Идет загрузка документа (94 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного авиационного страхования гражданской авиации

КМ Украины
Постановление КМ от 12.10.2002 № 1535
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2002 р. N 1535

Київ

Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 467

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 вересня 2017 року N 676)

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок і правила проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1083 "Про порядок і умови проведення обов'язкового авіаційного страхування" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1053).

3. Встановити, що ліцензії на проведення обов'язкового авіаційного страхування, які видані до набрання чинності цією постановою, діють до закінчення встановлених в них термінів, а бланки цих ліцензій підлягають заміні протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через 90 днів після опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

Загальні вимоги

1. Обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації проводиться з метою забезпечення захисту інтересів експлуатантів, пасажирів, третіх осіб і включає:

страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу;

страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам;

страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;

страхування повітряних суден;

страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

2. У цих Порядку і правилах поняття застосовуються відповідно до Закону України "Про страхування" та Повітряного кодексу України.

3. Суб'єктами обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації є страховики, страхувальники.

Страховиками є юридичні особи - резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензії на проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, зареєстровані в уповноваженому органі виконавчої влади в галузі цивільної авіації і які можуть бути членами Авіаційного страхового бюро.

Страхувальниками можуть бути українські експлуатанти повітряних суден, повітряні перевізники, які мають право здійснювати пасажирські та вантажні перевезення, особи, які мають право власності на повітряне судно, та особи, які є замовниками авіаційних робіт.

Вимоги цих Порядку і правил поширюються на іноземних експлуатантів повітряних суден під час виконання ними польотів у повітряному просторі України в частині відповідальності за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу та третім особам.

4. Конкретні умови обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації визначаються договорами обов'язкового страхування. Форму типових договорів обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації подано у додатках 1, 2 і 3. Факт укладення договору страхування посвідчується страховим полісом (сертифікатом).

У страховому полісі (сертифікаті), який належить до бортової документації повітряного судна, обов'язково зазначаються:

номер/серія та дата видачі;

підстава видачі;

найменування страховика;

найменування страхувальника;

найменування додатково застрахованих осіб/повітряних перевізників (у разі потреби);

тип повітряного судна, його державний та реєстраційний знаки;

перелік страхових ризиків;

страхова сума;

географічні межі польотів;

термін дії договору;

види польотів;

найменування перестраховика (за вимогою страхувальника);

особливі умови страхування;

винятки/застереження.

Страховий поліс (сертифікат) засвідчується підписом та печаткою (за її наявності) страховика.

(абзац сімнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 467)

5. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний протягом двох робочих днів після повідомлення його про настання страхового випадку письмово повідомити про такий випадок страховика.

6. Розслідування страхового випадку може проводитися страховиком або уповноваженою ним особою (аварійний комісар), які мають право доступу до об'єкта та необхідні матеріали офіційного розслідування авіаційної події, в тому числі до його закінчення комісією, відповідно до вимог законодавства. Термін розслідування страховиком страхового випадку не повинен перевищувати 30 діб після отримання заяви страхувальника про страхове відшкодування (страхову виплату). Якщо обставини розслідування потребують надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик може продовжити термін розслідування ще на 60 діб.

Термін обґрунтованого письмового повідомлення про відмову в страховому відшкодуванні (страховій виплаті) - 15 діб після закінчення розслідування страхового випадку.

7. Страховик має право відмовити у страховому відшкодуванні (страховій виплаті) у разі:

вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

надання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхового відшкодування (страхової виплати), якщо це не суперечить законодавству.

Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

8. Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством, пасажирам (спадкоємцям), вантажовласникам збитки, заподіяні внаслідок страхового випадку.

9. Відповідальність перед пасажиром вважається застрахованою за наявності у пасажира авіаквитка з моменту його реєстрації та внесення до поіменного списку перевізника до моменту, коли він (пасажир) залишив перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника.

10. Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою на час офіційного находження багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження (розвантаження) повітряного судна.

11. Страхувальником є повітряний перевізник, який має право здійснювати пасажирські та вантажні перевезення.

