N 2 таблиці III переліку, дозволяється провадити підприємствам-виробникам усіх форм власності за наявності ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із зазначеними видами обігу відповідних психотропних речовин.

11. Господарську діяльність, пов'язану з перевезенням, зберіганням, придбанням, відпуском, ввезенням на митну територію України, вивезенням за межі її митної території, визначених наказом МОЗ наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, дозволяється провадити підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності без наявності ліцензії на право провадження зазначеної діяльності на підставі ліцензії на право провадження медичної практики або оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідно до напрямів діяльності.

12. Комітетом формуються списки підприємств, установ і організацій, що провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, які щокварталу подаються до СБУ.

13. Господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та виготовленням наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, дозволяється провадити підприємствам-виробникам державної і комунальної форми власності за наявності ліцензії на право виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

14. Господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та виготовленням психотропних комбінованих лікарських засобів, що містять психотропні речовини, включені до списку N 2 таблиці III переліку, дозволяється провадити підприємствам-виробникам усіх форм власності за наявності ліцензії на право виробництва, виготовлення відповідних психотропних речовин.

15. Господарську діяльність, пов'язану з перевезенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів (за винятком психотропних речовин, включених до списку N 2 таблиці III переліку, психотропних лікарських засобів, які їх містять, та комбінованих наркотичних (психотропних) лікарських засобів), дозволяється провадити підприємствам, установам та організаціям державної і комунальної форм власності, що провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі відповідної ліцензії, та підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з перевезення вантажів транспортними засобами, за наявності у них ліцензії на право здійснення цих послуг, а також ліцензії на право перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Перевезення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється за умови забезпечення державної охорони вантажу, що перевозиться, та на підставі документів суворої звітності встановленого МОЗ зразка.

16. Для розрахунків і визначення щорічної потреби у наркотичних засобах і психотропних речовинах для медичних і наукових цілей до Комітету підприємствами, установами, організаціями, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, подаються відомості про кількість:

вироблених або виготовлених в Україні наркотичних (психотропних) лікарських засобів для забезпечення медичних і наукових цілей - щокварталу та щороку на 31 грудня за формою додатка 1;

ввезених в Україну та вивезених з України наркотичних (психотропних) лікарських засобів (крім наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів) - щокварталу та щороку на 31 грудня за формою додатка 2;

ввезених в Україну та вивезених з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів - щокварталу та щороку на 31 грудня за формою додатка 3;

споживання наркотичних (психотропних) лікарських засобів на підприємствах, в установах, організаціях України для медичних і наукових цілей, складські запаси і спеціальні складські запаси (запаси, що перебувають у розпорядженні Кабінету Міністрів України для застосування за спеціальним призначенням) наркотичних (психотропних) лікарських засобів - щороку на 31 грудня за формою додатка 4;

використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, складські запаси і спеціальні складські запаси наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також готових наркотичних (психотропних) лікарських засобів - щороку на 31 грудня за формою додатка 5.

Щокварталу відомості подаються не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, щороку - до 15 січня року, що настає за звітним.

17. Розрахунки потреби України у наркотичних засобах і психотропних речовинах для медичних і наукових цілей оформляються Комітетом за формою додатка 6 і затверджуються МОЗ.

18. Затверджені розрахунки потреби України у наркотичних засобах і психотропних речовинах для медичних і наукових цілей використовуються у разі надання Комітетом статистичних даних про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через МЗС до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН за формою додатка 7, та застосовуються під час встановлення Кабінетом Міністрів України (окремим нормативно-правовим актом) щорічних квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на митну територію України та вивезення за межі її митної території наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку.

19. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, переміщуються через митний кордон України під митним контролем.

20. Ввезення на митну територію України та вивезення за межі її митної території наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, здійснюється підприємствами, установами, організаціями відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого Комітетом за погодженням з СБУ для кожного окремого випадку незалежно від того, стосується це одного чи кількох наркотичних (психотропних) лікарських засобів та від відомчої підпорядкованості, в установленому порядку.

21. Транзит через територію України наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, здійснюється за наявності сертифіката (окремого дозволу) на кожну партію товарів, виданого національним компетентним органом країни-експортера. До оригіналу сертифіката додаються дві його копії, завірені в установленому порядку, одна з яких передається митному органу, що знаходиться в пункті пропуску через державний кордон, під час ввезення вантажу на митну територію України, друга - надсилається завчасно національним компетентним органом країни-експортера поштою до Комітету.

Партія товарів перевозиться транспортним засобом разом з оригіналом сертифіката, який передається митним органам країни-імпортера після відмітки митного органу, що знаходиться в пункті пропуску через державний кордон, про вивезення цієї партії вантажу у повному обсязі та в установлений строк за межі митної території України.

Це не поширюється на випадки перевезення на суднах або літаках міжнародного сполучення обмеженої кількості наркотичних (психотропних) лікарських засобів, необхідних для подання невідкладної медичної допомоги, а також у разі, коли літак, що перевозить повітряним шляхом партію наркотичних (психотропних) лікарських засобів, пролітає над територією країни без посадки.

Партія наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що перевозиться транзитом через територію України, не підлягає розпакуванню і переробці, яка може змінити природу цих засобів.

22. Пункт 22 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.07.2008 р. N 616)

23. Ввезення на митну територію України, вивезення за межі її митної території та транзит через митну територію України наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, здійснюються лише через митниці, встановлені Держмитслужбою.

24. Інформування національних компетентних органів країн-імпортерів про вивезення за межі митної території України або транзит через територію України наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, здійснюється Комітетом.

Копія сертифіката, виданого Комітетом або національним компетентним органом країни-експортера чи отримана Комітетом у разі транзиту, завірена в установленому порядку, надсилається національному компетентному органу країни-імпортера.

25. Відпуск громадянам наркотичних (психотропних) лікарських засобів здійснюється через аптечні заклади державної та комунальної форми власності за рецептом лікаря, який виписується на спеціальних рецептурних бланках форми N 3 (додаток 8).

Спеціальний рецептурний бланк форми N 3 передбачений для виписування наркотичних (психотропних) лікарських засобів за переліками, визначеними МОЗ за поданням Комітету, лікарями, які працюють у закладах охорони здоров'я державної і комунальної форми власності.

Спеціальні рецептурні бланки форми N 3 виготовляються на папері з відповідними ступенями захисту, друкуються Держзнаком та є документами суворої звітності.

Територіальні органи охорони здоров'я отримують спеціальні рецептурні бланки форми N 3 від постачальників у порядку, визначеному наказом МОЗ, за замовленням за формою додатка 9.

Лікувально-профілактичні заклади і установи отримують спеціальні рецептурні бланки форми N 3 з аптечних складів.

Спеціальні рецептурні бланки форми N 3 приймаються від постачальників за актом за формою додатка 10.

