Идет загрузка документа (185 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы "Школьный автобус"

КМ Украины
Постановление КМ от 16.01.2003 № 31
редакция действует с 11.02.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 січня 2003 р. N 31

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 614)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 31 січня 2007 року N 105
,
 від 9 червня 2011 року N 614
,
 від 8 лютого 2012 року N 68

(У тексті слова "Міністерство освіти і науки" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 614)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Шкільний автобус" (далі - Програма), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 614)

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Державному агентству з управління державними корпоративними правами та майном разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що визначені відповідальними виконавцями Програми, під час складання проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2003 - 2010 роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 614)

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям розробити з урахуванням визначених цією Програмою завдань і затвердити регіональні програми забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місць навчання, роботи і додому та вжити заходів до залучення для їх виконання коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. N 614,
 від 08.02.2012 р. N 68)

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що визначені відповідальними виконавцями Програми, забезпечити цільове використання коштів на її виконання.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській державним адміністраціям забезпечити контроль за здійсненням заходів Програми.

6. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покласти на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА
цільова соціальна програма "Шкільний автобус"

(Текст Програми після слів "у сільській місцевості" доповнено словами ", шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року N 68)

Мета Програми

Метою Програми є організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і додому (далі - перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників), поліпшення освітнього рівня населення, що проживає у такій місцевості, та раціонального використання кадрового потенціалу зазначених закладів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти необхідно створити належні умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, що передбачено Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про місцеве самоврядування".

Загальна потреба в шкільних автобусах на початок 2011 року становить 2642 одиниці для організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників, у тому числі спеціальних шкільних автобусів, у яких обладнано місця для учнів та дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, - більш як 100 одиниць. Крім того, потребує оновлення близько 700 автобусів, що експлуатуються понад 10 років.

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах, які проживають за межею пішохідної доступності, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць зазначена у додатку 1.

Розв'язати проблему можливо шляхом:

створення нормативно-правової бази для виконання Програми;

придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів;

забезпечення керівництвом дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах коригування розкладу уроків та режиму навчально-виховного процесу з метою економного використання шкільних автобусів;

розроблення механізму прийому шкільних автобусів районними відділами освіти адміністративно-територіальних одиниць;

забезпечення належного рівня експлуатації та збереження шкільних автобусів районними відділами освіти адміністративно-територіальних одиниць.

Можливі три варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

перший - виконання регіональних програм "Шкільний автобус" за рахунок коштів місцевих бюджетів;

другий - виконання Програми за рахунок коштів державного бюджету, що дасть можливість координувати закупівлю шкільних та спеціальних шкільних автобусів;

третій, оптимальний - виконання Програми за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів за умови стабільного фінансування, а також інших джерел, не заборонених законодавством, що дасть можливість координувати закупівлю шкільних та спеціальних шкільних автобусів, оновлення існуючого парку шкільних автобусів і протяжність спеціалізованих транспортних маршрутів.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми зазначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити нормативно-правову базу для виконання Програми;

придбати шкільні та спеціальні шкільні автобуси для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів;

забезпечити перевезення 100 відсотків учнів, дітей та педагогічних працівників;

придбати спеціальні шкільні автобуси для забезпечення безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках.

Очікувані результати виконання Програми зазначені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

Орієнтовна вартість одного шкільного автобуса місткістю 25 місць становить 300 тис. гривень, а одного спеціального шкільного автобуса - 380 тис. гривень.

(Програма із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. N 105
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2011 р. N 614)

 

КІЛЬКІСТЬ
учнів загальноосвітніх навчальних закладів у сільській  місцевості
, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах, які проживають за межею пішохідної доступності, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

(назва додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 р. N 68)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці 

Загальна кількість учнів, які проживають за межею пішохідної доступності (станом на початок 2010/11 навчального року) 

Кількість учнів, які потребують безпечного, регулярного і безоплатного перевезення (станом на початок 2010/11 навчального року) 

Автономна Республіка Крим 

15575 

1086 

Область: 

 

 

