Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об исполнении резолюций Совета Безопасности ООН относительно Сомалийской Демократической Республики

КМ Украины
Постановление КМ от 25.12.2002 № 1955
редакция действует с 06.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2002 р. N 1955

Київ

Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Сомалійської Демократичної Республіки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 травня 2006 року N 726
,
 від 20 червня 2007 року N 841
,
 від 17 листопада 2010 року N 1058
,
від 23 жовтня 2013 року N 778

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Міністерству оборони, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству промислової політики, Міністерству закордонних справ, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству внутрішніх справ, Адміністрації прикордонної служби, Державній митній службі, Державній службі експортного контролю, Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" за участю Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки, Раді міністрів Автономної Республіки Крим та іншим органам виконавчої влади забезпечити в межах своєї компетенції виконання вимог резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Сомалійської Демократичної Республіки від 23 січня 1992 р. N 733, від 22 липня 2002 р. N 1425, від 20 лютого 2007 р. N 1744 і від 20 листопада 2008 р. N 1844, зокрема стосовно заборони:

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726,
 від 20.06.2007 р. N 841
,
у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 17.11.2010 р. N 1058)

а) прямих чи непрямих поставок, продажу або передачі до Сомалі, а також фізичним та юридичним особам, визначеним на виконання пункту 8 резолюції Ради Безпеки ООН від 20 листопада 2008 р. N 1844 Комітетом Ради Безпеки ООН, що утворений згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 24 квітня 1992 р. N 751 (далі - Комітет), всіх видів зброї, боєприпасів, військової техніки, обладнання, іншого військового майна, у тому числі товарів, що підпадають під позиції ML1 - ML22 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 22, ст. 1609), (за винятком майна, яке може ввозитися відповідно до пунктів 2 і 3 Резолюції Ради Безпеки ООН від 19 червня 2001 р. N 1356);

(підпункт "а" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. N 841,
 від 17.11.2010 р. N 1058)
 

б) фінансування будь-якого придбання та поставок зброї і військової техніки до Сомалі, а також фізичним та юридичним особам, визначеним Комітетом на виконання пункту 8 резолюції Ради Безпеки ООН від 20 листопада 2008 р. N 1844;

(підпункт "б" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 р. N 1058)

в) прямого або опосередкованого надання Сомалі, а також фізичним та юридичним особам, визначеним Комітетом Ради Безпеки ООН на виконання пункту 8 резолюції Ради Безпеки ООН від 20 листопада 2008 р. N 1844, технічних консультацій, технічної, фінансової або іншої допомоги, включаючи інвестиції, посередницькі або інші фінансові послуги, пов'язані з військовою діяльністю, поставками, продажем, передачею, виробництвом, технічним обслуговуванням або використанням зброї та військового майна, а також підготовки кадрів, пов'язаної з військовою діяльністю.

(підпункт "в" пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 р. N 1058)

Дія цього пункту не поширюється до 5 березня 2014 р. на поставки зброї чи військового спорядження, або на надання консультацій, допомоги чи підготовку, які здійснюються виключно для становлення сил безпеки федерального уряду Сомалі та забезпечення безпеки сомалійського народу, за винятком поставок предметів, перелічених у додатку до резолюції Ради Безпеки ООН від 6 березня 2013 р. N 2093.

Дія цього пункту також не поширюється на поставки зброї і військової техніки, технічну підготовку, призначені виключно для надання підтримки місії Африканського Союзу в Сомалі (AMICOM), утвореній відповідно до положень резолюції Ради Безпеки ООН від 20 лютого 2007 р. N 1744, чи для використання зазначеною місією; поставки зброї чи військового спорядження, або надання допомоги, які передбачаються виключно для підтримки стратегічних партнерів AMICOM, що діють виключно у рамках стратегічної концепції Африканського союзу від 5 січня 2012 р. у співробітництві та координації з AMICOM; поставки зброї чи військового спорядження, або надання допомоги виключно для використання персоналом Організації Об'єднаних Націй, включаючи Політичне відділення Організації Об'єднаних Націй для Сомалі або місію, яка прийде йому на зміну; поставки зброї і військової техніки, технічну допомогу з боку держави, які передбачені виключно для сприяння утворенню закладів сектору безпеки згідно з принципами політичного процесу, зазначеного в пунктах 1 - 3 резолюції Ради Безпеки ООН від 20 лютого 2007 р. N 1744, та за умови, що Комітет, заснований резолюцією Ради Безпеки ООН 751 (1992), не прийме негативного рішення протягом п'яти робочих днів після надходження повідомлення, про яке йдеться в пункті 7 резолюції.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. N 841
,
абзац п'ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 р. N 1058
,
абзац п'ятий пункту 1 замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. N 778)