12. Страховими випадками вважаються:

подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажирів;

подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду (втрату, пошкодження, зіпсуття), заподіяну багажу, поклажі, пошті, вантажу.

13. Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою:

за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю пасажирів:

а) під час виконання польотів у межах України - суми, еквівалентної 20000 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку, за кожне пасажирське крісло і відповідно до кількості пасажирських крісел, передбаченої сертифікатом експлуатанта повітряного судна. Страховик сплачує страхове відшкодування кожному пасажиру або його спадкоємцю;

б) під час виконання міжнародних польотів - у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країни (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), на території якої здійснюються пасажирські перевезення, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страховиків або інших умов, що застосовуються у міжнародній практиці;

за втрату або шкоду, заподіяну багажу, пошті або вантажу, - суми, еквівалентної 20 доларам США за офіційним обмінним курсом Національного банку, за кожен кілограм ваги;

за речі (поклажу), що знаходяться у пасажира, - суми, еквівалентної 400 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку.

14. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

заяву про страхове відшкодування;

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

заяви пасажирів або їх спадкоємців, власників вантажу;

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо страховий випадок був винесений на їх розгляд);

корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна;

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира);

акти про пошкодження/втрату багажу;

документи на перевезення вантажів та пошти;

акти про пошкодження/втрату вантажу;

документи реєстрації події з повітряним судном.

15. Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати двох відсотків страхових сум, визначених договором обов'язкового страхування.

Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам

16. Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством, збитки третім особам, заподіяні під час експлуатації повітряного судна.

Третіми особами вважаються фізичні і юридичні особи (їх майно), які не пов'язані із страхувальником договірними зобов'язаннями (в тому числі договором на перевезення) та які не є працівниками страхувальника або не діють за його дорученням.

17. Страхувальником є експлуатант повітряного судна, який експлуатує його на законних підставах.

18. Страховим випадком вважається авіаційна подія за участю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю фізичних осіб, та майну фізичних і юридичних осіб.

19. Страхова сума, встановлена за договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж:

для польотів, що виконуються у межах України, на повітряному судні з максимальною злітною масою:

а) до 500 кілограмів - 100000 гривень;

б) від 501 до 1000 кілограмів - 200000 гривень;

в) від 1001 до 2000 кілограмів - 500000 гривень;

г) від 2001 до 6000 кілограмів - 1000000 гривень;

ґ) від 6001 до 25000 кілограмів - 5000000 гривень;

д) від 25001 до 50000 кілограмів - 25000000 гривень;

е) від 50001 до 100000 кілограмів - 50000000 гривень;

є) від 100001 до 500000 кілограмів - 100000000 гривень;

ж) понад 500001 кілограм - 150000000 гривень;

для міжнародних польотів - у межах, передбачених міжнародними угодами або законодавством країн (у тому числі для військових та пов'язаних з ними ризиків), на території яких виконуються польоти повітряного судна, відповідно до уніфікованих умов об'єднання лондонських страховиків або інших умов, що застосовуються у міжнародній практиці.

20. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

заяву страхувальника про страхове відшкодування;

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців;

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд);

документи реєстрації події з повітряним судном.

21. Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати одного відсотка страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

Страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

22. Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу.

23. Страхувальником є експлуатант повітряного судна.

24. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового поліса (сертифіката) або в додаток до поліса (сертифіката), який є його невід'ємною частиною і засвідчується підписами та печатками (за їх наявності) страховика і страхувальника.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 467)

25. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт).

26. Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 100000 гривень за кожну застраховану особу.

27. Для отримання суми страхової виплати страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

заяву про страхову виплату;

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

сертифікат льотної придатності;

листок непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи).

28. Страховик не пізніше ніж через 10 днів після отримання необхідних документів за умови встановлення факту настання страхового випадку згідно з договором обов'язкового страхування виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку - спадкоємцю загиблого (померлого) згідно з законодавством - 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

29. Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати двох відсотків страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

Страхування повітряних суден

30. Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном.

31. Страхувальником є юридична чи фізична особа - власник повітряного судна або його експлуатант, який експлуатує це повітряне судно на законних підставах.

32. Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою, ніж балансова вартість повітряного судна.