Вінницька 

12586 

6400 

Волинська 

9349 

4267 

Дніпропетровська 

15883 

2874 

Донецька 

8191 

4106 

Житомирська 

13054 

4409 

Закарпатська 

12949 

5383 

Запорізька 

10122 

3282 

Івано-Франківська 

13767 

6021 

Київська 

15087 

6144 

Кіровоградська 

7561 

2307 

Луганська 

7145 

4053 

Львівська 

21639 

9166 

Миколаївська 

6656 

1295 

Одеська 

10743 

2330 

Полтавська 

12483 

4586 

Рівненська 

13835 

7226 

Сумська 

7069 

2214 

Тернопільська 

8156 

5149 

Харківська 

12556 

2368 

Херсонська 

6664 

1296 

Хмельницька 

11354 

1123 

Черкаська 

7741 

3612 

Чернівецька 

8985 

2870 

Чернігівська 

7222 

1602 

м. Севастополь 

752 

298 

Усього 

277124 

95467 

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2011 р. N 614)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус" на період до 2015 року

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Відповідальний за виконання 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші) 

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2003 - 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2003 - 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Створення нормативно-
правової бази 

кількість нормативно-
правових актів, одиниць 

 

 

 

 

 

розроблення порядку переобладнання існуючого парку шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і додому 

МОНмолодьспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Переобладнання існуючого парку шкільних автобусів 

- " - 

 

 

 

 

 

1) розроблення необхідної документації щодо переобладнання існуючого парку шкільних автобусів 

Агентство держмайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) переобладнання існуючого парку шкільних автобусів, у тому числі автобусів до 15 (особливо малий) і 25 місць (малий), а також понад 25 місць (середній) 

Агентство держмайна, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) сертифікація переобладнаних шкільних автобусів 

Агентство держмайна 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів 

кількість шкільних автобусів, одиниць 

 

882

 

 

 

 

 

1) придбання шкільних автобусів для поповнення та оновлення існуючого парку шкільних автобусів, у тому числі до 15 (особливо малий) і 25 місць (малий), а також понад 25 місць (середній) 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації 

державний бюджет 

 

150,4 

 

 

 

 

 

 

1733 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети 

 

185,4 

 

 

 

 

 

 

2615 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 335,8

 

 

 

 

 

кількість учнів, дітей та педагогічних працівників, що перевозяться, відсотків 

100 

 

 

 

 

 

100 

2) придбання, переобладнання та оновлення шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і додому

МОНмолодьспорт 

державний бюджет 

334,2 

 

68,4 

66,6 

66,6 

66,3 

66,3 

кількість шкільних автобусів, придбаних за кошти державного бюджету, одиниць 

1114 

 

228 

222 

222 

221 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість шкільних автобусів, придбаних та оновлених за кошти місцевого бюджету, одиниць 

1427 

 

285 

285 

285 

285 

287 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

бюджет Автономної Республіки Крим 

30 

 

облдержадміністрації: 

місцеві бюджети 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька 

 

63,6 

 

17,9 

11,2 

12,5 

11,5 

10,5 

Волинська 

 

13,5 

 

2,2 

3,9 

2,8 

2,7 

1,9 

Дніпропетровська 

 

5,8 

 

1,9 

1,5 

0,7 

1,1 

0,6 

Донецька 

 

6,6 

 

5,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Житомирська 

 

27,6 

 

15,3 

3,3 

3,3 

2,7 

Закарпатська 

 

22,8 

 

4,9 

5,8 

4,3 

3,9 

3,9 

Запорізька 

 

13,7 

 

6,8 

6,6 

0,3 

 

 

Івано-Франківська 

 

18 

 

3,9 

3,6 

4,5 

3,3 

2,7 

Київська 

 

21,4 

 

4,4 

4,5 

4,3 

4,3 

3,9 

Кіровоградська 

 

29,2 

 

6,3 

6,4 

6,5 

5,6 

4,4 

Луганська 

 

3,6 

 

0,6 

1,4 

0,5 

0,7 

0,4 

Львівська 

 

26 

 

6,6 

5,6 

5,5 

4,7 

3,6 

Миколаївська 

 

13,2 

 

3,3 

2,7 

1,8 

1,4 

Одеська 

 

18,5 

 

7,2 

4,6 

2,4 

2,4 

1,9 

Полтавська 

 

11,3 

 

2,7 

1,6 

1,6 

1,4 

Рівненська 

 

4,8 

 

1,2 

1,2 

0,9 

1,2 

0,3 

Сумська 

 

46,1 

 

10,8 

10,9 

9,6 

7,8 

Тернопільська 

 

6,1 

 

1,5 

0,8 

1,3 

1,5 

Харківська 

 

1,9 

 

 

0,8 

0,3 

0,3 

0,5 

Херсонська 

 

9,7 

 

0,7 

2,2 

2,2 

2,6 

Хмельницька 

 

1,2 

 

 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Черкаська 

 

8,6 

 

8,6 

 

 

 

 

Чернівецька 

 

9,2 

 