11. Міністерству оборони, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству промислової політики, Міністерству закордонних справ, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній митній службі, Державній службі експортного контролю, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" у межах компетенції вжити заходів для:

а) запобігання в'їзду на територію України або транзитного проїзду через її територію фізичних осіб, визначених Комітетом на виконання пункту 8 резолюції Ради Безпеки ООН від 20 листопада 2008 р. N 1844.

Установити, що дія підпункту "а" не поширюється на в'їзд на територію України її громадян, а також на випадки, передбачені пунктом 2 резолюції;

б) виконання пункту 3 резолюції Ради Безпеки ООН від 20 листопада 2008 р. N 1844.

Установити, що дія підпункту "б" не поширюється на випадки, передбачені пунктом 4 резолюції, згідно з якою заходи, зазначені у пункті 3, не застосовуються щодо коштів, інших фінансових активів або економічних ресурсів, які:

необхідні для покриття основних видатків, включаючи оплату продуктів харчування, оренди житла, іпотечного кредиту, комунальних послуг, ліків та медичної допомоги, сплати податків, страхових внесків, або виключно для здійснення в розумних межах видатків з оплати послуг фахівців та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням юридичних послуг, сплати зборів чи внесення відповідно до внутрішньодержавних законів плати за надання послуг з поточного зберігання або забезпечення збереження коштів, банківські операції з якими зупинено, інших фінансових активів та економічних ресурсів, після того як відповідна держава повідомить Комітетові про свій намір дозволити у визначених випадках доступ до таких коштів, інших фінансових активів або економічних ресурсів за умови відсутності негативного рішення Комітету протягом трьох робочих днів з моменту повідомлення;

необхідні для покриття надзвичайних видатків за умови, що відповідне рішення схвалене Комітетом;

є предметом судового, адміністративного або арбітражного рішення про заставне утримання. При цьому кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси можуть використовуватися для виконання зазначеного рішення, якщо воно передує даті прийняття резолюції, не застосовується на користь фізичної чи юридичної особи, визначеної на виконання пункту 3 резолюції, та за умови надсилання Комітетові повідомлення відповідною державою.

Положення, передбачені пунктом 3 резолюції Ради Безпеки ООН від 20 листопада 2008 р. N 1844, можуть виконуватися з урахуванням пункту 5 резолюції, згідно з яким держави можуть дозволяти поповнення рахунків, банківські операції з якими зупинено на виконання положень пункту 3 резолюції, за рахунок відсотків чи інших надходжень, належних за такими рахунками, або виплат за контрактами, угодами чи зобов'язаннями, що виникли до дати поширення на такі рахунки дії положень резолюції, за умови, що такі відсотки, інші надходження або виплати підпадають під дію зазначених положень та будуть зупинені.

(постанову доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 р. N 1058) 

2. Міністерству закордонних справ надіслати центральним та місцевим органам виконавчої влади тексти резолюцій Ради Безпеки ООН від 23 січня 1992 р. N 733, від 19 червня 2001 р. N 1356 , від 22 липня 2002 р. N 1425, від 20 лютого 2007 р. N 1744 і від 20 листопада 2008 р. N 1844.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. N 841,
 від 17.11.2010 р. N 1058)

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 10 лютого 1992 р. N 66 "Про заборону поставок зброї та військового спорядження у Сомалійську Демократичну Республіку" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 64).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

Опрос