Идет загрузка документа (80 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка декларирования зерна субъектами хранения зерна

КМ Украины
Постановление КМ от 12.12.2002 № 1877
редакция действует с 12.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2002 р. N 1877

Київ

Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2007 року N 554
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1115
,
 від 3 червня 2013 року N 387
,
від 4 червня 2015 року N 363

Відповідно до статті 19 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок декларування зерна суб'єктами зберігання зерна (далі - Порядок), що додається.

2. Міністерству фінансів передбачати в проектах Державного бюджету на наступні роки кошти Міністерству аграрної політики та продовольства для виготовлення бланків декларацій про обсяги зберігання зерна та запровадження Порядку.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

3. Організацію та забезпечення проведення декларування зерна покласти на державні інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

4. Уповноважити Міністерство аграрної політики та продовольства давати роз'яснення щодо застосування Порядку.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОРЯДОК
декларування зерна суб'єктами зберігання зерна

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зерна суб'єктами зберігання зерна, форму декларації про його обсяги, відповідальних за організацію і забезпечення проведення декларування та подання узагальнених даних органам виконавчої влади.

2. Декларація подається суб'єктами зберігання зерна:

зерновим складом - щодо обсягів зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду, іншого зерна, що перебуває на зберіганні (крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву);

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. N 363)

суб'єктом виробництва зерна - щодо обсягів власного зерна, що зберігається ним у власних або орендованих зерносховищах;

іншими суб'єктами господарювання.

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 р. N 387
,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим
)

Декларація подається за формою згідно з додатком 1.

(абзац перший пункту 2 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 р. N 554,
 у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий
 вважати абзацами п'ятим - восьмим)

Декларації за підписом керівника та головного бухгалтера суб'єкта зберігання зерна - юридичної особи, а для суб'єкта зберігання зерна - фізичної особи - за підписом такої особи подаються державним інспекціям сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах за місцем зберігання зерна щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду станом на 1 число наростаючим підсумком.

(абзац шостий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

Суб'єкти зберігання зерна, які не мали зерна на початок або кінець звітного періоду, але здійснювали операції із зерном у період між звітними датами, подають декларацію з відображенням обсягів зберігання зерна протягом цього періоду.

Декларація складається в двох примірниках. Перший примірник знаходиться у суб'єкта зберігання зерна - юридичної або фізичної особи, другий - в державній інспекції сільського господарства. Термін зберігання декларації 3 роки.

(абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

Інформація про власників зерна є конфіденційною.

3. Державні інспекції сільського господарства:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1115)

подають у п'ятиденний термін зведені матеріали за формою зведеної інформації згідно з додатком 2 з пояснювальною запискою Держсільгоспінспекції, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 р. N 554,
 від 20.10.2011 р. N 1115)

безоплатно видають бланки декларації, дають роз'яснення щодо її заповнення та проводять їх реєстрацію.

4. Суб'єкти зберігання зерна - юридичні і фізичні особи несуть відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, згідно із законодавством.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про обсяги зберігання зерна
станом на __________________

        1. Найменування суб'єкта зберігання зерна - юридичної особи та її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та її місце проживання ______________________________
_____________________________________________________________________________________

        2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи ________________________________________________________________________

        3. Вид зернових ресурсів ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        4. Обсяг зберігання зерна 

(тонн)

Найменування культури 

Перебуває на зберіганні на початок звітного періоду 

Надходження за звітний період 

Використання (реалізація) за звітний період 

Перебуває на зберіганні на кінець звітного періоду 

1. Пшениця м'яка, усього 

  

  

  

  

        у тому числі: 

  

  

  

  

   2-го класу 

  

  

  

  

   3-го класу 

  

  

  

  

   4-го класу 

  

  

  

  

   5-го класу 

  

  

  

  

   6-го класу 

  

  

  

  

   некласифікована 

  

  

  

  

2. Пшениця тверда 

  

  

  

  

3. Жито, усього 

  

  

  

  

        у тому числі: 

  

  

  

  

    група "А" 

  

  

  

  

    група "Б" 

  

  

  

  

4. Ячмінь, усього 

  

  

  

  

        у тому числі 

  

  

  

  

    пивоварний 

  

  

  

  

5. Овес 

  

  

  

  

6. Кукурудза 

  

  

  

  

7. Зернобобові, усього 

  

  

  

  

        у тому числі горох 

  

  

  

  

8. Просо 

  

