Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации Закона Украины "Об объединениях совладельцев многоквартирного дома"

КМ Украины
Постановление КМ от 11.10.2002 № 1521
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2002 р. N 1521

Київ

Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 вересня 2004 року N 1242
,
 від 25 грудня 2013 року N 955

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 вересня 2018 року N 711)

Відповідно до статей 6, 11, 17 і 21 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;

Порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс;

Порядок проведення розрахунків з членами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які мають перед ним заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного та загального майна об'єднання;

Порядок створення спеціальних фондів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

сприяти створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

забезпечити неухильне виконання органами державної реєстрації вимог Порядку державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. N 588 "Про затвердження Положення про порядок організації та діяльності об'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні" (ЗП України, 1995 р., N 10, ст. 259);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р. N 513 "Про внесення зміни до Положення про порядок організації та діяльності об'єднань, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 465).

4. Роз'яснення з питань застосування затверджених цією постановою порядків надаються Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства.

5. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку

Загальна частина

1. Державна реєстрація об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) проводиться виконавчим органом міської, районної у місті ради, районною, районною у мм. Києві і Севастополі державною адміністрацією (далі - органи державної реєстрації) за місцем знаходження багатоквартирного будинку.

Органи державної реєстрації ведуть реєстри об'єднань співвласників багатоквартирного будинку в установленому ними порядку.

Реєстрація об'єднань, найменування яких тотожні найменуванням інших об'єднань, внесених до відповідного реєстру об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - реєстр), не допускається.

Орган державної реєстрації дає змогу провести перевірку заявленого найменування об'єднання на тотожність найменуванням об'єднань, внесених до реєстру.

2. Об'єднання розташовується за місцем знаходження багатоквартирного будинку.

Реєстрація об'єднань

3. Для державної реєстрації об'єднання уповноважена установчими зборами особа (далі - заявник) подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації:

1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту;

3) два примірники оригіналу і п'ять копій статуту об'єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства;

(підпункт 3 пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. N 1242)

4) список членів об'єднання, складений згідно з додатком 2 до цього Порядку.

5) підпункт 5 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2004 р. N 1242)

6) підпункт 6 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2004 р. N 1242)

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових) приміщень та заявник.

4. Документи, що подаються до органів державної реєстрації, складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11 Закону УРСР "Про мови в Українській РСР", прошиваються та пронумеровуються.

5. Державна реєстрація об'єднань проводиться безоплатно.

6. Реєстраційна картка об'єднання заповнюється заявником та зберігається в органі державної реєстрації.

Орган державної реєстрації перевіряє наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх законодавству.

У разі позитивного результату перевірки орган державної реєстрації формує реєстраційну справу об'єднання і зазначає дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ, який ведеться за формою, встановленою цим органом.

У разі коли в результаті перевірки виявлено, що заявником подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, орган державної реєстрації повідомляє про це заявника і повертає йому документи. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.

Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

Орган державної реєстрації у місячний термін після надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної картки до реєстру та видає свідоцтво про державну реєстрацію об'єднання із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку, а у разі відмови у реєстрації - дає вмотивовану письмову відповідь.

Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена заявником або іншими заінтересованими особами в установленому порядку.

7. Заявнику видається оригінал і п'ять копій свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання, а також оригінал і п'ять копій його статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації.

(абзац перший пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. N 1242)

Копії статуту і свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання, засвідчені органом державної реєстрації, не потребують додаткового засвідчення чи затвердження.

Абзац третій пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

8. Орган державної реєстрації подає протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації об'єднання копії реєстраційної картки з відміткою про реєстрацію до органів державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

9. Свідоцтво про державну реєстрацію об'єднання та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у відповідному органі державної податкової служби, є підставою для відкриття в установленому порядку рахунків у банківських установах.

10. Дозвіл на виготовлення печаток і штампів одержується об'єднанням у встановленому порядку.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами державної реєстрації в органах державної статистики і проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації об'єднання.

11. Об'єднання вважається юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Перереєстрація об'єднання та внесення змін до його статуту

12. Об'єднання у разі зміни назви зобов'язане протягом місяця після прийняття рішення про це подати документи для перереєстрації.

Перереєстрація об'єднання проводиться в порядку, встановленому для його державної реєстрації (за винятком підпунктів 4 - 6 пункту 3 цього Порядку).

13. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів після перереєстрації об'єднання подає копії реєстраційної картки з внесеними змінами до органів державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У разі перереєстрації об'єднання оригінали раніше виданого свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання та його статуту повертаються до органу державної реєстрації.

