Идет загрузка документа (368 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выполнении заданий, вытекающих из посланий Президента Украины Верховной Раде Украины "Европейский выбор. Концептуальные основы стратегии экономического и социального развития Украины на 2002 - 2011 годы" и "О внутреннем и внешнем положении Украины в 2001 году"

КМ Украины
Постановление КМ от 17.09.2002 № 1394
редакция действует с 19.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 вересня 2002 р. N 1394

Київ

Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 14 квітня 2004 року N 499
,
 від 25 грудня 2004 року N 1757
,
 від 16 травня 2007 року N 738
,
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
 від 10 жовтня 2012 року N 930
,
від 27 травня 2015 року N 379

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити розроблені міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади заходи, які спрямовані на виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році".

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 16.05.2007 р. N 738)

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади врахувати заходи під час розроблення планів своєї діяльності на 2003 та подальші роки.

2. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції разом з іншими центральними органами виконавчої влади підготувати до 1 січня 2003 р. пропозиції щодо запровадження з 1 січня 2004 р. у практику роботи цих органів системи стратегічного планування та до 1 квітня 2003 р. визначити його методологію.

3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів і Міністерству юстиції розробити до 1 лютого 2003 р. проект методики проведення аналізу впливу законодавчих та інших нормативно-правових актів на соціально-економічний розвиток держави (із фінансовою оцінкою зокрема) та подати його на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 18

 

ЗАХОДИ
щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки", "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році"

(У Заходах слово "Держкомкордон" замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

(У тексті заходів слово "Держкомсім'ямолодь" замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 року N 1757)

  

Завдання, що випливає з послань Президента України 

Зміст заходу 

Механізм реалізації заходу 

Термін виконання 

Виконавці 

Очікуваний результат 

1. Підвищення ефективності державного управління 

1. 

Удосконалення нормативно-правової бази з питань діяльності органів виконавчої влади 

врегулювання на законодавчому рівні процедури розгляду позасудового захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб 

1) проект Адміністративно-
процедурного кодексу України 

2003 рік 

Мін'юст
Головдержслужба
Мінфін
Мінекономіки 

реалізація громадянами своїх прав і свобод, їх охорона та захист у разі порушення 

2) сприяння прийняттю Закону України "Про Кабінет Міністрів України"

2002 рік 

Мін'юст
Головдержслужба 

визначення основних завдань, принципів діяльності Кабінету Міністрів України, його складу і порядку формування, повноважень у здійсненні виконавчої влади та порядку взаємодії з іншими гілками влади. Прискорення розроблення інших законів, що регулюють діяльність системи органів виконавчої влади 

проекти Законів України: 

 

 

 

3) Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

у тримісячний термін після прийняття Закону України "Про Кабінет Міністрів України" 

Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади 

визначення завдань та компетенції центральних органів виконавчої влади під час формування та реалізації державної політики у відповідних сферах державного управління 

4) Про управлінські послуги 

2003 рік 

Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Головдержслужба 

визначення переліку державних (управлінських) послуг, які надаються органами виконавчої влади фізичним та юридичним особам, та механізму їх надання 

5) Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади 

у тримісячний термін після прийняття Закону України "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади" 

Мін'юст
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці
Головдержслужба 

створення ефективної системи державного контролю у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб, що сприятиме, зокрема, посиленню боротьби з корупцією 

2. 

Розвиток системи державної служби і вдосконалення механізму її кадрового забезпечення 

здійснення заходів, спрямованих на оновлення та прискорення формування управлінської еліти 

1) проект Указу Президента України "Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2003 рік" 

2003 рік 

Головдержслужба
Українська Академія державного управління при Президентові України 

подальше реформування системи державної служби 

запровадження прозорої процедури підбору кадрів на керівні посади та посилення вимогливості до ділових, професійних та моральних якостей кандидатів на ці посади 

- " - 

2003 рік  

Головдержслужба 

формування стабільної високопрофесійної системи державної служби 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на обмеження корупційних діянь в органах державної влади 

проект Указу Президента України "Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2003 рік"

2003 рік

Головдержслужба

підвищення прозорості діяльності органів державної влади та відповідальності посадових осіб. Зменшення кількості проявів корупції 

розроблення проектів нормативно-правових актів з питань підвищення престижу державної служби та забезпечення соціального захисту державних службовців, яких звільнено за станом здоров'я 

2) проекти відповідних нормативно-правових актів 

2003 - 2005
роки 

Головдержслужба

підвищення престижу державної служби та посилення соціальної захищеності державних службовців 

3. 

Підвищення рівня публічності урядової політики 

запровадження публічних консультацій з питань економічної та соціальної політики.
Інформаційний супровід діяльності центральних органів виконавчої влади 

1) проведення публічних дебатів з питань економічної та соціальної політики. Створення та підтримка діяльності дорадчо-консультативних рад при центральних органах виконавчої влади.
Розповсюдження інформації про соціально-економічну ситуацію у державі, законодавчу, нормативну базу тощо через засоби масової інформації та власні веб-сайти у мережі Інтернет 

2002 - 2004
роки 

центральні органи виконавчої влади 

забезпечення громадської підтримки реалізації державної політики 

4. 

Законодавче забезпечення судово-правової реформи, визначення етапів проведення реформи судової системи і забезпечення виконання намічених заходів 

реалізація положень Закону України "Про судоустрій України" 

1) проекти Законів України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з приведенням їх у відповідність із Законом України "Про судоустрій України" 

2002 - 2003
роки 

Мін'юст
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю Верховного Суду, Вищого господарського суду, Генеральної прокуратури 

запровадження належних гарантій захисту прав і законних інтересів людини і громадянина справедливим, незалежним, неупередженим і доступним судом, формування суддівського корпусу, здатного кваліфіковано та на професійній основі здійснювати правосуддя, створення сприятливих умов для забезпечення діяльності суддів 

1.1.1. Ринок праці 

5. 

Проведення політики продуктивної зайнятості населення 

забезпечення підвищення ефективності використання, конкурентоспроможності та поліпшення професійно-кваліфікаційних характеристик робочої сили 

1) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань зайнятості населення 

2002 - 2004 роки 

Мінпраці
Мінекономіки
Держпідприємництво
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення 

забезпечення розроблення, перегляду, доповнення норм часу, виробітку, обслуговування, нормативів чисельності відповідно до сучасного рівня техніки, технології виробництва і праці, тиражування цих норм і нормативів для підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання за їх замовленням 

2) затвердження міжгалузевих та галузевих норм часу, виробітку, обслуговування та нормативів чисельності 

2002 - 2011 роки 

Мінпраці
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

приведення нормативів праці у відповідність з технічним рівнем виробництва 

1.1.2. Грошові доходи та заробітна плата 

6. 

Ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати та соціальних виплат, недопущення її виникнення в подальшому 

забезпечення виконання Указу Президента України від 7 травня 2001 р. N 292 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати" 

1) здійснення постійного державного контролю за додержанням законодавства про працю, зокрема з оплати праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності 

2002 рік 

Мінпраці
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення рівня доходів населення та зняття соціальної напруги в трудових колективах 

7. 

Динамічне зростання реальних грошових доходів населення 

забезпечення поступового наближення розміру мінімальної заробітної плати та державних соціальних гарантій до рівня прожиткового мінімуму 

1) проект Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік" 

разом з проектом Державного бюджету України на 2003 рік 

Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
разом з об'єднаннями профспілок та роботодавців 

підвищення рівня забезпечення державних соціальних гарантій 

удосконалення діючого механізму індексації грошових доходів населення 

2) проекти Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" та "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2003 рік" 

2003 рік 

Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Держкомстат 

забезпечення підтримки купівельної спроможності населення в умовах подорожчання споживчих товарів і послуг 

запровадження мінімальної погодинної заробітної плати як гарантії в оплаті праці працівників 

3) проект Закону України щодо запровадження погодинної оплати праці 

2003 рік

Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

посилення соціального захисту працівників 

8. 

Зменшення розшарування населення за рівнем доходів 

забезпечення зменшення частки працівників, які отримують заробітну плату, нижчу від установленого для працездатної особи прожиткового мінімуму 

1) виконання заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні 

2011 рік 

Мінпраці
Мінфін
Держкомстат
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні (міські) держадміністрації 

підвищення рівня життя населення та зменшення масштабів бідності 

9. 

Створення умов для формування середнього класу 

реалізація Стратегії подолання бідності 

1) здійснення щорічних заходів з виконання Комплексної програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності 

2002 - 2009 роки 

Мінпраці
Мінфін
МОЗ
МОН
Мінсім'ядітимолодь
Держбуд
Держжитлокомунгосп
Держкомстат
Пенсійний фонд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

зменшення масштабів бідності та формування середнього класу 

1.1.3. Соціальний захист та пенсійна реформа 

10. 

Створення фінансово стабільної системи загальнообов'язкового державного соціального страхування 

спрощення механізмів реєстрації платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які не мають найманих працівників 

1) постанова Кабінету Міністрів України щодо спрощення механізмів реєстрації платників страхових внесків 

2002 рік 

Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Пенсійний фонд
Держпідприємництво разом з цільовими страховими фондами, об'єднаннями профспілок та роботодавців 

підвищення ефективності системи державного соціального страхування 

11. 

Проведення пенсійної реформи 

створення рівних умов у сплаті обов'язкових платежів до Пенсійного фонду 

1) сприяння прийняттю Закону України "Про деякі питання сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування" 

2002 рік

Пенсійний фонд
Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Держпідприємництво
Мін'юст 

удосконалення системи обчислення пенсії платникам фіксованого податку;
розширення бази сплати внесків до Пенсійного фонду за рахунок справляння їх не тільки з нарахованої заробітної плати, а й з інших видів доходів населення та більш повного залучення до сплати страхового збору членів колективних та інших сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, а також осіб, які надають в оренду земельні частки (паї), майнові паї (крім пенсіонерів) 

створення трирівневої пенсійної системи 

2) сприяння прийняттю Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
3) проект Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" 

2002 - 2003 роки 

Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст 

створення правової бази для побудови багаторівневої пенсійної системи, підвищення пенсій, формування національної системи пенсійних накопичень 

підвищення середнього розміру пенсій не менше ніж на 12 відсотків 

4) постанова Кабінету Міністрів України щодо підвищення пенсій 

2002 рік 

Кабінет Міністрів
Мінпраці
Пенсійний фонд 

подальше наближення мінімального розміру пенсії до прожиткового мінімуму 

створення механізму захисту майнових прав та інтересів інвесторів, пенсійних коштів від ризиків втрати і знецінення 

5) проекти нормативно-правових актів щодо створення механізмів захисту майнових прав та інтересів інвесторів, пенсійних коштів від ризиків втрати і знецінення 

2002 - 2004 роки 

Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Мінпраці
Пенсійний фонд
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Антимонопольний комітет 

активізація кредитування за рахунок пенсійних коштів та посилення їх захисту від ризиків втрати і знецінення 

встановлення вимог до інвестування активів пенсійних фондів 

6) проекти нормативно-правових актів щодо встановлення вимог до інвестування активів пенсійних фондів 

2002 - 2003 роки 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Мінпраці
Пенсійний фонд 

створення ефективної системи зберігання пенсійних вкладів та управління активами пенсійних фондів 

розроблення механізму оцінки інвестиційного потенціалу пенсійних фондів 

7) проекти нормативно-правових актів щодо оцінки інвестиційного потенціалу пенсійних фондів 

2003 - 2005 роки 

Мінекономіки
Мінфін
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Пенсійний фонд 

створення ефективної системи оцінки інвестиційного потенціалу пенсійних фондів 

удосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності пенсійних фондів 

8) проекти нормативно-правових актів щодо інвестиційної діяльності пенсійних фондів 

2003 - 2010 роки 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономіки 

забезпечення функціонування пенсійних фондів у правовому полі,
створення системи ефективного контролю за їх інвестиційною діяльністю, захист заощаджень громадян на їх пенсійних рахунках 

розроблення механізму взаємодії учасників пенсійних фондів (застрахованих осіб), банків, небанківських установ і держави в частині здійснення інвестування пенсійних коштів 

9) проекти нормативно-правових актів щодо механізмів взаємодії учасників пенсійних фондів (застрахованих осіб), банків, небанківських установ і держави в частині здійснення інвестування пенсійних коштів 

протягом року після прийняття Законів України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення" 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці
Пенсійний фонд 

визначення напрямів інвестування пенсійних коштів, захист їх від ризиків втрати і знецінення 

розроблення механізму участі пенсійних фондів в управлінні емітентами акцій, в які вкладені пенсійні активи 

10) проекти нормативно-правових актів щодо участі пенсійних фондів в управлінні емітентами акцій, в які вкладені пенсійні активи 

протягом року після прийняття Законів України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення" 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Пенсійний фонд
Мінфін
Мінпраці
Мінекономіки
Ліга страхових організацій (за згодою) 

зниження ризиків втрати коштів пенсійних фондів 

розроблення вимог щодо діяльності компаній з управління активами пенсійних фондів, зберігачів, реєстраторів 

11) проекти нормативно-правових актів щодо вимог до компаній з управління активами пенсійних фондів, зберігачів, реєстраторів 

2003 рік 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Пенсійний фонд
Мінекономіки 

забезпечення прав та інтересів учасників пенсійних фондів 

12. 

Удосконалення системи надання адресної державної соціальної допомоги та створення дієвої системи надання соціальної допомоги 

запровадження надання населенню житлових субсидій готівкою 

1) постанова Кабінету Міністрів України щодо надання населенню житлових субсидій готівкою 

2005 рік 

Мінпраці
інші центральні органи виконавчої влади 

удосконалення системи адресної підтримки малозабезпечених сімей, збільшення грошових доходів населення 

запровадження диференційованого підходу до надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 

2) проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України з питань надання допомоги малозабезпеченим сім'ям" 

2003 рік 

Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

підвищення ефективності соціальної допомоги, надання пріоритету сім'ям з дітьми у системі адресної державної підтримки малозабезпечених верств населення 

проведення переобліку громадян, які користуються пільгами, щодо їх права на пільги за категоріями та видами пільг 

3) формування реєстру отримувачів пільг 

протягом 2002 року 

Мінпраці
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

ґрунтовна оцінка існуючої в країні системи пільг, визначення обсягів витрат по пільгах та здійснення контролю за використанням бюджетних коштів 

13. 

Посилення соціального захисту людей з особливими потребами 

створення механізмів ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці N 159 

1) проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 159 про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів" 

2002 рік 

Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
МЗС
Мін'юст 

збільшення залучення інвалідів до суспільної та професійної діяльності у відповідності з індивідуальними особливостями та інтересами 

1.1.4. Здоров'я населення 

14. 

Поліпшення стану здоров'я населення на основі забезпечення доступності якісної медичної допомоги 

запровадження цільового методу фінансування охорони здоров'я 

1) реалізація 17 затверджених цільових програм 

2002 - 2011 роки 

МОЗ
Мінекономіки
Мінфін 

забезпечення доступності якісної медичної допомоги 

розроблення цільових програм щодо лікування хворих на гострий інфаркт, гемофілію, апластичну анемію та Державної комплексної програми розвитку трансплантації в Україні на період до 2006 року 

2) проекти відповідних нормативно-правових актів 

2003 рік 

МОЗ
Мінекономіки
Мінфін 

зменшення рівня захворюваності на гострий інфаркт міокарда, гемофілію, апластичну анемію. Забезпечення доступної та якісної спеціалізованої медичної допомоги хворим, які потребують пересадки органів та тканин 

оцінення стану здоров'я населення України 

3) проведення моніторингу та рейтингової оцінки стану здоров'я населення, роботи закладів охорони здоров'я в регіонах України 

2002 - 2011 роки 

МОЗ 

удосконалення організації роботи закладів охорони здоров'я 

забезпечення розвитку вітчизняного виробництва медичного устаткування, підвищення якості та збільшення питомої ваги вітчизняних лікарських засобів 

4) постанова Кабінету Міністрів України про Програму розвитку медичної промисловості України на 2004 - 2010 роки 

2003 - 2004 роки 

МОЗ
Мінекономіки
Мінфін 

наповнення внутрішнього ринку лікарськими засобами і виробами медичного призначення вітчизняного виробництва та їх здешевлення 

створення правових, економічних та організаційних умов надання медичних послуг 

5) проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Основ законодавства України про охорону здоров'я" 

2003 рік 

МОЗ 

організаційно-правове врегулювання надання медичних послуг населенню 

реформування надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, передусім в сільській місцевості 

6) постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення деяких змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1138" 

2002 - 2004 роки 

МОЗ

поступове доведення обсягу фінансування первинної медико-санітарної допомоги до 20 - 40 відсотків асигнувань на охорону здоров'я 

7) створення у населених пунктах з чисельністю понад 1000 жителів амбулаторій загальної практики - сімейної медицини та реорганізація сільських лікарських амбулаторій та ФАПів в амбулаторії загальної практики - сімейної медицини 

2002 - 2011 роки 

МОЗ

пріоритетне забезпечення профілактики захворювань та впровадження засад здорового способу життя шляхом розвитку системи загальної практики - сімейної медицини 

переорієнтування державної служби охорони здоров'я на запобігання захворюванням, насамперед інфекційним 

8) проект державної програми "Профілактика захворювань, пов'язаних із йодною недостатністю та дефіцитом інших мікронутрієнтів на 2003 - 2005 роки" 

2003 рік 

МОЗ 

зниження кількості захворювань, пов'язаних із йодною недостатністю та дефіцитом інших мікронутрієнтів 

9) комплексні заходи щодо профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом 

2003 рік

МОЗ

зниження поширеності хвороб, що передаються статевим шляхом 

10) проект Програми імунопрофілактики населення на період до 2006 року 

2003 рік

МОЗ

зниження захворюваності на інфекції 

удосконалення механізмів санітарно-епідемічного контролю 

11) проект Закону України "Про санітарно-епідеміологічну експертизу" 

2002 рік 

МОЗ
Держстандарт
Мінагрополітики 

поліпшення контролю за якістю продуктів та виробів загального споживання, зменшення ризиків для здоров'я населення через недопущення виробництва, ввезення та реалізації небезпечної для здоров'я продукції 

15. 

Вироблення та запровадження механізмів багатоканальності фінансування медичної галузі 

розроблення механізму впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування 

1) проекти підзаконних нормативно-правових актів 

після прийняття Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування" 

МОЗ 

впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування як одного із каналів фінансування галузі охорони здоров'я 

урегулювання надання платних медичних послуг населенню 

2) постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення деяких змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1138" 

2002 рік 

МОЗ

урегулювання надання медичних послуг населенню 

визначення гарантованого рівня безоплатного медичного обслуговування 

3) проект Програми державних гарантій надання громадянам України безоплатної медичної допомоги 

2002 рік

МОЗ

визначення переліку видів безоплатної медичної допомоги, які надаються в державних та комунальних закладах охорони здоров'я 

розширення мережі центрів раннього втручання і медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями 

4) затвердження порядку створення мережі регіональних центрів професійної реабілітації інвалідів 

2002 рік

Мінпраці
МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

створення і функціонування мережі центрів професійної реабілітації інвалідів 

1.1.5. Освіта 

16. 