33. На повітряне судно, що підлягає обов'язковому страхуванню, повинні бути в наявності:

посвідчення про державну реєстрацію цивільного повітряного судна;

документи, що підтверджують право власності на повітряне судно або його оренди.

34. Страховим випадком є повна загибель повітряного судна, а також пошкодження окремих його частин, систем та елементів конструкції.

Повною загибеллю повітряного судна вважається:

повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний;

втрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації.

35. Зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ у період дії договору обов'язкового страхування, не прибуло до пункту призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну, також вважається повною загибеллю повітряного судна.

36. Страхувальники мають право під час укладання договорів обов'язкового страхування призначати громадян або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхового відшкодування.

Якщо повітряне судно є власністю кількох осіб, кожна особа отримує страхове відшкодування пропорційно її частці у праві власності на повітряне судно.

37. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

заяву про страхове відшкодування;

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

сертифікат льотної придатності;

технічний акт огляду повітряного судна після його пошкодження та документи, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а у разі загибелі - акт списання повітряного судна;

документи, які засвідчують право власності страхувальника на повітряне судно або встановлюють межі його відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна;

документи реєстрації події з повітряним судном.

38. Якщо заподіяну шкоду компенсовано іншими особами, страховик сплачує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором обов'язкового страхування, і сумою, що компенсована іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник зобов'язаний повідомити страховика.

39. Розміри максимальних страхових тарифів на один рік для повітряних суден з максимальною злітною масою до 15000 кілограмів не повинні перевищувати восьми відсотків, від 15001 кілограма і більше - шести відсотків, для вертольотів - десяти відсотків страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

40. У разі коли договором обов'язкового страхування передбачено страхування двох чи більше повітряних суден, вимоги цього розділу застосовуються окремо для кожного повітряного судна.

Страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт

41. Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

Зазначені особи вважаються застрахованими з моменту заходження на борт повітряного судна з метою виконання ними своїх обов'язків до моменту сходження з нього.

42. Страхувальником є фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт.

43. Страховим випадком вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю застрахованих осіб (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт.

44. Страхова сума, встановлена договором обов'язкового страхування, не повинна бути меншою ніж 100000 гривень для кожної застрахованої особи.

45. Для отримання страхової виплати страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, передбачених договором обов'язкового страхування, а саме:

заяву про страхову виплату;

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

листок непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи).

46. Страховик не пізніше ніж через 10 днів після отримання необхідних документів за умови встановлення факту настання страхового випадку одноразово згідно з договором обов'язкового страхування виплачує:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством - 100 відсотків страхової суми;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - в розмірі 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

47. Розмір максимального страхового тарифу на один рік не повинен перевищувати двох відсотків страхової суми, визначеної договором обов'язкового страхування.

 

Зразок

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу

_______________________
(місце укладення договору) 

"___" ____________ 200_ р. 

Страховик ________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

з одного боку, та страхувальник ______________________________________
                        (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження) 
__________________________________________________________________,

з другого боку, уклали цей договір про нижче наведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. N 1535 (далі - Порядок і правила), приймає на страхування відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, пасажирам, багажу, пошті, вантажу, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Об'єктами страхування згідно з Порядком і правилами є:

майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством, шкоду, заподіяну третім особам, під час експлуатації повітряного судна;

майнові інтереси страхувальника, які виникають унаслідок зобов'язання відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством, пасажирам (спадкоємцям), вантажовласникам збитки, заподіяні внаслідок страхового випадку.

2. Страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2.1. Страхова сума відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам:

Тип повітряного судна 

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна 

Розмір страхової суми 

2.2. Страхова сума відповідальності за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажирів, багажу, пошті, вантажу:

Тип повітряного судна 

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна 

Кількість пасажирських місць 

Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю одного пасажира 

Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну поклажі одного пасажира 

Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну за кожен кілограм багажу (загальна сума відповідальності за багаж) 

Тип повітряного судна 

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна 

Розмір страхової суми за втрату або шкоду, заподіяну пошті/вантажу, за кожен кілограм ваги 

Загальний розмір страхової суми за шкоду, заподіяну пошті/вантажу 

2.3. У разі страхування відповідальності стосовно одного повітряного судна загальна страхова сума відповідальності повинна бути не меншою ніж загальна страхова сума відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам, пасажирам, багажу, поклажі, пошті, вантажу, визначена у цьому договорі:

Тип повітряного судна 

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна 

Розмір загальної страхової суми відповідальності 

2.4. Страховий тариф визначається у розмірі __ відсотка страхової суми.

