Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса для приема на дипломатическую службу

КМ Украины
Постановление КМ от 16.11.2002 № 1754
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2002 р. N 1754

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 8 грудня 2009 року N 1432
,
від 2 листопада 2011 року N 1126
,
 від 23 травня 2012 року N 412
,
від 25 березня 2015 року N 171
,
від 14 травня 2015 року N 301
(зміни, внесені
підпунктом 2 пункту 9 Змін, затверджених постановою
 Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року N 301,
 набирають чинності з
1 вересня 2016 року)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 липня 2017 року N 457)

дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI до цієї постанови передбачено зміни пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року N 864. Зміни внесені не будуть, у зв'язку з втратою чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про дипломатичну службу" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору для прийняття на дипломатичну службу (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок прийняття на дипломатичну службу.

2. Конкурс для прийняття на дипломатичну службу повинен проводитися із забезпеченням конституційного права рівного доступу громадян України до дипломатичної служби як складової частини державної служби.

3. Для проведення конкурсу наказом МЗС утворюється конкурсна комісія.

Очолює конкурсну комісію, як правило, Міністр закордонних справ або його перший заступник чи заступник. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів МЗС.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Умови проведення конкурсу

4. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку визначаються Міністром.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Рішення про проведення конкурсу приймається Міністром у разі наявності вакантної посади.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

5. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані близьким особам;

(абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)
від 14.05.2015 р. N 301)

позбавлені в установленому законом порядку права займати відповідні посади на визначений термін;

за станом здоров'я не можуть бути направлені у довготермінове відрядження;

не мають відповідної вищої освіти або не володіють у необхідному обсязі державною та іноземними мовами згідно з встановленими кваліфікаційними вимогами;

в інших випадках, установлених законами.

6. Особи, які подали необхідні документи до МЗС для участі у конкурсі, є кандидатами для прийняття на дипломатичну службу (далі - кандидати).

7. Конкурс проводиться в такій послідовності:

1) публікація в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення конкурсу

8. МЗС зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за місяць до його початку.

9. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) повна назва Міністерства із зазначенням його місцезнаходження та номерів телефонів;

2) назва вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація стосовно основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою МЗС;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін подання документів (протягом 30 календарних днів після публікації оголошення).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, яка не суперечить законодавству про державну та дипломатичну службу.

Прийом і розгляд документів на участь у конкурсі

10. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії МЗС такі документи;

заяву на участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на дипломатичну службу;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

абзац шостий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.05.2015 р. N 301)

копію документа, який посвідчує особу;

абзац восьмий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2012 р. N 412)

абзац дев'ятий пункту 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.05.2012 р. N 412)

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

(абзац п'ятий - дев'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432
,
 замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126)

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. N 301)

11. Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)

12. Забороняється вимагати подання відомостей та документів, не передбачених цим Порядком.

13. Кадрова служба МЗС перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на дипломатичну службу.

14. Абзац перший пункту 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 02.11.2011 р. N 1126)

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що кадрова служба МЗС повідомляє їх у письмовій формі з обґрунтуванням причин.

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)

15. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в кадровій службі протягом 3 років, після чого в установленому порядку передаються до архіву дипломатичної служби МЗС.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

16. Іспит проводиться конкурсною комісією з метою здійснення об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидата.

17. Кадрова служба МЗС за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

18. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про дипломатичну службу" та "Про запобігання корупції", інших актів законодавства, міжнародних договорів та з інших питань з урахуванням специфіки діяльності дипломатичної служби та окремих структурних підрозділів МЗС.

(абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432,
 від 02.11.2011 р. N 1126
,
від 14.05.2015 р. N 301)

Рівень знання іноземних мов визначається у порядку, передбаченому МЗС.

19. Порядок проведення іспиту під час конкурсу для прийняття на дипломатичну службу та перелік питань з перевірки знань законодавства, міжнародних договорів та з інших затверджується Міністром закордонних справ відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

20. Кандидати, які не склали іспиту, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для прийняття на дипломатичну службу.

21. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, здійснює відбір осіб для прийняття на дипломатичну службу.

22. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для прийняття на дипломатичну службу, у разі їх згоди за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву дипломатичної служби.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного кандидата для прийняття на дипломатичну службу, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

23. У разі коли жодного кандидата не рекомендовано конкурсною комісією для прийняття на дипломатичну службу, оголошується повторний конкурс.

24. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутньо не менше ніж дві третини її складу.

25. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається Міністрові закордонних справ, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду працівника дипломатичної служби та кандидатів для зарахування до кадрового резерву дипломатичної служби.

(абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

26. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається Міністрові закордонних справ не пізніше ніж через два дні після його проведення. Кожний член комісії може викласти свою окрему думку, що відображається у протоколі.

(пункт 26 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

27. Конкурсна комісія протягом трьох днів після проведення конкурсу повідомляє кандидатів про його результати.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичні довідки про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, з висновком про можливість перебування у довгостроковому відрядженні, в тому числі до держав з важкими кліматичними умовами, та щодо перебування кандидата на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.

(пункт 27 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. N 412
,
абзац другий пункту 27 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 171)

28. Рішення про призначення на вакантну посаду працівника дипломатичної служби та зарахування кандидатів до кадрового резерву приймає протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією Міністр закордонних справ на підставі пропозиції конкурсної комісії.

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Якщо вакантна посада працівника дипломатичної служби передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

(пункт 28 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. N 412
,
абзац другий пункту 28 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 171)

29. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене Міністру закордонних справ протягом трьох днів після ознайомлення з ним кандидата.

30. Рішення Міністра закордонних справ може бути оскаржене у судовому порядку.

____________

Опрос