Запровадження системи безперервної освіти та освіти протягом життя на основі зв'язку між загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою, оптимізація системи перепідготовки та підвищення кваліфікації, створення інтегрованих навчальних планів і програм 

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань інтелектуальної власності згідно з вимогами Всесвітньої організації інтелектуальної власності, розроблення освітньо-професійних програм підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів та фахівців-юристів з цих питань 

1) запровадження у вищих навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності. Розроблення та видання навчальних посібників та підручників з основ і проблем інтелектуальної власності та комерціалізації технологій. Підготовка, підвищення кваліфікації та стажування викладачів з курсу основ інтелектуальної власності. Підготовка за державним замовленням фахівців з питань інтелектуальної власності для органів державної влади та навчальних закладів, закладів науки, культури державної форми власності в акредитованих вищих навчальних закладах України 

2002 - 2005 роки 

МОН 

підготовка фахівців з питань інтелектуальної власності.
Забезпечення органів державної влади професіоналами в сфері інтелектуальної власності.
Розповсюдження серед широких верств населення знань про інтелектуальну власність 

розроблення методологічних засад побудови в Україні системи безперервної освіти та освіти дорослих 

2) накази МОН щодо системи безперервної освіти та освіти дорослих 

2003 - 2004 роки 

МОН

створення ефективної системи безперервної освіти та освіти дорослих, підвищення якості освітніх послуг 

17. 

Розроблення та реалізація широкомасштабної довготермінової стратегії модернізації всієї системи освіти, наближення її якості до стандартів ЄС, потреб внутрішнього розвитку держави та суспільства, ринкової економіки 

запровадження ефективних механізмів забезпечення якості освіти 

1) проведення ліцензування та акредитації з урахуванням державних стандартів, внутрішнього ринку праці та завдань входження національної освіти до єдиного європейського освітнього простору 

2003 - 2005 роки 

МОН 

надання громадянам України права мати рівні можливості щодо отримання якісної освіти, незалежно від їх матеріального та соціального статусу 

забезпечення переходу до нової структури, змісту та 12-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти 

2) удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів через створення різнопрофільних ліцеїв, у тому числі реорганізація частини професійно-технічних училищ у професійні ліцеї 

2002 - 2013 роки 

МОН
місцеві органи виконавчої влади 

збільшення освітнього потенціалу населення, розширення доступу до якісної освіти 

3) розроблення та запровадження нового змісту загальної середньої освіти. Підготовка та видання нового покоління підручників 

2002 - 2012 роки 

МОН
Академія педагогічних наук 

підвищення якості загальноосвітньої підготовки молоді 

4) оновлення навчально-технічної бази освіти, у тому числі її комп'ютеризація 

2002 - 2006 роки 

МОН
Мінекономіки
Мінпромполітики
Держкомзв'язку
місцеві органи
виконавчої влади 

створення умов для високої конкурентоспроможності української освіти у єдиному європейському освітньому просторі 

5) удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів 

2002 - 2010 роки 

МОН 

забезпечення педагогічними кадрами всіх навчальних закладів 

забезпечення рівного доступу до освіти 

6) запровадження програми "Шкільний автобус" 

2003 - 2005 роки 

МОН
Мінекономіки
Мінпромполітики
місцеві органи виконавчої влади 

забезпечення реалізації конституційного права на здобуття повної загальної середньої освіти 

18. 

Подальше реформування вищої освіти і сприяння її входженню до єдиного європейського освітнього простору 

створення умов для розширення доступу молоді до здобуття безоплатної вищої освіти.
Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців та забезпеченню їх працевлаштування.
Удосконалення принципів розподілу державного замовлення з урахуванням потреб регіонів.
Удосконалення багатоканальної системи фінансування підготовки фахівців з вищою освітою.
Удосконалення механізму надання пільгових довготермінових кредитів на навчання 

1) розроблення відповідних нормативних актів 

2002 - 2005 роки 

МОН 

забезпечення відповідності якості вищої освіти європейським вимогам 

забезпечення глибокого вивчення основних положень послань Президента України до Верховної Ради України у вищих, професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах 

2) підготовка та проведення у навчальних закладах спеціальних занять, круглих столів, бесід тощо 

вересень - листопад 2002 року 

МОН

усвідомлення громадянами стратегії економічного і соціального розвитку України на перспективу та здійснення практичних кроків до її реалізації 

1.1.6. Житлова політика та житлово-комунальне господарство 

19. 

Створення умов для забезпечення населення житлом 

урегулювання економічних та інших відносин у житловій сфері на основі законодавства 

1) сприяння прийняттю нової редакції Житлового кодексу України 

2002 рік 

Держжитлокомунгосп
Держстандарт
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

збереження права громадян на житло, здійснення контролю за його використанням та належним утриманням, впровадження конкуренції у сфері обслуговування житлового фонду та переходу на договірні відносини у питаннях виконання робіт та надання послуг 

2) постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил утримання будинків та прибудинкових територій" 

у тримісячний термін після прийняття Житлового кодексу 

Держжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держстандарт 

удосконалення правової бази щодо утримання, технічного обслуговування та ремонту житлових будинків 

здійснення державної підтримки будівництва житла для: 

  

  

  

  

молодих сімей 

3) передбачення у проектах державного бюджету на відповідний рік коштів на кредитування молодіжного житлового будівництва 

2003 - 2011 роки 

Мінсім'ядітимолодь
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
Мінфін
Мінекономіки
 

прискорення вирішення житлової проблеми молодих сімей, покращання демографічної ситуації та активізація житлового будівництва 

4) проект Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла" 

2003 рік 

Держбуд
Мінсім'ядітимолодь
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

визначення законодавчої норми щодо фінансової участі державного та місцевих бюджетів у пільговому житловому кредитуванні сімей, які мають двох і більше дітей, та інших верств населення, що потребують підтримки з боку держави 

сільських забудовників за програмою "Власний дім" 

5) передбачення у проектах державного бюджету на відповідний рік коштів для надання довготермінових кредитів індивідуальним забудовникам на селі за програмою "Власний дім" 

2002 - 2006 роки 

Мінагрополітики
Мінфін
Мінекономіки 

розширення можливостей інвестування індивідуального житлового будівництва на селі, сприяння забезпеченню сільського населення житлом 

запровадження нових механізмів залучення коштів населення у житлове будівництво 

6) акумулювання коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у фондах банківського управління з подальшим спрямуванням їх на кредитування будівництва житла 

2002 - 2006 роки

холдингова компанія
"Київміськбуд"
Мінекономіки
Держбуд
Мінфін
Мінпраці
Пенсійний фонд 

розширення обсягів житлового будівництва 

забезпечення впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві 

7) постанова Кабінету Міністрів України про розвиток іпотечного кредитування житлового будівництва 

у тримісячний термін після прийняття Закону України "Про іпотеку" 

Держбуд
Мінфін
Мінекономіки
Держкомзем
НБУ (за згодою)
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

розширення обсягів житлового будівництва 

забезпечення будівництва житла для військовослужбовців 

8) проекти Державного бюджету України на відповідний рік 

2002 - 2006 роки 

Міноборони
Мінфін
Мінекономіки 

розв'язання проблеми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, службових осіб митних органів та членів їх сімей 

забезпечення розроблення та реалізації щорічних регіональних програм будівництва житла на 2002 - 2004 роки 

9) щорічні регіональні програми розвитку житлового будівництва 

2002 - 2004 роки 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

уведення в експлуатацію протягом 2000 - 2004 років 44 млн. кв. метрів загальної площі житла, зниження соціальної напруги у суспільстві 

20. 

Здійснення виваженої цінової політики у сфері надання житлово-комунальних послуг 

забезпечення формування економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого теплопостачання 

1) постанова Кабінету Міністрів України про розроблення Порядку ціноутворення на послуги централізованого теплопостачання 

2002 рік 

Держжитлокомунгосп 

зниження нераціональних витрат і втрат, стимулювання процесу оновлення технічної бази підприємств теплопостачання 

забезпечення приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про питну воду та питне водопостачання" 

2) постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення диференційованих тарифів на електроенергію" 

2002 рік 

Держжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
НКРЕ
Мінекономіки
Мінфін
Держпідприємництво
Мін'юст 

удосконалення тарифної політики у водопровідно-каналізаційному господарстві 

урегулювання повноважень органів виконавчої влади в частині встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги 

3) проект Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державні адміністрації", "Про ціни і ціноутворення" 

2003 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Держжитлокомунгосп
Мін'юст 

приведення рівня тарифів до економічно обґрунтованих норм 

21. 

Підвищення якості житлово-комунальних послуг 

формування дієвих механізмів управління сферою виробництва, передачі та використання теплової енергії 

1) проект Закону України "Про теплопостачання населених пунктів України" 

2003 рік

Держжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінпаливенерго
Мін'юст
Держкоменерго-
збереження
Антимонопольний комітет
Держпідприємництво
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

поліпшення теплопостачання населених пунктів 

інформування заінтересованих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій та громадян про стан питного водопостачання та водовідведення 

2) проект Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні (відповідно до вимог ООН) 

2003 рік 

Держжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення якості послуг водопостачання 

упорядкування надання пільг громадянам за професійною ознакою з квартирної плати, плати за комунальні послуги та паливо 

3) проект Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо надання пільг окремим категоріям працюючих громадян за професійною ознакою з квартирної плати, плати за комунальні послуги та паливо" 

2002 рік 

Держжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
МВС
Міноборони
Мінпраці
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

поліпшення фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства і малозабезпечених верств населення 

забезпечення гарантій під час надання житлово-комунальних послуг для соціально незахищених верств населення 

4) проект наказу Держжитлокомунгоспу про затвердження Методики визначення державних соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг 

2002 рік

Держжитлокомунгосп 

поліпшення фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства і малозабезпечених верств населення 

оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії 

5) постанова Кабінету Міністрів України "Про продовження терміну виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2007 року" 

2002 рік

Держжитлокомунгосп
Мінекономіки 
Мінфін
Держкоменерго-
збереження
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

забезпечення прав споживачів оплачувати фактично спожиті послуги, а не розраховані за нормативним методом 

6) постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до Порядку постачання електричної енергії споживачам". Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2002 р. N 475 

2002 рік 

Держжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
НКРЕ
Держпідприємництво
Мін'юст 

підвищення надійності роботи підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних і безпечних послуг з водопостачання та водовідведення 

7) постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання" 

2002 рік

Держжитлокомунгосп
МОЗ
Держводгосп
Держстандарт
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Держпідприємництво
Мін'юст 

забезпечення раціонального використання питної води, стабілізація цін і тарифів на житлово-комунальні послуги 

забезпечення розвитку міського наземного електричного транспорту 

8) проект Закону України "Про міський наземний електричний транспорт" 

2003 рік 

Держжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпромполітики
Мін'юст 

врегулювання питань функціонування міського наземного електротранспорту.
Збільшення обсягів та покращання якості пасажирських перевезень. Підтримка вітчизняних виробників трамваїв і тролейбусів 

подолання збитковості підприємств житлово-комунального господарства, забезпечення стабільного і достатнього поточного фінансування виробництва житлово-комунальних послуг 

9) сприяння прийняттю Закону України "Про упорядкування надання громадянам пільг з квартирної плати, плати за комунальні послуги та паливо" 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці
Мінпаливенерго
Держжитлокомунгосп
Мін'юст 

запровадження єдиного порядку користування пільгами, визначення джерел їх фінансування 

забезпечення розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 

10) проекти державного бюджету (щодо переліку найважливіших об'єктів водопостачання та водовідведення з обсягами фінансування для включення їх до переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих вкладень) 

2002 - 2006 роки 

Держжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

поліпшення якості питної води.
Підвищення надійності роботи, покращання технічного стану і рівня експлуатації водопровідно-каналізаційних систем 

1.1.7. Культура 

22. 

Забезпечення випереджаючого розвитку культури 

проведення театральної реформи 

1) проект Закону України "Про театри та театральну справу"
2) проект положення про державний театр в Україні
3) проекти нормативних документів з проведення комплексного експерименту з основ реформи театральної справи 

2003 рік 

Мінкультури 

формування нормативно-правової бази, необхідної для розвитку театральної справи 

удосконалення правових відносин у галузі культури і мистецтва 

4) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини"
5) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про музеї та музейну справу"
6) проект Закону України "Про внесення змін до основ законодавства України про культуру" 

2003 - 2004 роки 

Мінкультури 

формування цілісної, сприятливої для розвитку культури правової бази, яка відповідатиме світовим вимогам 

сприяння розвитку книговидання та поповнення бібліотечних фондів 

7) забезпечення бібліотек мінімальною кількістю періодичних видань, вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції, проведення наукових досліджень, щорічного моніторингу з проблем книговидання, книгорозповсюдження та поповнення бібліотечних фондів 

2002 - 2005 роки 

Мінкультури
Держкомінформ 

поліпшення комплектування бібліотек новими друкованими виданнями, збільшення кількості читачів 

розширення співробітництва з іншими країнами у галузі культури 

8) розширення та удосконалення договірно-правової бази з іноземними державами в галузі культури 

постійно 

Мінкультури
МЗС 

інтеграція України в світовий культурний простір 

забезпечення підтримки культур національних меншин 

9) проведення мистецьких заходів, спрямованих на підтримку і розвиток культур національних меншин України в рамках проекту "Україна - відкритий світ", серії культурологічних акцій (симпозіумів, семінарів, конференцій тощо), спрямованих на вивчення та аналіз стану розвитку етнічних культур в Україні в контексті "Культура етносів України та української діаспори як складова української культури". Створення мережі центрів національних культур в обласних центрах, окремих регіонах та місцях компактного проживання національних меншин 

щороку 

Мінкультури
Держкомнацміграції
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення ефективності діяльності держави щодо гармонізації міжетнічних відносин, задоволення нагальних потреб у цій сфері 

забезпечення науково-освітнього співробітництва, інформаційно-видавничої діяльності та культурно-мистецьких взаємин із закордонними українцями 

10) відкриття культурно-інформаційних центрів за кордоном, в місцях компактного проживання українців 

2002 - 2006 роки 

Мінкультури
Держкомнацміграції 

створення умов для задоволення потреб закордонних українців 

11) створення культурологічно-мистецького телепроекту "Week-end" з українською діаспорою 

2003 - 2011 роки 

Мінкультури 

забезпечення широкого доступу глядачів до культурних ініціатив української діаспори 

12) створення радіопередач 

2003 - 2011 роки

Мінкультури

забезпечення доступу до культурних надбань українського народу 

забезпечення будівництва, технічного переоснащення, проведення капітальних ремонтів і реставрації об'єктів культури і мистецтва 

13) проекти державного бюджету 

щороку 

Мінкультури
Мінекономіки
Мінфін
разом з іншими центральними органами виконавчої влади 

розширення та підтримка належного технічного стану системи закладів культури і мистецтва 

забезпечення охорони пам'яток історії та культури 

14) забезпечення діяльності Державної служби охорони культурної спадщини 

2003 - 2011 роки 

Мінкультури 

реалізація державної політики щодо охорони культурної спадщини, забезпечення контролю за проведенням робіт на пам'ятках та в зонах охорони пам'яток історії та культури 

забезпечення подальшого розвитку національної кінематографії 

15) сприяння прийняттю Закону України "Про Державну програму розвитку національної кіноіндустрії на період до 2005 року" 

2002 рік 

Мінкультури 

створення умов для розвитку національного кіномистецтва в ринкових умовах, відновлення його ролі в соціальній і духовній сфері українського суспільства 

упровадження нових економічних механізмів господарювання в галузі кінематографії 

16) сприяння прийняттю Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про кінематографію", "Про збір на розвиток національної кінематографії" 

2002 рік

Мінкультури

залучення частини коштів, отриманих від розповсюдження і демонстрування іноземних фільмів, на фінансування виробництва національних фільмів, вирішення інших проблем національної кінематографії 

утворення та забезпечення діяльності телевізійного каналу "Культура" 

17) постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення та забезпечення діяльності державного телевізійного каналу "Культура" 

2002 - 2003 роки 

Мінкультури

забезпечення широкого доступу до мистецьких і культурних надбань, проведення ефективної культурної політики держави 

забезпечення розвитку музейної справи 

18) проекти державного бюджету 

2003 - 2005 роки 

Мінкультури
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

забезпечення збереження музейного фонду та розвитку музейної справи 

1.1.8. Інформаційна політика 

23. 

Забезпечення конституційних прав громадян на інформацію та свободу слова, створення умов для входження України у світовий інформаційний простір 

розроблення стратегії інформаційної політики України 

1) проект Концепції національної інформаційної політики 

2002 - 2003 роки 

Держкомінформ
Мінкультури
Мін'юст
Держкомзв'язку
МОН
Держкомархів
СБУ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
Національна академія наук разом з Національною спілкою журналістів 

побудова і розвиток інформаційного суспільства, створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію та свободу слова 

систематизація законодавства в інформаційній сфері 

2) проект Інформаційного кодексу України 

2003 - 2006 роки
(після затвердження Концепції національної інформаційної політики) 

Держкомінформ
Держкомзв'язку
Національна академія наук
МОН
Мінекономіки
Мін'юст
СБУ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення разом з Національною спілкою журналістів 

кодифікація законодавства, що регулює інформаційну сферу, приведення його до світових і європейських стандартів 

продовження роботи з адаптації законодавства України в інформаційній сфері до законодавства ЄС 

3) сприяння ратифікації Європейської конвенції про транскордонне мовлення
4) проекти Законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформаційні агентства"
5) прийняття і впровадження понад 220 стандартів 

2002 - 2011 роки
(після ратифікації Конвенції Верховною Радою України) 

Держкомінформ
НКАУ
МЗС
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держстандарт 

створення умов для входження України в європейський телерадіоінформаційний простір

1.1.9. Інформатизація суспільства 

 24. 

Формувати та реалізовувати державну політику з активної розбудови інформаційного суспільства 

формування нормативно-правової бази інформатизації суспільства 

1) пропозиції щодо законодавчого врегулювання здійснення торговельних операцій з використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій 

2005 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Держкомзв'язку
Держспоживстандарт
СБУ 

проект відповідного нормативно-правового акта (у разі доцільності) 

2) проект довгострокової державної програми "Електронна Україна" 

2004 рік 

Держкомзв'язку
Держспоживстандарт
Мінекономіки
СБУ
МОН
МВС
Мінфін 

прискорення процесів розвитку інформаційного суспільства 

розроблення комп'ютерної інформаційної мережі в галузі освіти, науки і культури 

3) створення регіональних вузлів комп'ютерної інформаційної мережі в галузі освіти, науки і культури 

2002 - 2003 роки 

МОН 

створення сучасної інформаційної мережі в галузі освіти, науки і культури

25. 