Зазначені бланки зберігаються разом з наркотичними (психотропними) лікарськими засобами у вогнетривких замкнених сейфах або замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до підлоги чи стіни, в окремих приміщеннях (матеріальних кімнатах). Наказом головного лікаря закладу чи установи призначається особа, яка відповідає за зберігання, облік та видачу цих бланків.

Облік спеціальних рецептурних бланків форми N 3 ведеться в журналі обліку (додаток 11). Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, а журнал - прошнурований та скріплений підписом керівника і печаткою закладу чи установи охорони здоров'я.

Спеціальні рецептурні бланки форми N 3 видаються відповідальною особою медичному працівнику в кількості, що не перевищує потребу їх на 2 тижні.

Щокварталу постійно діюча інвентаризаційна комісія закладу чи установи охорони здоров'я перевіряє наявність спеціальних рецептурних бланків форми N 3 у відповідальної особи та їх відповідність кількості, зазначеній у книзі обліку.

На рецептурному бланку форми N 3 дозволяється виписувати тільки одне найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу.

Спеціальний рецепт форми N 3 виписується на підставі медичних показань за встановленими МОЗ правилами, підписується лікарем, скріплюється його особистою печаткою, підписом керівника закладу чи установи охорони здоров'я або його заступника з медичної частини, а також штампом та круглою печаткою закладу чи установи.

У відповідній медичній документації (історії хвороби, амбулаторній картці) лікарем робиться обов'язковий запис про призначення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, їх перелік та номер виданого спеціального рецепта форми N 3.

Рецепт форми N 3 після відпуску наркотичного (психотропного) лікарського засобу залишається в аптечному закладі, де зберігається протягом 5 років.

Після закінчення строку зберігання спеціальні рецептурні бланки форми N 3, за якими були відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби, знищуються із складанням про це акта за формою додатка 12. До акта додаються реєстри спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими були відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби, за формою додатка 13.

У аптечні заклади, яким надано право здійснювати відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів, керівники лікувально-профілактичних закладів і установ систематично (не рідше одного разу на квартал) подають списки лікарів (із зразками їх особистих підписів), яким надано дозвіл виписувати такі засоби на спеціальних рецептурних бланках форми N 3, а також їх номери і серії, що зберігаються у відповідних закладах чи установах охорони здоров'я.

Керівники лікувально-профілактичних закладів чи установ, лікарі, керівники аптечних закладів несуть відповідальність за порушення правил оформлення, зберігання, обліку спеціальних рецептурних бланків форми N 3 та відпуску наркотичних (психотропних) лікарських засобів за рецептом, оформленим з порушенням правил.

26. Відпуск громадянам наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів здійснюється через аптечні заклади усіх форм власності без рецепта лікаря, крім засобів, визначених наказом МОЗ за поданням Комітету і за погодженням з МВС і СБУ, та які відпускаються з аптечних закладів за рецептом лікаря, виписаним на рецептурних бланках форми N 1, встановленої МОЗ.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 р. N 616)

27. Пункт 27 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.07.2008 р. N 616)

28. Пункт 28 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.07.2008 р. N 616)

29. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів), наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, та спеціальні рецептурні бланки форми N 3 зберігаються в окремих приміщеннях (матеріальних кімнатах), обладнаних відповідно до типових вимог з техніки укріплення та оснащення засобами охоронно-пожежної сигналізації приміщень, де зберігаються наркотичні засоби, затвердженими МОЗ та погодженими з МВС (далі - типові вимоги).

Зберігання наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, підприємствами, установами, організаціями здійснюється за правилами, встановленими МОЗ.

30. Нормативи кількості наркотичних (психотропних) лікарських засобів для забезпечення потреб підприємств, установ та закладів, де вони зберігаються, встановлюються наказом МОЗ.

31. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів), наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, приймаються підприємствами, установами, організаціями від постачальників у порядку, встановленому МОЗ, за актом приймання за формою додатка 14.

32. Отримані підприємствами, установами і організаціями наркотичні (психотропні) лікарські засоби, а також наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, обліковуються у спеціальних журналах (книгах) предметно-кількісного обліку, пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою підприємства, установи чи організації та підписом керівника, за формою додатків 15 - 18.

Додатково ведуться журнали (книги) внутрішнього обліку наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, на постах відділень, підрозділів, цехів підприємств, установ, організацій за формою додатків 19 і 20.

Всі документи з надходження і відпуску наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, зберігаються у матеріально-відповідальних осіб, уповноважених письмовим наказом керівника підприємства, установи чи організації в умовах, що гарантують їх повну схоронність протягом 10 років.

Після закінчення поточного місяця керівник або матеріально-відповідальна особа звіряє кожного 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, фактичну наявність наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, із залишками за журналом (книгою) обліку. Залишки повинні бути зазначені у журналі (книзі) обліку.

33. Щокварталу установами, підприємствами, організаціями проводиться інвентаризація наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів або для проведення досліджень, експертиз чи у навчальних цілях, що є у їх розпорядженні.

Для проведення зазначених інвентаризацій наказом по підприємству, установі або організації створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі керівників структурних підрозділів та головного бухгалтера, яка очолюється керівником підприємства, установи чи організації або його заступником. У наказі зазначаються порядок і строки проведення інвентаризації, оформлення необхідної документації (додаток 21).

До початку інвентаризації від кожної матеріально-відповідальної особи (або групи осіб) вимагається розписка (додаток 22).

Під час інвентаризації встановлюються фактичні залишки, складаються інвентаризаційні описи (додаток 23) та баланс товарно-матеріальних цінностей (додаток 24).

Відомості про підсумковий річний інвентаризаційний опис і баланс товарно-матеріальних цінностей надсилаються Комітетові та Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів до 15 січня року, що настає за звітним періодом.

(абзац п'ятий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. N 1146,
від 17.10.2008 р. N 955)

34. У разі виявлення розбіжностей у балансі або невідповідності показників балансу результатам проведеної інвентаризації, керівник установи, підприємства або організації зобов'язаний терміново у письмовій формі сповістити Комітет.

Відомості про розбіжності у балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації подаються Комітетом:

щодо операцій, проведених у межах України, - територіальним органам МВС;

щодо експортно-імпортних операцій - територіальним органам СБУ і МВС.

Про всі випадки втрат наркотичних (психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків форми N 3, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються у виробництві, виготовленні наркотичних (психотропних) лікарських засобів, підприємства, установи і організації негайно інформують Комітет та відповідні відділи державної служби охорони органів МВС та Управління охорони здоров'я терміновими повідомленнями (додаток 25).

35. Після закінчення строку зберігання всі документи з надходження і відпуску наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються у виробництві, виготовленні наркотичних (психотропних) лікарських засобів, а також реєстраційно-облікові журнали (книги) знищуються в установленому МОЗ порядку із складанням відповідного акта.