2.5. Найменування додатково застрахованих осіб/повітряних перевізників (у разі потреби) ___________________________________________________________

2.6. Види польотів _________________________________________________

2.7. Франшиза (тільки на майнові збитки) ______________________________

2.8. Додаткові виключення/застереження ______________________________

2.9. Географічні межі дії цього договору ________________________________

2.10. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)
__________________________________________________________________

2.11. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

2.12. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

2.13. Відповідальність перед пасажиром вважається застрахованою за наявності у пасажира авіаквитка з моменту його реєстрації та внесення до поіменного списку перевізника до моменту, коли він (пасажир) залишив перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника.

2.14. Відповідальність за майнові збитки вважається застрахованою на час офіційного перебування багажу, пошти та вантажу на борту повітряного судна та під час завантаження (розвантаження) повітряного судна.

3. Розміри страхових платежів і терміни їх внесення

3.1. Загальна сума страхового платежу становить _______________________

3.2. Страхові платежі вносяться страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) у такі терміни:

Номер платежу 

Сума платежу 

Термін внесення 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

3.4. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно - уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за _________ робочих днів (але не раніше ніж за десять робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

4. Страхові випадки

Страховим випадком у цьому договорі вважається:

подія за участю повітряного судна страхувальника, внаслідок якої настає його цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю фізичних осіб, та збитки, завдані майну фізичних і юридичних осіб;

подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажирів;

подія, внаслідок якої настає відповідальність страхувальника за шкоду (втрату, пошкодження, зіпсуття), заподіяну багажу, поклажі, пошті, вантажу.

5. Умови здійснення виплати страхового відшкодування

5.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюються страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта, що складається страховиком.

5.2. Для отримання страхового відшкодування за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю пасажирів, багажу, поклажі, пошті, вантажу, страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

заяви пасажирів або їх спадкоємців, власників багажу, поклажі, пошти, вантажу;

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд);

корінці авіаквитків та багажних квитанцій пасажирів повітряного судна;

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті пасажира);

акти про пошкодження/втрату багажу, вантажу;

документи на перевезення вантажів та пошти;

документи реєстрації події з повітряним судном.

5.3. Для отримання страхового відшкодування за шкоду, заподіяну третім особам, страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

письмові претензії третіх осіб або їх спадкоємців;

документи, які підтверджують розмір збитків (висновки експертів, рішення судових органів, якщо випадок був винесений на їх розгляд);

документи реєстрації події з повітряним судном.

5.4. Після отримання заяви страхувальника про страхове відшкодування страховик проводить в установленому порядку розслідування страхового випадку. Термін такого розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про страхове відшкодування. Якщо обставини розслідування потребують надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик може продовжити термін розслідування ще на 60 діб. Під час проведення розслідування страховик самостійно робить необхідні запити до компетентних та експертних організацій, за свій рахунок залучає експертів, перевіряє надані страхувальником документи та відомості.

5.5. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком, у термін протягом 10 днів після підписання страхового акта.

6. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

повного відшкодування страхувальнику збитків особою, винною у їх заподіянні;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

заподіяння шкоди життю і здоров'ю пасажира внаслідок природних причин, самому собі або внаслідок самовільного проникнення пасажира до забороненої для його доступу зони;

заподіяння вантажу збитків унаслідок природної втрати в межах, які встановлені спеціальними нормами під час його перевезення, а також впливу температури, вологості чи особливих властивостей, які можуть призвести до загибелі чи зіпсуття вантажу (усушка, утруска, загнивання, самозаймання тощо);

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо ці ризики не передбачаються договором страхування.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страховий поліс (сертифікат);

провести в установленому порядку розслідування страхового випадку;