Розбудова інформаційного суспільства шляхом розвитку інформаційних технологій та інфраструктури телекомунікацій, доступу до національних інформаційних ресурсів та ресурсів глобальних комп'ютерних мереж 

створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

1) розроблення технічного проекту першої черги інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади 

2002 рік 

Держкомзв'язку
Мінекономіки
Мінфін
СБУ 

підвищення якості управлінських послуг та забезпечення прозорості діяльності Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади 

забезпечення розвитку національного сегмента мережі Інтернет 

2) розроблення Концепції національного реєстру українських інформаційних ресурсів 

2002 рік 

Держкомзв'язку
СБУ
Національна академія наук 

розширення сфери послуг, що надаються через мережу Інтернет, та збільшення чисельності користувачів 

1.1.10. Розвиток туристичної та курортно-рекреаційної сфери 

26. 

Розширення доступу населення до якісного відпочинку 

впровадження ефективної системи категоризації та обов'язкової сертифікації закладів розміщення туристів та пунктів сервісу 

1) постанова Кабінету Міністрів України щодо передачі функцій Центрального органу системи сертифікації туристичних послуг від УкрСЕПРО Держтурадміністрації 

2003 рік 

Держтурадміністрація
Держстандарт
Мінфін
Мінекономіки 

підвищення економічної ефективності туристичної і курортно-рекреаційної сфери 

стимулювання розвитку перспективних видів туризму, зокрема сільського 

2) постанова Кабінету Міністрів України про прийняття Програми розвитку сільського туризму в Україні 

2003 рік

Держтурадміністрація
Мінагрополітики
Держпідприємництво
Мінекономіки
Мінпраці
Мінекоресурсів 

залучення незайнятого населення та зменшення рівня безробіття, створення умов для розвитку малого підприємництва у сільській місцевості 

27. 

Створення конкурентоспроможного на міжнародному ринку національного туристичного продукту 

запровадження безвізового в'їзду в Україну туристів з економічно розвинених країн, що не є потенційними постачальниками мігрантів 

1) підготовка пропозицій щодо запровадження безвізового режиму в'їзду на територію України для громадян країн - членів Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації, США, Канади та Японії 

2003 рік

МЗС
СБУ
МВС
Держтурадміністрація

збільшення кількості іноземних туристів та валютних надходжень до бюджетів всіх рівнів 

створення договірно-правової бази міжнародного співробітництва України в рамках членства у міжнародних організаціях та об'єднаннях (ВТО, ОЧЕС, ЦЄІ, ГУУАМ, СНД) 

2) укладення міжурядових і міжвідомчих угод про співробітництво в галузі туризму та забезпечення співробітництва в рамках членства України у міжнародних організаціях та об'єднаннях. Запровадження комплексної програми залучення іноземних туристів "Запрошуємо в Україну", проведення щорічного міжнародного туристичного салону "Україна" та забезпечення представлення туристичного потенціалу України єдиним національним стендом на закордонних туристичних виставках 

2002 - 2007 роки 

Держтурадміністрація
МЗС 

забезпечення присутності українського турпродукту на міжнародному ринку, підвищення економічної ефективності національної туристичної галузі, посилення міжнародного авторитету України. Створення позитивного іміджу України серед світової громадськості, підвищення ефективності просування українського турпродукту на міжнародному ринку, продуктивності роботи національної індустрії туризму 

сприяння залученню коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, кредитних ресурсів у туристичну і курортно-рекреаційну сферу 

3) проект Закону України "Про внесення змін до частини другої статті 3 Закону України "Про концесії" 

2002 рік 

Держтурадміністрація
Мінекономіки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення економічної ефективності туристичної і курортно-рекреаційної сфери, створення додаткових робочих місць; підвищення ефективності використання інфраструктури, збільшення обсягів інвестицій в галузь на 50 відсотків 

здійснення поетапної приватизації рекреаційних закладів, що перебувають у державній власності, в управлінні центральних та місцевих органів виконавчої влади (крім спеціалізованих лікувальних закладів) 

4) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про курорти" 

2003 - 2004 роки 

Держтурадміністрація
МОЗ
Фонд державного майна
Мінфін
Мінекоресурсів
Мінекономіки 

підвищення ефективності використання інфраструктури туристичної і курортно-рекреаційної сфери 

28. 

Здійснення заходів щодо удосконалення та подальшого розвитку системи освіти для підготовки спеціалістів туристичної галузі 

доповнення Класифікатора професій ДК003-95 професіями у туристичній галузі 

1) доповнення Класифікатора професій ДК003-95 професіями у туристичній галузі 

2003 рік 

МОН
Мінпраці
Держтурадміністрація

забезпечення кваліфікованими кадрами підприємств туристичної і курортно-рекреаційної сфери 

1.1.11. Державна політика стосовно сім'ї та молоді 

29. 

Створення умов для всебічного та гармонійного розвитку людини 

забезпечення підтримки підприємництва і самозайнятості населення, розширення практики громадських робіт 

1) забезпечення проведення Всеукраїнської акції "Молодіжні трудові загони" 

2002 - 2005 роки 

Мінсім'ядітимолодь
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

зниження рівня безробіття серед молоді, збільшення частки молодіжного підприємництва в економіці країни 

2) забезпечення діяльності консультаційних пунктів з питань розвитку підприємництва і самозайнятості молоді, проведення інформаційно-просвітницьких та консультаційних заходів 

2002 - 2005 роки

 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

розширення мережі молодіжних центрів праці, бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів 

створення умов для реалізації рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 

3) проект Закону України "Про державні гарантії рівних прав і можливостей жінок і чоловіків" 

2002 - 2005 роки 

Мінсім'ядітимолодь
МОН
МОЗ
Мін'юст
Мінпраці
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення ролі жінок у суспільстві.
Дотримання рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 

стимулювання розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

4) створення умов для забезпечення належного функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, розширення їх мережі, створення нових форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

2002 - 2011 роки 

Мінсім'ядітимолодь
МОН
МОЗ
Мінпраці
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

збільшення частини дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що будуть виховуватися у сім'ї, поліпшення їх соціального захисту 

30. 

Забезпечення захисту материнства і дитинства 

забезпечення соціальної підтримки сімей з дітьми, особливо тих, що проживають у сільській місцевості 

1) розроблення та реалізація державної програми підтримки молодих сімей 

2002 - 2011 роки

Мінсім'ядітимолодь
Мінпраці
Мінфін
Мінекономіки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення добробуту сімей з дітьми, посилення їх соціального захисту 

створення системи інформування населення з питань безпечного материнства, відповідального батьківства, збереження репродуктивного здоров'я, утвердження здорового способу життя 

2) провадження широкомасштабної інформаційно-просвітницької діяльності через засоби масової інформації, поширення соціальної реклами; розширення мережі спеціалізованих соціальних служб, сприяння їх діяльності 

2002 - 2011 роки 

Мінсім'ядітимолодь
МОЗ
МОН
Держкомінформ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 

зниження рівня дитячої та материнської захворюваності.
Підвищення відповідальності батьків, авторитету сім'ї в суспільстві.
Запобігання поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом 

створення Всеукраїнської комп'ютерної бази даних про дітей, які проживають в неблагополучних сім'ях 

3) технічне та програмне забезпечення служб у справах неповнолітніх 

2003 рік 

Мінсім'ядітимолодь
МВС
МОН за підтримки ЮНІСЕФ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 

своєчасне виявлення неблагополучних сімей, організація їх соціального супроводу 

розширення мережі спеціалізованих служб, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

4) забезпечення діяльності консультаційних пунктів, підготовка фахівців. Реалізація програми "Соціальний супровід неблагополучних сімей" 

2002 - 2005 роки 

Мінсім'ядітимолодь
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю громадських організацій 

забезпечення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями, створення умов для нормального розвитку дітей в таких сім'ях 

приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів соціальної реабілітації у відповідність з реальними потребами.
Перепрофілювання вивільнених загальноосвітніх навчальних закладів соціальної реабілітації у центри, заклади соціально-психологічної допомоги дітям і підліткам з девіантною поведінкою.
Відкриття у кожному обласному центрі, містах обласного підпорядкування з населенням понад 100 тис. чоловік закладів, центрів для таких дітей і підлітків.
Розширення мережі притулків для неповнолітніх 

5) проекти змін до Законів України щодо оптимізації мережі спеціалізованих закладів соціального захисту дітей, підвищення ефективності їх роботи 

2003 - 2005 роки 

Мінсім'ядітимолодь
МОН
МВС
Мінфін
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

зменшення кількості бездоглядних дітей, вилучення з-під кримінального впливу асоціальних прошарків населення дітей з девіантною поведінкою 

31. 

Проведення реформ, спрямованих на стабілізацію демографічної ситуації 

здійснення заходів щодо заохочення та підтримки материнства, народжуваності в Україні 

1) внесення змін до законодавства України щодо пільгового кредитування сімей з дітьми, збільшення тривалості відпусток при вагітності та пологах, запровадження скороченого робочого тижня жінкам, що мають двох і більше дітей віком до 14 років тощо. Проведення моніторингу та інформування з питань функціонування та планування сім'ї 

2002 - 2006 роки 

Мінсім'ядітимолодь
Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
МОЗ
Держбуд
Мін'юст разом з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

підвищення рівня народжуваності у країні. Формування громадського престижу материнства.
Забезпечення соціально-економічного захисту сімей 

1.1.12. Фізична культура і спорт 

32. 

Створення умов для занять фізичною культурою та спортом 

забезпечення проведення комплексних спортивних заходів 2002 - 2011 років:
III - V літніх спортивних ігор молоді 2002, 2006, 2010 років;
II - IV Всеукраїнських літніх спортивних ігор 2003, 2007, 2011 років;
IV - V Юнацьких літніх спортивних ігор 2005, 2009 років;
III - V Юнацьких зимових спортивних ігор 2003, 2007, 2011 років;
Молодіжних зимових спортивних ігор 2004, 2008 років;
Всеукраїнських зимових спортивних ігор 2005, 2009 років;
Універсіад 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 років 

1) Положення про літні комплексні спортивні заходи України на 2001 - 2003 роки, Положення про зимові комплексні спортивні заходи України на 2003 - 2005 роки, відповідні положення про комплексні спортивні змагання на 2006 - 2011 роки 

щороку протягом 2002 - 2011 років за винятком років проведення Олімпійських ігор 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Держкомспорт
МОН
Мінсім'ядітимолодь
Міноборони
МВС
Мінагрополітики
разом із спортивними товариствами і національними федераціями з видів спорту 

активізація фізкультурно-спортивної роботи в усіх ланках системи фізичного виховання населення, масового спорту і спорту вищих досягнень.
Підвищення якості роботи спортивних шкіл з підготовки спортивного резерву 

забезпечення збереження та подальшого розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

2) розроблення навчальних програм з видів спорту для училищ фізичної культури. Удосконалення нормативно-правової бази функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

щороку 

Держкомспорт
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом із спортивними товариствами, національними федераціями з видів спорту 

залучення до занять фізичною культурою і спортом до 10 відсотків дітей та підлітків. Підвищення якості роботи спортивних шкіл 

створення у м. Києві Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та підпорядкованих йому територіальних служб для задоволення потреб населення в оздоровчих послугах за місцем проживання 

3) постанова Кабінету Міністрів України щодо Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

2003 - 2005 роки 

Держкомспорт
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

збільшення до 2005 року чисельності представників різних верств населення, які регулярно займаються різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, не менш як на 1 млн. чоловік; зменшення вдвічі кількості дітей, учнівської та студентської молоді, які мають відхилення у фізичному розвитку, у тому числі молоді допризовного віку; зменшення майже на 20 відсотків бюджетних витрат, пов'язаних з тимчасовою непрацездатністю; підвищення якості трудових ресурсів засобами фізичної культури і спорту 

запровадження системи державного контролю за якістю підготовки молоді до служби у Збройних Силах 

4) постанова Кабінету Міністрів України щодо запровадження системи державного контролю за якістю підготовки молоді до служби у Збройних Силах України 

2003 - 2004 роки 

Міноборони
Держкомспорт 

підвищення рівня фізичного стану військовослужбовців 

залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей, які проживають у гірських населених пунктах та екологічно несприятливих умовах 

5) постанова Кабінету Міністрів України щодо залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах 

2003 - 2005 роки 

центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

розроблення та затвердження державних будівельних норм "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" 

6) державні будівельні норми "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" 

2002 - 2004 роки 

Держбуд
Держкомспорт 

створення науково обґрунтованої нормативно-методичної бази для забезпечення сучасного рівня проектування та будівництва фізкультурно-спортивних споруд 

33. 

Забезпечення високого рівня спортивної презентації України у світі 

забезпечення підготовки та успішного виступу національних збірних команд України у XXVIII літніх, XX зимових Олімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах і першостях світу та Європи, інших міжнародних змаганнях 

1) комплексні програми підготовки збірних команд України до XXVIII літніх і XX зимових Олімпійських ігор 

2002 - 2011 роки 

Держкомспорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом із спортивними товариствами, національними федераціями з видів спорту 

забезпечення передових позицій України у міжнародному спортивному русі, розвиток олімпійського та параолімпійського руху в Україні 

1.1.13. Охорона навколишнього природного середовища 

34. 

Забезпечення екологічного збалансованого розвитку 

формування національної екологічної мережі 

1) створення нормативно-правової бази щодо формування та функціонування екологічної мережі 

2002 - 2015 роки 

Мінекоресурсів
Держкомлісгосп
Держводгосп
Держгеокадастр
Національна академія наук
Українська академія аграрних наук
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

сприяння дотриманню екологічної рівноваги на території України.
Створення умов для життя і розвитку людини в екологічно збалансованому середовищі, максимально наближеному до природних ландшафтів 

2) розроблення та ведення кадастрів рослинного і тваринного світу 

2002 - 2015 роки

Мінекоресурсів
Мінагрополітики
Держкомлісгосп
Національна академія наук
Українська академія аграрних наук
Мін'юст 

збереження і відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття 

3) складання переліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України 

2004 рік 

Мінекоресурсів
Держкомлісгосп
Національна академія наук
Українська академія аграрних наук
Мін'юст
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

сприяння підвищенню ролі заповідної справи в екологічному та патріотичному вихованні громадян та підготовці фахівців 

забезпечення ефективного використання земельних, лісових і водних ресурсів 

4) реалізація Державної програми "Ліси України" на 2002 - 2015 роки 

2002 - 2015 роки 

Держкомлісгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінагрополітики
Мінекоресурсів
МНС
інші заінтересовані органи виконавчої влади 

поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності, забезпечення впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель, перехід до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання 

35. 

Зниження рівня забруднення довкілля 

відновлення сталого функціонування екосистеми басейну р. Дніпра, забезпечення якісного водопостачання, екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захисту водних ресурсів від забруднення та виснаження 

1) уточнення завдань, передбачених "Національною програмою екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра та поліпшення якості питної води" 

2003 рік 

Мінекоресурсів
Мінпромполітики
МОЗ
МНС
МОН
Мінпаливенерго
Держводгосп
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Національна академія наук 

поліпшення екологічного стану басейну р. Дніпра та якості питної води 

2) будівництво захисних протипаводкових споруд, протиерозійних гідротехнічних споруд у комплексі з водоохоронними заходами, регулювання русел, берегоукріплення басейну р. Дніпра 

2002 - 2010 роки 

Мінекоресурсів
Мінпромполітики
Мінпаливенерго
МОЗ
МНС
Мінекономіки
Мінфін
Держводгосп
Держземагентство 
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Держбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок басейну р. Дніпра загальною протяжністю 1280 кілометрів, берегоукріплення - 123 кілометри, протиерозійні гідротехнічні споруди у комплексі з водоохоронними заходами - на площі 2,47 млн. гектарів, будівництво гідротехнічних споруд - 154 штуки, захисні протипаводкові дамби загальною протяжністю 189 кілометрів

створення умов для екологічної реабілітації гірничодобувних регіонів України 

3) проект Програми екологічної реабілітації гірничодобувних регіонів України 

2003 рік 

Мінекоресурсів 

стабілізація і поліпшення екологічної ситуації у містах та промислових центрах Донецько-придніпровського регіону 

4) проект Державної програми екологічного оздоровлення басейну р. Сіверського Дінця 

2004 рік 

Мінекоресурсів
Держводгосп
Мінпромполітики
Мінпаливенерго
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст 

екологічне оздоровлення басейну р. Сіверського Дінця 

збільшення обсягів використання підземних вод для питного водопостачання населення України 

5) проект Комплексної цільової програми розширення використання підземних вод для питного водопостачання населення України 

2002 рік 

НАК "Надра України" центральні органи виконавчої влади 

задоволення потреб населення в якісній питній воді 

захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 

6) будівництво захисних протипаводкових споруд, берегоукріплення, регулювання русел, відновлення і підтримання сприятливого режиму та санітарного стану річок 

2002 - 2005 роки 

Держводгосп
Мінфін
Мінекономіки
Мінекоресурсів
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

забезпечення захисту:
2040 населених пунктів (309 тис. садиб);
2635 виробничих та 265 інших об'єктів;
1096 тис. гектарів сільгоспугідь 

забезпечення протипаводкового захисту р. Тиси у Закарпатській області 

7) будівництво протипаводкових ємкостей, посилення і реконструкція протипаводкової системи дамб, укріплення берегів, протиерозійні заходи 

2002 - 2015 роки 

Держводгосп
Мінтранс
Мінекоресурсів
Мінагрополітики
Держгеокадастр
Держкомлісгосп
Мінфін
Мінекономіки
МНС
Закарпатська облдержадміністрація 

реалізація у повному обсязі дасть змогу захистити від підтоплення: 500 населених пунктів; 2600 виробничих об'єктів; 200 тис. гектарів сільгоспугідь 

1.1.14. Природна та техногенна безпека, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охорона праці 

36. 

Мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи 

підтримання екологічно безпечного стану у зоні відчуження і у відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення 

1) організаційні та інші заходи щодо підтримки екологічно безпечного стану у зоні відчуження і у відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення 

2002 - 2011 роки 

МНС 

гарантування екологічної безпеки ядерних об'єктів і радіаційного захисту населення 

удосконалення системи радіаційного моніторингу та контролю якості продуктів харчування, що виробляються на радіоактивно забруднених територіях 

2) оптимізація мережі радіологічного контролю за підсумками дозиметричного моніторингу та контрзаходів в агропромисловому і лісовому виробництві 

2002 - 2011 роки 

МНС 

підвищення рівня протирадіаційного захисту населення та запобігання надходженню забруднених продуктів харчування до споживачів 

створення національної структури поводження з радіоактивними відходами, зокрема комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення радіоактивних відходів 

3) постанова Кабінету Міністрів України щодо національної структури поводження з радіоактивними відходами 

2002 - 2005 роки 

МНС

забезпечення збору і захоронення радіоактивних відходів з підприємств України 

37. 