  

  

  

9. Гречка 

  

  

  

  

10. Рис 

  

  

  

  

11. Тритикале 

  

  

  

  

12. Зерносуміш 

  

  

  

  

13. Сортове та гібридне насіння,
      усього 

  

  

  

  

         у тому числі: 

  

  

  

  

     озимих зернових культур 

  

  

  

  

     ярих зернових і зернобобових
     культур

  

  

  

  

     кукурудзи  

 

 

 

 

Усього зерна _________________________ 

Насіння олійних культур, усього 

  

  

  

  

        у тому числі: 

  

  

  

  

    соняшник 

  

  

  

  

    соя 

  

  

  

  

    ріпак  

 

 

 

 

    інше 

  

  

  

  

 

Керівник суб'єкта зберігання
зерна - юридичної особи 

 
_______
(підпис) 

 
_______________
(ініціали та прізвище) 

 
___ ____________ 20__ р. 

        М. П. 

  

  

  

Головний бухгалтер суб'єкта
зберігання зерна - юридичної особи 

 

_______
(підпис) 

 

_______________
(ініціали та прізвище) 

 

___ ____________ 20__ р. 

Суб'єкт зберігання зерна -
фізична особа 

 
_______
(підпис) 

 
_______________
(ініціали та прізвище) 

 
___ ____________ 20__ р. 

        М. П. 

  

  

  

Реєстраційний номер 

_________  

  

___ ____________ 20__ р. 

Посада та підпис особи, яка
зареєструвала декларацію 

 
_______
(підпис) 

 
_______________
(ініціали та прізвище) 

 
___ ____________ 20__ р. 

        М. П. 

  

  

  

 

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про декларування зерна суб'єктами його зберігання по
______________________________________________
(регіон)
станом на ____________ 20__ р.

Найменування культури 

Кількість зерна (насіння), що перебуває на зберіганні на кінець звітного періоду,
тис. тонн 

усього 

у тому числі продовольчого 

1. Пшениця м'яка, усього 

  

  

        у тому числі: 

  

  

    2-го класу 

  

  

    3-го класу 

  

  

    4-го класу 

  

  

    5-го класу 

  

  

    6-го класу 

  

  

    некласифікована 

  

  

2. Пшениця тверда 

  

  

3. Жито, усього 

  

  

        у тому числі: 

  

  

    група "А" 

  

  

    група "Б" 

  

  

4. Ячмінь, усього 

  

  

        у тому числі 

  

  

    пивоварний 

  

  

5. Овес 

  

  

6. Кукурудза 

  

  

7. Зернобобові, усього 

  

  

        у тому числі горох 

  

  

8. Просо 

  

  

9. Гречка 

  

  

10. Рис 

  

  

11. Тритикале 

  

  

12. Зерносуміш 

  

  

13. Сортове та гібридне насіння,  
      усього 

  

  

        у тому числі: 

  

  

     озимих зернових культур 

  

  

     ярих зернових і зернобобових 

  

  

     кукурудзи 

  

  

Усього зерна __________________________ 

Насіння олійних культур,
усього 

  

  

        у тому числі: 

  

  

    соняшник 

  

  

    соя 

  

  

    ріпак 

  

  

    інше 

  

  

Декларування за видами зернових ресурсів

Усього, тис. тонн 

_________________________________________ 

        у тому числі: 

  

державний продовольчий резерв
(зерно Аграрного фонду) 

 
_________________________________________ 

державний резервний насіннєвий фонд 

_________________________________________ 

власні ресурси, усього 

_________________________________________ 

        у тому числі в Аграрному фонді в режимі
заставних закупівель 

 
_________________________________________ 

інше зерно, що зберігається 

  

Розподіл обсягів задекларованого зерна за місцем зберігання

Усього зерна, тис. тонн 

_________________________________________ 

        у тому числі те, що зберігається: 

  

на зернових складах 

_________________________________________ 

у суб'єктів виробництва зерна, які
зберігають його у власних або
орендованих зерносховищах 

 
 
_________________________________________ 

в інших суб'єктів господарювання 

_________________________________________ 

Кількість зареєстрованих
декларантів _________________________________________ 

Кількість декларантів, що подали
декларації __________________________________________ 

Начальник інспекції 

____________________
(підпис) 

______________________________"
(ініціали та прізвище) 

(додаток замінено додатками 1 і 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2007 р. N 554
,
додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. N 363)

____________

Опрос