Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы осуществления таможенного контроля товаров и других предметов, перемещаемых (пересылаемых) через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях

КМ Украины
Постановление КМ от 25.12.2002 № 1948
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2002 р. N 1948

Київ

Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 січня 2003 року N 92
,
від 1 березня 2010 року N 215
,
від 30 березня 2011 року N 317

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 450)

Відповідно до статті 153 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях;

Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях.

2. Абзац перший пунктів 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 390 "Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 720) після слів "(крім транзиту через митну територію України)" доповнити словами "(та переміщення експрес-перевізниками)".

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 92)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК І УМОВИ
здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових відправленнях

Загальні положення

1. Дія цих Порядку і умов поширюється на операторів поштового зв'язку всіх форм власності, які згідно із законодавством надають послуги поштового зв'язку з переміщення (пересилання) міжнародних поштових відправлень.

2. У цих Порядку і умовах поняття "громадяни", "зона митного контролю", "митні органи", "митний контроль", "митне оформлення", "підприємство", "предмети", "товари" вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України; "адресат (одержувач)", "бандероль", "відправник", "дрібний пакет", "міжнародні згруповані поштові відправлення з позначкою "Консигнація", "лист", "міжнародне поштове відправлення з оголошеною цінністю", "відправлення "EMS", "мішок "М", "оператор поштового зв'язку", "письмова кореспонденція", "посилка" - у значенні, наведеному у Законі України "Про поштовий зв'язок" та постанові Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

Інші поняття вживаються у такому значенні:

місце міжнародного поштового обміну - територія, на якій оператор поштового зв'язку (далі - оператор) здійснює оброблення міжнародних поштових відправлень (далі - відправлення) та пред'являє їх підрозділу митного органу для митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у відправленнях (далі - товари та інші предмети);

підрозділ митного органу - підрозділ, який здійснює в місці міжнародного поштового обміну митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів.

3. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів здійснюються в зоні митного контролю, визначеній митним органом у встановленому законодавством порядку в місці міжнародного поштового обміну за погодженням з оператором.

Якщо для декларування товарів та інших предметів відповідно до законодавства використовується вантажна митна декларація або книжка (карнет) А.Т.А., митний контроль і митне оформлення здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або адресат (одержувач).

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. N 317)

4. Місця міжнародного поштового обміну визначаються та обладнуються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

5. Кількісний склад підрозділу митного органу встановлюється митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну, з урахуванням обсягів відправлень.

Декларування товарів та інших предметів

6. Товари та інші предмети (крім особистих листів громадян) підлягають декларуванню митним органам.

7. Для декларування використовуються:

а) уніфіковані міжнародні документи, форми яких установлено актами Всесвітнього поштового союзу:

митна декларація CN 23, використання якої обов'язкове під час переміщення (пересилання) посилок, міжнародних згрупованих поштових відправлень з позначкою "Консигнація" і відправлень "EMS" та можливе у разі переміщення (пересилання) відправлень з оголошеною цінністю;

(абзац другий підпункту "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

митна декларація CN 22, використання якої обов'язкове під час переміщення (пересилання) дрібних пакетів, мішків "М" і відправлень "EMS" з вкладенням письмової кореспонденції та можливе у разі пересилання бандеролей;

(абзац третій підпункту "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

б) вантажна митна декларація - у разі пересилання громадянами у відправленнях товарів та інших предметів, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кілограмів, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

(підпункт "б" пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

8. У разі недекларування відправником товарів та інших предметів або відсутності митної декларації CN 23 (CN 22) до відправлення, що надійшло на адресу громадянина чи відправляється за межі митної території громадянином, працівник оператора під час митного огляду складає акт про наявні у відправленні товари та інші предмети за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

Акт, один примірник якого залишається у справах підрозділу митного органу, підписується посадовою особою цього підрозділу та двома працівниками оператора, у присутності яких здійснювався митний огляд.

Митний контроль товарів та інших предметів

9. Митний контроль у місці міжнародного поштового зв'язку здійснюється за відсутності відправників та адресатів (одержувачів) згідно з технологічною схемою оброблення та митного контролю товарів та інших предметів, визначеною оператором і митним органом, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну.

10. Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами підрозділу митного органу шляхом перевірки необхідних для такого контролю документів та відомостей, митного огляду, обліку товарів та інших предметів, а також з використанням інших форм, передбачених законодавством. 

Підрозділ митного органу самостійно визначає форму та обсяг митного контролю.