Зниження ризиків виникнення і пом'якшення наслідків надзвичайних ситуацій 

зменшення ризиків забруднення морських вод нафтою 

1) затвердження МНС Методики розрахунків збитків, пов'язаних із забрудненням нафтою 

у тримісячний термін з дня набрання чинності Законом України "Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну забрудненням нафтою" 

МНС

посилення цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням нафтою 

скорочення обсягів забруднення Азовського та Чорного морів 

2) постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного плану ліквідації розливів нафти у зоні відповідальності України в Азовському морі", "Про затвердження Державного плану ліквідації розливів нафти у зоні відповідальності України в Чорному морі" 

2002 рік 

МНС 

поліпшення екологічного стану Чорного та Азовського морів 

реорганізація морської аварійно-рятувальної служби Державної пошуково-рятувальної служби на водних об'єктах (м. Севастополь) 

3) постанова Кабінету Міністрів України про формування Центру ліквідації нафтових забруднень у морі 

2003 - 2006 роки 

МНС

підвищення ефективності заходів з ліквідації нафтових забруднень у морі 

сприяння реалізації комплексних програм протидії зсувним процесам 

реалізація комплексних програм протизсувних заходів у: 

  

Закарпатська та Чернівецька облдержадміністрації 
МНС 

підвищення рівня екологічної безпеки і охорони навколишнього природного середовища 

4) Закарпатській області на 1999 - 2010 роки; 

2002 - 2010 роки 

5) Чернівецькій області на 1999 - 2005 роки 

2002 - 2005 роки 

38. 

Забезпечення безаварійної роботи на об'єктах підвищеної небезпеки 

створення передумов для запобігання нещасним випадкам на об'єктах підвищеної небезпеки 

1) посилення державного нагляду за безпечним веденням робіт на об'єктах підвищеної небезпеки. Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці шляхом створення навчальних закладів (центрів) з питань підготовки, підвищення кваліфікації державних інспекторів з нагляду за охороною праці.
Розроблення та впровадження у провідних галузях національної економіки системи професійного психофізіологічного добору спеціалістів, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки.
Упровадження системи оцінки промислових виробництв, технологій, продукції потенційної та підвищеної небезпеки 

2002 - 2005 роки

Мінпраці
Держнаглядохорон-
праці

зменшення випадків виробничого травматизму та професійних захворювань 

39. 

Приведення законодавства України у відповідність з вимогами законодавства Європейського Союзу у пріоритетних сферах 

адаптація законодавства з питань охорони праці до законодавства Європейського Союзу 

1) сприяти прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" 

2002 рік 

Мінпраці
Держнаглядохорон-
праці 

відповідність законодавства України з питань охорони праці законодавству Європейського Союзу 

2) розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" 

після прийняття зазначеного Закону 

Мінпраці
Держнаглядохорон-
праці 

  

3) проект Закону "Про поводження з вибуховими матеріалами", розроблення нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону 

2003 - 2005 роки 

Мінпраці
Держнаглядохорон-
праці
інші центральні органи виконавчої влади 

  

1.2.1. Грошово-кредитна політика 

40. 

Задоволення потреб реального сектору економіки в кредитних ресурсах 

створення монетарних передумов та стимулів для пріоритетного спрямування грошових ресурсів на фінансування реального сектору економіки 

1) проведення політики, яка сприятиме зниженню відсоткових ставок за банківськими кредитами; співпраця Національного банку із банками щодо проведення ефективної кредитної політики та формування ціни на кредитні ресурси 

2002 - 2011 роки 

Національний банк
(за згодою) 

зниження відсоткових ставок на кредитні ресурси, забезпечення стабільності гривні, збільшення обсягів кредитування реального сектору 

налагодження співробітництва з Європейським центральним банком (ЄЦБ) та центральними банками країн - членів ЄС для запровадження критеріїв вступу до валютного союзу ЄС 

2) укладення угод з ЄЦБ та центральними банками країн - членів ЄС щодо обміну інформацією. Підготовка спільної програми дій Національного банку та Кабінету Міністрів щодо співробітництва з ЄЦБ 

2002 - 2011 роки

Національний банк
(за згодою)
Мінекономіки
Мінфін 

налагодження співробітництва з ЄЦБ та центральними банками країн - членів ЄС, запровадження європейських стандартів управління золотовалютними резервами 

1.2.2. Податково-бюджетна політика 

41. 

Забезпечення збалансованості та посилення соціальної спрямованості державного бюджету 

розроблення проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" 

1) проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" 

2002 рік 

Мінфін
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

забезпечення збалансованості та соціальної спрямованості державних витрат 

законодавче врегулювання питань контролю за дотриманням бюджетного законодавства 

2) проект Закону України "Про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення" 

2002 рік

Мінфін
ГоловКРУ
Держказначейство
МВС
Мінекономіки 

підвищення ефективності бюджетного контролю 

розроблення прогнозних показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків на фінансування на наступні три бюджетні періоди 

3) пояснювальна записка до проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік 

щороку разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік 

Мінфін 

забезпечення стабільності і ефективності бюджетного планування; формування бюджету виходячи з необхідності реалізації стратегічних соціально-економічних цілей; посилення впливу бюджетної політики на економічне зростання і соціальний розвиток у державі 

проведення реструктуризації простроченої бюджетної заборгованості із сплати податку на додану вартість, що не відшкодована станом на 1 липня 2002 року 

4) сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" 

до прийняття зазначеного Закону 

Мінфін
Державна податкова адміністрація 

зменшення боргу держави перед суб'єктами підприємницької діяльності 

42. 

Зниження податкового тиску та поліпшення адміністрування податків 

забезпечення зниження податкового тиску на платників податків, стабільності податкового законодавства, спрощення адміністрування податків і зборів (обов'язкових платежів), справедливого підходу при оподаткуванні всіх категорій платників податків та дотримання їх прав 

1) участь у підготовці до третього читання проекту Податкового кодексу України в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності 

до прийняття Податкового кодексу України 

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мінекономіки
Держмитслужба
Мін'юст 

створення в Україні стабільної, досконалої податкової системи, яка б забезпечувала ефективне функціонування економіки країни 

удосконалення порядку оподаткування сільськогосподарських товаровиробників шляхом запровадження для них спеціального режиму справляння податку на додану вартість 

2) сприяння прийняттю Податкового кодексу України 

до прийняття зазначеного Кодексу

Мінфін
Мінагрополітики
Державна податкова адміністрація 

підтримка вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників 

перегляд переліку наданих пільг з плати за землю з метою подальшого їх скорочення 

3) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю" 

2002 рік 

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Держкомзем 

збільшення надходжень до дохідної частини бюджету 

упорядкування пільгового режиму ввезення товарів на митну територію України 

4) проект Закону України "Про введення мораторію на прийняття законодавчих актів щодо надання податкових пільг під час ввезення товарів на митну територію України" 

2002 рік

Мінекономіки
Мінфін
Держмитслужба
Державна податкова адміністрація
Пенсійний фонд
Мін'юст 

збільшення дохідної частини державного бюджету 

оптимізація діючого порядку декларування фізичними особами майнового стану та доходів 

5) проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування декларування фізичними особами майнового стану та доходів" 

2002 - 2003 роки 

Державна податкова адміністрація
Мінфін
Мін'юст 

подання однієї декларації до Державної податкової адміністрації замість тих, що подаються нині до відповідних державних органів.
Забезпечення контролю за походженням майна і доходів фізичних осіб 

продовження адаптації податкового законодавства України до законодавства ЄС 

6) участь у доопрацюванні проекту Податкового кодексу України в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, зокрема розділу II "Податок на прибуток підприємств", розділу IV "Податок на додану вартість" та розділу V "Акцизний податок" 

до прийняття Податкового кодексу України 

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мінекономіки
Держмитслужба
Мін'юст 

поступове наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС 

43. 

Забезпечення прозорості міжбюджетних відносин 

удосконалення системи міжбюджетних відносин 

1) постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 "Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами" 

2002 рік 

Мінфін 

забезпечення оптимізації розподілу фінансового ресурсу бюджету відповідно до соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць 

визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання чи коштів, що передаються до бюджетів вищих рівнів) на рівні села, селища, міста районного значення та району 

2) проект Закону України "Про врегулювання міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста районного значення та району" 

2003 рік 

Мінфін

забезпечення оптимізації розподілу фінансового ресурсу бюджету району до рівня села, селища, міста районного значення та району 

44. 

Обмеження боргової залежності держави 

здійснення політики курсоутворення та валютного регулювання, які сприятимуть притоку валютних коштів 

1) визначення та дотримання напрямів політики курсоутворення та валютного регулювання, які б сприяли збалансованості валютного ринку 

2002 - 2011 роки 

Національний банк
(за згодою) 

стабільність валютного курсу, підвищення ефективності експорту, поліпшення структури зовнішньої торгівлі 

поповнення золотовалютних резервів 

2) ефективне управління золотовалютними резервами 

2002 - 2011 роки 

Національний банк
(за згодою)

збільшення обсягів золотовалютних резервів до розміру, за якого забезпечується фінансування імпорту протягом не менше трьох місяців 

стимулювання процесу повернення в Україну незаконно вивезених за кордон валютних коштів 

3) проект Закону України "Про звільнення від відповідальності осіб у разі повернення в Україну незаконно вивезених за кордон коштів та звільнення цих коштів від оподаткування" 

2004 рік 

Мінфін
Мінекономіки
Державна податкова адміністрація
Мін'юст
Національний банк
(за згодою) 

призупинення відтоку коштів за кордон та поступове їх повернення, створення сприятливого інвестиційного клімату 

4) розглянути питання щодо доцільності відновлення функціонування кодованих рахунків у банках України 

2003 рік 

Національний банк
(за згодою) Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація 

прийняття рішення щодо доцільності відновлення функціонування кодованих рахунків у банках України 

45. 

Удосконалення системи державних замовлень та закупівель 

здійснення заходів щодо гармонізації законодавства України з нормами законодавства ЄС щодо державних закупівель 

1) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"  

2002 - 2007 роки 

Мінекономіки
Мін'юст 

гармонізація національного законодавства з питань державних закупівель з нормами законодавства ЄС 

2) розроблення та впровадження українського варіанта європейської системи класифікаторів CPV 

2002 - 2007 роки

Мінекономіки
Держстандарт
Мінпромполітики
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

гармонізація національного законодавства з питань державних закупівель з нормами законодавства ЄС 

3) залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку ефективної системи державних закупівель 

2002 - 2007 роки

Мінекономіки 

задоволення державних потреб, визначених пріоритетними відповідно до законодавства 

підвищення ефективності державної політики у сфері державних закупівель на центральному та регіональному рівні 

4) створення окремого урядового (уповноваженого) органу з питань координації державних закупівель (агентства, департаменту у складі Мінекономіки) 

2002 - 2003 роки 

Мінекономіки
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

поліпшення координації дій замовників щодо здійснення державних закупівель, підвищення їх ефективності 

5) розвиток системи регіональних представників уповноваженого органу з питань координації державних закупівель на місцевому рівні 

2002 - 2007 роки 

Мінекономіки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

зменшення кількості правопорушень під час здійснення процедур закупівель за державні кошти 

6) створення та ведення інформаційної бази даних щодо національних та іноземних постачальників (виробників) - потенційних учасників тендерів на закупівлю 

2002 - 2007 роки 

Мінекономіки
Держкомстат
Мінпромполітики
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

зменшення кількості правопорушень під час виконання договорів про закупівлі 

1.2.3. Інвестиційна політика 

46. 

Створення сприятливих умов для залучення в економіку країни інвестицій 

утворення Українського державного банку реконструкції та розвитку 

1) постанова Кабінету Міністрів України 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Фонд державного майна
Мін'юст
Національний банк 

спрямування бюджетних коштів на фінансування державних цільових програм і використання їх на конкурсних засадах через механізми кредитування 

розроблення бюджету розвитку в складі Державної програми економічного і соціального розвитку 

2) додаток до Державної програми економічного і соціального розвитку 

2003 - 2011 роки 

Мінекономіки
Мінфін 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів через збільшення їх інвестиційної спрямованості та підтримання проектів у пріоритетних сферах розвитку економіки 

3) концепція щодо формування та використання бюджету розвитку як складової частини державного бюджету 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінфін

визначення загальних підходів до формування видатків бюджету розвитку державного бюджету, які сприятимуть ефективному спрямуванню бюджетних коштів шляхом їх концентрації на пріоритетних напрямах розвитку 

4) внесення змін до діючого законодавства та розроблення нових нормативних актів 

2002 - 2003 роки 

Мінекономіки
Мінфін 

формування сталої нормативно-правової бази з питань формування та використання бюджету розвитку 

реформування амортизаційної системи 

5) сприяння прийняттю Закону України "Про амортизацію" 

у тримісячний термін після прийняття Податкового кодексу України 

Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація 

збільшення обсягів інвестиційних ресурсів, створення передумов для прискорення оновлення основних фондів 

прискорення формування законодавчої бази розвитку фондового ринку України 

6) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" щодо підвищення вимог до торговців цінними паперами з метою забезпечення надання ними більш широкого спектра фінансових послуг 

2002 - 2003 роки 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет
Фонд державного майна
Держпідприємництво
Мін'юст 

залучення додаткових інвестицій в економіку України 

7) проект Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" 

2002 - 2003 роки

Мінекономіки
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Національний банк
Мінфін
Антимонопольний комітет
Фонд державного майна 

впровадження електронного документообігу з метою удосконалення управлінських процесів 

створення умов щодо реорганізації інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній та формування нормативно-правової бази діяльності нових інститутів спільного інвестування 

8) розроблення нормативно-правових актів щодо діяльності інститутів спільного інвестування 

2002 рік 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономіки
Фонд державного майна
Мін'юст 

розвиток сучасних механізмів інвестування 

9) проведення моніторингу трансформації інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній 

2002 - 2005 роки 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Фонд державного майна 

інформаційне забезпечення процесу реорганізації інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній 

10) нормативне забезпечення процесу реорганізації інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, створених раніше, в інвестиційні фонди та компанії, які провадять діяльність відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" 

2002 рік 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

сприяння процесу реорганізації та створенню сучасних механізмів інвестування 

створення дієвого механізму обліку прав власності на цінні папери, забезпечення ефективної роботи Національної депозитарної системи 

11) здійснення моніторингу дотримання прямими учасниками національної депозитарної системи стандартів депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами 

2002 - 2005 роки 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Фонд державного майна
Національний банк
Національний депозитарій 

підвищення швидкості та надійності процедури переходу прав власності на цінні папери 

12) розроблення та затвердження стандартів депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами 

2002 - 2003 роки 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Національний депозитарій 

підвищення швидкості та надійності процедури переходу прав власності на цінні папери 

підвищення рівня капіталізації банківської системи України 

13) удосконалення методики розрахунку регулятивного капіталу та підвищення вимог до його рівня 

2002 рік 

Національний банк
(за згодою) 

зміцнення банківської системи та активізація її діяльності щодо кредитування реального сектору 

запровадження контролю за наявністю у банках ефективних комплексних систем управління ризиками та нагляду з урахуванням оцінки систем управління ризиками 

14) розроблення нормативних актів з питань управління ризиками та процедур виїзного інспектування оцінки систем управління ризиками 

2003 рік 

Національний банк
(за згодою) 

зниження ризиків щодо кредитування, поліпшення якості активів, зниження рівня відсоткових ставок 

запровадження банківського нагляду на консолідованій основі з охопленням афілійованих та пов'язаних осіб банків на території України та за її межами 

15) розроблення методології нагляду на консолідованій основі, внесення змін до нормативних актів 

2003 рік 

Національний банк
(за згодою) 

підвищення ефективності та дієвості банківського нагляду 

47. 

Розбудова інвестиційного потенціалу держави 

забезпечення виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002 - 2010 роки 

1) реалізація плану заходів щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002 - 2010 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2002 р. N 440 

2002 - 2010 роки 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

створення привабливого інвестиційного середовища, збільшення обсягів залучення інвестицій у розвиток регіонів 

1.3. Удосконалення державної науково-технічної та інноваційної політики 

48. 

Кардинальне поліпшення фінансування науки та оновлення матеріально-технічної бази наукових установ 

збільшення бюджетних видатків на наукову та науково-технічну діяльність 

1) визначення бюджетних призначень на наукову та науково-технічну діяльність в проектах Закону України про Державний бюджет України:
на 2003 рік на рівні не менше 1,5 відсотка ВВП;
на 2004 рік на рівні не менше 1,7 відсотка ВВП;
починаючи з 2005 року не менш як 2 відсотки ВВП 

2002 - 2011 роки 

Мінфін
МОН
Мінекономіки 

перехід від екстенсивного до інтенсивного розвитку науково-технологічної сфери, істотне посилення інноваційного впливу фундаментальної та прикладної науки на розвиток економіки.
Переорієнтування науково-технологічної сфери на продукування завершених інноваційних розробок, придатних для безпосереднього впровадження в практику 

залучення додаткових позабюджетних асигнувань на науку та науково-технічну сферу 

2) проект Закону України "Про державне регулювання трансферу технологій" 

2003 рік 

МОН
Мінекономіки
Мінфін
Мінпромполітики
Мін'юст
Національна академія наук 

створення фінансово-економічних механізмів залучення коштів з виробничої сфери до науково-технологічної сфери за наявності реального попиту на сучасні конкурентоспроможні технології; надходження коштів від трансферу технологій на розвиток науково-технологічної сфери 

3) постанова Кабінету Міністрів України "Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (у зв'язку з прийняттям Закону України від 7 березня 2002 р. N 3118 "Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш"

2002 рік 

МОН
Мінфін
Мінекономіки
Державна податкова адміністрація
Держмитслужба
СБУ
Мін'юст 

використання коштів, які зараховуються на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників, спільних та дочірніх підприємств, на фінансування наукової та науково-технічної діяльності 

поліпшення забезпечення наукових організацій матеріально-технічними ресурсами 

4) збільшення в проектах Державного бюджету України частки капітальних вкладень для потреб наукової та науково-технічної сфери 

2003 - 2011 роки 

Мінфін
Мінекономіки
МОН 

підвищення ефективності роботи наукових і науково-технічних установ та наукового рівня їх розробок 

5) здійснення заходів щодо забезпечення цільового державного інвестування і стимулювання залучення приватних інвестицій у наукове приладобудування та оновлення матеріально-технічної бази державних наукових установ 

2003 - 2011 роки

Мінекономіки
МОН
Мінпромполітики
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мін'юст 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного наукового приладобудування та оновлення матеріально-технічної бази науки 

49. 