36. Керівники підприємств, установ і організацій, які провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються у виробництві, виготовленні наркотичних (психотропних) лікарських засобів, несуть персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

37. На підприємствах, в установах та організаціях, де застосовуються у медичних і наукових цілях наркотичні (психотропні) лікарські засоби в ампулах, повинні знищуватись порожні ампули з-під використаних наркотичних (психотропних) лікарських засобів у порядку, встановленому МОЗ, із складанням про це відповідного акта за формою додатка 26.

38. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори, що використовуються у виробництві, виготовленні наркотичних (психотропних) лікарських засобів, визнані непридатними для подальшого використання, на підставі заяви (додаток 27), а також аналізу лабораторії підприємства, установи, організації, за участю представника Державної інспекції контролю за якістю лікарських засобів МОЗ, знищуються за письмовим дозволом Комітету, про що складається відповідний акт за формою додатка 28.

39. Комітет не менш як один раз на рік перевіряє всі установи, підприємства і організації, що провадять діяльність, пов'язану з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються у виробництві, виготовленні наркотичних (психотропних) лікарських засобів.

Перевірки, у межах своєї компетенції, можуть здійснювати правоохоронні органи - МВС, СБУ та орган ліцензування.

За результатами перевірки Комітетом складається відповідний акт за формою додатка 29.

У разі виявлення Комітетом недоліків у роботі згідно з актом перевірки, керівником установи, підприємства чи організації вживаються заходи до усунення цих недоліків, та здійснюється повторна перевірка через 1 (один) місяць.

У разі виявлення Комітетом повторних порушень або грубих порушень законодавства, про це негайно письмово сповіщаються відповідні правоохоронні органи.

40. Рекламування наркотичних (психотропних) лікарських засобів (крім наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів) заборонено. Медична та наукова інформація про такі лікарські засоби може надаватись тільки в галузевих медичних, наукових та фармацевтичних довідниках і виданнях.

41. Гранично допустимі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в наркотичних (психотропних) лікарських засобах, встановлюються на підставі розмірів допустимих добових доз наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у світовій практиці, за даними Міжнародного комітету з контролю з наркотиків ООН (додаток 30).

42. Розроблення нових наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів або психотропних речовин, застосування яких дозволяються лише у медичній практиці або для науково-дослідної роботи, здійснюється за державним замовленням згідно із законодавством про лікарські засоби державними науковими установами за наявності відповідної ліцензії.

Розроблення нових наркотичних (психотропних) лікарських засобів наркотичних засобів або психотропних речовин, їх клінічні дослідження та державна реєстрація, а також виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на митну територію України, вивезення за межі її митної території, використання, облік, відпуск, знищення незалежно від строку включення нових засобів до відповідних списків таблиць переліку здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку.

Інформація про кожний випадок розроблення, проведення клінічних досліджень і здійснення державної реєстрації нових наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів або психотропних речовин державними науковими установами на підставі державного замовлення надається Комітетові і СБУ в порядку, встановленому МОЗ.

 

Зразок

Звіт про виробництво, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів
за 200_ рік квартальний, річний

_________________________________________________________________
                            (найменування підприємства, установи, організації) 

Поштова адреса __________________________________________________

Юридична адреса _________________________________________________
                                                           (телефон, факс, адреса електронної пошти) 

Ліцензія N _ від ___ ____________ 200_ р. 

видана _______________________________
                (найменування органу, який видав ліцензію) 

Строк дії - до ___ ____________ 200_ р. 

Ліцензія видана на види господарської діяльності: ______________________ 

(упаковок)

Міжнародна непатентована назва наркотичного (психотропного) лікарського засобу 

Лікарська форма та форма випуску 

Вироблено, виготовлено за звітний період 

Реалізовано за звітний період 

Знищено за звітний період 

Складські запаси станом на 31 грудня 

Спеціальні складські запаси станом на 31 грудня 

Необхідно для поповнення складських запасів на наступний рік 

Необхідно для поповнення спеціальних складських запасів на наступний рік 

Наркотичні лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Морфіну гідрохлорид 

1 % - 1,0, ампули N 5 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Психотропні лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Діазепам 

0,01 таблетки N 50 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші наркотичні (психотропні) лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Пенталгін (зазначити повний склад) 

таблетки N 10 (кодеїну - 0,01, фенобарбіталу - 0,01) 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

________________
(посада керівника) 

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________
(найменування посади особи,
 відповідальної за заповнення форми)

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___________________________
(контактний телефон) 

___ ____________ 200_ р. 

 

Зразок

Звіт про ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних (психотропних) лікарських засобів
за 200_ рік квартальний, річний

_________________________________________________________________
                                             (найменування підприємства, установи, організації) 

Поштова адреса
_________________________________________________________________

Юридична адреса
_________________________________________________________________
                                                       (телефон, факс, адреса електронної пошти) 

Ліцензія N _ від ___ ____________ 200_ р. 

видана _______________________________
                (найменування органу, який видав ліцензію) 

Строк дії - до ___ ____________ 20__ р. 

Ліцензія видана на види господарської діяльності: ______________________

(упаковок)

Міжнародна непатентована назва наркотичного (психотропного) лікарського засобу 

Лікарська форма та форма випуску 

Ввезено в Україну за звітний період 

Сертифікат N 

Вивезено з України за звітний тріод 

Сертифікат N 

Дата фактичного ввезення (вивезення) 

Наркотичні лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

1. Морфіну гідрохлорид 

1 % - 1,0, ампули N 5 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

Психотропні лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

1. Діазепам  

0,01 таблетки N 50 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

________________
(посада керівника) 

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________
(найменування посади особи,
 відповідальної за заповнення форми)

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___________________________
(контактний телефон) 

___ ____________ 200_ р. 

 

Зразок

Звіт про ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів
за 200_ рік квартальний, річний

_________________________________________________________________
                                                (найменування підприємства, установи, організації) 

Поштова адреса
_________________________________________________________________

Юридична адреса
_________________________________________________________________
                                                      (телефон, факс, адреса електронної пошти) 

Ліцензія N __ від ___ ____________ 200_ р. 

видана _______________________________
                (найменування органу, який видав ліцензію) 

Строк дії - до ___ ____________ 20__ р. 