у разі визнання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 днів після підписання страхового акта;

у разі включення в договір обов'язкового страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, декілька застрахованих осіб (повітряних перевізників), зазначених у пункті 2.5 цього договору, здійснити виплату страхового відшкодування тим повітряним перевізникам, перевізна документація (пасажирські квитки) яких використовувалася на повітряному судні;

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі не пізніше ніж протягом 15 діб після закінчення розслідування страхового випадку;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

7.2. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірі та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати страховику повну інформацію про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо об'єктів страхування, зазначених у цьому договорі;

протягом двох робочих днів після повідомлення страхувальника про настання страхового випадку письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

7.3. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором.

7.4. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або на відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового поліса (сертифіката) у разі його втрати;

опротестувати відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

8. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктами 5.4 і 5.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

9. Порядок зміни і припинення дії договору

9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками (за їх наявності) сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ________ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу і фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

10. Термін дії договору

10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _______________ 200_ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 200_ р.

10.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (включаючи час, коли пасажир залишить перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника, та коли закінчаться операції з розвантаження повітряного судна).

10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

11. Адреси та реквізити сторін

Страховик 

Страхувальник 

__________________________
__________________________
__________________________
                 (підпис керівника) 

__________________________
__________________________
__________________________
                  (підпис керівника) 

МП* 

МП* 

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.
____________
* За наявності печатки.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 467)

 

Зразок

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування повітряних суден

_______________________
(місце укладення договору) 

"___" ____________ 200_ р. 

Страховик ________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

з одного боку, та страхувальник ______________________________________
                        (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження) 
__________________________________________________________________,

з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. N 1535 (далі - Порядок і правила), проводить страхування повітряних суден в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном згідно з Порядком і правилами.

2. Страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2.1. Страхова сума і страховий тариф страхування повітряного судна:

Тип повітряного судна 

Державний та реєстраційний знаки повітряного судна 

Розмір страхової суми 

Страховий тариф (відсотків) 

2.2. Страхова сума повинна бути узгоджена страхувальником з власником повітряного судна.

2.3. Власник повітряного судна ______________________________________

2.4. Вигодонабувач ________________________________________________

2.5. Види польотів _________________________________________________

2.6. Франшиза ____________________________________________________

2.7. Застраховані ризики, що виникають під час руління, у повітрі чи на землі
_________________________________________________________________

2.8. Географічні межі дії цього договору _______________________________

2.9. Додаткові винятки/застереження _________________________________

2.10. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)
_________________________________________________________________

2.11. Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї авіаційної події, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

2.12. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

3. Розміри страхових платежів і термін їх внесення

3.1. Загальна сума страхового платежу становить _______________________

3.2. Страхові платежі вносяться страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) у такі терміни:

Номер платежу 

Сума платежу 

Термін внесення 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

3.4. У разі, коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у зазначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж ______ робочих днів (але не раніше ніж за десять робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

4. Страхові випадки

Страховим випадком у цьому договорі вважається:

4.1. Повна загибель повітряного судна.

Повною загибеллю повітряного судна вважається:

повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що аварійний ремонт цього повітряного судна технічно неможливий чи економічно недоцільний;

втрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації;

зникнення повітряного судна безвісти, коли повітряне судно, яке виконувало плановий політ у період дії договору обов'язкового страхування, не прибуло до пункту призначення і заходи щодо його розшуку протягом 60 діб не дали наслідків, або коли його розшук офіційно припинено до закінчення зазначеного терміну.

4.2. Пошкодження окремих частин повітряного судна, систем та елементів його конструкції.

5. Умови здійснення виплати страхового відшкодування

5.1. Розрахунок та виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта, що складається страховиком.

5.2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

сертифікат льотної придатності;

технічний акт огляду повітряного судна після його пошкодження та документи, які обґрунтовують суми витрат на ремонт повітряного судна, а у разі загибелі - акт списання повітряного судна;

документи, які засвідчують власність страхувальника на повітряне судно або встановлюють розмір його відповідальності перед власником у разі загибелі або пошкодження повітряного судна;

документи реєстрації події з повітряним судном.

