Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственного совета по вопросам координации мер, направленных на борьбу с незаконной миграцией

КМ Украины
Постановление КМ от 13.12.2002 № 1900
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2002 р. N 1900

Київ

Про утворення Міжвідомчої ради з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 квітня 2003 року N 479
,
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 10 серпня 2004 року N 1034

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

З метою активізації роботи, пов'язаної з протидією незаконній міграції, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу раду з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

СКЛАД
Міжвідомчої ради з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією

БІЛОКОНЬ
Микола Васильович 

- Міністр внутрішніх справ, голова Міжвідомчої ради 

МОСКАЛЬ
Геннадій Геннадійович 

- Голова Держкомнацміграції, заступник голови Міжвідомчої ради 

ШИШОЛІН
Павло Анатолійович 

- перший заступник Голови Адміністрації Держприкордонслужби, заступник голови Міжвідомчої ради 

ПРИСЯЖНЮК
Анатолій Йосипович 

- заступник Міністра внутрішніх справ, заступник голови Міжвідомчої ради 

ДАВИДЕНКО
Віктор Михайлович 

- директор Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС, відповідальний секретар Міжвідомчої ради 

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ
Микола Іванович 

- заступник Голови Державного департаменту з питань виконання покарань 

ГАЛИЦЬ
Георгій Костянтинович 

- заступник Міністра праці та соціальної політики 

ЄМЕЛЬЯНОВА
Інна Іванівна 

- заступник Міністра юстиції 

ЖУРАВСЬКИЙ
Віталій Станіславович 

- перший заступник Міністра освіти і науки - керівник апарату 

ЗЕМЛЯНСЬКИЙ
Юрій Володимирович 

- перший заступник Голови СБУ 

МАКАЦАРІЯ
Сергій Мегонович 

- заступник Міністра фінансів 

НАЛИВАЙЧЕНКО
Валентин Олександрович 

- заступник Міністра закордонних справ 

ПАРОВИШНІКОВ
Ігор Петрович 

- перший заступник Голови Держтурадміністрації у зв'язках з Верховною Радою України 

ПЕДЕШКО
Анатолій Іванович 

- заступник Голови Держмитслужби 

РОМАНЮК
Сергій Андрійович 

- заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції 

САЛІЙ
Іван Миколайович 

- перший заступник Міністра транспорту у зв'язках з Верховною Радою України

ЯКОВЕНКО
Валентин Петрович 

- заступник Міністра аграрної політики. 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 07.04.2003 р. N 479
,
 від 04.09.2003 р. N 1402
,
 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.08.2004 р. N 1034)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією

1. Міжвідомча рада з питань координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією (далі - Рада), є спеціальним координаційним органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України та цим Положенням.

3. Основним завданням Ради є здійснення координації заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною міграцією, зокрема роботи, пов'язаної з виконанням Програми боротьби з незаконною міграцією на 2001 - 2004 роки, затвердженої Указом Президента України від 18 січня 2001 р. N 22, інформування Президента України та Кабінету Міністрів України про їх результати.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує стан виконання Програми боротьби з незаконною міграцією на 2001 - 2004 роки;

розглядає поточні проблеми у сфері боротьби з незаконною міграцією та розробляє пропозиції щодо їх розв'язання;

готує пропозиції щодо визначення стратегічних напрямів державної політики з питань протидії незаконній міграції;

забезпечує разом з відповідними органами виконавчої влади координацію роботи з підготовки і здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення незаконних мігрантів та їх видворення за межі України;

проводить аналіз і готує висновки щодо практичного застосування положень законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань міграції, а також результатів досліджень можливих наслідків впровадження проектів нормативно-правових актів у сфері боротьби з незаконною міграцією; вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства;

заслуховує звіти керівників органів виконавчої влади про стан виконання заходів, спрямованих на виконання Програми боротьби з незаконною міграцією на 2001 - 2004 роки, подає узагальнену інформацію Президентові України та Кабінетові Міністрів України;

готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо обсягів та ефективного розподілу бюджетних коштів, необхідних для здійснення заходів, пов'язаних з виконанням Програми боротьби з незаконною міграцією на 2001 - 2004 роки.

5. Рада має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати тимчасові робочі групи з підготовки проектів нормативно-правових актів із залученням до їх роботи в установленому порядку спеціалістів відповідних органів виконавчої влади, а також наукових та інших установ.

6. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на два місяці або у разі потреби за рішенням голови Ради.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини членів Ради.

Рішення Ради приймається більшістю голосів, оформляється протоколом і підписується головуючим на засіданні.

Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для центральних і місцевих органів виконавчої влади.

7. Головує на засіданні голова Ради, а у разі його відсутності - його заступник.

Голова Ради вносить у разі потреби зміни до її складу.

8. Фінансово-організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється МВС.

____________

Опрос