Ліцензія видана на види господарської діяльності: ______________________ 

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора 

Одиниця виміру кількості 

Номер списку та таблиці Переліку 

Ввезено в Україну за звітний період 

Сертифікат N  

Вивезено з України за звітний період 

Сертифікат N  

Дата фактичного ввозу (вивозу) 

Наркотичні лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

  

1. Морфін  

грамів 

список N 1 таблиці II 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

Психотропні лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

  

1. Діазепам  

грамів 

список N 2 таблиці III 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

Прекурсори 

  

  

  

  

  

  

  

1. Ефедрин 

грамів 

список N 1 таблиці IV 

  

  

  

  

  

2. Ангідрид оцтової кислоти 

літрів 

список N 2 таблиці IV 

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

________________
(посада керівника) 

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________
(найменування посади особи,
 відповідальної за заповнення форми)

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___________________________
(контактний телефон) 

___ ____________ 200_ р. 

 

Зразок

Звіт про споживання наркотичних (психотропних) лікарських засобів
за 200_ рік річний

_________________________________________________________________
                                           (найменування підприємства, установи, організації) 

Поштова адреса
_________________________________________________________________

Юридична адреса
_________________________________________________________________
                                             (телефон, факс, адреса електронної пошти) 

Ліцензія N __ від ___ ____________ 200_ р. 

видана _______________________________
                (найменування органу, який видав ліцензію) 

Строк дії - до ___ ____________ 20__ р. 

Ліцензія видана на види господарської діяльності: ______________________ 

(упаковок)

Міжнародна непатентована назва наркотичного (психотропного) лікарського засобу 

Лікарська форма та форма випуску 

Отримано від аптечних закладів за звітний період 

Спожито чи реалізовано за звітний період 

Знищено за звітний період 

Складські запаси станом на 31 грудня 

Спеціальні складські запаси станом на 31 грудня 

Необхідно для поповнення складських запасів на наступний рік 

Необхідно для поповнення спеціальних складських запасів на наступний рік 

Наркотичні лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Морфіну гідрохлорид 

1 % - 1,0, ампули N 5 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Психотропні лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Діазепам 

0,01 таблетки N 50 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

________________
(посада керівника) 

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________
(найменування посади особи,
 відповідальної за заповнення форми)

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___________________________
(контактний телефон) 

___ ____________ 200_ р. 

 

Зразок

Звіт про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів
за 200_ рік річний

_________________________________________________________________
                                        (найменування підприємства, установи, організації) 

Поштова адреса
_________________________________________________________________

Юридична адреса
_________________________________________________________________
                                         (телефон, факс, адреса електронної пошти) 

Ліцензія N __ від ___ ____________ 200_ р. 

видана _______________________________
                (найменування органу, який видав ліцензію) 

Строк дії - до ___ ____________ 20__ р. 

Ліцензія видана на види господарської діяльності: ______________________ 

(грамів)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсора, готового лікарського засобу 

Номер списку та таблиці Переліку 

Використано, реалізовано за звітний період 

Знищено за звітний період 

Складські запаси станом на 31 грудня 

Спеціальні складські запаси станом на 31 грудня 

Необхідно для поповнення складських запасів на наступний рік 

Необхідно для поповнення спеціальних складських запасів на наступний рік 

Наркотичні засоби 

  

  

  

  

  

  

  

1. Морфін 

список N 1 таблиці II 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

Психотропні речовини 

  

  

  

  

  

  

  

1. Діазепам 

список N 2 таблиці III 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

Прекурсори 

  

  

  

  

  

  

  

1. Ефедрин 

список N 1 таблиці IV 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

Готові лікарські засоби 

  

  

  

  

  

  

  

1. Морфіну гідрохлорид 

  

  

  

  

  

  

2. Діазепам 

  

  

  

  

  

  

3. Пенталгін 

  

  

  

  

  

  

4. 

  

  

  

  

  

  

  

________________
(посада керівника) 

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________
(найменування посади особи,
 відповідальної за заповнення форми)

_________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

___________________________
(контактний телефон) 

___ ____________ 200_ р. 

 

Зразок

РОЗРАХУНКИ
потреби в наркотичних засобах і психотропних речовинах для медичних і наукових цілей
на 200_ рік

(грамів)

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини 

Одиниця виміру кількості 

Номер списку та таблиці Переліку 

Встановлені державні квоти 200_ рік 

Ввезення в Україну 

Виробництво, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів 

Вивезення з України 

Запаси (залишки на 31 грудня звітного року) 

Потреба на 200_ рік 

Розбіжності 

Наркотичні засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Морфін 

  

список N 1 таблиці II 

667788 

  

  

  

  

  

  

Фентаніл 

  

  

524 

  

  

  

  

  

  

Тримеперидин 

  

  

283795 

  

  

  

  

  

  

Кодеїн 

  

  

1506450 

  

  

  

  

  

  

Тебаїн 

  

  

2209 

  

  

  

  

  

  

Бупренорфін 

  

  

16909 

  

  

  

  

  

  

Декстропропоксифен 

  

  

1408 

  

  

  

  

  

  

Психотропні речовини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Діазепам 

  

список N 2 таблиці III 

1032533 

  

  

  

  

  

  

Фенобарбітал 

  

  

91914240 

  

  

  

  

  

  

Нітразепам 

  

  

168586 

  

  

  

  

  

  

Феназепам 

  

  

196350 

  

  

  

  

  

  

Хлордіазепоксид 

  

  

938667 

  

  

  

  

  

  

Клоназепам 

  

  

15490 

  

  

  

  

  

  

Оксазепам 

  

  

576565 

  

  

  

  

  

  

Альпразолам 

  

  

680 

  

  

  

  

  

  

Медазепам 

  

  

275843 

  

  

  

  

  

  

 

Зразок

* Міжнародний комітет з контролю за наркотиками має право вимагати іншу інформацію, що стосується обігу, в тому числі споживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Статистичні дані про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що надаються Міжнародному комітету з контролю за наркотиками ООН

Країна Україна Дата _______________ 

Компетентний орган Комітет з контролю за наркотиками України 

Підпис ______________ Посада ________________

Дані належать до _______________ календарного року 

Кількість практиків-лікарів в країні

лікарів _______ стоматологів ______ ветеринарів _______ 

 

Кількість аптек _________________

Кількість лікарень __ Загальна кількість лікарняних ліжок ___ 

Щороку
Наркотичні засоби

Підстава: Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року, статті 1, 12, 19 з поправками відповідно до Протоколу від 25 березня 1972 р.