Державна підтримка фундаментальної науки 

забезпечення пріоритетного спрямування додаткових коштів на розвиток фундаментальних досліджень 

1) збільшення видатків на розвиток фундаментальних досліджень в проекті Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік виходячи з можливостей державного бюджету 

починаючи з 2003 року 

Мінфін
МОН
Мінекономіки 

підвищення рівня ефективності проведення фундаментальних досліджень 

підвищення рівня координації фундаментальних досліджень, результати яких мають першочергове значення для розвитку науково-технічного потенціалу 

2) організація ефективної роботи Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень 

2002 рік 

Національна академія наук
МОН
галузеві академії наук 

- " - 

забезпечення додаткового фінансування виконання фундаментальних і прикладних досліджень для потреб оборони і національної безпеки 

3) збільшення обсягів фінансування наукових досліджень для потреб оборони і національної безпеки в проектах Закону України про державний бюджет 

2003 - 2011 роки 

Мінфін
Міноборони
Мінекономіки
МОН
Національна академія наук
Служба безпеки 

підвищення рівня обороноздатності та безпеки держави завдяки впровадженню в цих сферах сучасних досягнень науки 

50. 

Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 

приведення тематики наукових досліджень та розробок, а також структури наукових кадрів і переліку наукових дисциплін, за якими здійснюється їх підготовка, у відповідність з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 

1) забезпечення узгодженості планів наукових досліджень, що проводяться за бюджетні кошти, з програмами економічного розвитку країни 

2003 - 2005 роки 

МОН
Національна академія наук
галузеві академії наук
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

підвищення рівня наукоємності внутрішнього валового продукту.
Забезпечення ефективного використання результатів науково-технічної діяльності у подоланні енерго- і ресурсовитратності виробництва та в його технологічному оновленні, підвищенні конкурентоспроможності вітчизняної продукції 

створення ефективних механізмів реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, державних наукових і науково-технічних програм 

2) забезпечення фінансування державних наукових та науково-технічних програм за пріоритетними напрямами науки і техніки у розмірі не менше як 30 відсотків загального фінансування видатків на науку з державного бюджету 

2003 - 2006 роки 

Мінфін
МОН
Мінекономіки
Національна академія наук 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних наукових та науково-дослідних розробок, що здійснюються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 

51. 

Подальше реформування наукової та науково-технологічної сфери 

створення умов для забезпечення окупності коштів, вкладених у розвиток науково-технологічної сфери 

1) забезпечення постійного моніторингу результативності науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні 

2003 - 2011 роки 

МОН
Національна академія наук
галузеві академії наук
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

посилення інноваційної спрямованості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

52. 

Інституційне забезпечення державної науково-технічної та інноваційної політики 

посилення координації діяльності органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук у проведенні державної науково-технічної політики 

1) удосконалення системи державного регулювання та організації науково-технічної та інноваційної діяльності 

2002 - 2004 роки 

МОН
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Національна академія наук 

підвищення ефективності реалізації державної науково-технічної та інноваційної політики.
Підвищення загального рівня наукоємності виробництва 

вироблення єдиної державної політики приватизації установ науково-технологічної сфери 

2) проект Концепції приватизації в науковій та науково-технологічній сфері 

2003 - 2004 роки 

МОН
Фонд державного майна
Національна академія наук
Мінекономіки
Мін'юст 

розширення масштабів та прискорення темпів роздержавлення організацій, що виконують науково-технічні роботи, із збереженням та більш ефективним використанням науково-технологічного потенціалу 

запровадження механізмів регіональної підтримки науково-технологічної діяльності, інноваційного перерозподілу робочої сили 

3) проекти регіональних інноваційних програм 

2003 - 2011 роки 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

ефективне впровадження інноваційної моделі розвитку економіки на регіональному рівні 

53. 

Підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень 

створення економічних умов та законодавчої бази для надання цільової підтримки комерціалізації і широкому практичному використанню результатів державних науково-технічних програм 

1) нормативно-правове забезпечення реалізації Закону України "Про інноваційну діяльність" 

2003 - 2004 роки 

МОН
Мінекономіки
Мінпромполітики
Мін'юст
Національна академія наук
галузеві академії наук 

істотне посилення інноваційного впливу фундаментальної та прикладної науки на розвиток економіки, перехід до реальної комерціалізації наукових знань, активного оволодіння передовими позиціями в світі на основі нових технологій, впровадження "ноу-хау", наукових ідей 

2) запровадження повного технологічного аудиту державних наукових та науково-дослідних установ та організацій  

2003 - 2004 роки 

МОН
Мінекономіки
Мінпромполітики
Мін'юст
Національна академія наук
галузеві академії наук
 

  

3) запровадження механізму кон'юнктурних досліджень попиту на науково-технічну та інноваційну продукцію 

2003 - 2004 роки

МОН
Мінекономіки
Національна академія наук
галузеві академії наук 

  

удосконалення та розширення правової бази оцінки інтелектуальної власності, експорту й імпорту продукції, виробленої з її застосуванням 

4) проект Закону України "Про оцінку прав інтелектуальної власності" 

2003 - 2004 роки

МОН
Фонд державного майна
Національна академія наук
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

більш широке залучення інтелектуальної власності до господарського обігу 

54. 

Створення ефективних схем фінансування інноваційної діяльності 

пряме підтримання за рахунок державного замовлення окремих науково-технічних розробок у галузі високих технологій, які мають проривний характер і здатні внести істотні зміни в підвищення рівня виробництва, конкурентоспроможності продукції 

1) започаткування державного замовлення на окремі інновації в проектах Закону України про Державний бюджет на відповідний рік 

2003 - 2011 роки 

МОН
Мінекономіки
Мінпромполітики
Національна академія наук
Мінфін
МОЗ
Мінагрополітики
Мін'юст 

створення та розвиток механізмів прямої державної підтримки інноваційної діяльності та високотехнологічних виробництв.
Створення умов для прискореного переходу економіки на інноваційний шлях розвитку 

здійснення організаційно-економічних заходів для підвищення попиту на науково-технічну продукцію та залучення до інноваційного підприємництва малого та середнього бізнесу 

2) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України про оподаткування щодо застосування ступінчастого оподаткування прибутку інноваційних підприємств з визначенням ставки податку залежно від рівня доходу підприємства, податкових канікул (до п'яти років) залежно від життєвого циклу інновацій 

2003 - 2005 роки 

Мінфін
Державна податкова адміністрація
МОН
Мінекономіки 

активізація інноваційного підприємництва, збільшення випуску високотехнологічної продукції, формування ринку інноваційної продукції 

запровадження пільгового кредитування активних учасників інноваційного ринку 

3) створення та забезпечення функціонування спеціалізованих державних небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ 

2003 - 2011 роки 

МОН
Мінфін
Мінекономіки
Фонд державного майна
Мін'юст 

фінансова підтримка інноваційних програм і проектів суб'єктів господарювання різних форм власності 

4) сприяння наданню підприємствам середньотермінових кредитів для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів 

2002 - 2011 роки 

Мінекономіки
Національний банк
Мінфін
МОН
інші центральні органи виконавчої влади 

фінансова підтримка інноваційних програм і проектів суб'єктів господарювання різних форм власності 

забезпечення фінансової підтримки інноваційних проектів, що належать до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

5) передбачення в проекті Державного бюджету України видатків на кредитування та гарантування за пріоритетними інноваційними проектами 

2003 - 2011 роки 

Мінфін
МОН
Мінекономіки
Національний банк 

забезпечення реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

55. 

Стимулювання створення та розвитку підприємницьких структур, що забезпечать інтеграцію науки та виробництва 

реструктуризація інноваційних підприємств 

1) нормативно-правове забезпечення реалізації Закону України "Про інноваційну діяльність".
Внесення пропозиції щодо реструктуризації інноваційних підприємств, передбачивши створення вертикальних та горизонтальних холдингових компаній, промислово-фінансових груп, зокрема транснаціональних, та інших інноваційно-виробничих об'єднань відповідно до галузевої специфіки інноваційної діяльності 

2003 - 2011 роки

МОН
Мінекономіки
Мінфін
Мінпромполітики
Мін'юст 

створення та розвиток науково-виробничих об'єднань, основною метою яких є поєднання інтелектуального, промислового, банківського та торговельного капіталу для оновлення основних фондів інноваційних промислових підприємств, впровадження новітніх науково-технологічних розробок, створення на їх основі сучасних виробничих потужностей, продукування високотехнологічних, конкурентоспроможних товарів та послуг 

розвиток мережі організацій інноваційного типу, у тому числі технологічних парків, інкубаторів малого інноваційного бізнесу тощо 

2) здійснення загальної координації інноваційної політики Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів 

2002 - 2003 роки 

МОН
Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Держмитслужба
Мін'юст 

підвищення рівня інноваційної активності вітчизняних підприємств 

56. 

Зменшення інноваційних ризиків високотехнологічних інноваційних проектів 

визначення засад формування та регулювання ринку венчурного капіталу в Україні 

1) законодавче врегулювання питань спільного інвестування, зокрема щодо регулювання ринку венчурного капіталу в сфері інноваційної діяльності 

2003 - 2006 роки 

Мінекономіки
Мінфін
Мінпромполітики
МОН
Мін'юст 

прискорення розвитку інноваційного ринку в Україні.
Сприяння технологічному оновленню галузей економіки, впровадженню досягнень вітчизняної науки і техніки у виробничу сферу 

57. 

Збереження кадрового потенціалу науково-технічної сфери, заохочення молоді до участі в науковій та науково-технологічній діяльності 

поширення на молодих вчених соціальних пільг, які мають молоді громадяни та молоді сім'ї згідно із Законом України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" 

1) проект Закону України про внесення відповідних змін до Законів України "Про наукову та науково-технічну діяльність" та "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" 

2002 - 2003 роки 

МОН
Мінсім'ядітимолодь
Національна академія наук
Українська академія аграрних наук
Академія медичних наук
Академія правових наук
Мін'юст 

підвищення статусу молодих учених та надання додаткових соціальних пільг їм та їхнім сім'ям 

збільшення обсягів прямої державної фінансової підтримки молодих учених 

2) надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених 

2003 - 2011 роки 

МОН
Національна академія наук
Мінфін
Мінекономіки 

поліпшення умов праці молодих учених 

3) збільшення вдвічі розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів для молодих учених 

2003 рік 

МОН
Національна академія наук
Мінфін
Мінекономіки 

- " -

поліпшення житлових умов для молодих вчених та спеціалістів наукової і науково-технологічної сфери 

4) збільшення бюджетного фінансування на будівництво службового житла для молодих учених та спеціалістів 

2003 - 2011 роки 

Мінфін
Мінсім'ядітимолодь
МОН
Мінекономіки
Держбуд
Національна академія наук 

вирішення житлового питання молодих учених та спеціалістів наукової та науково-технологічної сфери 

58. 

Державна підтримка процесу інтеграції науки і освіти 

забезпечення організаційно-правових передумов організації науково-освітніх центрів 

1) створення науково-освітніх центрів 

2003 - 2004 роки 

МОН
Національна академія наук
Мінекономіки
Мінфін 

комплексне вирішення питання пошуку, відбору, залучення до науки талановитої молоді та її закріплення в цій сфері 

розроблення пропозицій щодо нових інтеграційних проектів, спрямованих на поглиблення взаємодії науки і освіти 

2) визначення заходів щодо підтримки інтеграції освіти і науки 

2003 рік 

МОН
Національна академія наук
галузеві академії наук
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади 

поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення якості освіти 

59. 

Утвердження сучасних правових та організаційних механізмів охорони та захисту прав інтелектуальної власності 

гармонізація національного законодавства з інтелектуальної власності з нормами міжнародного права 

1) приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами в сфері інтелектуальної власності 

2002 - 2004 роки 

МОН
Мін'юст
Мінфін
Мінекономіки
Мінпромполітики 

забезпечення відповідності законодавства України у сфері інтелектуальної власності міжнародним договорам 

створення сучасної патентно-інформаційної бази з довідково-пошуковим апаратом та забезпечення використання світових досягнень інформатики в процесі патентної експертизи 

2) актуалізація патентно-інформаційної бази і довідково-пошукового апарату до неї, впровадження в процес патентної експертизи сучасних інформаційних технологій 

2002 - 2004 роки 

МОН
Держкомзв'язку 

активізація та підвищення ефективності функціонування системи патентної інформації 

перекриття каналів надходження контрафактної продукції в Україну, викриття підпільних цехів з її виготовлення в рамках операції "Інтелект" 

3) проведення практичних заходів та цільових операцій 

2002 - 2011 роки 

МВС
СБУ
Державна податкова адміністрація
Держмитслужба
Адміністрація Держприкордонслужби
МОН 

дієвий захист прав фізичних та юридичних осіб на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації товарів та послуг 

1.4.1. Формування конкурентного середовища, підвищення ефективності управління державною власністю 

60. 

Подальше формування на засадах вільної конкуренції сприятливого середовища для провадження підприємницької діяльності 

упорядкування механізму реєстрації підприємницької діяльності 

1) сприяння прийняттю Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" 

2003 рік 

Держпідприємництво
Мінекономіки
Мін'юст 

упорядкування та спрощення процедур започаткування господарської діяльності 

2) створення автоматизованої інформаційної системи - Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності 

2003 рік 

Держпідприємництво 

упорядкування та спрощення процедур започаткування господарської діяльності 

упорядкування та спрощення процедури започаткування господарської діяльності 

3) проекти Указів Президента України "Про заходи щодо запровадження заявочного принципу започаткування безліцензійної діяльності суб'єктами підприємництва" та "Про спрощення дозвільної системи у сфері підприємництва"; проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою впорядкування процедури започаткування господарської діяльності" 

2003 рік 

Держпідприємництво
Мінекономіки
Мін'юст
Фонд державного майна 

удосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва, сприяння залученню широких верств населення до підприємницької діяльності 

зменшення адміністративного регулювання підприємницької діяльності 

4) проект Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності" 

2003 рік

Держпідприємництво
Мінекономіки
Мін'юст 

удосконалення впливу держави на підприємницьку діяльність 

удосконалення законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва 

5) проект Закону України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" 

2003 рік

Мінфін
Держпідприємництво
Державна податкова адміністрація
Мінекономіки
Мін'юст 

удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва та подальше врахування положень цього закону у Податковому кодексі 

створення передумов для становлення середнього класу 

6) реалізація заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва 

2002 - 2011 роки 

Держпідприємництво
та інші центральні органи виконавчої влади 

створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва 

7) реалізація заходів регіональних програм сприяння розвитку малого підприємництва 

2002 - 2011 роки

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва на регіональному рівні 

створення ефективної системи захисту малого підприємництва 

8) проект Закону України "Про основні засади контролю за діяльністю суб'єктів господарювання в Україні" 

2002 рік 

Держпідприємництво
Мін'юст 

захист прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності 

скасування законодавчих норм щодо обов'язковості проведення сертифікації послуг у сфері громадського харчування та системи якості їх надання 

9) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" 

2002 рік

Мінекономіки 

зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність, скорочення витрат суб'єктів підприємницької діяльності на 40 млн. гривень 

визначення основних принципів діяльності споживчої кооперації, врегулювання питань щодо власності споживчих товариств та спілок, встановлення основних засад економічної та соціальної діяльності споживчих товариств та спілок 

10) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про споживчу кооперацію" 

2002 рік

Укоопспілка
Мінекономіки 

зростання кількості споживчих товариств на 3 відсотки, підвищення добробуту членів споживчих товариств, задоволення потреб членів споживчих товариств та населення у необхідних товарах та послугах 

надання місцевим державним адміністраціям повноважень щодо регулювання цін на послуги ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів 

11) постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" 

2002 рік 

Мінекономіки
Держпідприємництво 

зменшення витрат суб'єктів малого підприємництва на провадження підприємницької діяльності при продажу товарів на продовольчих та непродовольчих ринках 

розроблення системної державної політики розвитку та регулювання торговельної діяльності 

12) проект Закону України "Про внутрішню торгівлю" 

2003 рік 

Мінекономіки 

створення умов для розвитку конкуренції у сфері торгівлі, ліквідація правових, економічних та адміністративних перешкод при провадженні торговельної діяльності 

61. 

Реалізація конкурентної політики 

удосконалення правового регулювання щодо недопущення обмежувальної ділової практики та недобросовісної конкуренції 

1) сприяння прийняттю Закону України "Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України" 

2003 рік 

Антимонопольний комітет 

удосконалення процесуальної частини законодавства про захист економічної конкуренції, забезпечення адаптації конкурентного законодавства до законодавства Європейського Союзу 

удосконалення інституціональних та процесуальних засад захисту конкуренції 

2) проект Конкуренційного процесуального кодексу України 

2004 - 2007 роки 

Антимонопольний комітет 

комплексне та якісне врегулювання процесуальної діяльності органів Антимонопольного комітету на рівні, необхідному для ефективного захисту конкуренції.
Забезпечення уніфікації процедур розслідування 

3) сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (у тому числі до Закону України "Про Антимонопольний комітет")  

2003 рік 

Антимонопольний комітет 

- " - 

забезпечення розвитку ефективного конкурентного середовища 

4) Указ Президента України "Про основні напрями конкурентної політики на 2005 - 2009 роки" 

2004 рік 

Антимонопольний комітет
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

зменшення частки монопольного сектору в економіці, удосконалення правил конкуренції, впровадження сучасних методів державного регулювання діяльності природних монополій, розвитку інституційного забезпечення конкуренції 

5) Указ Президента України "Про створення Національної комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у галузі транспорту" 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінтранс
Антимонопольний комітет
Мінфін
Мін'юст 

забезпечення державного регулювання та контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій 

6) Указ Президента України "Про створення Національної ради з питань конкуренції" 

2002 рік

Антимонопольний комітет
Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін 

удосконалення механізму реалізації конкурентної політики, державного захисту конкуренції, державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій 

удосконалення механізмів надання державної допомоги окремим суб'єктам господарювання, галузям економіки та регіонам 

7) проект Закону України "Про державну допомогу" 

2005 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Мінпромполітики
Мін'юст
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

створення правових умов для конкуренції суб'єктів господарської діяльності на зовнішніх ринках 

забезпечення захисту вітчизняних та іноземних виробників від недобросовісної конкуренції 

8) сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо діяльності Антимонопольного комітету) 

2003 рік 

Антимонопольний комітет 

підвищення ефективності захисту від недобросовісної конкуренції вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання, у тому числі при використанні об'єктів інтелектуальної власності 

запровадження у повному обсязі механізму регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, передбачених Законом України "Про природні монополії" 

9) відомчі нормативні акти 

2002 - 2011 роки 

НКРЕ
Національна комісія регулювання транспорту
Національна комісія регулювання зв'язку
Антимонопольний комітет
Мінекономіки
інші заінтересовані органи виконавчої влади 

забезпечення державного регулювання та контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій 

10) сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" 

2002 рік 

Держпідприємництво
Антимонопольний комітет 

контроль за встановленням цін і тарифів суб'єктів природних монополій, запобігання зловживанню монопольним становищем 

оптимізація діяльності держави як безпосереднього учасника ринкових відносин, відокремлення управлінських послуг від господарської діяльності органів виконавчої влади 

11) постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо оптимізації господарської діяльності органів виконавчої влади" 

2002 рік

Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади 

позбавлення державних органів функцій, не властивих їм в умовах ринкової економіки. Розвиток конкуренції на ринках відповідних послуг 

розширення міжнародного співробітництва України у сфері конкурентної політики і права 

12) підписання міжнародних угод щодо співробітництва у сфері конкурентної політики 

2002 - 2010 роки 

Антимонопольний комітет
Мінекономіки
МЗС 

запобігання обмеженню конкуренції внаслідок дій, вчинених за межами країни 

посилення захисту прав споживачів 

13) проект Указу Президента України "Про затвердження Програми захисту прав споживачів на 2003 - 2005 рр." 

