Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Координационного совета по вопросам корпоративного управления в акционерных обществах

КМ Украины
Постановление КМ от 16.11.2002 № 1771
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2002 р. N 1771

Київ

Про утворення Координаційної ради з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2003 року N 129

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

На виконання статті 2 Указу Президента України від 21 березня 2002 р. N 280 "Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Координаційну раду з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах (додається).

3. Обласним державним адміністраціям вжити заходів до утворення регіональних координаційних рад з питань корпоративного управління.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 34

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах

1. Координаційна рада з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах (далі - Рада) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо формування єдиної державної політики у сфері корпоративного управління в акціонерних товариствах, визначення місця і ролі корпоративного управління у розвитку національної економіки;

визначення напрямів розвитку корпоративного управління.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язану із забезпеченням впровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління;

здійснює моніторинг стану корпоративного управління в акціонерних товариствах, вносить пропозиції про його удосконалення з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду та тенденцій розвитку корпоративних відносин;

розробляє пропозиції щодо наукового, навчально-методичного та організаційного забезпечення процесу реформування корпоративних відносин;

бере участь у підготовці та погоджує проекти нормативно-правових актів, які забезпечують розвиток і функціонування корпоративних відносин за міжнародними стандартами;

подає Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції, а також вносить в установленому порядку проекти відповідних нормативно-правових актів;

визначає основні фактори, що впливають на розвиток корпоративного управління;

розглядає та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розв'язання проблем регулювання корпоративних відносин на макроекономічному рівні.

4. Рада має право:

готувати пропозиції органам виконавчої влади щодо розроблення нормативно-правових актів з окремих питань розвитку корпоративних відносин;

одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;

утворювати робочі органи та експертні групи з питань корпоративного управління;

у разі потреби залучати в установленому порядку для розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів відповідних органів виконавчої влади, провідних вчених, науковців та фахівців.

5. Раду очолює її голова. Голова Ради має заступника.

Персональний склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова Ради у разі потреби має право вносити зміни до персонального складу Ради.

6. Порядок діяльності Ради визначається регламентом, який затверджує голова Ради.

7. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Головує на засіданнях Ради її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутня не менш як половина її персонального складу.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, і оформляються протоколом, який підписується головуючим.

8. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями.

9. Рада має бланк із своїм найменуванням.

10. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради покладається на Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

 

СКЛАД
Координаційної ради з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах

АЗАРОВ
Микола Янович 

- Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів, голова Координаційної ради 

МОЗГОВИЙ
Олег Миколайович 

- Голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, заступник голови Координаційної ради 

БЕЛОУСОВА
Ірина Анатоліївна 

- заступник Голови Антимонопольного комітету - державний уповноважений 

БЕРАДЗЕ
Георгій Ріносійович 

- начальник Управління фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України 

БОНДАР
Інтерна Касьянівна 

- перший віце-президент Спілки акціонерів України (за згодою) 

ГРИГОРЕНКО
Євген Миколайович 

- перший заступник керівника Головного управління з питань економічної політики Адміністрації Президента України (за згодою) 

ЗАГОРОДНІЙ
Володимир Петрович 

- перший заступник Голови Держпідприємництва 

ЗАРЯ
Ірина Олександрівна 

- президент Асоціації "Перша фондова торговельна система" 

КРОТЮК
Володимир Леонідович 

- заступник Голови Національного банку (за згодою) 

ЛЕОНОВ
Дмитро Анатолійович 

- директор Українського інституту розвитку фондового ринку, голова ради Асоціації юристів фондового ринку (за згодою) 

МІНІН
Леонід Васильович 

- перший заступник Державного секретаря Мінпромполітики 

МОТРУК
Микола Іванович 

- начальник відділу департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС 

ПАНЧЕНКО
Аліна Михайлівна 

- директор департаменту комерційного законодавства Мін'юсту 

ПОРТНОВ
Андрій Володимирович 

- президент Асоціації юристів фондового ринку, директор юридичної фірми "Портнов та Партнери" (за згодою) 

ФЕДОРЕНКО
Анатолій Васильович 

- заступник голови ради Асоціації юристів фондового ринку, віце-президент інвестиційної компанії "КІНТО" (за згодою) 

ЧЕЧЕТОВ
Михайло Васильович 

- перший заступник Голови Фонду державного майна 

ШЛАПАК
Олександр Віталійович 

- Міністр економіки та з питань європейської інтеграції 

ШМІДТ
Роман Михайлович 

- заступник Державного секретаря Мінагрополітики 

ЮРСА
Михайло Якович 

- заступник начальника департаменту СБУ 

ЯЩЕНКО
Юрій Петрович 

- перший заступник Державного секретаря Мінпаливенерго. 

(склад із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. N 129)

____________

Опрос