Наркотичний засіб 

Кількість передбачена для споживання в країні з медичною та науковою метою 

Кількість, передбачена для виробництва, виготовлення 

Кількість, передбачена для поповнення спеціальних складських запасів 

Кількість, що має зберігатись у складських запасах станом на 31 грудня року, до якого належать статистичні дані 

інших наркотичних засобів 

препаратів, включених до списку 1 таблиці IV Переліку 

речовин, на які не розповсюджується Конвенція 1961 року 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

Психотропні речовини

Підстава: Конвенція про психотропні речовини 1971 року, статті 1, 2, 3, 12, 16, Резолюція I Віденської конференції про психотропні речовини, Резолюція Економічної та Соціальної Ради Комісії ООН з наркотичних засобів

Психотропна речовина 

Кількість виробленої, виготовленої речовини 

Кількість використаної (спожитої) речовини 

Запаси виробників станом на 31 грудня 

Імпорт, разом 

Експорт, разом 

для виробництва непсихотропних речовин чи продуктів 

для виробництва препаратів, виключених з-під контролю 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

Прекурсори

Підстава: Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, пункт 12 статті 12, Резолюція 1995/20 Економічної та Соціальної Ради Комісії ООН з наркотичних засобів

Прекурсор 

Імпорт 

Експорт 

Мета використання 

Приблизний об'єм потреби 

кількість 

країна/країни походження 

кількість 

країна/країни походження  

кг 

г 

л 

  

кг 

г 

л 

  

Щоквартально
Наркотичні засоби/Психотропні речовини

Підстава: Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 року, статті 1, 2, 13, 20, 25, Протокол від 25 березня 1972 р. про поправки до Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, статті 1, 10Конвенція про психотропні речовини 1971 року, Резолюція I Віденської конференції, резолюції Економічної та Соціальної Ради Комісії ООН з наркотичних засобів

  

Наркотичний засіб/психотропна речовина 

Наркотичний засіб/психотропна речовина 

Наркотичний засіб/психотропна речовина 

Наркотичний засіб/психотропна речовина 

Наркотичний засіб/психотропна речовина 

Наркотичний засіб/психотропна речовина 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

кг 

г 

I. Разом імпорт => 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Імпортовано з (країни) Ї 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 602)

 

Зразок

Спеціальний рецептурний бланк форми N 3 для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 

 


Код згідно з ДКУД _______ 

___________________________________
(назва закладу) 

  

Медична документація ф-3 

(штамп закладу) 

  

  

РЕЦЕПТ
на право одержання лікарського засобу, що містить наркотичну чи психотропну речовину
(документ суворої звітності)

Серія __________ N _______

___ ____________ 200_ р.

Прізвище та ініціали, вік хворого

_________________________________________________________________

Адреса хворого та номер медичної картки
амбулаторного хворого

Історія хвороби (амбулаторна картка) N _________

Прізвище та ініціали лікаря _________________________________________

Rp: 

  

Підпис і особиста печатка лікаря (розбірливо) 

Печатка лікувального закладу 

Рецепт дійсний протягом 5 днів

Рецепт залишається в аптеці

____________
* Бланк форми N 3 виготовляється за розміром: 75 мм х 120 мм, має відповідні ступені захисту. Серія та номер бланка зазначаються друкарським способом.

 

Зразок

Управління охорони здоров'я __________________
                                                                       (адреса, телефон, факс)
Кількість лікарів _____________________________
Кількість аптек ______________________________
Кількість лікарень ____________________________
Кількість лікарняних ліжок ____________________

ЗАМОВЛЕННЯ
на одержання спеціальних рецептурних бланків форми N 3

___ ____________ 200_ р.

Управління охорони здоров'я ___________ держадміністрації повідомляє, що потреба лікувально-профілактичних закладів у спеціальних рецептурних бланках форми N 3 на

___________________
(зазначити період) 

становить 

_________________________
(зазначити кількість) 

штук. 

Начальник управління охорони здоров'я 

_______
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

Начальник  

_______
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

АКТ
приймання спеціальних рецептурних бланків форми N 3 від постачальників

Комісія в складі __________________________________________________
                                                  (посада, ініціали та прізвище голови та членів комісії) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

провела приймання спеціальних рецептурних бланків форми N 3 у кількості __ штук, одержаних ___ ____________ 200_ р. від

________________________________________________________________
                                                          (найменування постачальника) 

згідно з рахунком N ______ від ___ ____________ 200_ р.

Під час проведення суцільної перевірки наявності спеціальних рецептурних бланків форми N 3 встановлено:

Найменування 

Одиниця виміру 

Кількість у рахунку 

Фактично одержана кількість 

Різниця 

Примітка 

більше 

менше 

Спеціальний рецептурний бланк форми N 3 

штук 

  

  

  

  

  

Висновок комісії __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Голова комісії 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

Журнал (книга)
обліку спеціальних рецептурних бланків форми N 3

Рік, місяць 

Залишок на перше число місяця 

Надходження 

Видача 

звідки одержано (найменування постачальника) 

номер і дата документа 

загальна кількість бланків 

номери серій бланків, кількість бланків кожної серії 

кому видано (найменування організації чи ініціали та прізвище лікаря) 

номер і дата документа 

номери серій та номери бланків 

загальна кількість виданих бланків 

200_  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Січень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Березень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Журнали (книги) обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою закладу, установи, підприємства чи організації.

 

Зразок

АКТ
знищення спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби

за ___________________
(період)

Комісія в складі (не менш як три особи) ______________________________
                                                                        (посада, ініціали та прізвище голови та членів комісії) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

провела ___ ____________ 200_ р. знищення шляхом спалювання спеціальних рецептурних бланків форми N 3, згідно з якими відпущені наркотичні і психотропні лікарські засоби за період з ___ ____________ 200_ р. по ___ ____________ 200_ р. у кількості
_________________________________________________________________
                                                                                     (словами) 
штук (упаковок) відповідно до реєстрів, що додаються до акта.

Висновок комісії __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Голова комісії 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. закладу, установи, підприємства чи організації

 

Зразок

РЕЄСТР
спеціальних рецептурних бланків форми N 3, за якими були відпущені наркотичні (психотропні) лікарські засоби

за ________________ 200_ р.

Найменування закладу, установи, підприємства чи організації, лікарями якого виписаний рецепт 

Серія та номер рецепта 

Дата виписування рецепта 

Найменування наркотичного чи психотропного лікарського засобу, відпущеного за спеціальним рецептурним бланком форми N 3, і його кількість 

________________________________
(посада керівника) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

________________________________
(найменування посади особи, відповідальної
за облік та зберігання) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

___________________
(контактний телефон) 

___ ____________ 200_ р. 

М. П. 

закладу, установи, підприємства чи організації 

___ ____________ 200_ р. 

 

Зразок

АКТ
приймання наркотичних (психотропних) лікарських засобів та наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів від постачальників

Комісія в складі ___________________________________________________
                                           (посада, ініціали та прізвище голови та членів комісії) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

провела приймання наркотичних (психотропних) лікарських засобів (наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів) у кількості _____ штук, одержаних ___ ____________ 200_ р. від _____

_________________________________________________________________
                                                              (найменування постачальника) 

згідно з рахунком N __________ від ___ ____________ 200_ р.

