Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности

КМ Украины
Постановление КМ от 12.12.2002 № 1863
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2002 р. N 1863

Київ

Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 січня 2003 року N 92
,
 від 18 липня 2007 року N 950

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 травня 2012 року N 428)

Відповідно до статті 312 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.07.2007 р. N 950)

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 13 січня 1999 р. N 41 "Про Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 2, ст. 65);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 865 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1394).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 92)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

 

ПОРЯДОК
ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД).

2. УКТЗЕД є товарною номенклатурою Митного тарифу, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі, здійснення митного оформлення товарів.

3. УКТЗЕД складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (далі - Комбінована номенклатура).

4. Держмитслужба забезпечує ведення УКТЗЕД, а саме:

здійснює підготовку пропозицій про внесення змін до УКТЗЕД у зв'язку із внесенням змін до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, пояснень та інших рішень щодо її тлумачення Всесвітньою митною організацією, а також до Комбінованої номенклатури Європейським Союзом;

приймає рішення про проведення деталізації товарів в УКТЗЕД на національному рівні та запровадження додаткових одиниць виміру;

визначає процедуру та встановлює форму рішення щодо класифікації товарів в УКТЗЕД;

здійснює розроблення пояснень до товарних підкатегорій УКТЗЕД (національний рівень деталізації товарів) з метою забезпечення однакового тлумачення та застосування УКТЗЕД, які мають рекомендаційний характер;

здійснює заходи щодо організації роботи з видання та поширення УКТЗЕД і пояснень до УКТЗЕД;

поширює інформацію про застосування УКТЗЕД;

веде та зберігає еталонний примірник УКТЗЕД (на паперовому та електронному носіях);

виконує інші функції, пов'язані з веденням УКТЗЕД.

5. Для виконання функцій з ведення УКТЗЕД Держмитслужба має право:

одержувати в установленому порядку від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади необхідну інформацію;

залучати фахівців центральних органів виконавчої влади та наукових установ до роботи з ведення УКТЗЕД.

6. Пропозиції про внесення змін до Митного тарифу у зв'язку із змінами, що вносяться до Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньою митною організацією, а також до Комбінованої номенклатури Європейським Союзом, надсилаються Держмитслужбою Митно-тарифній раді для врахування під час підготовки пропозицій про внесення змін до Митного тарифу.

7. За поданням центральних органів виконавчої влади або з власної ініціативи після погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади Держмитслужба приймає рішення щодо деталізації товарів в УКТЗЕД на національному рівні з урахуванням загальноприйнятих правил класифікації товарів у Гармонізованій системі опису та кодування товарів. Така деталізація здійснюється до десятого знака коду (товарна підкатегорія) з метою забезпечення захисту національного товаровиробника шляхом застосування заходів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та вдосконалення статистичного обліку.

8. Рішення про деталізацію товарів в УКТЗЕД розробляються на підставі інформації, яка надається Держмитслужбі центральними органами виконавчої влади щодо:

обґрунтування потреби проведення деталізації товарів;

коду товару згідно з УКТЗЕД, що деталізується;

текстового опису товару для виділення в УКТЗЕД;

відомостей про походження, склад, призначення, галузь використання товару тощо;

характерних ознак, які відрізняють товар, що деталізується, від інших подібних товарів;

нормативно-технічної документації на товар з визначенням показників, за якими проводитиметься ідентифікація товару, що деталізується, під час митного оформлення та статистичного обліку.

Рішення про деталізацію товарів на національному рівні надсилається Держмитслужбою Митно-тарифній раді та центральному органу виконавчої влади, що звернувся з поданням, для його врахування під час підготовки пропозицій про внесення в установленому порядку змін до Митного тарифу.

9. Еталонний примірник УКТЗЕД та зміни до нього затверджуються наказом Держмитслужби.

10. Для використання митними органами та іншими центральними органами виконавчої влади Держмитслужба здійснює ведення електронної версії УКТЗЕД в автоматизованій системі збирання, формування, узагальнення та зберігання інформації з питань митної справи і зовнішньої торгівлі товарами.

11. Держмитслужба забезпечує заінтересовані центральні органи виконавчої влади електронною копією УКТЗЕД.

12. Пояснення до УКТЗЕД затверджуються наказом Держмитслужби.

____________

Опрос