У разі коли відправлення містять товари та інші предмети, які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, посадовою особою підрозділу митного органу на супровідних документах до відправлення робиться відмітка про необхідність здійснення таких видів контролю.

11. Митний огляд товарів та інших предметів здійснюється, як правило, без розпакування відправлення, з використанням технічних засобів контролю.

12. Митний огляд товарів та інших предметів з розпакуванням відправлення здійснюється за відсутності митної декларації CN 23 (CN 22) чи її (його) незаповнення або якщо оператором складено акт за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації, про пошкодження оболонки відправлення, невідповідність масі, зазначеній на відправленні чи в супровідних документах до відправлення, тощо, а також якщо товари та інші предмети:

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

задекларовано загальним найменуванням або нерозбірливо;

підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю;

підлягають оподаткуванню згідно із законодавством.

Розпакування, зважування та упакування відправлень здійснюються працівниками оператора в присутності посадової особи підрозділу митного органу.

13. Відправлення, що підлягають розпакуванню, пред'являються підрозділу митного органу оператором за окремими документами, форма і порядок заповнення яких визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Якщо під час митного огляду виявлено розбіжності між фактичною масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів і масою відправлення, кількістю товарів та інших предметів, зазначеними на відправленні чи в супровідних документах, або пошкодження таких товарів та інших предметів, працівник оператора складає відповідний акт за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації. Акт підписується посадовою особою підрозділу митного органу та двома працівниками оператора, у присутності яких здійснювався митний огляд.

14. Мішки з порожньою тарою, що переміщуються (пересилаються) за межі України або в Україну, пропускаються підрозділом митного органу без будь-яких відміток за наявності на них непошкоджених пломб, відбитків печаток, обв'язки оператора, а у разі пошкоджень - після митного огляду.

15. Якщо декларування товарів та інших предметів здійснюється з використанням вантажної митної декларації, контроль за доставкою відправлення з місця міжнародного поштового обміну до митного органу, у зоні діяльності якого розташований адресат (одержувач), здійснюється підрозділом митного органу, а від митного органу, у зоні діяльності якого розташований відправник, до місця міжнародного поштового обміну - митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник. Порядок здійснення зазначеного контролю встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

В інших випадках контроль за доставкою відправлень до місця міжнародного поштового обміну та з місця міжнародного поштового обміну здійснюється оператором.

Митне оформлення товарів та інших предметів

16. Митне оформлення товарів та інших предметів здійснюється з використанням уніфікованих міжнародних документів, форми яких установлено актами Всесвітнього поштового союзу, та вантажної митної декларації (у випадках, передбачених законодавством).

17. Митне оформлення може бути завершено тільки після здійснення усіх видів контролю, передбачених законодавством для певних товарів та інших предметів, та подання підрозділу митного органу оператором або відправником (адресатом (одержувачем) документів про здійснення таких видів контролю (відповідного сертифіката, дозволу) разом з документами, необхідними для митного оформлення, або документів, необхідних для митного оформлення, з відмітками органів державної влади, що здійснюють відповідні види контролю, про можливість пропуску через митний кордон.

18. Відправлення, що переміщуються (пересилаються) транзитом через митну територію (крім таких, які містять товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон) пропускаються через митний кордон у порядку, встановленому Всесвітньою поштовою конвенцією, міжнародними угодами та законодавством з питань митної справи.

19. За наявності необхідних документів підрозділ митного органу здійснює митне оформлення товарів та інших предметів у термін, що не перевищує:

для відправлень "EMS" з вкладенням товарів та інших предметів - 1 доби (2 діб у передсвяткові дні), з вкладенням письмової кореспонденції - 12 годин;

(абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

для інших відправлень з вкладенням товарів (предметів) - 3 діб (5 діб у передсвяткові дні), з вкладенням письмової кореспонденції - 24 годин.

Справляння податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів

20. Нарахування податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів здійснюється:

за вантажною митною декларацією у разі, коли для декларування використовується вантажна митна декларація;

за оглядовим розписом М 15 (зразок додається) в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, у разі, коли адресатом (одержувачем) є громадянин.

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

21. Пункт 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

22. Контроль за дотриманням термінів і повнотою перерахування до державного бюджету податків і зборів, що нараховуються підрозділом митного органу, здійснюється митним органом, якому підпорядковується цей підрозділ, на підставі угоди, укладеної між ним та оператором, а в інших випадках - митним органом за місцем розташування відправника або адресата (одержувача) у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях

23. Не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях такі товари та інші предмети:

заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством;

відправлені з порушенням митних правил, нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв'язку;

щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи у разі застосування нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо);

які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю та за результатами такого контролю не можуть бути пропущені через митний кордон.