Під час здійснення суцільної перевірки кількості наркотичних (психотропних) лікарських засобів встановлено:

Найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу (наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора) 

Одиниця виміру (ампули, таблетки, упаковки, грами) 

Кількість у рахунку 

Фактично одержана кількість 

Різниця 

Примітка 

більше 

менше 

Висновок комісії __________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Голова комісії 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

Журнал (книга)
обліку на підприємствах, в установах, організаціях наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу

_________________________________________________________________
                                                      (повна назва, доза, процент, одиниця виміру) 

Рік, місяць 

Залишок на перше число місяця 

Надходження 

Видача 

звідки одержано (найменування постачальника) 

номер і дата документа 

кількість засобу 

всього одержано за місяць (залишок + надходження) 

кому видано (найменування організації чи ініціали та прізвище відповідальної особи чи хворого). Підпис відповідальної особи, що одержала, і дата видачі 

номер і дата документа (накладної, рецепта, історії хвороби чи амбулаторної картки) 

кількість засобу 

загальна кількість за звітний місяць 

200_ рік 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Січень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лютий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Березень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Журнали (книги) обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою закладу, установи, підприємства чи організації.

 

Зразок

Журнал (книга)
обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які використовуються підприємствами для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Найменування наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора

_________________________________________________________________
                                                                  (повна назва, одиниця виміру) 

Рік, місяць 

Залишок на перше число місяця 

Надходження 

Всього одержано за місяць 

Видача 

Всього видано за місяць 

Витрачено за місяць 

Залишок за книгою 

від кого одержано 

номер документа і дата 

кількість, номер серії 

кому відпущено (назва структурного підрозділу, ініціали та прізвище, особистий підпис відповідальної особи) 

номер документа і дата 

кількість 

____________
* Журнали (книги) обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою закладу, установи, підприємства чи організації.

 

Зразок

Журнал (книга)
обліку наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, які надходять в лабораторію для проведення аналізу їх якості або експертизи

Найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу

_________________________________________________________________
                                                     (повна назва, доза, процент, одиниця виміру) 

Надходження 

Видача 

Дата проведення аналізу або експертизи, ініціали та прізвище, особистий підпис аналітика або експерта 

дата надходження 

N п/п (він же номер аналізу) 

від кого одержано, дата і номер документа 

номер серії (або проби) 

кількість одержаного засобу 

дата видачі засобу аналітику або експерту 

кількість виданого для аналізу або експертизи засобу 

ініціали та прізвище, особистий підпис аналітика або експерта 

Кількість витраченого на аналіз або експертизу засобу, номер і дата документа 

____________
* Журнали (книги) обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою закладу, установи, підприємства чи організації.

 

Зразок

Журнал (книга)
обліку наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у навчальних закладах і наукових установах

Найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу

_________________________________________________________________
                                            (повна назва, доза, процент, одиниця виміру) 

Рік, місяць 

Залишок на перше число місяця 

Надходження 

Всього одержано за місяць 

Видача 

Всього видано за місяць 

Залишок за книгою 

від кого одержано 

номер документа і дата 

кількість 

кому видано 

номер документа і дата 

кількість 

____________
* Журнали (книги) обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою закладу, установи, підприємства чи організації.

 

Зразок

Журнал (книга)
внутрішнього обліку на постах відділень закладів, установ, підприємств чи організацій наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу

_________________________________________________________________
                                                      (повна назва, доза, процент, одиниця виміру) 

Одержано 

Видано 

Залишок 

Підпис відповідальної особи, ініціали та прізвище 

Здано 

дата виробництва, виготовлення 

кількість 

дата видачі 

ініціали та прізвище хворого 

номер історії хвороби (амбулаторної картки) 

кількість 

здав 

прийняв 

дата здачі 

кількість 

підпис, ініціали та прізвище відповідальної особи, яка здала 

підпис, ініціали та прізвище відповідальної особи, яка прийняла 

____________
* Журнали (книги) обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою закладу, установи, підприємства чи організації.

 

Зразок

Журнал (книга)
внутрішнього обліку на постах підрозділів, цехів підприємств наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Найменування наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора

_________________________________________________________________
                                                             (повна назва, одиниця виміру) 

Одержано 

Видано 

Залишок 

Підпис відповідальної особи, ініціали та прізвище 

Здано 

дата виробництва, виготовлення 

кількість 

дата видачі 

ініціали та прізвище відповідальної особи, що прийняла 

особистий підпис відповідальної особи, що прийняла 

кількість 

здав 

прийняв 

дата здачі 

кількість 

підпис, ініціали та прізвище відповідальної особи, яка здала 

підпис, ініціали та прізвище відповідальної особи, яка прийняла 

____________
* Журнали (книги) обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані і завірені підписом першого керівника та печаткою закладу, установи, підприємства чи організації.

 

Зразок

Назва установи, підприємства, організації _____________________________

адреса, телефон, факс ______________________________________________

Наказ про проведення щоквартальної інвентаризації наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків форми N 3 ____

_________________________________________________________________

Наказ про проведення щоквартальної інвентаризації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів або для проведення досліджень, експертиз та в навчальних цілях

_________________________________________________________________

___ ____________ 20__ р.

Згідно із Законом України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", а також іншими нормативними документами, що регулюють порядок провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів, з метою підтвердження правильності та достовірності відображення даних звітності,

НАКАЗУЮ:

1. Проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних (психотропних) лікарських засобів і спеціальних рецептурних бланків форми N 3 з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження з обов'язковим складанням відповідних інвентаризаційних описів.

2. Призначити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі:

Голова комісії - Керівник установи, підприємства, організації (заступник)

__________________________________________ 

__________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

  

__________________________________________
(Головний бухгалтер) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________________________
(Керівник структурного підрозділу) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________________________
(Керівник структурного підрозділу) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________________________
(Керівник структурного підрозділу) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

3. Інвентаризацію проводити в присутності матеріально відповідальних осіб:

__________________________________________ 

__________________
(ініціали та прізвище) 

__________________________________________ 

__________________
(ініціали та прізвище) 

4. Зі змістом наказу ознайомити всіх працівників, причетних до проведення інвентаризації.

5. Контроль за виконанням інвентаризації залишаю за собою.

Керівник 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

 

Зразок

__________________________________
(назва установи, підприємства, організації)
__________________________________
(відділення, підрозділ, цех, склад тощо)
__________________________________
(адреса, телефон, факс) 

Вид товарно-матеріальних цінностей 

_______________________________
(наркотичні (психотропні) лікарські засоби,
наркотичні засоби, психотропні речовини,
прекурсори) 

РОЗПИСКА

На початок проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на товарно-матеріальні цінності здані до бухгалтерії і всі товарно-матеріальні цінності, що надійшли під мою (нашу) відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані у видаток.