2002 - 2005 роки 

Держстандарт 

вдосконалення державної системи захисту прав та інтересів споживачів; підвищення ефективності контролю за якістю і безпечністю товарів, робіт та послуг 

реформування системи стандартизації та сертифікації згідно з європейськими нормами 

14) забезпечення щорічного розроблення та прийняття не менш як 500 гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартів за пріоритетними напрямами 

2003 рік 

Держстандарт
Мінекономіки 

  

15) проведення постійного аналізу переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні 

2002 - 2004 роки 

Держстандарт
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

  

розроблення та запровадження стандартів системи CALS-технології та HACP 

16) створення технічних комітетів стандартизації. Розроблення і впровадження національних стандартів на основі CALS-технологій та HACP 

2003 - 2004 роки 

Держстандарт
заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

  

усунення дублювання функцій контролю центральними органами виконавчої влади в частині технічного регулювання 

17) проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо розмежування функцій контролю центральними органами виконавчої влади під час проведення перевірки продукції 

2002 рік 

Держстандарт
Мінагрополітики
МОЗ 

  

підготовлення матеріалів до приєднання України до Спеціального стандарту поширення даних (ССПД) 

18) створення метаданих (опис категорій даних і ключових показників), розроблення показників та методологічних пояснень щодо поширення економічних та фінансових показників у рамках Спеціального стандарту поширення даних 

2002 рік

Держкомстат
Мінфін
Національний банк 

підвищення інвестиційного іміджу України, забезпечення відкритості економічних процесів 

62. 

Досягнення оптимальності та прибутковості державного сектору економіки 

посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств з часткою державної власності 

1) проведення перевірок діяльності підприємств 

2002 - 2011 роки 

Держфінінспекція
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення ефективності використання державних коштів підприємствами, які є об'єктами контролю 

оптимізація обсягів та структури державного сектору економіки.
Скорочення переліку підприємств, приватизація яких заборонена 

2) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та таких, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані" 

2002 - 2011 роки 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Мінфін
Мін'юст
Антимонопольний комітет
інші центральні органи виконавчої влади
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

зменшення питомої ваги державного сектору до 8 - 10 відсотків. Включення в процес приватизації додаткових об'єктів 

посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю державних підприємств 

3) система контролю за складанням, затвердженням та виконанням фінансових планів державних підприємств 

2002 - 2003 роки 

Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація
Держкомстат
ГоловКРУ
галузеві міністерства та інші органи виконавчої влади 

поліпшення показників фінансово-господарської діяльності підприємств; зменшення кількості збиткових державних підприємств 

прискорення інституціональних перетворень, створення сприятливих умов для економічного розвитку суб'єктів підприємницької діяльності різних форм власності 

4) сприяння прийняттю проекту Закону України "Про корпоратизацію підприємств" 

2003 рік 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст
Антимонопольний комітет 

залучення недержавних інвестицій на інноваційне оновлення підприємств, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані 

запровадження ефективних принципів управління державним сектором економіки. Удосконалення механізму корпоративного управління 

5) сприяння прийняттю проекту Закону України "Про управління об'єктами права державної власності" 

2002 рік 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Антимонопольний комітет
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

підвищення ефективності використання державного майна, розмежування повноважень з формування державної політики управління господарською діяльністю між центральними органами виконавчої влади та господарськими структурами 

6) проект Кодексу корпоративного управління 

2004 рік 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

унеможливлення паралельної тіньової приватизації об'єктів державної та комунальної власності і відчуження їх активів за борги, забезпечення інвестиційної спрямованості приватизації 

проведення аналізу фінансово-господарської діяльності державних підприємств 

7) прийняття рішень Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна щодо доцільності приватизації об'єкта або утримання його у державній власності відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 224 "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 19 березня 2002 р. N 267" 

2002 - 2003 роки 

центральні органи виконавчої влади
Фонд державного майна
Мінекономіки 

підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання 

підвищення ефективності роботи державних підприємств та використання державних корпоративних прав 

8) розроблення та прийняття нормативної бази щодо створення госпрозрахункових установ для управління державним майном 

після набрання чинності Законом України "Про управління об'єктами державної власності" 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

підвищення ефективності управління об'єктами державної власності 

створення і забезпечення ефективного функціонування державної системи реєстрації прав на нерухоме майно 

9) проект Закону України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно" 

2003 рік 

Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Держбуд
Держжитлокомунгосп
Держкомстат
Держкомзем
національна мережа аукціонних центрів
Фонд державного майна 

створення інфраструктури ефективного і прозорого ринку нерухомості, упорядкування відносин власності, забезпечення захисту прав приватної власності на нерухоме майно 

63. 

Забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів і акціонерів 

забезпечення захисту майнових прав акціонерів 

1) сприяння прийняттю Закону України "Про акціонерні товариства" 

2003 рік

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономіки
Держпідприємництво
Мінфін
Фонд державного майна
Антимонопольний комітет
Український союз промисловців та підприємців
Мін'юст
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

упорядкування повноважень органів управління акціонерних товариств, підвищення інвестиційної привабливості підприємств 

створення правових механізмів визначення правонаступників майна загальносоюзних громадських організації колишнього Союзу РСР 

2) сприяння прийняттю Закону України "Про визначення суб'єктів права власності на розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР" 

2002 рік 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

збереження в інтересах громадян України розташованого на території України майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР 

активізація роботи щодо викриття та запобігання злочинам при отриманні та використанні кредитів у банківських установах 

3) забезпечення виконання в повному обсязі Закону України "Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб - вкладників та інших кредиторів АКАПБ "Україна" та доручення Президента України від 18 травня 2001 р. щодо забезпечення повернення боргів цього банку 

2003 рік

МВС
СБУ
Державна податкова адміністрація
ГоловКРУ 

захист майнових прав громадян від злочинних посягань та іншої протиправної діяльності 

удосконалення законодавства з питань приватизації на завершальному її етапі 

4) розроблення проекту Закону України "Про Державну програму приватизації на 2003 - 2005 роки" 

2003 рік

Фонд державного майна
Мінекономіки
Мінфін
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мін'юст
Антимонопольний комітет 

завершення формування цілісної нормативно-правової бази, розширення кількості підприємств, що підлягають приватизації 

врегулювання правових, економічних та організаційних відносини, пов'язаних із створенням, діяльністю та ліквідацією холдингових компаній, у тому числі визначення правового статусу державних холдингових компаній 

5) сприяння прийняттю Закону України "Про холдингові компанії в Україні" 

2003 рік 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономіки
Фонд державного майна
Антимонопольний комітет
Мін'юст
Мінфін
Держпідприємництво
Мінтранс
Мінпромполітики
Мінпаливенерго
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

правове врегулювання відносин, пов'язаних із створенням та діяльністю холдингових компаній 

забезпечення інвестиційної спрямованості приватизації, що виключало б використання отриманих коштів на поточні витрати бюджету 

6) Закони України про Державний бюджет України на 2003 та наступні роки 

2002 - 2011 роки 

Мінфін
Фонд державного майна
Мінекономіки 

забезпечення системності у розвитку та впровадженні інновацій, запобігання розпорошенню державних коштів 

заміна фіскального пріоритету приватизації на інвестиційний 

7) постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про порядок організації та проведення відповідних конкурсів (тендерів) із визначення механізму розподілу та використання коштів, отриманих від приватизації державного майна, що спрямовуються на інноваційне інвестування" 

2002 рік 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Мінфін
Мін'юст
інші органи виконавчої влади
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

залучення підприємствами додаткових інвестицій дозволить поліпшити загальний економічний стан в державі, підвищити конкурентоспроможність вітчизняного виробництва 

8) постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення конкурсного комітету (конкурсної комісії) із визначення підприємств, інноваційне інвестування яких здійснюватиметься за рахунок частини коштів, отриманих від приватизації державного майна" 

2002 рік 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Мінфін
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

залучення підприємствами додаткових інвестицій дозволить поліпшити загальний економічний стан в державі, підвищити конкурентоспроможність вітчизняного виробництва 

удосконалення правового забезпечення орендних відносин 

9) сприяння прийняттю проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 

2002 рік

Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади 

збереження державного та комунального майна при передачі його в оренду, збільшення надходжень від оренди до державного бюджету 

спрощення процедур переходу заставного майна до кредитора 

10) внесення змін до Закону України "Про заставу" 

2002 - 2003 роки 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Національний банк
Мін'юст 

активізація кредитної діяльності комерційних банків 

проведення в процесі приватизації відокремлення від підприємств непрофільних виробництв та об'єктів соціальної сфери 

11) накази Фонду державного майна 

2002 - 2011 роки 

Фонд державного майна
інші центральні органи виконавчої влади,
уповноважені управляти державним майном 

підвищення інвестиційної привабливості об'єктів права державної власності 

12) прийняття Законів України "Про банківський кредит", "Про валютне регулювання", "Про іпотеку" 

2002 рік 

Мінекономіки
Національний банк
Фонд державного майна 

створення належної правової бази для забезпечення діяльності банківського сектору 

64. 

Оздоровлення фінансів підприємств та подолання платіжної кризи 

удосконалення відносин власності.
Забезпечення розвитку інституту банкрутства 

1) внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 

2003 рік 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

підвищення ефективності управління майном 

2) постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок подання пропозицій Господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих", "Про методику фінансового оздоровлення підприємств, в яких частка державної власності перевищує 25 відсотків статутного фонду", "Про методику запобігання фіктивному банкрутству" 

2002 рік 

Мінекономіки
Агентство з питань банкрутства 

реструктуризація і ліквідація безнадійних підприємств-боржників сприятиме перерозподілу ресурсів на користь життєздатних підприємств 

застосування широкого спектра інструментів боротьби з неплатоспроможністю 

3) проведення експертизи фінансово-господарського стану підприємств та ініціювання процедур відновлення їх платоспроможності - досудової та судової санації підприємств, у тому числі їх керівниками 

2002 - 2011 роки 

центральні органи виконавчої влади
Агентство з питань банкрутства 

відновлення платоспроможності підприємств-боржників, збереження робочих місць та виробничого потенціалу 

4) рішення щодо використання відповідних процедур банкрутства до безнадійних державних підприємств 

2002 - 2011 роки

центральні органи виконавчої влади
Агентство з питань банкрутства 

зменшення кількості збиткових підприємств 

реструктуризація і ліквідація безнадійних підприємств-боржників 

5) ініціювання процедури банкрутства щодо приватизованих підприємств, які мають сталий податковий борг, у разі непогашення ними такого боргу 

2002 рік 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Державна податкова адміністрація 

погашення податкового боргу на суму близько 135 млн. гривень 

удосконалення порядку застосування процедур банкрутства до підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави 

6) сприяння прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо удосконалення механізму захисту майнових прав держави) 

2002 рік 

Мінекономіки
Державна податкова адміністрація
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

удосконалення законодавства з питань банкрутства 

65. 

Активізувати зусилля правоохоронних органів у виявленні злочинних дій, пов'язаних з фіктивним банкрутством, та їх запобігання 

виявлення та своєчасне запобігання фактам фіктивного банкрутства, навмисного доведення до банкрутства та недопущення примусової реалізації майна за "тіньовими" схемами 

1) проведення організаційно-практичних заходів 

2002 рік

МВС
Фонд державного майна
Державна податкова адміністрація
ГоловКРУ 

захист державного майна 

підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності з метою виявлення організованих злочинних угруповань, що мають корумповані зв'язки з владними структурами і ведуть заздалегідь сплановану злочинну діяльність 

2) проведення організаційно-практичних заходів 

2002 рік

МВС
Державна податкова адміністрація 

налагодження тісної та ефективної співпраці правоохоронних органів, зниження рівня тінізації національної економіки 

1.4.2. Ефективне використання промислово-технологічного потенціалу 

66. 

Розширення попиту та пропонування продукції вітчизняної промисловості на внутрішньому ринку. Забезпечення відтворення і розширення мінерально-сировинної бази держави 

забезпечення розвитку і реформування гірничо-металургійного комплексу 

1) сприяння прийняттю проекту Закону України "Про Національну програму розвитку і реформування гірничо-металургійного комплексу (ГМК) до 2010 року" 

2002 - 2003 роки 

Мінпромполітики
Мін'юст 

розвиток внутрішнього ринку металургійної продукції, вдосконалення його інфраструктури, створення та подальше розширення торговельної та сервісної мережі 

виконання державного замовлення з приросту запасів корисних копалин 

2) проведення пошукових, геологорозвідувальних робіт, дорозвідка родовищ, що розробляються 

2002 - 2011 роки 

Мінекоресурсів
НАК "Надра України" 

нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних і переробних галузей національної економіки 

створення умов для розвитку мінерально-сировинної бази щодо міді, золота, алюмінію, вугілля 

3) комплекс заходів, які забезпечать залучення недержавних коштів на пошук та розвідку корисних копалин.
Цілеспрямоване проведення розвідки запасів мінеральної сировини.
Розроблення програми системного вивчення геологічної будови надр України 

2002 - 2010 роки 

Мінекоресурсів
та інші центральні органи виконавчої влади
НАК "Надра України" 

створення передумов для приросту і відтворення запасів корисних копалин, забезпечення промисловості сировинними ресурсами 

забезпечення захисту внутрішнього автомобільного ринку 

4) проект Закону України щодо зміни ставок ввізного мита та акцизного збору на деякі види транспортних засобів та комплектуючих виробів до них 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінпромполітики 

забезпечення захисту національного виробника.
Очікуване щорічне поповнення бюджету від запровадження запропонованих ставок становитиме:
- від ввізного мита 824 млн. гривень;
- від акцизного збору 806 млн. гривень 

67. 

Здійснення заходів щодо стимулювання оновлення основних фондів і технічного переоснащення промислового виробництва 

забезпечення впровадження у промислове виробництво високопродуктивної вітчизняної верстатної техніки та інструменту 

1) постанова Кабінету Міністрів України щодо Програми розвитку верстатоінструментальної промисловості як основи технологічного забезпечення виробництва в умовах його структурної перебудови 

2003 - 2006 роки 

Мінпромполітики
Мінекономіки
Мінфін 

розвиток внутрішнього ринку, запровадження новітніх технологій, економія валютних коштів 

забезпечення впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій 

2) нормативно-правовий акт щодо запровадження механізму часткової компенсації кредитних ставок комерційних банків за проектами, спрямованими на впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій 

2003 рік 

Держкоменергозбе-
реження
Мінпромполітики
Мінекономіки
Мінфін 

створення механізму стимулювання залучення інвестицій в процесі модернізації виробництва 

68. 

Забезпечення конкурентоспроможності та збільшення присутності продукції промисловості на внутрішньому та зовнішньому ринку, насамперед продукції з високим ступенем переробки 

стимулювання розвитку ефективного ринку мінеральних добрив та засобів захисту рослин 

1) розпорядження Кабінету Міністрів України "Про стимулювання виробництва вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин", "Про стимулювання виробництва вітчизняних мінеральних добрив" 

2002 - 2006 роки 

Мінпромполітики
інші центральні органи виконавчої влади 

збільшення обсягів виробництва мінеральних добрив та засобів захисту рослин до 2004 року на 400 млн. гривень. Збільшення надходжень до державного бюджету за час дії плану заходів до 20 млн. гривень на рік 

створення засад державної політики з питань управління якістю 

2) впровадження системи якості на підприємствах.
Розроблення та впровадження галузевих і регіональних програм сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції 

2002 - 2004 роки 

Держстандарт
інші центральні органи виконавчої влади
обласні держадміністрації 

  

зменшення ввізного мита на вузли, агрегати, комплектуючі вироби та матеріали, необхідні для задоволення потреб автоскладальних підприємств України для промислового виробництва та складання 

3) проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ставок ввізного мита та акцизного збору на деякі види транспортних засобів та комплектуючих виробів до них" 

2002 рік 

Мінекономіки
Держмитслужба
Мінфін
Мінпромполітики 

розширення ринку збуту продукції підприємств України, що комплектують автоскладальні підприємства та виробляють автомобільні запасні частини 

проведення консультації з Європейською комісією та Європейським космічним агентством щодо започаткування діяльності спільної робочої групи з питань співробітництва у сфері космічних досліджень 

4) внесення питання на розгляд Комітету з питань співробітництва Україна - ЄС 

2002 рік 

НКАУ
Мінтранс
МЗС
Мінекономіки
МОН
Національна академія наук 

участь України у програмах космічних досліджень ЄС 

продовження освоєння нових моделей літаків (АН-70, АН-140 та АН-38) 

5) реалізація заходів постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1549 "Про серійне виробництво літака АН-70" 

2000 - 2006 роки 

Мінпромполітики
Мінекономіки
Мінфін
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

освоєння серійного виробництва військово-транспортного літака АН-70, літаків АН-140 та АН-38 

1.4.3. Оптимізація процесів структурних перетворень у паливно-енергетичному комплексі 

69. 

Забезпечення поліпшення економічного стану підприємств паливно-енергетичного комплексу, розв'язання проблем боргових зобов'язань минулих років 

розроблення пропозицій щодо розв'язання проблеми погашення кредиторської заборгованості підприємств ПЕК 

1) проект Закону України "Про реструктуризацію заборгованості, яка виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії", План заходів щодо розв'язання проблеми боргів енергокомпаній 

2002 рік 

Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мінфін
НКРЕ
Мінпромполітики
Мін'юст
НАК "Нафтогаз України"
Державна податкова адміністрація
Укрзалізниця 

розв'язання проблеми боргів, підвищення рівня розрахунків в ПЕК та підвищення інвестиційної привабливості енергетичних компаній 

70. 

