Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по комплексному решению проблем Чернобыльской АЭС

КМ Украины
Постановление КМ от 18.12.2002 № 1926
редакция действует с 03.07.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2002 р. N 1926

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 серпня 2003 року N 1246
,
 від 13 липня 2005 року N 579
,
 від 15 липня 2005 року N 588
,
 від 4 жовтня 2006 року N 1379
,
 від 8 грудня 2006 року N 1694
,
розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 23 червня 2010 року N 1252-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2011 року N 863
,
 від 12 березня 2012 року N 230
,
 від 19 червня 2013 року N 428

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС у складі згідно з додатком.

Дозволити голові Комісії вносити у разі потреби зміни до її складу.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 37

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС

Віце-прем'єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень, голова Комісії

Міністр екології та природних ресурсів, заступник голови Комісії

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Заступник Міністра соціальної політики

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра закордонних справ

Перший заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра доходів і зборів

Голова Держсанепідслужби

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Голова Держатомрегулювання

Голова ДАЗВ

Віце-президент Національної академії наук (за згодою)

Завідуючий секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою)

Завідуючий сектором з питань безпечної життєдіяльності населення, ядерної та радіаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник голови Київської облдержадміністрації

Славутицький міський голова (за згодою)

Генеральний директор Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" (за згодою)

Голова центрального комітету профспілки працівників атомної енергетики та промисловості (за згодою)

(посадовий склад в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2003 р. N 1246
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.07.2005 р. N 579,
 від 08.12.2006 р. N 1694
,
 у редакції розпорядження Кабінету
 Міністрів України від 23.06.2010 р. N 1252-р
,
 постанови Кабінету Міністрів
 України від 10.08.2011 р. N 863
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р. N 230
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.06.2013 р. N 428)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС

1. Міжвідомча комісія з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС (далі - Комісія) є постійно діючим координаційно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, діяльність якого спрямована на розв'язання проблем, що виникають у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основні завдання Комісії:

1) організація взаємодії та координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у виконанні ними завдань, пов'язаних з розв'язанням проблем Чорнобильської АЕС, у тому числі щодо усунення негативних соціальних наслідків її закриття;

2) підготовка і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:

визначення основних напрямів розв'язання економічних, соціальних, екологічних та інших проблем, які виникають у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС і перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

компенсації енергопотужностей, втрачених у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС;

визначення джерел фінансування та матеріально-технічного забезпечення здійснення заходів, спрямованих на розв'язання проблем Чорнобильської АЕС, пов'язаних з її закриттям;

залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги для забезпечення розв'язання проблем Чорнобильської АЕС, пов'язаних з її закриттям та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій;

залучати в установленому порядку до роботи в Комісії спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), провідних учених, фахівців-практиків, а також представників міжнародних організацій;

утворювати робочі групи для підготовки проектів нормативно-правових актів, технічної документації, а також проведення відповідних експертиз.

5. Комісію очолює голова, якого затверджує та увільняє від виконання обов'язків Кабінет Міністрів України.

Голова Комісії призначає своїх заступників з числа членів Комісії.

Розподіл обов'язків між заступниками голови та членами Комісії здійснює її голова.

Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях.

У разі відсутності голови його обов'язки виконує один із заступників голови за його дорученням.

6. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується головою або його заступником, який головує на засіданні.

Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. N 1379)

7. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює ДАЗВ.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. N 588,
 від 19.06.2013 р. N 428)

8. Комісія має бланки із своїм найменуванням.

____________

Опрос