Митний контроль товарів та інших предметів, що не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях

24. Товари та інші предмети, які заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством та є предметами контрабанди або порушення митних правил, вилучаються підрозділом митного органу у встановленому порядку.

25. Відправлення, що містять заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством товари та інші предмети, які не є предметами контрабанди або порушення митних правил, нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв'язку, пропуску не підлягають і повертаються оператором відправникам з місця міжнародного поштового обміну.

26. Відправлення, що містять товари та інші предмети, стосовно яких застосовуються нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі або які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, в установленому порядку зберігаються оператором під митним контролем до подання підрозділу митного органу відповідних дозвільних документів або до закінчення терміну зберігання відправлень, встановленого правилами надання послуг поштового зв'язку.

27. Повернення відправникам відправлень з товарами та іншими предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, здійснюється оператором відповідно до Всесвітньої поштової конвенції.

Розгляд претензій

28. Заяви громадян і підприємств розглядаються у порядку, установленому законодавством України:

щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження відправлень від відправників до адресатів (одержувачів) - оператором;

щодо нарахованих податків та зборів, вилучених товарів та інших предметів - митним органом.

  

Зразок

  

Інформація до відома адресата (одержувача):
у міжнародних поштових відправленнях допускається
пересилання товарів (предметів), як правило, для
особистих потреб адресата (одержувача) 

____________ 20__ р.

ОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС М 15 N ___ 

  

Назва митного органу ______________________________________ 

Вид міжнародного поштового відправлення ___________________

Прізвище адресата (одержувача) _____________________________ 

Адреса адресата (одержувача) _______________________________

Країна відправлення _______________________________________


 

N п/п 

Найменування товару (предмета), його відмітні ознаки та вартість у національній валюті або євро 

Кількість 

Код згідно з УКТЗЕД 

Податки та збори, нараховані митним органом 

Акцизний збір 

Мито 

ПДВ 

Усього 

Ставка (відсотків) 

Сума 

Ставка (відсотків) 

Сума 

Ставка (відсотків) 

Сума 

Сума 

гривень 

копійок 

гривень 

копійок 

гривень 

копійок 

гривень 

копійок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

Податки та збори нараховано ____________
                                                                             (підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 


  

Відбиток особистої номерної печатки
посадової особи митного органу 


 
 
 
 
 
 
 
Л
І
Н
І
Я

В
І
Д
Р
И
В
У 

 
Міжнародне поштове відправлення підлягає 
видачі адресату (одержувачу) після сплати податків
і зборів, нарахованих митним органом

 

Відривний корінець
оглядового розпису М 15 N ___

Назва митного органу _________________________

Адреса адресата (одержувача) ___________________
______________________________________________

 

Податки та збори, нараховані митним органом   

Вид платежу 

Сума 

гривень 

копійок 

Акцизний збір 

  

  

Мито 

  

  

ПДВ 

  

  

Усього 

  

  


Сума словами (гривень):
_______________________
_______________________ 

_______________________ 
(ініціали та прізвище посадової
особи митного органу)

Відбиток особистої номерної печатки
посадової особи митного органу 

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

 

ПОРЯДОК І УМОВИ
здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях

Загальні положення

1. Дія цих Порядку і умов поширюється на експрес-перевізників, що надають послуги з переміщення (пересилання) міжнародних експрес-відправлень.

2. У цих Порядку і умовах поняття "громадяни", "зона митного контролю", "експрес-перевізник", "міжнародне експрес-відправлення", "митне оформлення", "митний контроль", "митний режим", "митні органи", "митні процедури", "підприємство", "предмети", "товари" вживаються у значенні, наведеному у Митному кодексі України.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

Інші поняття вживаються у такому значенні:

вантаж експрес-перевізника (далі - вантаж) - консолідовані за єдиним транспортним документом міжнародні експрес-відправлення чи міжнародні експрес-відправлення, що не ввійшли до складу цих консолідованих міжнародних експрес-відправлень за своїм характером, розмірами або з інших причин, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником (далі - перевізник) через митний кордон;

відправник - підприємство або громадянин, яке (який) подає перевізнику для переміщення (пересилання) міжнародне експрес-відправлення;