Матеріально відповідальна(і) особа(и):

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

__________________________________
(назва установи, підприємства, організації)
__________________________________
(відділення, підрозділ, цех, склад тощо)
__________________________________
(адреса, телефон, факс) 

Вид товарно-матеріальних цінностей 

_______________________________
(наркотичні (психотропні) лікарські засоби,
наркотичні засоби, психотропні речовини,
прекурсори) 

Інвентаризаційний опис N ___ на ____________ 20__ р. товарно-матеріальних цінностей, які перебувають 
__________________________________
(відділення, підрозділ, цех, склад) 

На підставі наказу від ___ ____________ 20__ р. N ____ проведено інвентаризацію, встановлено фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей та зняті фактичні їх залишки станом на ___ ____________ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато 

___ ____________ 20__ р. 

закінчено 

___ ____________ 20__ р. 

Під час інвентаризації встановлено таке:

Товарно-матеріальні цінності 

Одиниця виміру 

Ціна 

Фактична наявність 

За даними бухгалтерського обліку 

Розбіжність 

найменування 

форма випуску 

таблетки, ампули, упаковки, інше 

грами 

гривні 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

Загальна кількість одиниць, фактично 

_________________________
(словами) 

Всього, фактично за описом, гривень 

_________________________
(словами) 

Голова комісії: 

  

  

  

_____________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

  

  

  

_____________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

_____________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Усі товарно-матеріальні цінності, перераховані у цьому інвентаризаційному описі з N _____ по N ______, комісією перевірені в моїй (нашій) присутності і внесені в опис, у зв'язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не маємо). Товарно-матеріальні цінності, перераховані в описі, перебувають на моєму (нашому) відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа (особи) 

_________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р.

Зазначені у цьому описі дані та розрахунки перевірив

_________________________________________________________________

_________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р.

 

Зразок

__________________________________
(назва установи, підприємства, організації)
__________________________________
(відділення, підрозділ, цех, склад тощо)
__________________________________
(адреса, телефон, факс) 

квартальний, річний

БАЛАНС

Вид товарно-матеріальних цінностей _________________________________
                                                                                  (наркотичні (психотропні) лікарські засоби,
                                                                                  наркотичні засоби,  психотропні речовини,
                                                                                                      прекурсори) 

Найменування 

Одиниця виміру 

Залишок на 01.0_.20__ р. 

Прибуток 

Видаток 

Залишок на 01.0_.20__ р. 

Керівник 

  

  

  

_____________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Бухгалтер 

  

  

  

_____________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Матеріально відповідальна(і) особа(и):

_________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

_________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

_________________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 20__ р.

 

Зразок

Термінове повідомлення
про втрату наркотичних (психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків форми N 3, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Найменування підприємства, установи, організації, поштова адреса, категорія, підпорядкованість
_________________________________________________________________

Найменування спеціальних засобів, що забезпечують схоронність наркотичних (психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків форми N 3, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів (вказати систему охоронної сигналізації, вид охорони чи її відсутність)
_________________________________________________________________

Дати характеристику будинку (побудований за типовим проектом, пристосований, цегляний, дерев'яний тощо). Спосіб зберігання зазначених вище засобів (у спеціально обладнаному приміщенні, в кімнаті з іншими засобами чи товарами, в асистентській кімнаті, сейфах чи металевих шафах тощо). Наявність металевих ґрат на вікнах приміщень, металевих дверей-решіток, кількість замків, їх надійність і справність. Надійність дверей (оббиті металевим листом з обох боків із загинанням країв на торець). Дата здійснення пограбування чи крадіжки. Період розкрадання, дата виявлення. Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за облік і зберігання, які закривали і здавали під охорону кімнати (сейфи) напередодні пограбування чи крадіжки. Спосіб проникнення зловмисників в приміщення. Повний перелік і кількість викрадених засобів. Дата повідомлення в місцеві правоохоронні органи про розкрадання, пограбування чи крадіжку
_________________________________________________________________

Порядок повідомлення: Термінове повідомлення заповнюється в трьох примірниках: перший - надсилається в Комітет з контролю за наркотиками України, другий - відповідно в Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я чи аптечні управління (комітети, відділи) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, третій - залишається в справах підприємства, установи, організації, де мало місце розкрадання, пограбування чи крадіжка наркотичних (психотропних) лікарських засобів, спеціальних рецептурних бланків форми N 3, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів.

Керівник 

________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Матеріально відповідальна особа(и) 

 
________
(підпис) 

 
________________
(ініціали та прізвище) 

(додаток 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 602)

 

Зразок

АКТ
 знищення використаних ампул з-під наркотичних (психотропних) лікарських засобів за
________________
(період)

Комісія в складі (не менш як три особи) ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
           (посада, ініціали та прізвище кожного члена комісії, в тому числі голови комісії) 

провела ___ ____________ 200_ р. знищення порожніх ампул з-під наркотичних (психотропних) лікарських засобів, використаних за період з ___ ____________ 19__ р. по ___ ____________ 200_ р. в кількості

________________________________________ штук та за найменуваннями:
                                           (словами) 

1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________

Зазначені наркотичні і психотропні лікарські засоби застосовувалися в кількості ______ хворим (інші цілі) ______________________

_________________________________________________________________
          (прізвище, номери історій хвороб, амбулаторних карток, інших документів, згідно з 
                                                      якими здійснювалося використання) 

_________________________________________________________________

Ампули знищені шляхом роздавлювання і захоронення у спеціально відведених місцях.

Голова комісії 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії 

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

____________
* Знищення порожніх ампул здійснюється один раз в 10 (десять) днів, акт про знищення зберігається закладом, установою, підприємством чи організацією протягом п'яти років, не враховуючи поточного року.

 

Зразок

ЗАЯВА
на одержання дозволу на знищення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, визнаних непридатними до подальшого використання

_________________________________________________________________
                                           (найменування органу з контролю за наркотиками)
від ______________________________________________________________
           (найменування, адреса, телефон, факс закладу, установи, підприємства чи організації)
_________________________________________________________________
                      (номер ліцензії, якою організацією і коли видана, термін дії ліцензії)
_________________________________________________________________

Прошу надати дозвіл на знищення ___________________________________
                                                                                 (назва наркотичного (психотропного) лікарського
                                                                                        засобу, наркотичного засобу, психотропної 
                                                                                                    речовини, прекурсора) 

_________________________________________________________________
              (виробник, серія, дата виробництва чи виготовлення, коли і звідки надійшов, 
                              лікарська форма, кількість в одній упаковці, загальна кількість) 

яке планується провести на ________________________________________
                                               (найменування та місцезнаходження підприємства) 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

з ___________________________ по _________________________________
                          (дата)                                                                                      (дата) 

До заяви додаються:

Протокол аналізу якості наркотичного (психотропного) лікарського засобу, наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора про недоцільність подальшого використання.

Довідка установи, підприємства або організації про наявність відповідної матеріально-технічної бази, необхідної для знищення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів своїми силами, або довідка про залучення до знищення відповідного спеціалізованого підприємства, що належить до сфери управління Мінекоресурсів.

