Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы отдыха и оздоровления детей на период до 2008 года

КМ Украины
Постановление КМ от 16.01.2003 № 33
редакция действует с 22.02.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2003 р. N 33

Київ

Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 листопада 2004 року N 1572
,
від 25 грудня 2004 року N 1757
,
 від 20 квітня 2005 року N 305
,
 від 22 лютого 2006 року N 204

З метою удосконалення організації повноцінного відпочинку, оздоровлення дітей, а також стимулювання діяльності дитячих оздоровчих закладів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року (далі - Програма), що додається.

2. Установити, що фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, що передбачаються у відповідних бюджетах на відпочинок та оздоровлення дітей, а також із залученням позабюджетних коштів, не заборонених законодавством.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

у двомісячний термін розробити та затвердити реґіональні програми відпочинку та оздоровлення дітей;

під час складання проектів відповідних бюджетів передбачати кошти на реалізацію зазначених програм.

4. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 323 "Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 26) такі зміни:

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щороку до 15 травня подавати Державному комітетові у справах сім'ї та молоді інформацію про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей та до 1 листопада - про підсумки його проведення.

Державному комітетові у справах сім'ї та молоді щороку до 30 травня інформувати Кабінет Міністрів України про стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей та до 15 листопада - про підсумки його проведення";

у тексті постанови слова "Міністерство у справах сім'ї та молоді" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет у справах сім'ї та молоді" у відповідному відмінку.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року

(У тексті Державної програми слово "Держкомсім'ямолодь" замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року N 1572)

(У тексті Державної програми слово "Мінсім'ядітимолодь" замінено словом "Мінмолодьспорт", а слово "Держкомспорт" виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 року N 305)

Загальні положення

Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.

Разом з тим саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику, в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

Визначення понять

Відпочинок - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, соціальної активності.

Оздоровлення - комплекс заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану фізичного і психологічного здоров'я дітей, що здійснюються в оздоровчих закладах протягом оздоровчої зміни.

Оздоровчі послуги - послуги у сфері оздоровлення дітей.

Дитячий оздоровчий заклад - позашкільний заклад, що надає оздоровчі послуги дітям. Незалежно від форми власності дитячі оздоровчі заклади можуть бути таких типів: заміський, санаторний, профільний, з денним перебуванням, праці та відпочинку тощо.

Дитячий заміський оздоровчий заклад - заклад, який знаходиться у приміщенні (окремому будинку) за межами населеного пункту, де діти перебувають цілодобово.

Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу - заклад, у якому діти перебувають цілодобово і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс медичних профілактичних послуг, спрямованих на запобігання захворюванням. З урахуванням специфіки захворювань дітей такі заклади можуть бути спеціалізованими.

Дитячий профільний оздоровчий заклад - заклад, у якому діти перебувають цілодобово і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс послуг, спрямованих на розвиток у дітей певних здібностей та інтересів.

Дитячий оздоровчий заклад з денним перебуванням - заклад, який створюється на базі навчального або санаторно-курортного (за умови збереження кількості стаціонарних ліжок та дотримання вимог санітарного законодавства) закладу і в якому діти перебувають протягом дня.

(абзац восьмий із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. N 204)

Дитячий оздоровчий заклад праці та відпочинку - заклад, у якому діти перебувають цілодобово і в якому поряд з оздоровчими надається комплекс послуг, спрямованих на формування у дітей трудових інтересів та навичок.

Оздоровча зміна - це період перебування дітей в оздоровчих закладах (не менше 14 днів).

Режим праці та відпочинку - порядок чергування періодів праці та відпочинку.

Мета і основні завдання

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.

Основні завдання Програми:

удосконалення нормативно-правової бази щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей;

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;

поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;

створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в дитячих оздоровчих закладів;

підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення дітей.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей, здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з відповідних бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді, позабюджетних фондів, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством.

Прогнозовані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення, зокрема:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей-інвалідів;

- дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;

- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

- дітей з девіантною поведінкою;

- дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

- дітей загиблих шахтарів;

- дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- талановитих та обдарованих дітей;

зміцнити матеріально-технічну базу діючих дитячих оздоровчих закладів та збільшити їх кількість, зокрема спеціалізованих і профільних оздоровчих закладів для дітей:

- за медичними показаннями;

- інвалідів;

- за інтересами;

- соціально незахищених категорій;

- які потребують особливих умов виховання;

урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг:

забезпечити високий рівень фахової підготовки працівників оздоровчих закладів;

підвищити рівень науково-методичного та інформаційного забезпечення.

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

I. Нормативно-правове забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей

1. Розробити:

проект закону щодо відпочинку та оздоровлення дітей.

2. Розробити і затвердити:

Державну програму розвитку Всеукраїнської дитячої оздоровниці-курорту "Євпаторія" на період до 2010 року.

Типове положення про дитячий оздоровчий заклад, в тому числі заміський, профільний, з денним перебуванням, санаторного типу, праці та відпочинку.

державні соціальні стандарти відпочинку та оздоровлення дітей.

порядок проведення державної атестації дитячих оздоровчих закладів.

типові штатні нормативи дитячих оздоровчих закладів, табель оснащення обладнанням, інвентарем.

зразок паспорта дитячого оздоровчого закладу.

положення про конкурс-огляд на кращий дитячий оздоровчий заклад.

3. Розробити методику обліку дітей, охоплених різними формами відпочинку та оздоровлення.

II. Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей

1. Підготувати та в установленому порядку подати пропозиції щодо:

встановлення державного замовлення на організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій населення.

удосконалення системи фінансової підтримки дитячих оздоровчих закладів через встановлення пільг з оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування.

2. Визначити в Автономній Республіці Крим і в кожній області не менше двох стаціонарних дитячих оздоровчих закладів з метою забезпечення цілорічного відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій населення.

III. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

1. Щороку проводити всеукраїнські та регіональні селекторні наради, семінари і тренінги з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення.

2. Здійснювати заходи щодо розвитку мережі оздоровчих закладів і постійного збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

3. Удосконалити в дитячих оздоровчих закладах роботу виїзних консультативних пунктів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою подання дітям психолого-педагогічної і соціальної допомоги.

(пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

4. Щороку проводити Всеукраїнський ярмарок послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей.

5. Організувати в дитячих оздоровчих закладах проведення тематичних змін з метою творчого розвитку талановитих та обдарованих дітей, а також дітей, схильних до правопорушень та із соціально незахищених категорій населення.

6. Забезпечувати подання організаційно-методичної допомоги дитячим оздоровчим закладам з питань відпочинку та оздоровлення дітей.

7. Запровадити сучасні ефективні методики організації навчання студентів, що спеціалізуються за профілем "теорія і практика виховної роботи".

IV. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей

1. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, у дитячих оздоровчих закладах санаторного типу.

2. Активізувати роботу щодо оздоровлення дітей з обмеженими можливостями.

3. Вивчити та подати пропозиції щодо збагачення харчування дітей в дитячих оздоровчих закладах біологічно активними домішками, вітамінами, продуктами радіопротекторної дії.

4. Проводити в дитячих оздоровчих закладах обстеження і лікування дітей лікарем-стоматологом.

5. Забезпечувати супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у зворотному напрямку.

V. Міжнародне співробітництво

1. Сприяти вивченню і поширенню міжнародного досвіду з відпочинку та оздоровлення дітей.

2. Вивчити питання та подати пропозиції щодо розроблення проекту Концепції створення міжнародного туристичного продукту у сфері відпочинку та оздоровлення дітей.

3. Ініціювати обмін групами дітей з країн СНД для організованого відпочинку та оздоровлення.

____________

Опрос