Глибокі якісні перетворення в енергетичному секторі економіки 

вироблення нової енергетичної стратегії 

1) Енергетична стратегія України на період до 2030 року 

2002 - 2030 роки 

Мінпаливенерго
Держкоменергозбе-
реження
Мінекономіки
НКРЕ 

підвищення безпеки постачання енергії, поліпшення екології 

2) сприяння прийняттю Закону України "Про особливості приватизації майна у паливно-енергетичному комплексі" 

2002 - 2003 роки 

Фонд державного майна
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Антимонопольний комітет
Мін'юст
Міжвідомча робоча група з питань контролю за приватизацією в паливно-енергетичному комплексі 
НКРЕ 

розширення участі у приватизації об'єктів ПЕК вітчизняних та іноземних стратегічних інвесторів, а також посилення контролю за виконанням інвестиційних зобов'язань 

розроблення Концепції розвитку і функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні 

3) Концепція розвитку і функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні 

2002 - 2003 роки

НКРЕ
Мінпаливенерго
інші заінтересовані органи виконавчої влади 

інтеграція енергосистеми України в європейську, збільшення відкритості ринку, поліпшення фінансового стану учасників ринку, вдосконалення системи договірних відносин тощо 

розроблення концептуальної моделі внутрішнього ринку природного газу і подання відповідного законопроекту до Верховної Ради України 

4) проект Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу в Україні" 

2002 - 2003 роки

Мінпаливенерго
НКРЕ
Мінекономіки
НАК "Нафтогаз України" Антимонопольний комітет
Держкоменергозбе-
реження 

створення конкурентного ринку природного газу, що відповідає вимогам законодавства Європейського Союзу 

поширення лізингових механізмів в сфері енергозбереження 

5) проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо запровадження лізингу у сфері енергозбереження" 

2003 рік 

Держкоменергозбе-
реження
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Державна податкова адміністрація 

структурна перебудова та технологічне переозброєння промислових підприємств 

71. 

Реформування і розвиток вугільної галузі 

переоснащення перспективних шахт надійним і високопродуктивним обладнанням, ліквідація неперспективних, забезпечення роздержавлення майна вугледобувних підприємств за особливими правилами оцінки вартості з урахуванням їх рентабельності та інвестиційної привабливості 

1) реструктуризація, технічне переоснащення та будівництво нових вугледобувних підприємств, зміна форм власності та удосконалення системи управління 

2002 - 2010 роки 

Мінпаливенерго
Мінфін
Мінекономіки
Мінпраці
Фонд державного майна
Мін'юст
Антимонопольний комітет
облдержадміністрації вугільних регіонів 

скорочення бюджетного фінансування та фінансове оздоровлення вугледобувних підприємств 

2) забезпечення оперативного моніторингу, документування та перевірки розподілу і використання бюджетних коштів, насамперед виділених на реструктуризацію шахт, фактів зниження вартості майна, обладнання та об'єктів соціальної сфери при відчуженні й реалізації 

2002 - 2004 роки 

МВС
Державна податкова адміністрація
ГоловКРУ
Мінпаливенерго 

  

запровадження в тепловій енергетиці новітніх технологій, які б забезпечили її функціонування за рахунок вітчизняної паливної бази, адаптація їх обладнання до роботи на низькоякісному вугіллі 

3) здійснення реконструкції теплових електростанцій 

2002 - 2010 роки 

Мінпаливенерго
Мінекономіки
НКРЕ
Держкоменергозбе-
реження 

підвищення енергетичної незалежності, подальший розвиток вугільної промисловості та інших вітчизняних виробників 

72. 

Прискорення інтеграційних процесів, зорієнтованих на об'єднання енергетичних потенціалів країн у масштабах Євразійського континенту, посилення ролі України як енерготранзитної держави 

забезпечення паралельної роботи з Енергетичним об'єднанням східноєвропейських країн.
Збільшення обсягів транспортування природного газу.
Забезпечення функціонування Євразійського нафтотранспортного коридору 

1) Концептуальні засади приєднання ОЕС України до UCTE 

2003 - 2004 роки 

Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мін'юст
НКРЕ
ДП "Енергоринок"
НЕК "Укренерго"
НАК "Нафтогаз України" 

визначення передумов приєднання ОЕС України до UCTE 

73. 

Збільшення рівня забезпеченості власними енергоносіями і диверсифікація постачання імпортних енергоресурсів 

диверсифікація джерел постачання ядерного палива для АЕС 

1) реалізація українсько-американського Проекту кваліфікації ядерного палива для України 

2002 - 2005 роки 

Мінпаливенерго
Держатомрегулювання 

створення умов для диверсифікації джерел постачання ядерного палива для АЕС 

74. 

Створення власного ядерно-паливного циклу 

створення елементів ядерно-паливного циклу з розвитком сировинної бази урану до повного забезпечення атомних електростанцій країни ядерним паливом власного виробництва 

1) реалізація Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу 

2002 - 2010 роки 

Мінпаливенерго
Національна академія наук
Мінпромполітики
Мінекоресурсів
МОН
Держатомрегулювання 

підвищення енергетичної незалежності держави 

75. 

Удосконалення державного регулювання природних монополій у енергетичній сфері 

удосконалення систем державного регулювання: законодавче врегулювання питань економічного регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі 

1) проект Закону України "Про державне регулювання природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі" 

2003 рік 

НКРЕ
Мінпаливенерго
Антимонопольний комітет
Мінекономіки
Мін'юст 

створення повноцінної законодавчої бази економічного регулювання діяльності природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому секторі дозволить поліпшити роботу ринків електроенергії та природного газу, підвищити інвестиційну привабливість підприємств галузі 

76. 

Реалізація Комплексної державної програми енергозбереження України 

запровадження проведення економічної та технічної політики енергозбереження 

1) проект Державної програми енергозбереження (нова редакція) 

2003 - 2004 роки 

Держкоменергозбе-
реження
галузеві міністерства, органи виконавчої влади 

удосконалення управління сферою енергозбереження на основі передового досвіду країн Європейського Союзу та передового вітчизняного досвіду 

77. 

Удосконалення законодавства у сфері енергетики 

розроблення нормативно-правової бази створення демонстраційних зон високої енергоефективності 

1) постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про демонстраційні зони високої енергоефективності" 

2002 рік 

Держкоменергозбе-
реження 

підготовка основи для створення демонстраційних зон високої енергоефективності 

створення умов для переходу до масового використання приладів обліку споживання енергоресурсів 

2) проект Закону України "Про облік енергетичних ресурсів" 

2003 рік 

Держкоменергозбе-
реження
Мінекономіки
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Держжитлокомунгосп 

запровадження механізмів обов'язковості наявності приладів обліку споживання енергоресурсів на всіх стадіях їх проходження (від видобування до споживання) 

створення дієвого економічного механізму енергозбереження 

3) проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" 

2002 - 2003 роки 

Держкоменергозбе-
реження
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Державна податкова адміністрація 

поліпшення інвестиційної політики у сфері енергозбереження та стимулювання енергозбереження у промисловості методом податкової політики 

стимулювання енергозбереження у бюджетній сфері 

4) проект нормативно-правового акта щодо законодавчого врегулювання механізмів самофінансування енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері 

2003 рік 

Держкоменергозбе-
реження
Мінекономіки
Мінфін 

залучення додаткових коштів на енергозбереження у бюджетній сфері 

зниження рівня енергоспоживання в комунально-житловій сфері 

5) постанова Кабінету Міністрів України щодо запровадження енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення 

2003 рік

Держкоменергозбе-
реження
Мінпромполітики
Держстандарт
Мінфін
Мін'юст 

скорочення споживання енергії побутовим електрообладнанням 

1.4.4. Створення конкурентоспроможного агропромислового комплексу та забезпечення соціального розвитку села 

78. 

Розвиток інфраструктури ринку, нарощування виробництва та підвищення експортної конкурентоспроможності продукції аграрного сектору 

створення на селі сучасної ринкової інфраструктури (оптові ринки, торгові доми, розвиток біржової торгівлі), стимулювання сільськогосподарської кооперації, розвитку приватних та кооперативних підприємств у сфері агросервісу, переробки і збуту продукції, мережі сільськогосподарських дорадчих служб 

1) програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Проект Комплексної програми розвитку аграрного ринку 

2002 - 2005 роки 

Мінагрополітики
Мінекономіки
Мінфін
Українська академія аграрних наук 

забезпечення умов реалізації сільськогосподарської продукції на прозорому ринку, формування реальних цін на сільськогосподарську продукцію для зменшення товарообмінних (бартерних) операцій 

розширення внутрішніх та зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської продукції, гармонізація системи стандартизації та сертифікації до європейських стандартів та вимог 

2) приведення режиму виробництва та експорту сільськогосподарської продукції у відповідність із законодавством Європейського Союзу та нормами СОТ 

2002 - 2007 роки 

Мінагрополітики
Держстандарт 

регулювання ринків сільгосппродукції та продовольства, створення умов для здорової конкуренції 

підвищення ефективності аграрного сектору в умовах збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції 

3) відповідні регіональні програми 

2002 - 2004 роки 

Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні держадміністрації 

вироблення продукції на 39 млрд. гривень 

забезпечення розвитку племінної бази провідних порід (типів, кросів) тварин, племінних генетичних ресурсів особливо високої племінної цінності зарубіжної селекції, зокрема Європейського Союзу 

4) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі у тваринництві"

2002 рік 

Мінагрополітики
Мінекономіки
Мін'юст 

упорядкування ситуації у племінній справі.
Поліпшення показників у тваринництві та отримання щороку 583,5 млн. гривень додаткового прибутку 

5) використання банків генетичних ресурсів рослин і тварин держав - членів Європейського Союзу 

гармонізація законодавства в аграрному секторі із законодавством Європейського Союзу 

6) приведення законодавства в аграрному секторі до вимог законодавства Європейського Союзу 

2002 - 2007 роки 

Мінагрополітики
Мінекономіки 

створення реальних передумов для вступу України до Європейського Союзу 

забезпечення експлуатації загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 

7) надійна експлуатація меліоративних систем шляхом проведення ремонтних робіт, безперебійного енергопостачання, удосконалення структури управління 

2002 - 2010 роки 

Держводгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

ефективне та екологічно безпечне функціонування меліоративних систем на загальній площі 5,75 млн. гектарів, у тому числі:
зрошувальних - 2,45 млн. гектарів;
осушувальних - 3,3 млн. гектарів 

поліпшення технічного стану та підвищення технологічного рівня меліорованих земель, поліпшення екологічного стану зрошуваних і осушених угідь і територій, що перебувають у зоні їх впливу 

8) здійснення реконструкції зрошувальних і осушувальних систем 

2002 - 2010 роки

Держводгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

реконструкція зрошувальних систем - 0,6 тис. гектарів.
Реконструкція осушувальних систем - 0,18 тис. гектарів.
Захист від підтоплення 210 населених пунктів 

79. 

Формування цілісної системи фінансово-кредитного забезпечення агропромислового комплексу, прозорих механізмів функціонування іпотечного ринку 

забезпечення фінансової підтримки сільгосптоваровиробників 

1) часткова компенсація з бюджету відсоткових ставок за кредитами комерційних банків підприємствам агропромислового комплексу, вдосконалення роботи банківської системи 

2002 - 2005 роки 

Мінагрополітики
Мінфін 

збільшення надходжень грошових потоків до національного аграрного сектору, підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва 

забезпечення страхового захисту сільгосптоваровиробників
 

2) проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності" та "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійного лиха та нещасних випадків" 

2002 рік 

Мінагрополітики 

мінімізація негативних наслідків від непередбачуваних подій у сільськогосподарському виробництві та забезпечення захисту майнових інтересів сільгосппідприємств та стабільності дохідності сільськогосподарського виробництва 

3) передбачення в Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" коштів на часткову компенсацію страхових платежів сільгосптоваровиробникам 

2003 рік 

Мінагрополітики
Мінфін 

  

формування умов для розвитку кредитних спілок у сільській місцевості 

4) передбачення в Законі України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" коштів на розвиток кредитних спілок та часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами кредитних спілок 

2002 рік 

Мінагрополітики
Мінфін

надання можливості приватним власникам у сільській місцевості залучати кредитні ресурси для розвитку підсобних селянських господарств 

створення умов для зростання сільськогосподарського виробництва та залучення довготермінових кредитних ресурсів 

5) проект Указу Президента України "Про заходи щодо розвитку іпотечного кредитування"  

2002 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Мінагрополітики
Мін'юст
Держкомзем 

сприяння становленню ринку середньо- та довгострокового капіталу та активізації інвестиційної діяльності 

6) проект Закону України "Про особливості створення та діяльність іпотечних установ" 

2003 рік 

7) лізинг техніки, довгострокове кредитування 

2002 рік 

Мінагрополітики
Мінпромполітики
Мінфін
Національний банк 

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва.
Збільшення обсягів виробництва продукції.
Збільшення надходження коштів до бюджету 

внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" в частині запровадження спеціального режиму (режиму фіксованого збору) обкладення сільгосптоваровиробників податком на додану вартість 

8) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" 

2002 рік

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Мінекономіки
Мін'юст
Мінагрополітики 

збільшення надходжень до бюджету, спрощення системи оподаткування та адміністрування ПДВ 

80. 

Удосконалення механізмів реалізації та захисту прав громадян і юридичних осіб на землю 

врегулювання правового механізму придбання земельних ділянок у власність, створення необхідних умов для функціонування ринку землі 

1) проекти законів України: "Про ринок земель", "Про оцінку земель", "Про охорону земель", "Про державний земельний кадастр", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що випливають із Земельного кодексу України", "Про порядок виділення в натурі земельних часток (паїв) та їх обмін" 

2002 - 2004 роки 

Держкомзем
Мінагрополітики
Мінекономіки
Мін'юст 

забезпечення залучення землі у ринковий обіг та запровадження ринкової інфраструктури 

законодавче визначення діяльності особистих селянських господарств з використанням землі та майна, набутих в установленому порядку, у тому числі за рахунок земельних та майнових паїв 

2) проект Закону України "Про особисте селянське господарство" 

2002 рік 

Мінагрополітики 

сприяння розвитку особистих селянських господарств та забезпечення реального становлення середнього класу в сільській місцевості 

забезпечення видачі державних актів на право власності на землю взамін сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

3) продовження роботи з видачі державних актів на право власності на землю всім бажаючим власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

2002 - 2005 роки 

Держкомзем 

забезпечення можливості вільно розпоряджатися своїми земельними ділянками, мінімізувати загрозу втрати землі власниками земельних часток у разі невиконання боргових зобов'язань сільськогосподарськими підприємствами 

запровадження грошової форми розрахунків за оренду 

4) забезпечення виконання організаційних заходів 

2002 - 2003 роки 

Держкомзем
Мінагрополітики
сільські, селищні, міські ради, держадміністрації 

доведення плати за оренду земельних ділянок і земельних часток (паїв) у розмірі не менш як 1,5 відсотка величини нормативної грошової оцінки орендованих земельних ділянок і земельних часток (паїв) 

забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення і створення системи іпотечного кредитування під заставу землі як захист інтересів селян - власників землі 

5) видача державних актів на право власності на землю всім бажаючим власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

2002 - 2005 роки 

Держкомзем
сільські, селищні, міські ради, держадміністрації 

близько 100 відсотків селян - власників сертифікатів отримають державні акти на право власності на землю, що сприятиме створенню системи іпотечного кредитування під заставу землі та правовому захисту інтересів селян 

проведення інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів 

6) виконання земельно-кадастрових робіт на площі 969 тис. гектарів 

2002 рік 

Держкомзем
Мінекономіки
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

збільшення грошових надходжень до місцевих бюджетів від плати за землі 2210 населених пунктів, щодо яких буде проведено грошову оцінку, у 2002 році становитиме 53,7 млн. гривень 

7) проведення інвентаризації земель населених пунктів 

2001 - 2005 роки 

Держкомзем
Мінекономіки
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації 

надання можливості визначити кількісні та реальні межі землевласників і землекористувачів, а також площі земельних ділянок, які не використовуються.
Усунення спорів з приводу суміжного землекористування за межами населених пунктів та в їх межах.
Забезпечення більш ефективного використання земель несільськогосподарського призначення та створення відповідного правового поля продажу цих ділянок інвесторам для провадження підприємницької діяльності 

8) проведення грошової оцінки земель населених пунктів 

2001 - 2005 роки 

Держкомзем
Мінекономіки
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації 

грошова оцінка земель тільки населених пунктів дозволить збільшити надходження коштів від плати за землю до бюджету, що становитиме майже 1850 млн. гривень 

9) постанова Кабінету Міністрів України "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), дачного і гаражного будівництва, права користування (оренди) земельними ділянками" 

2002 рік 

Держкомзем
Мінагрополітики 

створення реальних умов для функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення, системи іпотечного кредитування, сприяння реформуванню відносин власності на селі та розвитку інфраструктури аграрного сектору 

81. 

Створення умов для розвитку соціальної сфери села 

забезпечення введення в дію у сільській місцевості в 2003 році: 100 загальноосвітніх шкіл, 110 дошкільних закладів освіти, 104 лікарські амбулаторії та 85 фельдшерсько-акушерських пунктів, 53 заклади культури, 275 спортивних закладів та споруд, 1,4 млн. кв. м житла, 308 км локальних водопроводів, 3000 км підвідних та розвідних газових мереж, 250 км автомобільних доріг 

1) спорудження об'єктів соціальної інфраструктури із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, підприємств і населення 

2003 рік 

Мінагрополітики
Мінекономіки
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації 

поліпшення умов життя сільського населення 

розроблення регіональних програм соціального розвитку села 

2) збільшення кількості населення, зайнятого у сільськогосподарських підприємствах, розвиток малого підприємництва, врегулювання питань зайнятості сільських громадян, які отримали у приватну власність земельні ділянки 

2003 - 2004 роки 

Мінекономіки
Мінагрополітики
Мінфін
МОН
МОЗ
Мінкультури
Мінпраці
Держбуд 
Держжитлокомунгосп
Держкомспорт
Мінпаливенерго
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Севастопольська міська держадміністрації

поліпшення умов життя сільського населення.
Збільшення зайнятості на селі.
Створення понад 7500 нових робочих місць, в тому числі у галузях: сільське господарство - 5100, харчова промисловість - 2000, рибне господарство - 400 

поступове доведення рівня заробітної плати працівників сільськогосподарських підприємств до середнього, що склався в галузях економіки України 

3) виконання норм генеральної та галузевих угод. Вжиття організаційних заходів щодо створення умов для подальшого підвищення заробітної плати, в тому числі і за рахунок запровадження погодинної оплати праці з установленням її мінімальної межі 

2002 - 2004 роки 

Мінагрополітики 

підвищення рівня заробітної плати сільськогосподарських працівників 

першочергове забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням 

4) спорудження групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою 

2002 - 2010 роки 

Держводгосп
Мінфін
Мінекономіки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
облдержадміністрації 

забезпечення централізованим водопостачанням 848 сіл, які користуються привізною та неякісною водою (69 відсотків населених пунктів, не забезпечених централізованим водопостачанням).
Поліпшення соціально-побутових умов проживання сільського населення 

1.4.5. Розвиток транспортних систем, комунікацій та зв'язку 

82. 