2,7 

2,3 

2,3 

0,9 

Чернігівська 

 

14,2 

 

3,1 

2,6 

2,7 

2,9 

2,9 

Севастопольська міськдержадміністрація 

 

1,5 

 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Разом 

 

 

762,3 

 

193,4,8 

159,8 

144,4 

136,5 

128,2 

у тому числі 

 

державний бюджет 

334,2 

 

68,4 

66,6 

66,6 

66,3 

66,3 

місцеві бюджети 

428,1 

 

125 

93,2 

77,8 

70,2 

61,9 

кількість спеціальних шкільних автобусів, одиниць 

101 

 

16 

26 

24 

17 

18 

3) придбання спеціальних шкільних автобусів для забезпечення регулярного перевезення учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і додому 

МОНмолодьспорт 

державний бюджет 

38,38 

 

6,08 

9,88 

9,12 

6,46 

6,84 

кількість учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, що перевозяться, відсотків 

100 

 

15,83 

25,76 

23,76 

16,83 

17,82 

кількість регіональних програм, одиниць 

26 

 

26 

 

 

 

 

4) розроблення регіональних програм "Шкільний автобус" на період до 2015 року (за погодженням з МОНмолодьспортом) 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість узагальнених спеціалізованих транспортних маршрутів, одиниць 

130 

 

26 

26 

26 

26 

26 

5) розроблення і затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів для перевезення учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і додому 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації, МВС, МОНмолодьспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість транспортних підприємств, одиниць 

25 

 

 

 

25 

 

 

6) утворення у разі необхідності транспортних підприємств, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт шкільних автобусів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації 

бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети 

 

 

 

 

 

 

 

кількість узагальнених даних (звітів) про розподіл шкільних автобусів, одиниць 

130 

 

26 

26 

26 

26 

26 

7) здійснення розподілу шкільних автобусів відповідно до потреби 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість нормативних актів, одиниць 

 

 

 

 

 

8) розроблення методичних рекомендацій щодо використання, утримання та обслуговування шкільних автобусів 

МОНмолодьспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість нормативних актів, одиниць 

 

 

 

 

 

9) розроблення методичних рекомендацій щодо перевезення шкільними та спеціальними шкільними автобусами учнів, дітей (у тому числі учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках) та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах до місця навчання, роботи і додому 

- " - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 3 

 

 

800,68 

 

199,48 

169,68 

153,52 

142,96 

135,04 

у тому числі 

 

державний бюджет 

372,58 

 

74,48 

76,48 

75,72 

72,76 

73,14 

місцеві бюджети 

428,1 

 

125 

93,2 

77,8 

70,2 

61,9 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 

 

 

800,68 

 

199,48 

169,68 

153,52 

142,96 

135,04 

у тому числі 

МОНмолодьспорт 

державний бюджет 

372,58 

 

74,48 

76,48 

75,72 

72,76 

73,14 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і Севастопольська міська держадміністрації 

місцеві бюджети 

428,1 

 

125 

93,2 

77,8 

70,2 

61,9 

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.06.2011 р. N 614
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 р. N 68)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус" на період до 2015 року

Найменування завдання 

Найменування показника виконання завдання 

Одиниця виміру 

Значення показника 

усього 

у тому числі за роками 

2003 - 2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

1. Створення нормативно-правової бази 

соціальні 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість нормативно-правових актів 

одиниць 

 

 

 

 

2. Переобладнання існуючого парку шкільних автобусів 

- " - 

- " - 

 

 

 

 

 

3. Придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів 

кількість учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, шахтарських та інших малих монофункціональних містах, селищах, що перевозяться 

відсотків 

100 

 

 

 

 

 

100 

кількість шкільних автобусів 

одиниць 

2541 

 

513 

507 

507 

506 

508 

кількість учнів і дітей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках, що перевозяться 

відсотків 

100 

 

15,83 

25,76 

23,76 

16,83 

17,82 

кількість спеціальних шкільних автобусів 

одиниць 

101 

 

16 

26 

24 

17 

18 

кількість регіональних програм 

одиниць 

26 

 

26 

 

 

 

 

кількість узагальнених спеціалізованих транспортних маршрутів 

- " - 

130 

 

26 

26 

26 

26 

26 

кількість нормативних актів 

- " - 

 

 

 

 

 

економічні 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість транспортних підприємств 

- " - 

25 

 

 

 

25 

 

 

(додаток 3 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 31.01.2007 р. N 105
,
 від 09.06.2011 р. N 614
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 р. N 68)

____________

Опрос