Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по определению победителей конкурсов на получение специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами

КМ Украины
Постановление КМ от 27.09.2002 № 1464
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 вересня 2002 р. N 1464

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2003 року N 130
,
від 17 липня 2003 року N 1106

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про нафту і газ" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Утворити Міжвідомчу комісію з визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та затвердити Положення про неї (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

1. Міжвідомча комісія з визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами (далі - Комісія) є постійно діючим органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

координація роботи з підготовки проведення конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами;

визначення переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, які проводяться Мінекоресурсів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

погоджує перелік ділянок надр, які ще не надані у користування;

погоджує розроблені Мінекоресурсів та подані на затвердження Кабінету Міністрів України умови проведення конкурсів на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами;

проводить додаткову експертизу матеріалів, поданих претендентами на отримання зазначених дозволів;

визначає переможця конкурсу.

5. У своїй роботі Комісія взаємодіє з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, виробничими та науковими організаціями, інвесторами.

6. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналітичні та інформаційно-статистичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі групи і в разі потреби залучати в установленому порядку до її роботи виробничі та наукові організації, експертів, консультантів.

7. До складу Комісії входять:

Віце-прем'єр-міністр України, голова Комісії

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. N 130)

перший заступник Міністра палива та енергетики, заступник голови Комісії

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

перший заступник Міністра екології та природних ресурсів, заступник голови Комісії

(абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

заступник Міністра екології та природних ресурсів

(абзац п'ятий пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

перший заступник Голови Держкомзему

заступник Міністра палива та енергетики

(абзац сьомий пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції

(абзац восьмий пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

заступник Голови Держкоменергозбереження

заступник Голови Держнаглядохоронпраці

заступник Голови Держпідприємництва

голова Держгеолслужби

заступник голови Держгеолслужби

директор департаменту законодавства з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони довкілля Мін'юсту

заступник директора департаменту з питань нафтогазової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго

начальник управління надрокористування департаменту геології та використання надр Мінекоресурсів

начальник управління пошуку, розвідки, видобутку вуглеводнів, розподілу природного газу та охорони праці департаменту з питань нафтогазової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго

начальник управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Держбуду

директор Державного науково-виробничого підприємства "Геоінформ України"

голова правління НАК "Надра України"

член правління НАК "Нафтогаз України"

начальник управління геології та буріння свердловин департаменту з видобування газу та нафти НАК "Нафтогаз України". 

8. Голова Комісії може вносити зміни до складу Комісії та затверджує її персональний склад.

9. Формою роботи Комісії є засідання. Про дату проведення засідання та порядок денний члени Комісії повідомляються не пізніше ніж за тиждень до початку засідання.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.

10. У разі коли член Комісії з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, за попереднім погодженням з головою Комісії на засідання направляється його представник з наданням права брати участь у голосуванні.

11. Комісія визначає і затверджує свій регламент, у межах компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх виконання.

12. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії, які беруть участь в її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

13. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою Комісії, а з питань визначення переможців конкурсу - також членами Комісії, які брали участь у голосуванні.

14. Комісія може приймати рішення шляхом опитування членів Комісії. У цьому разі голова Комісії (його заступник) повідомляє членів Комісії про питання, щодо яких кожен з них повинен подати у визначений термін аргументовані письмові пропозиції.

Прийняті шляхом опитування рішення оформляються протоколом, який підписується головою Комісії, з доданням письмових пропозицій членів Комісії.

15. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Мінекоресурсів.

____________

Опрос