5.3. Після отримання заяви страхувальника про страхове відшкодування страховик проводить в установленому порядку розслідування страхового випадку. Термін такого розслідування не повинен перевищувати 30 діб після отримання заяви страхувальника. Якщо обставини розслідування потребують надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик може продовжити термін розслідування ще на 60 діб. Під час проведення розслідування страховик самостійно робить необхідні запити до компетентних та експертних організацій, за свій рахунок залучає експертів, перевіряє надані страхувальником документи та відомості.

5.4. Страхове відшкодування виплачується страховиком згідно з цим договором на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком, у термін протягом 10 днів після підписання страхового акта.

6. Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

використання для зльоту чи посадки аеродрому, що не відповідає вимогам Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна, за винятком форс-мажорних обставин;

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо ці ризики не передбачені договором страхування;

коли повітряне судно:

виконує політ з порушеннями вимог Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна;

використовується з метою, що заборонена законодавством або відрізняється від зазначеної у цьому договорі;

перебуває поза географічними межами дії цього договору, зазначеними у пункті 2.8 цього договору, якщо це не пов'язано з форс-мажорними обставинами;

експлуатується особою, що не має відповідного свідоцтва авіаційного фахівця.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страховий поліс (сертифікат);

провести в установленому порядку розслідування страхового випадку;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування не пізніше ніж через 10 днів після підписання страхового акта;

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомити про це страхувальника у письмовій формі не пізніше ніж протягом 15 діб після закінчення розслідування страхового випадку;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

7.2. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірі та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати повну інформацію страховику про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо об'єктів страхування, зазначених у цьому договорі;

протягом двох робочих днів після повідомлення страхувальника про настання страхового випадку письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

7.3. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цим договором;

після виплати страхового відшкодування подати регресний позов до винної особи у зв'язку з переходом від страхувальника до страховика права вимоги за заподіяні збитки.

7.4. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору у відповідності до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхове відшкодування у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового поліса (сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

8. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 5.4 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

9. Порядок зміни і припинення дії договору

9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками (за їх наявності) сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну дії договору, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхового відшкодування за цим договором.

10. Термін дії договору

10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом _______________ 200_ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом ______________ 200_ р.

10.2. У разі коли повітряне судно о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначену в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення (включаючи час, коли пасажир залишить перон аеропорту під наглядом уповноваженої особи повітряного перевізника, та коли закінчаться операції з розвантаження повітряного судна).

10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

11. Адреси та реквізити сторін

Страховик 

Страхувальник 

__________________________
__________________________
__________________________
                 (підпис керівника) 

__________________________
__________________________
__________________________
                  (підпис керівника) 

МП* 

МП* 

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.
____________
* За наявності печатки.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 467)

 

Зразок

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт

_______________________
(місце укладення договору) 

"___" ____________ 200_ р. 

Страховик ________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія, номер і термін дії ліцензії)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

з одного боку, та страхувальник ______________________________________
                        (повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження) 
__________________________________________________________________,

з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

Страховик, відповідно до Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. N 1535 (далі - Порядок і правила), проводить страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, в межах, у терміни і на умовах цього договору.

Об'єктами страхування згідно з Порядком і правилами є:

майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу;

майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

2. Страхова сума, страховий тариф і умови страхування

2.1. Страхова сума і страховий тариф при страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу:

Кількість застрахованих осіб 

Розмір страхової суми за кожну застраховану особу 

Розмір загальної страхової суми 

Страховий тариф (відсотків) 

2.2. Страхова сума і страховий тариф при страхуванні працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт:

Кількість застрахованих осіб 

Розмір страхової суми за кожну застраховану особу 

Розмір загальної страхової суми 

Страховий тариф (відсотків) 

2.3. Прізвища та імена застрахованих осіб вносяться до страхового поліса (сертифіката) або в додаток до поліса (сертифіката), який є його невід'ємною частиною і засвідчується підписами та печатками (за їх наявності) страховика і страхувальника.