Копія повідомлення, надісланого територіальному органу внутрішніх справ, про знищення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

М. П.

__________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.

 

Зразок

АКТ
про знищення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання

___ ____________ 200_ р.

Нами, ___________________________________________________________
                                 (посада, ініціали та прізвище осіб, що здійснюють знищення) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
складено цей акт про те, що _________________________________________
                                                                                                                   (дата)
проведено знищення ______________________________________________
                            (назва наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, 
                   психотропних речовин, прекурсорів, кількість в одній упаковці, загальна кількість)
_________________________________________________________________
Знищення проведено на ____________________________________________
                                                          (найменування та місцезнаходження підприємства)
та на підставі документів ___________________________________________
_________________________________________________________________
Технологія знищення _________________________________
_________________________________________________________________

Участь у знищенні брали 

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

  

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

  

__________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

  

Представник 

____________________________
(найменування органу внутрішніх справ) 

_______
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

  

Керівник 

____________________________
(найменування юридичної особи) 

_______
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

  

Керівник 

____________________________
(найменування спеціального підприємства) 

_______
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

АКТ
перевірки стану обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних (психотропних) лікарських засобів

___ ____________ 200_ р.

Комісією в складі представників Комітету з контролю за наркотиками України:

_________________________________________________________________
                                                                     (посада, ініціали та прізвище)
в присутності _____________________________________________________
                                                      (посада, ініціали та прізвище осіб, відповідальних за обіг
                                                                   контрольованих речовин у цій установі) 

здійснено перевірку стану обігу наркотичних (психотропних) лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (далі - контрольованих речовин) в

_________________________________________________________________
                              (назва підприємства, установи, організації, її місцезнаходження) 

Перевіркою встановлено, що це підприємство, установа, організація обслуговує

_________________________________________________________________
                                       (населення району, заклади охорони здоров'я, інші) 

Діє на підставі ліцензії N _________ від ___ ____________ 200_ р., термін дії ліцензії _________, виданої 

_________________________________________________________________.
                                                                                        (органом) 

Нормативи зберігання контрольованих речовин ________________________,
                                                                                                                          (строк) 

затверджені управлінням охорони здоров'я, дотримуються.

Відповідальними за обіг (отримання, приймання, зберігання, облік, відпуск, знищення) контрольованих речовин в цій установі призначені

_________________________________________________________________
                                                                          (ініціали та прізвище) 

згідно з наказом N ___ від ___ ____________ 200_ р.

В установі створені та затверджені відповідним наказом комісії щодо доцільності призначення наркотичних контрольованих речовин, приймання, інвентаризації, знищення контрольованих речовин.

Речовини, що підлягають контролю __, приймаються постійно діючою комісією зі складанням відповідного акта. 

Контрольовані речовини _________ зберігаються в окремій кімнаті, обладнаній згідно з Типовими вимогами, у вогнетривких сейфах. На внутрішній поверхні дверцят сейфів __ зроблені написи "наркотичні засоби", "психотропні речовини" із відповідним переліком препаратів, що зберігаються, та із зазначенням їх вищих та добових доз.

Інвентаризація контрольованих речовин ___________ здійснюється щоквартально зі складанням балансу товарно-матеріальних цінностей.

На постах відділень, підрозділів, цехів запаси контрольованих речовин __________ не перевищують

________________ потреби.
             (строк) 

Для отримання контрольованих речовин _____________ виписуються окремі вимоги-замовлення, де __ зазначаються найменування, лікарська форма контрольованих речовин, ініціали та прізвище відповідальної особи, хворого, номер історії хвороби (амбулаторної картки). 

Книги обліку контрольованих речовин _______________ ведуться за визначеними формами, заповнюються __ вчасно, закреслень, виправлень __ допускається.

Призначення (видача) контрольованих речовин __ оформлюється в "листку призначення" (вимозі-картці) із відповідним дублюванням в історії хвороби (виробничій документації).

Знищення пустих ампул __ здійснюється комісією ____________

_____________________________________ із складанням відповідних актів.
                          (строк) 

Спеціальні рецептурні бланки форми N 3, які __ приймаються комісією, постачаються

____________________________________________, запас яких __ перевищує
                                    (назва постачальника) 

потреби в них. Облік спеціальних рецептурних бланків форми N 3 __ ведеться в спеціальних журналах.

До аптек _______ подаються списки лікарів із зразками особистих підписів,
                       (строк) 

які згідно з наказом керівника підприємства, установи, організації мають право на виписування контрольованих речовин.

Відпуск контрольованих речовин здійснюється за спеціальними рецептурними бланками форми N 3, що __ оформлені в установленому порядку.

Знищення контрольованих речовин, визнаних непридатними для подальшого використання, та спеціальних рецептурних бланків форми N 3 __ здійснюється комісією зі складанням відповідного акта.

Проведено зняття фактичних залишків та здійснено перевірку відповідності наявних контрольованих речовин до вказаних у книжках (додається).

Розбіжностей __ виявлено.

Виявлені недоліки ________________________________________________

Пропозиції _______________________________________________________

Виявлені недоліки слід усунути у місячний строк, про що інформувати письмово Комітет з контролю за наркотиками.

(додаток 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. N 602)

 

Зразок

Гранично допустимі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в наркотичних (психотропних) лікарських засобах

Міжнародна непатентована назва наркотичного засобу або психотропної речовини 

Одиниця виміру кількості 

Номер списку та таблиці Переліку 

Гранично допустима кількість 

Наркотичні засоби 

  

  

  

Морфін 

грамів 

список N 1 таблиці II 

0,03 

Фентаніл 

  

  

0,00025 

Тримеперидин 

  

  

0,2 

Кодеїн 

  

  

0,1 

Тебаїн 

  

  

0,0001 

Бупренорфін 

  

  

0,0012 

Декстропропоксифен 

  

  

0,2 

Пентазоцин 

  

  

0,35 

Психотропні речовини 

  

  

  

Фенобарбітал 

- " - 

список N 2 таблиці III 

0,1 

Діазепам 

  

  

0,01 

Нітразепам 

  

  

0,005 

Феназепам 

  

  

0,01 

Хлордіазепоксид 

  

  

0,03 

Клоназепам 

  

  

0,008 

Оксазепам 

  

  

0,05 

Альпразолам 

  

  

0,001 

Медазепам 

  

  

0,02 

Прекурсори 

 

 

 

Ефедрин 

- " - 

список N 1 таблиці IV 

0,15 

Ергометрин 

  

  

0,0004 

Ерготамін 

  

  

0,004 

Фенілпропаноламін (норефедрин) 

  

  

0,15 

Псевдоефедрин 

  

  

0,15 

____________

Опрос