14. Зміни до статуту об'єднання підлягають державній реєстрації протягом п'яти робочих днів після надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації.

Зміни до статуту оформляються у вигляді окремих додатків або шляхом викладення його у новій редакції з додержанням вимог, визначених цим Порядком. На титульному аркуші оригіналу статуту робиться відмітка про внесення змін, а на титульних аркушах додатків до статуту - про те, що зазначені документи є невід'ємною частиною оригіналу. У разі викладення статуту у новій реакції на титульному аркуші робиться відповідна відмітка.

15. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації змін до статуту подає копії реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію внесених змін до органів державної статистики та у разі потреби - до органів державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання

16. У разі втрати (знищення) свідоцтва про державну реєстрацію об'єднанню видається його дублікат.

17. Для одержання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання до органу державної реєстрації подаються:

заява про видачу дубліката;

підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання втраченого свідоцтва недійсним.

Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів після надходження заяви видає дублікат свідоцтва про державну реєстрацію об'єднання.

18. У разі втрати (знищення) оригіналу статуту об'єднання заявник може звернутися до органу державної реєстрації з проханням про видачу копії статуту, що зберігається у цьому органі.

Скасування реєстрації об'єднання

19. Реєстрація об'єднання скасовується органом державної реєстрації у разі його ліквідації на підставах, передбачених статтею 28 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

20. Реєстрація об'єднання скасовується шляхом виключення його з реєстру, який ведеться органом державної реєстрації, після проведення заходів щодо його ліквідації і подання до органу державної реєстрації таких документів:

заяви правління об'єднання чи рішення суду у випадках, передбачених законодавством;

акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом;

довідок банківських установ про закриття рахунків;

довідки відповідного органу державної податкової служби про зняття з обліку;

підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію об'єднання;

довідки місцевої державної архівної установи за місцем знаходження об'єднання про прийняття документів на архівне зберігання;

довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів;

оригіналів статуту об'єднання і свідоцтва про державну реєстрацію.

21. Реєстраційна справа об'єднання, реєстрацію якого скасовано, передається органом державної реєстрації до місцевої державної архівної установи.

22. Органи державної реєстрації протягом десяти робочих днів після скасування державної реєстрації об'єднання надсилають відповідним органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування повідомлення за зразком згідно з додатком 4 до цього Порядку.

 

Зразок

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Реєстрація - перереєстрація - внесення змін до статуту
(необхідне підкреслити)

_______________________________________________________________
                                                           (найменування об'єднання)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Місцезнаходження _______________________________________________
                                                                         (повна адреса)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Поштовий індекс __________ телефон _______________ факс __________
Електронна адреса _______________________________________________
Власник (балансоутримувач) будинку _______________________________
Дата проведення установчих (загальних) зборів _______________________
Картку заповнив _________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________
                                            (назва і номер документа, що посвідчує особу) 

______________________________________________
                                                         (адреса) 

_______________
    (номер телефону)

____ _________________ 200_ р. ___________________________________
                                                                                                                       (підпис) 

Відомості перевірено  

________
(підпис) 

_________________________
   (ініціали та прізвище посадової 
    особи органу державної реєстрації) 

Дата складення і номер у реєстрі об'єднань співвласників багатоквартирного будинку
________________________________________________________________
Ідентифікаційний код об'єднання згідно з ЄДРПОУ ____________________

М. П.

 

Зразок

СПИСОК
членів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

_______________________________________
(адреса)
_______________________________________

N
п/п 

Номер квартири чи назва нежитлового приміщення 

Прізвище, ім'я, по батькові власника або уповноваженої ним особи 

Інші власники цього приміщення 

Розмір загальної площі житлового чи нежитлового приміщення, кв. метрів 

Частка житлового чи нежитлового приміщення у загальній площі житлових чи нежитлових приміщень будинку, відсотків 

Підпис власника або уповноваженої ним особи 

 

Голова установчих зборів  

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

 

Зразок

Державний Герб України

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

_______________________________________________________________
                                                              (найменування об'єднання)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Місцезнаходження ______________________________________________
                                                                                                (адреса)
Поштовий індекс __________ телефон ________________ факс _________
Електронна адреса _______________________________________________
Ідентифікаційний код об'єднання згідно з ЄДРПОУ ____________________
Видано ________________________________________________________
                                                       (найменування органу державної реєстрації)
_______________________________________________________________
"___" ____________ 200_ р., про що зроблено запис у реєстрі об'єднань співвласників багатоквартирного будинку за номером ____________.