єдиний транспортний документ - документ, за яким здійснюється перевезення вантажу (як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авіанакладні (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо);

забезпечення перевізника - пластикова одноразова номерна пломба перевізника;

інвойс - документ, що містить відомості про товари та інші предмети, які входять до складу міжнародного експрес-відправлення;

маніфест - перелік міжнародних експрес-відправлень недокументального характеру та/або відомості про міжнародні експрес-відправлення документального характеру (кількість місць та їх загальна вага), що містяться у вантажі. Маніфест може використовуватися під час митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-відправленнях (далі - товари та інші предмети), а також як єдиний транспортний документ під час переміщення (пересилання) вантажів у разі перебування товарів та інших предметів під митним контролем;

абзац дев'ятий пункту 2 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

міжнародне експрес-відправлення документального характеру (далі - відправлення документального характеру) - ділові папери, а також будь-які повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації (паперових чи електронних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають комерційної цінності, не супроводжуються інвойсом і не містять інформації, переміщення (пересилання) якої через митний кордон заборонено законодавством або потребує дозволу відповідних державних органів;

міжнародне експрес-відправлення недокументального характеру (далі - відправлення недокументального характеру) - відправлення, вмістом якого є товари та інші предмети із заявленою вартістю. Таке відправлення обов'язково супроводжується інвойсом;

місце зберігання міжнародних експрес-відправлень - спеціально визначене і обладнане експрес-перевізником складське приміщення чи відокремлена експрес-перевізником частина приміщення (відгороджена територія, що виключає можливість вилучення відправлень поза митним контролем), що призначені для зберігання міжнародних експрес-відправлень під митним контролем. Митний орган визначає місце зберігання міжнародних експрес-відправлень зоною митного контролю;

(пункт 2 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим)

одержувач - підприємство або громадянин, якому адресується відправлення;

регіональна сортувальна станція - утворений у конкретному регіоні країни для виконання міжнародного прискореного транспортування вантажів і підпорядкований центральній сортувальній станції підрозділ перевізника, на території якого визначено зону митного контролю;

товаросупровідний документ - документ, в якому містяться відомості про відправлення (товари та інші предмети), що переміщуються (пересилаються) у вантажі (відправленні). До товаросупровідних документів належать єдиний транспортний документ і інвойс;

центральна сортувальна станція - утворений для виконання угод з міжнародними корпораціями у галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів підрозділ перевізника, на території якого визначено зону митного контролю.

3. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів здійснюються митним органом, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція, або митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або одержувач (проживає або тимчасово перебуває громадянин).

Якщо для декларування товарів та інших предметів відповідно до законодавства використовується вантажна митна декларація або книжка (карнет) А.Т.А., митний контроль і митне оформлення здійснюються митним органом, у зоні діяльності якого розташований відправник або одержувач (проживає або тимчасово перебуває громадянин).

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 р. N 317)

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

4. За погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи перевізником визначається місце розташування центральної (регіональної) сортувальної станції та обладнується зона митного контролю.

5. Для здійснення митного контролю і митного оформлення митний орган, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція, визначає певний підрозділ (конкретних посадових осіб), для розміщення якого (яких) перевізник надає належним чином обладнане приміщення на території центральної (регіональної) сортувальної станції.

6. Повернення відправникам товарів та інших предметів (крім тих, що не підлягають пропуску через митний кордон) та переадресування відправлень здійснюється перевізником у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі регуляторної політики.

Декларування товарів та інших предметів

7. Товари та інші предмети підлягають декларуванню митним органам.

8. Для декларування використовуються:

а) митна декларація М 16 - у разі пересилання громадянами або надходження відправлень на адреси громадян, сумарна митна вартість товарів та інших предметів у яких перевищує суму, еквівалентну 200 євро, та/або загальна вага яких перевищує 50 кілограмів;

б) вантажна митна декларація - у разі пересилання громадянами у відправленнях товарів та інших предметів, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кілограмів, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

в) товаросупровідні документи - у разі, коли для декларування товарів та інших предметів не використовується вантажна митна декларація чи митна декларація М 16.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

9. Порядок заповнення митної декларації М 16 визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Бланки митної декларації М 16, зразок якої додається, виготовляються перевізником друкарським способом або роздруковуються за допомогою комп'ютера.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

Митний контроль товарів та інших предметів

10. Митний контроль в центральній (регіональній) сортувальній станції здійснюється згідно з технологічною схемою оброблення та митного контролю товарів та інших предметів, визначеною перевізником і митним органом, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція.

11. Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митного органу шляхом перевірки необхідних для такого контролю документів та відомостей, митного огляду, обліку товарів та інших предметів, а також з використанням інших форм, передбачених законодавством.

Посадові особи митного органу самостійно визначають форму та обсяг митного контролю.

У разі коли відправлення містять товари та інші предмети, які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, посадовою особою митного органу на супровідних документах до відправлення робиться відмітка про необхідність здійснення таких видів контролю.

12. Митний контроль вмісту відправлень документального характеру здійснюється шляхом вибіркового митного огляду.

13. Товари та інші предмети перебувають під митним контролем:

у разі ввезення - з моменту перетинання митного кордону до моменту закінчення в повному обсязі митного оформлення;

у разі вивезення - з моменту їх пред'явлення до моменту перетинання митного кордону.

14. У разі ввезення вантажу на митну територію через міжнародні аеропорти перевантаження та переміщення (пересилання) його під митним контролем до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція, здійснюються безпосередньо з борту повітряного судна або із складу тимчасового зберігання.

Перевантаження здійснюється в присутності посадової особи митного органу та відповідних службових осіб аеропорту та перевізника.

15. У разі ввезення вантажу на митну територію іншими видами транспорту перевантаження та переміщення (пересилання) його під митним контролем до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція, здійснюються у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

16. Митний орган, розташований у пункті пропуску через митний кордон, здійснює пропуск вантажу на митну територію та направлення його під митним контролем до митного органу, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція.

Підставою для пропуску митним органом вантажу є подання перевізником єдиного транспортного документа та відповідність зазначених у ньому відомостей (кількості місць, ваги) наявному вантажу.

17. У разі застосування до товарів та інших предметів заходів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо) відповідні дозвільні документи у пункті пропуску через митний кордон не подаються.

18. Переміщення (пересилання) товарів та інших предметів, які перебувають під митним контролем, здійснюється перевізником у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митне оформлення товарів та інших предметів

19. Митне оформлення товарів та інших предметів здійснюється з використанням товаросупровідних документів та декларації (митної декларації М 16 чи вантажної митної декларації).

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

Митне оформлення товарів та інших предметів, для декларування яких вантажна митна декларація чи митна декларація М 16 не використовується, здійснюється у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

(пункт 19 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

20. Митне оформлення може бути завершено тільки після здійснення усіх видів контролю, передбачених законодавством для певних товарів та інших предметів, та подання митному органу перевізником або відправником (одержувачем) документів про здійснення таких видів контролю (відповідного сертифіката, дозволу) разом з документами, необхідними для митного оформлення, або документів, необхідних для митного оформлення, з відмітками органів державної влади, що здійснюють відповідні види контролю, про можливість пропуску через митний кордон.

21. Відправлення, що переміщуються (пересилаються) транзитом через митну територію (крім таких, які містять товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон), оформляються в режимі транзиту згідно із законодавством з питань митної справи.

22. Митному оформленню в митному органі, у зоні діяльності якого розташована центральна сортувальна станція, підлягає вміст відправлень документального характеру, а також товари та інші предмети, що переміщуються (пересилаються):

підприємствами, розташованими у зоні діяльності центральної сортувальної станції, незалежно від заявленої відправником у товаросупровідних документах вартості товарів та інших предметів;

підприємствами, розташованими поза зоною діяльності центральної сортувальної станції, якщо декларування товарів та інших предметів здійснюється без використання вантажної митної декларації;

громадянами - у разі сплати за них перевізником належних податків та зборів і подання дозвільних документів, передбачених законодавством.

В інших випадках товари та інші предмети оформляються в митному органі, у зоні діяльності якого розташована регіональна сортувальна станція, або за місцем розташування одержувача (відправника).

23. Пункт 23 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

24. Допускається з дозволу митного органу та під його контролем у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, зберігання перевізником відправлень до завершення митного оформлення.

25. Перевізник визначає та узгоджує з митним органом за місцем розташування центральної (регіональної) сортувальної станції випадки, коли присутність одержувача (відправника) під час митного контролю і митного оформлення є обов'язковою.

У разі відсутності одержувача (відправника) під час митного контролю і митного оформлення відповідальність за правильність наданих митному органу необхідних відомостей про одержувача та сплату належних податків і зборів несе перевізник згідно із законодавством.