2.4. Додаткові винятки/застереження _________________________________

2.5. Географічні межі дії цього договору ________________________________

2.6. Перестраховик та умови перестрахування (за вимогою страхувальника)
__________________________________________________________________

2.7. Збитки, що можуть виникнути внаслідок одного страхового випадку, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

2.8. Страхова виплата не може перевищувати страхову суму, яка встановлена цим договором.

2.9. Працівники замовника авіаційних робіт вважаються застрахованими з моменту заходження на борт повітряного судна, з метою виконання ними своїх обов'язків, до моменту сходження з нього.

2.10. Члени екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу вважаються застрахованими під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт).

3. Розміри страхових платежів і терміни їх сплати

3.1. Загальна сума страхового платежу становить _______________________

3.2. Страхові платежі вносяться страхувальником у національній валюті України (за офіційним обмінним курсом Національного банку на день внесення) у такі терміни:

Номер платежу 

Сума платежу 

Термін внесення 

3.3. Платіж вважається внесеним з дати його списання з розрахункового рахунка страхувальника.

3.4. У разі коли будь-який із страхових платежів не вноситься страхувальником у визначений термін, страховик має право в односторонньому порядку припинити дію цього договору шляхом повідомлення страхувальника про припинення дії договору страхування та одночасно уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації. При цьому дія договору не може бути припинена раніше ніж за _________ робочих днів (але не раніше ніж за десять робочих днів) після такого повідомлення. Після погашення заборгованості дія договору може бути поновлена з відповідним повідомленням страхувальника та уповноваженого органу виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

4. Страхові випадки

Страховим випадком у цьому договорі вважається:

4.1. Подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків (з початку передпольотної підготовки до закінчення післяпольотних робіт).

4.2. Подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров'ю працівників замовника авіаційних робіт (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт.

5. Умови здійснення страхової виплати

5.1. Розрахунок та страхова виплата здійснюється страховиком на підставі заяви страхувальника та страхового акта, що складається страховиком.

5.2. Для отримання страхової виплати за шкоду, заподіяну працівникам замовника авіаційних робіт, страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

листок непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи).

5.3. Для отримання страхової виплати за шкоду, заподіяну членам екіпажу повітряного судна та іншому авіаційному персоналу, страхувальник зобов'язаний надати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

страховий поліс (сертифікат);

розрахунковий документ, що підтверджує внесення страхових платежів;

сертифікат льотної придатності;

листок непрацездатності або довідку спеціалізованої медичної установи про встановлення інвалідності;

свідоцтво про смерть та документи про правонаступництво для спадкоємців (у разі загибелі чи смерті застрахованої особи).

5.4. Після отримання заяви страхувальника про страхову виплату страховик проводить в установленому порядку розслідування страхового випадку. Термін такого розслідування не повинен перевищувати 30 діб з моменту отримання заяви страхувальника про страхову виплату. Якщо обставини розслідування потребують надання додаткової інформації державними органами та іншими підприємствами, установами, організаціями, страховик може продовжити термін розслідування ще на 60 діб. Під час проведення розслідування страховик самостійно робить необхідні запити до компетентних та експертних організацій, за свій рахунок залучає експертів, перевіряє надані страхувальником документи та відомості.

5.5. Страхова виплата здійснюється страховиком не пізніше ніж через 10 днів після отримання необхідних документів за умови встановлення факту настання страхового випадку:

у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) згідно із законодавством - у розмірі страхової суми, зазначеної у пункті 2.1 (2.2) цього договору;

у разі встановлення застрахованій особі інвалідності I групи - у розмірі 100 відсотків, II групи - 80 відсотків, III групи - 60 відсотків страхової суми;

у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу - в розмірі 0,2 відсотка, але не більш як 50 відсотків страхової суми.