_________________________
(посада уповноваженої особи
органу державної реєстрації) 

______________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

 

Зразок

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрації об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

_______________________________________________________________
                                                             (найменування об'єднання)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Місцезнаходження _______________________________________________
                                                                                                  (адреса)
Ідентифікаційний код об'єднання згідно з ЄДРПОУ ___________________
Найменування органу, який скасував державну реєстрацію об'єднання
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дата скасування "___" ____________ 200_ р.

Номер протоколу (рішення) _______________________________________

_________________________
(посада уповноваженої особи
органу державної реєстрації) 

______________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

 

ПОРЯДОК
передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс

1. Цей Порядок регулює процедуру передачі житлового комплексу на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання), а також житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, з балансу колишнього балансоутримувача.

2. Загальні збори об'єднання вирішують питання про:

прийняття житлового комплексу на баланс об'єднання;

залишення житлового комплексу або його частини на балансі попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним відповідного договору);

передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою відповідного договору.

3. Для приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс утворюється відповідна комісія.

У разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу на баланс об'єднання утворюється комісія у складі представників попереднього балансоутримувача та об'єднання, а у разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, - у складі представників попереднього балансоутримувача, юридичної особи, на баланс якої передається майно, та об'єднання.

Комісію очолює представник приймаючої сторони.

4. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу або його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт приймання-передачі згідно з додатком до цього Порядку.

5. Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом будинку та відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного звернення від об'єднання.

У разі втрати план земельної ділянки, технічний паспорт будинку або технічна документація виготовляються чи відновлюються за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця після надходження відповідного звернення від об'єднання.

(пункт 5 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.09.2004 р. N 1242)

6. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі, надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи скріплюються печаткою).

7. Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

 

Зразок

АКТ
приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс

Комісія у складі ________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
"___" _____________ 200_ р. провела обстеження активів житлового комплексу (його частини)
за адресою _____________________________________________________,
що передається з балансу _________________________________________
                       (назва підприємства, установи, організації, що передає житловий комплекс)
на баланс ______________________________________________________,
                      (назва підприємства, установи, організації, що приймає житловий комплекс)
і встановила:
активи житлового будинку мають такі показники:

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію ________________________________________

Матеріали стін ___________________________________________________

Матеріали покрівлі __________________ площа ______________ кв. метрів

Група капітальності _______________________________________________

Кількість поверхів ________________________________________________

Об'єм будівлі ___________________________________________ куб. метрів

Кількість сходових кліток __________________________________________

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини), кв. метрів

Площа забудови ___________________________________________________

Загальна площа будинку (частини будинку) ____________________________

Житлова площа квартир ____________________________________________

Загальна площа квартир ____________________________________________

Загальна площа допоміжних приміщень _______________________________

у тому числі, кв. метрів:

сходові клітки _____________________________________________________

вестибюлі _________________________________________________________

позаквартирні коридори _____________________________________________

колясочні _________________________________________________________

комори ___________________________________________________________

сміттєкамери ______________________________________________________

горища ____________________________________________________________

підвали ___________________________________________________________

шахти і машинні відділення ліфтів _____________________________________

інші технічні приміщення ____________________________________________

Кількість квартир у будинку (частині будинку) __________________________

у тому числі, кв. метрів:

однокімнатних _________ загальною площею __________________________

двокімнатних _____________ загальною площею _______________________

трикімнатних _____________ загальною площею _______________________

чотирикімнатних __________ загальною площею _______________________

п'ятикімнатних і більше __________ загальною площею __________________

Кількість мешканців ________________________________________________

3. Облаштування житлового комплексу (його частини)

Водопроводом ______________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

Каналізацією ________________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

Центральним опаленням _____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

у тому числі:

від власної котельні _________________________________________ квартир

з довжиною мереж ___________________________________________ метрів

від групової котельні ________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

від ТЕЦ ____________________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо _________________ квартир

Гарячим водопостачанням ___________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

у тому числі:

від колонок ________________________________________________ квартир

від місцевої котельні _________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

від ТЕЦ ____________________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

Електроосвітленням _________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

Газопостачанням ____________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ______________________ метрів

Стаціонарними електроплитами _______________________________ квартир

Газовими плитами ___________________________________________ квартир

Ліфтами __________________ одиниць, у тому числі підключеними

до об'єднаних диспетчерських систем __________________________ одиниць

Сміттєпроводами _________________________ одиниць

з довжиною стволів __________________________________________ пог. м

Замково-переговорними пристроями ___________________________ під'їздів

Найбільше теплове навантаження:

на опалення __________________________________ Г/кал

на гаряче водопостачання _______________________ Г/кал

на вентиляцію _________________________________ Г/кал

4. Вартість активів ___________________________________________

Первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини) __________________ гривень.

Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому здійснюється передача житлового комплексу або його частини) станом на ___ ___________ 200_ року _______ гривень.

5. Благоустрій прибудинкової території

Кількість дерев та чагарників _____________________________ одиниць

Площа газонів та квітників _______________________________ кв. метрів

Площа асфальтових покрить ______________________________ кв. метрів

Площа прибудинкової території ___________________________ кв. метрів

Інші відомості про домоволодіння ____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Наслідки огляду та випробувань елементів житлового комплексу (його частини)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Разом із житловим комплексом (його частиною) передається така технічна документація:

технічний паспорт на будинок

плани поверхів

схеми інженерного обладнання,

у тому числі:

- холодного та гарячого водопостачання

- каналізації

- теплопостачання

- електропостачання

- газопостачання

домові книги

інше ___________________________________________________________
                                                                       (перелік документів)
________________________________________________________________

Голова комісії 

  

  

___________________
                 (посада)  

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

  

  

___________________
                (посада)  

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

___________________
                (посада)  

_____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

"___" _____________ 200_ р. 

Від підприємства, установи, організації, з балансу якої передається житловий комплекс або його частина

Керівник 

___________
(посада) 

___________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

  

Від підприємства, установи, організації, на баланс якої передається житловий комплекс або його частина

Керівник 

___________
(посада) 

___________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

  

Від об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Представник (представники) правління  

__________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

 

ПОРЯДОК
проведення розрахунків з членами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, які мають перед ним заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного та загального майна об'єднання

1. Цей Порядок застосовується у разі, коли статутом або рішенням загальних зборів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) не визначено іншого порядку розрахунків з членами об'єднання, які мають перед ним заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного та загального майна об'єднання (далі - роботи).

2. Рішення про виконання членом об'єднання робіт приймається правлінням об'єднання за заявою його члена або власною ініціативою правління у разі згоди члена об'єднання.

3. Вартість і терміни виконання робіт, а також порядок придбання необхідних обладнання та матеріалів зазначаються в договорі між правлінням об'єднання і його членом, який виконуватиме роботи.

4. Після виконання робіт складається відповідний акт, який підписується представником правління та членом об'єднання, що виконав роботи.

5. Вартість виконаних робіт зараховується правлінням об'єднання у рахунок боргу члена об'єднання. Якщо вартість виконаних робіт перевищує суму заборгованості, то правління за домовленістю з членом об'єднання зараховує різницю у рахунок майбутніх платежів або видає кошти готівкою.

У разі зарахування вартості робіт у рахунок заборгованості або майбутніх платежів правління видає члену об'єднання відповідний документ за визначеною правлінням формою.

6. Доходи, отримані членом об'єднання в результаті виконання робіт, передбачених цим Порядком, оподатковуються відповідно до законодавства.

 

ПОРЯДОК
створення спеціальних фондів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

1. Рішення про створення спеціальних фондів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) приймається загальними зборами об'єднання з визначенням очікуваних джерел фінансування цих фондів.

2. Спеціальні фонди об'єднання створюються для виконання заходів, пов'язаних із значним витрачанням коштів, зокрема для:

обладнання будинку засобами обліку та регулювання теплової енергії, холодної та гарячої води, впровадження енергозберігаючих заходів;

обладнання під'їздів місцями для охорони;

проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішньобудинкових інженерних систем;

капітального ремонту будинку;

(пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. N 1242
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

інших заходів, визначених загальними зборами.

3. Джерелами формування спеціальних фондів об'єднання можуть бути:

щомісячні внески членів об'єднання;

одноразові цільові внески членів об'єднання;

цільове фінансування за рахунок місцевих бюджетів на обладнання під'їздів місцями для охорони;

цільові внески юридичних осіб, які надають житлово-комунальні послуги, для здійснення заходів з удосконалення експлуатації внутрішньобудинкових інженерних систем;

добровільні внески юридичних та фізичних осіб;

кошти, одержані об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;

інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

4. Кошти спеціальних фондів об'єднання зберігаються на рахунках об'єднання у банківських установах.

____________

Опрос