Справляння податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів

26. Нарахування податків і зборів під час митного оформлення товарів та інших предметів здійснюється згідно із законодавством з питань оподаткування:

за вантажною митною декларацією у разі, коли для декларування використовується вантажна митна декларація;

за митною декларацією М 16 у разі, коли одержувачем є громадянин, в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

(пункт 26 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

27. Контроль за дотриманням термінів і повнотою перерахування до державного бюджету податків і зборів здійснюється митним органом, який завершив митне оформлення.

Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях

28. Не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях такі товари та інші предмети:

заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством;

відправлені з порушенням митних правил;

щодо яких відсутні відповідні дозвільні документи у разі застосування нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі (ліцензування, сертифікація тощо), крім випадків, коли відправлення адресовані громадянам або пересилаються громадянами та сумарна митна вартість товарів у яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кілограмів, за винятком вогнепальної зброї всіх видів і боєприпасів до неї, холодної зброї та інших предметів, спеціально призначених для нападу чи оборони, лікарських засобів, радіоактивних речовин;

(абзац четвертий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю та за результатами такого контролю не можуть бути пропущені через митний кордон;

які помилково потрапили на митну територію і не призначені одержувачу в Україні.

Митний контроль товарів та інших предметів, що не підлягають пропуску через митний кордон у відправленнях

29. Товари та інші предмети, які заборонені до переміщення (пересилання) через митний кордон згідно із законодавством або є предметами контрабанди чи порушення митних правил, вилучаються підрозділом митного органу в установленому порядку.

30. Відправлення, що містять товари та інші предмети, стосовно яких застосовуються нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі, крім випадків, коли відправлення адресовані громадянам або пересилаються громадянами та сумарна митна вартість товарів у яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кілограмів, за винятком вогнепальної зброї всіх видів і боєприпасів до неї, холодної зброї та інших предметів, спеціально призначених для нападу чи оборони, лікарських засобів, радіоактивних речовин, або які підлягають іншим передбаченим законодавством видам контролю, в установленому порядку зберігаються під митним контролем до подання митному органу відповідних дозвільних документів або до прийняття відправником або перевізником рішення про їх повернення.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 р. N 215)

31. Товари та інші предмети, які помилково потрапили на митну територію і не призначені одержувачу в Україні, митному огляду не підлягають і повертаються відправникові.

32. Повернення відправникам відправлень з товарами та іншими предметами, що не підлягають пропуску через митний кордон, здійснюється перевізником за погодженням з митним органом, у зоні діяльності якого розташована центральна (регіональна) сортувальна станція.

Розгляд претензій

33. Заяви громадян і підприємств розглядаються в такому порядку:

щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження відправлень від відправників до одержувачів - перевізником;

щодо нарахованих податків та зборів, вилучених товарів та інших предметів - митним органом.

 

Зразок

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ М 16 N ___

Назва митного органу ____________________________________________ 

Авіанакладна/інвойс N ___________________________________________ 

Прізвище одержувача ____________________________________________ 

Країна відправлення _____________________________________________ 

  

N п/п 

Найменування товару (предмета), його відмітні ознаки та вартість у національній валюті або євро 

Кількість 

Код згідно з УКТЗЕД 

Податки та збори, нараховані митним органом 

Акцизний збір 

Мито 

ПДВ 

Усього 

Ставка (відсотків) 

Сума 

Ставка (відсотків) 

Сума 

Ставка (відсотків) 

Сума 

Сума 

гривень 

копійок 

гривень 

копійок 

гривень 

копійок 

гривень 

копійок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Місце декларування ____________ 

Податки та збори нараховано ____________
                                                                            (підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

____________
(підпис) 

_______________
(ініціали та прізвище) 

  

Відбиток особистої номерної печатки
посадової особи митного органу 

Відбиток печатки декларанта 

  

  

  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л
І
Н
І
Я

В
І
Д
Р
И
В
У 

 
 
 
 
 
Відривний корінець
 митної декларації М 16 N ___ 

Назва митного органу ____________________

Авіанакладна/інвойс N ___________________ 

Прізвище одержувача ____________________ 

 

Податки та збори, нараховані митним органом

Вид платежу 

Сума 

гривень 

копійок 

Акцизний збір 

  

  

Мито 

  

  

ПДВ 

  

  

Усього 

  

  


 

Сума словами (гривень):
_______________________
_______________________

_______________________  
(ініціали та прізвище посадової
особи митного органу)

Відбиток особистої номерної печатки
посадової особи митного органу 

____________

Опрос