6. Причини відмови у страховій виплаті

Страховик має право відмовити у страховій виплаті у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

використання для зльоту чи посадки аеродрому, що не відповідає вимогам Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна, за винятком форс-мажорних обставин;

проведення військових дій, виникнення громадських заворушень, викрадення, арешту та вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, якщо ці ризики не передбачені договором страхування;

коли повітряне судно:

виконує політ з порушеннями вимог Керівництва з льотної експлуатації повітряного судна;

використовується з метою, що заборонена законодавством або відрізняється від зазначеної у цьому договорі;

перебуває поза географічними межами дії цього договору, зазначеними у пункті 2.5 цього договору, якщо це не пов'язано з форс-мажорними обставинами;

експлуатується особою, що не має відповідного свідоцтва авіаційного фахівця.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

дотримуватись умов цього договору;

видати страхувальнику цей договір та страховий поліс (сертифікат);

провести в установленому порядку розслідування страхового випадку;

у разі визнання факту настання страхового випадку здійснити страхову виплату не пізніше ніж через 10 днів після підписання страхового акта;

у разі прийняття ним (страховиком) рішення про відмову у страховій виплаті повідомити про це страхувальника у письмовій формі не пізніше ніж протягом 15 діб після закінчення розслідування страхового випадку;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законодавством.

7.2. Страхувальник зобов'язується:

своєчасно вносити страхові платежі в розмірі та у терміни, визначені цим договором;

при укладенні договору страхування надавати повну інформацію страховику про всі відомі йому обставини, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

повідомити страховика про інші договори страхування щодо об'єктів страхування, зазначених у цьому договорі;

протягом двох робочих днів після повідомлення страхувальника про настання страхового випадку письмово (листом, факсом, телеграфом або електронною поштою) повідомити про це страховика.

7.3. Страховик має право:

перевіряти надану страхувальником інформацію, а також дотримання страхувальником умов цього договору;

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

брати участь у рятувальних роботах, здійснювати необхідні для цього заходи;

відмовити у виплаті страхової суми у випадках, передбачених цим договором.

7.4. Страхувальник має право:

достроково припинити дію цього договору відповідно до вимог законодавства та умов цього договору;

змінити умови цього договору та/або відновити його дію після узгодження із страховиком умов страхування, якщо дію договору було припинено після зміни оцінки ризику або невнесення страхового платежу;

отримати страхову суму у разі настання страхового випадку згідно з умовами цього договору;

отримати від страховика дублікат страхового поліса (сертифіката) у разі його втрати;

оскаржити відмову страховика у виплаті страхової суми в судовому порядку.

8. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

8.2. За несвоєчасне здійснення виплати страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктами 5.4 і 5.5 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ________ за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.

8.3. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

9. Порядок зміни і припинення дії договору

9.1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом оформлення додатка, скріпленого підписами та печатками (за їх наявності) сторін, який є невід'ємною частиною цього договору.

9.2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:

закінчення терміну, зазначеного у пунктах 10.1 і 10.2 цього договору;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

невнесення страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим у разі, коли перший (або черговий) страховий платіж не був внесений на письмову вимогу страховика протягом ______ робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику згідно з пунктом 3.4 цього договору;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним.

9.3. Дію цього договору може бути достроково припинено на вимогу страхувальника або страховика. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше ніж за 30 днів до припустимої дати припинення дії договору, а також повідомити про це уповноважений орган виконавчої влади в галузі цивільної авіації.

9.4. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум за цим договором. У разі коли вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, страховик повертає страхувальнику внесені ним страхові платежі повністю.

9.5. У разі дострокового припинення дії цього договору на вимогу страховика страхувальнику повертаються повністю внесені ним страхові платежі. У разі коли вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишається до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, під час здійснення розрахунків страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум за цим договором.

10. Термін дії договору

10.1. Договір страхування набирає чинності з 00 години 00 хвилин за київським часом ______________ 200_ р. та діє до 24 години 00 хвилин за київським часом _____________ 200_ р.

10.2. У разі коли застраховані особи перебувають на борту повітряного судна, яке о 24 годині 00 хвилин на дату закінчення дії договору, зазначеної в пункті 10.1, опиниться у повітрі, дія цього договору продовжується до закінчення польоту і посадки повітряного судна на аеродромі пункту призначення.

10.3. Договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

11. Адреси та реквізити сторін

Страховик 

Страхувальник 

__________________________
__________________________
__________________________
                 (підпис керівника) 

__________________________
__________________________
__________________________
                  (підпис керівника) 

МП* 

МП* 

Примітка. Договором можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.
____________
* За наявності печатки.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 467)

____________

Опрос