Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении структуры аппарата центральных органов исполнительной власти и его структурных подразделений

КМ Украины
Постановление КМ от 15.10.2002 № 1550
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 жовтня 2002 р. N 1550

Київ

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 року N 73
,
від 24 березня 2004 року N 365

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 березня 2005 року N 179)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що структурні підрозділи, які утворюються у складі апарату центральних органів виконавчої влади (далі - структурні підрозділи), поділяються на функціональні та обслуговуючі.

Функціональні підрозділи забезпечують виконання функцій та повноважень, спрямованих на досягнення основної мети діяльності центральних органів виконавчої влади.

Обслуговуючі підрозділи виконують роботу, пов'язану із забезпеченням належних умов функціонування центрального органу виконавчої влади (його структурного підрозділу) незалежно від напряму та характеру його завдань.

2. У складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади залежно від ступеня складності покладених на них завдань, функцій та повноважень, які вони виконують, обсягу роботи утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу):

департамент - структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов'язаної з виконанням цих завдань, за умови, що у його складі буде не менш як два управління. Департамент очолює директор;

управління (самостійний відділ) - структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. Управління утворюється у складі не менш як двох відділів. Управління (самостійний відділ) очолює начальник. Самостійний відділ утворюється з чисельністю не менш як 5 працівників. У разі коли чисельність працівників такого підрозділу менше ніж 5 одиниць, утворюється самостійний сектор;

відділ - базовий структурний підрозділ, який є основою для побудови структури, утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з чисельністю не менш як 4 працівники (у виняткових випадках у зв'язку з особливостями виконуваних функцій та через неможливість поєднання їх з функціями інших підрозділів - 3 працівники). Відділ очолює начальник. Посада заступника начальника відділу вводиться у разі, коли чисельність працівників у відділі не менше ніж 5 одиниць;

сектор - структурний підрозділ, що утворюється у складі відділу у разі необхідності відокремлення виконання більш важливих та перспективних завдань від поточних, з чисельністю не менш як 2 працівники. Сектор очолює завідуючий.

3. В апараті центрального органу виконавчої влади, крім підрозділів, що виконують функції відповідно до специфіки його діяльності, утворюються такі структурні підрозділи (управління, відділи, сектори - залежно від обсягу роботи):

організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника;

стратегічного планування (у міністерствах зазначений підрозділ утворюється обов'язково);

кадровий;

юридичний;

контрольно-ревізійний;

інформаційних технологій;

режимно-секретний;

мобілізаційної роботи;

протокольний;

взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю;

 контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 73)

4. Залежно від обсягу роботи та кількості працівників в апараті центрального органу виконавчої влади утворюються такі обслуговуючі структурні підрозділи:

господарське управління (відділ господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення);

управління (відділ) бухгалтерського обліку і звітності (якщо на підрозділ також покладено функції розроблення методичних рекомендацій щодо застосування національних стандартів бухгалтерського обліку на підприємствах галузі, зазначений підрозділ є функціональним і не входить до складу адміністративно-господарського департаменту чи управління справами);

управління документального забезпечення (загальний відділ).

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 73)

У разі потреби в апараті центрального органу виконавчої влади утворюється адміністративно-господарський департамент, до складу якого входять господарське управління, управління бухгалтерського обліку і звітності, управління документального забезпечення та контролю за виконанням, управління інформаційних технологій.

В інших випадках утворюється управління справами, до складу якого входять відділ господарського обслуговування та матеріально-технічного забезпечення, загальний відділ та відділ бухгалтерського обліку і звітності.

5. Центральні органи виконавчої влади у разі недоцільності створення в апараті підрозділів, зазначених у пунктах 3 і 4 цієї постанови, для виконання окремих функцій вводять посади відповідних спеціалістів.

6. Установити, що вимоги цієї постанови поширюються також на формування структури апарату урядових органів державного управління.

7. Надати керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади право зберігати за працівниками апарату, які переводяться за їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у зв'язку із змінами його структури, що випливають з цієї постанови, умови оплати праці та порядок медичного і санаторно-курортного обслуговування, які вони мали за попередньою посадою. Зазначені умови та порядок зберігаються на період їх роботи на новій посаді.

8. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади здійснювати протягом 2002 - 2004 років заходи щодо приведення у відповідність з цією постановою діючої структури, номенклатури посад та чисельності працівників структурних підрозділів.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. N 365)

9. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів подати пропозиції щодо умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади у зв'язку із змінами, що випливають з цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 40

Опрос