Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам развития организованных рынков товарных ресурсов

КМ Украины
Постановление КМ от 26.09.2002 № 1452
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2002 р. N 1452

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 року N 1106

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

З метою міжгалузевої координації питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів та похідних цінних паперів, базовим активом яких є товар, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів (додається).

3. Затвердити головою Міжвідомчої комісії з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів Міністра економіки та з питань європейської інтеграції Шлапака Олександра Віталійовича.

Голові Міжвідомчої комісії затвердити у місячний термін персональний склад Комісії.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 34

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів

1. Міжвідомча комісія з питань розвитку організованих ринків товарних ресурсів (далі - Комісія) є постійно діючим консультаційно дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. У цьому Положенні під організованими ринками товарних ресурсів розуміються організовані (біржові) ринки товарних ресурсів та похідних цінних паперів (деривативів), базовим активом яких є товар.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:

координація діяльності органів виконавчої влади у сфері функціонування організованих ринків товарних ресурсів;

узагальнення практики застосування законодавства з питань функціонування організованих ринків товарних ресурсів, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

розроблення рекомендацій щодо визначення умов та критеріїв визнання біржової ціни індикатором справедливих ринкових цін;

розроблення механізмів використання організованих ринків товарних ресурсів для державних потреб;

розроблення концепції розвитку організованих ринків товарних ресурсів;

узагальнення досвіду роботи товарних та фондових бірж у частині, що стосується товарних ресурсів, розроблення рекомендацій щодо забезпечення рівноправного доступу суб'єктів господарської діяльності до організованих ринків товарних ресурсів, розвитку конкуренції і запобігання монополізації біржової діяльності;

надання консультативної та методичної допомоги щодо розроблення правил випуску та обігу товарних деривативів;

сприяння підвищенню рівня професійної діяльності на організованих ринках товарних ресурсів;

сприяння функціонуванню організованих ринків товарних ресурсів;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення облікової політики у сфері функціонування організованих ринків товарних ресурсів;

сприяння забезпеченню організованих ринків товарних ресурсів ліквідними інструментами нових видів;

визначення пріоритетів розвитку окремих складових організованих ринків товарних ресурсів.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку до роботи в Комісії провідних науковців і відповідальних працівників міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (за згодою їх керівників);

здійснювати взаємодію з органами виконавчої та законодавчої влади, Національним банком, науково-дослідними та іншими організаціями;

утворювати в установленому порядку для вирішення питань, що належать до її компетенції, тимчасові робочі групи з числа членів Комісії та представників заінтересованих органів виконавчої влади, Національного банку та інших організацій.

6. До складу Комісії входять (за посадами) Міністр економіки та з питань європейської інтеграції (голова Комісії), заступник Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (заступник голови Комісії), керівник департаменту або начальник управління Мінекономіки (відповідальний секретар), перші заступники (заступники) Міністра палива та енергетики, Міністра аграрної політики, Міністра промислової політики, Міністра фінансів, заступник Голови Антимонопольного комітету, а також за згодою представники бірж та їх об'єднань.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

7. Персональний склад Комісії формує і затверджує її голова за поданням керівників відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

8. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

формує в установленому порядку тимчасові робочі групи Комісії;

визначає порядок денний засідань Комісії та регламент її роботи.

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

10. Відповідальний секретар не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення засідання повідомляє про це членів Комісії та надає їм матеріали з питань порядку денного.

11. У разі коли член Комісії з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, за попереднім погодженням з головою Комісії на засідання направляється його представник з правом участі у голосуванні.

12. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Засідання Комісії проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник або один з її членів за дорученням голови Комісії.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

13. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується головуючим.

14. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями.

15. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії покладається на Мінекономіки.

Робочим органом Комісії є секретаріат, функції якого виконує управління Мінекономіки.

16. Комісія має бланк із своїм найменуванням.

____________

Опрос