Розвиток сфери транспортних послуг на внутрішньому і зовнішньому ринку 

врегулювання правовідносин, пов'язаних із міжнародним транзитом вантажів 

проекти Законів України:
1) Про транспортно-експедиційну діяльність 

2002 - 2003 роки 

Мінтранс
Мінекономіки
Держмитслужба

утвердження України як транзитної держави, збільшення обсягів перевезень вантажів і пасажирів.
Залучення додаткових надходжень до державного бюджету 

2) Про морські порти 

2002 - 2003 роки

Мінтранс
Держмитслужба
Мінекономіки 

3) Про внутрішній водний транспорт 

2002 - 2003 роки

Мінтранс
Мінекономіки
Держмитслужба 

83. 

Забезпечення випереджаючих темпів розвитку інфраструктури зв'язку 

створення ринкових механізмів з урахуванням специфіки галузі зв'язку 

1) сприяння прийняттю Закону України "Про телекомунікації", затвердження змін до Комплексної програми створення єдиної Національної системи зв'язку України та її реалізація 

2002 - 2010 роки 

Держкомзв'язку 

залучення інвестицій в розвиток галузі, нормативно-правове сприяння розвитку галузі для забезпечення потреб органів державної влади, населення та бізнесових структур сучасними послугами зв'язку 

84. 

Вдосконалення національної мережі телекомунікацій 

забезпечення розвитку і реконструкції телефонних мереж з використанням новітнього вітчизняного обладнання 

1) проект змін до Комплексної програми створення єдиної Національної системи зв'язку України 

2002 - 2010 роки

Держкомзв'язку

задоволення потреб суспільства в якісних послугах телефонного зв'язку.
Досягнення щільності на кінець 2010 року до 34 телефонів на 100 мешканців 

підвищення рівня цифровізації первинної мережі 

проект змін до Комплексної програми створення єдиної Національної системи зв'язку України 

2002 - 2010 роки

Держкомзв'язку
ВАТ "Укртелеком" 

забезпечення потреб держави та споживачів у цифрових каналах зв'язку. Доведення рівня цифровізації первинної мережі в 2010 році до 98 відсотків 

побудова транспортних мереж передачі даних 

2) проект змін до Комплексної програми створення єдиної Національної системи зв'язку України 

2005 рік 

Держкомзв'язку
ВАТ "Укртелеком" 

забезпечення доступу споживачів до інформаційних ресурсів 

85. 

Вдосконалення національної мережі поштового зв'язку 

створення ринкових механізмів з урахуванням специфіки поштового зв'язку 

1) нормативно-правовий акт 

2003 рік 

Держкомзв'язку
УДППЗ "Укрпошта" 

забезпечення надання універсальних послуг встановленого рівня якості 

86. 

Розширення спектра видів послуг поштового зв'язку на основі впровадження новітніх технологій 

орієнтування на споживача та задоволення його потреби у ринкових умовах 

1) проект Концепції розвитку послуг 

2003 - 2004 роки 

Держкомзв'язку
УДППЗ "Укрпошта" 

створення сприятливих умов для доступу широких верств населення до послуг зв'язку 

1.5. Посилення ролі регіонів у забезпеченні економічного зростання та їх відповідальності за розв'язання соціальних проблем 

87. 

Забезпечення органічного поєднання політики регіонального розвитку з пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку країни 

перехід на державне стратегічне програмування регіонального розвитку та запровадження розроблення стратегій розвитку регіонів органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

1) Державна стратегія регіонального розвитку на 2003 - 2011 роки 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

визначення довго-, середньотермінових та поточних пріоритетів регіонального розвитку на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні 

2) стратегія регіонального розвитку областей, районів і міст на середньостроковий період 

2003 рік 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

  

запровадження договірних відносин між центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо стимулювання регіонального розвитку 

3) реалізація пілотних проектів з відпрацювання договірних відносин в окремих областях 

2003 рік 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві органи виконавчої влади 

підвищення ефективності механізму взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою узгодження загальнодержавних та регіональних інтересів 

запровадження конкурсних засад розміщення у регіонах державних інвестиційних коштів 

4) галузеві та регіональні положення про порядок оцінки та конкурсного відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету 

2003 рік

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення ефективності використання коштів державного бюджету 

розроблення Генеральної схеми економічного районування України 

5) проект Концепції Генеральної схеми економічного районування України 

2003 рік

Мінекономіки
Мінфін
Держкомзем
Мінагрополітики
Мін'юст
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади 

визначення економічних районів України з метою планування їх діяльності 

88. 

Розширення прав і посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розв'язання соціально-економічних проблем регіонів 

удосконалення поділу повноважень та функцій між центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування 

1) сприяння прийняттю Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" 

до прийняття зазначених Законів 

Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню 

підвищення ролі органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, збільшення їх повноважень та посилення відповідальності 

2) проект Закону України "Про вдосконалення механізму контролю з боку територіальних громад за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб" 

2002 рік 

Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню
Асоціація міст України 

- " -

3) проект Закону України "Про проведення експериментів розвитку місцевого самоврядування" 

2002 рік

Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню
Асоціація міст України 

підвищення ролі органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, збільшення їх повноважень та посилення відповідальності 

89. 

Створення умов для зменшення регіональних диспропорцій 

розроблення нормативно-правових актів з питань запровадження механізмів подолання депресивності територій 

сприяння прийняттю Законів України:
1) "Про засади стимулювання розвитку регіонів";
2) "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст України" 

до прийняття зазначених Законів 

Мінекономіки
Мінфін
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Мінпаливенерго
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади 

стимулювання розвитку депресивних територій, поліпшення їх соціально-економічного становища 

створення умов для підвищення ефективності функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку 

3) сприяти прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку" 

до прийняття зазначеного Закону 

Мінекономіки
Мінфін
Державна податкова адміністрація 
Держмитслужба
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Мін'юст
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

підвищення ефективності функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку. 
Спрямування інвестиційних ресурсів на структурну перебудову економіки регіонів та на створення високотехнологічних, наукоємних виробництв 

4) нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України щодо принципів формування державної політики у сфері визначення пріоритетних видів економічної діяльності у спеціальних економічних зонах та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності 

2003 рік 

створення економічних, організаційних та нормативно-правових передумов для реалізації основних принципів сталого і збалансованого розвитку регіонів 

5) підготовка методики формування стратегії сталого регіонального розвитку 

2003 рік

Мінекономіки
Мінекоресурсів
Мінфін
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

забезпечення сталого, збалансованого розвитку регіонів 

90. 

Поетапна гармонізація державної регіональної політики із стандартами регіональної політики ЄС 

створення економічних умов для формування нормативно-правової бази для участі України у заходах з реалізації регіональної політики у рамках ЄС 

1) підготовка проекту Концепції запровадження стандартів ЄС щодо регіонального розвитку 

2003 рік 

Мінекономіки
МЗС
Мінфін
Мін'юст
Держкоменергозбе-
реження
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

наближення умов розвитку регіонів до стандартів ЄС 

приведення у відповідність з нормами і стандартами ЄС статистичної та інформаційної бази соціально-економічного розвитку регіонів 

2) розроблення проекту Концепції щодо створення інформаційних систем про регіони і територіальні громади
3) запровадження моніторингу стану розвитку адміністративно-територіальних одиниць на рівні районів і міст обласного значення 

2002 рік 

Держкомстат
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

забезпечення відповідності статистичної та інформаційної бази соціально-економічного розвитку регіонів нормам і стандартам ЄС 

формування мережі агентств регіонального розвитку 

4) методичні рекомендації щодо стимулювання розвитку агентств регіонального розвитку 

2002 рік

Мінекономіки
Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

розвиток та підвищення ефективності інфраструктури регіонального розвитку 

заснування регіональних центрів передачі та розповсюдження високих технологій 

5) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення центрів передачі та розповсюдження високих технологій" 

2003 рік 

МОН
Мінекономіки
Мінфін
Мінагрополітики
Мінпромполітики
Мін'юст
Держкомзв'язку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

передача та розповсюдження високих технологій у регіонах 

91. 

Створення сприятливих умов для здійснення регіонального міжнародного, у тому числі транскордонного, співробітництва 

створення законодавчих умов для активізації участі регіонів України у транскордонному співробітництві 

1) розроблення проекту Закону України "Про режим транскордонного співробітництва" 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення спроможності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва 

92. 

Забезпечення формування власності територіальних громад та умов їх функціонування як фінансово самодостатніх структур 

удосконалення основних засад та порядку здійснення права комунальної власності 

1) сприяння прийняттю Закону України "Про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності" 

до прийняття зазначеного Закону 

Мінекономіки
Мін'юст
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади 

розширення матеріальної бази територіальних громад та підвищення їх спроможності до виконання функцій 

здійснення нормативно-правового забезпечення реалізації основних положень Бюджетного кодексу з питань формування місцевих бюджетів 

2) розроблення нормативно-правових актів щодо порядку розподілу коштів, що не розподілені за формульними розрахунками і спрямовуються на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, з урахуванням досвіду та фактичного виконання такого розподілу у 2002 році 

2003 рік 

Мінфін
Мінекономіки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

підвищення фінансової спроможності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо ефективного виконання покладених на них функцій та повноважень. Удосконалення системи стратегічного бюджетного планування та фінансового вирівнювання регіонів 

3) вдосконалення методики розподілу міжбюджетних трансфертів та порядку їх перерахування з метою гарантування своєчасності, рівномірності і повноти їх отримання 

2003 рік

4) врегулювання міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста районного значення та району 

2003 - 2004 роки 

визначення переліку завдань місцевого значення та порядку фінансового забезпечення їх виконання 

5) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

2002 - 2003 роки 

Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади 

  

93. 

Сприяння у формуванні самодостатніх адміністративно-територіальних одиниць на основі їх здатності надавати державні та громадські послуги на рівні державних соціальних стандартів 

проведення обстеження фінансово-матеріальної бази адміністративно-територіальних одиниць всіх рівнів та стану фінансового забезпечення надання місцевими держадміністраціями й органами місцевого самоврядування управлінських, адміністративних (державних) та громадських послуг населенню, формування нормативно-методичних передумов для забезпечення укрупнення сільських територіальних громад, внесення відповідних змін до адміністративно-територіального устрою 

1) проект Концепції формування самодостатніх сільських територіальних громад 

2002 - 2003 роки

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади
Фонд сприяння місцевому самоврядуванню

забезпечення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування всіх рівнів надавати державні та громадські послуги населенню на рівні мінімальних державних соціальних стандартів 

2) проект Концепції удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України 

2002 - 2003 роки

Мін'юст
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

3) проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій" 

у термін, визначений відповідною концепцією 

Мін'юст
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

2.1. Вступ до Світової організації торгівлі та практичні кроки у напрямі європейської інтеграції 

94. 

Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) 

завершення двосторонніх переговорів з доступу до ринків товарів та послуг з делегаціями держав - членів Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ 

1) підготовка позиції України до чергового раунду двосторонніх переговорів та проведення переговорів з країнами - членами Робочої групи 

2002 рік (у подальшому - раз на 2 місяці) 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

створення передумов для підписання Протоколу про вступ України до СОТ 

2) підготовка для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України питання про стан переговорів з вступу України до СОТ 

2002 рік 

сприяння прийняттю законів, спрямованих на приведення законодавства України у відповідність з вимогами та нормами системи угод СОТ 

3) розроблення, подання до Кабінету Міністрів України та супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на приведення законодавства України у відповідність з вимогами та нормами системи угод СОТ 

2002 - 2003 роки 

Мінекономіки
 інші центральні органи виконавчої влади

приведення національного законодавства у відповідність із нормами та вимогами угод СОТ.
Виконання зобов'язань, взятих Україною перед країнами - членами СОТ 

виконання Плану державної стандартизації на 2002 рік, затвердженого наказом Держстандарту від 2 квітня 2002 р. N 206 

4) розроблення та прийняття не менш як 500 гармонізованих стандартів 

2002 рік 

Держстандарт
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

приведення національних стандартів у відповідність з міжнародними та європейськими системами стандартизації і сертифікації 

підготовка звіту Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ та проекту Протоколу про вступ України до СОТ 

5) проведення засідань Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ 

2003 рік 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

прийняття рішення країн - членів Робочої групи про вступ України до СОТ 

95. 

Реалізація положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

продовження роботи з реалізації пріоритетів виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (УПС) 

1) виконання спільних та односторонніх заходів за пріоритетними напрямами співробітництва, затвердженими на Четвертому засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС 

2002 - 2003 роки 

Мінекономіки
Мінпаливенерго
Мін'юст
Мінекоресурсів
Мінтранс
МОН
НКАУ
інші члени Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС
облдержадміністрації 

послідовне та ефективне виконання положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

2) спільне з Європейською стороною визначення та забезпечення реалізації пріоритетів виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

на термін дії Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

Мінекономіки
Мінпаливенерго
Мін'юст
Мінекоресурсів
Мінтранс
МОН
НКАУ інші члени Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС 

послідовне та ефективне виконання положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

3) затвердження та впровадження Правил процедури врегулювання суперечок в рамках Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

2003 рік 

Мінекономіки
МЗС
Мін'юст 

введення системного підходу у двосторонні відносини Україна - ЄС в частині виконання та дотримання сторонами норм і положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, можливість України до набуття членства в СОТ відпрацювати з ЄС на практиці стандартну в рамках СОТ процедуру врегулювання суперечок і тим самим реально підготуватися до членства у СОТ 

проведення аналізу та оцінки виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

4) підготовка спільної доповіді Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС щодо реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

2003 рік 

Мінекономіки
МЗС
інші члени Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС 

визначення перешкод на шляху виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС, підготовка конкретних пропозицій щодо шляхів впровадження окремих статей Угоди 

продовження залучення технічної допомоги з боку ЄС 

5) підготовка Індикативної програми TACIC на 2004 - 2006 роки 

2003 рік

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

сприяння у виконанні Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

обговорення з Європейською стороною питання зміни формату стосунків Україна - ЄС 

6) проведення переговорів та консультацій на політичному та експертному рівні 

2003 рік

МЗС 

отримання принципової згоди Європейської сторони щодо переведення відносин у новий формат з огляду на майбутнє розширення ЄС 

96. 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС 

продовження роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

1) виконання плану робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС в 2002 році 

2002 рік 

Мін'юст
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

адаптація законодавства України до законодавства ЄС у відповідних сферах 

2) плани робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

щороку, на термін дії Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

Мін'юст
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

  

3) сприяння прийняттю Закону України "Про Концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" 

2002 рік 

Мін'юст 

  

4) сприяння прийняттю Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" 

2003 - 2004 роки 

Мін'юст
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

  

здійснення в Україні спільних з ЄС заходів у сфері юстиції та внутрішніх справ 

5) виконання плану-графіка імплементації Плану дій ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні 

2002 - 2005 роки 

Мін'юст
МЗС
МВС
Мінфін
Мінекономіки
Держмитслужба
Адміністрація Держприкордонслужби
Держкомнацміграції 

поглиблення співпраці у напрямах:
міграція та надання притулку,
прикордонне співробітництво та візова політика,
боротьба з організованою злочинністю та тероризмом,
співробітництво у сфері судочинства та у правоохоронній сфері 

97. 

Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

врегулювання проблемних питань у сфері торговельного співробітництва з ЄС, пов'язаних з порушеннями окремих положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

1) врегулювання проблемних питань співробітництва між Україною та ЄС, у тому числі в рамках спільних органів, утворених відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (Рада, Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС, його підкомітети) 

2002 - 2003 роки 

Мінекономіки
Мінпромполітики
Мінагрополітики
МОН
інші центральні органи виконавчої влади 

створення передумов для започаткування консультацій щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС 

2) реалізація плану заходів з адаптації законодавства України щодо стимулювання виробництва автомобілів до положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС та норм СОТ 

2002 - 2003 роки

Мінекономіки
Мінпромполітики
Мінфін
Мін'юст
Державна податкова адміністрація
Держмитслужба
Держкомзем 

прийняття нормативно-правових актів України, що належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС 

здійснення заходів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС 

3) започаткування консультацій з ЄК щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС 

2003 рік 

Мінекономіки
МЗС
Мінпромполітики
Мінагрополітики 

визначення спільної позиції щодо створення зони вільної торгівлі Україна - ЄС 

4) опрацювання проекту Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС 

2004 рік 

Мінекономіки
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади 

  

98. 

Набуття Україною асоційованого статусу в ЄС 

приведення законодавства України у відповідність із законодавством ЄС 

1) виконання Плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2002 році 

2002 рік 

Мінекономіки
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади 

виконання середньострокових пріоритетів Програми інтеграції України до ЄС 

2) розроблення Плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу:  

  

  

  

в 2003 році 

2002 рік

Мінекономіки
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади 

  

на наступні роки 

щороку, на термін дії Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 

Мінекономіки
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади 

  

забезпечення публічного характеру реалізації державної політики, включаючи широке інформування громадськості з цих питань 

3) інформування громадськості щодо реалізації державної політики інтеграції до ЄС 

постійно 

Мінекономіки
Держкомінформ
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади 

громадська підтримка європейського вибору України 

4) проведення громадських слухань з питань європейської інтеграції в регіонах 

2002 рік 

Мінекономіки
Держкомінформ
інші заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади

  

укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

5) проведення переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

2003 - 2004 роки 

МЗС
інші центральні органи виконавчої влади 

переведення відносин Україна - ЄС у новий формат 

забезпечення умов для проведення переговорного процесу та створення Митного союзу між Україною та ЄС 

6) організація дослідження щодо підходів до утворення Митного союзу між Україною та ЄС 

2004 рік 

Мінекономіки
МЗС
Мінфін
Держмитслужба 

поступове усунення митних, правових і технологічних перепон між сторонами 

2.2. Реалізація потенціалу торговельно-економічного співробітництва з Росією та іншими державами - учасницями СНД на умовах рівноправного партнерства і взаємної вигоди 

99. 

Поглиблення співробітництва з Російською Федерацією та іншими країнами - учасницями СНД 

проведення переговорного процесу щодо вдосконалення режиму вільної торгівлі 

1) підготовка проекту нової Угоди про вільну торгівлю 

2002 рік 

Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
Мінтранс 

удосконалення договірно-правової бази взаємовідносин з Російською Федерацією 

активізація культурного співробітництва з Росією 

2) проведення мистецьких заходів в рамках Року Російської Федерації в Україні;
підписання Програми співробітництва між Мінкультури України та Мінкультури Росії 

2003 рік 

Мінкультури 

розвиток культурного співробітництва з Російською Федерацією 

активізація участі українських суб'єктів господарювання у здійсненні представницьких функцій на російському ринку (тендери, реклама, виставково-ярмаркова діяльність, семінари, конференції, "круглі столи" тощо). Передбачення можливості проведення "агресивної" маркетингової політики з метою завоювання відповідних секторів російського ринку 

3) внесення відповідних доповнень до заходів до Програми економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією на 1998 - 2007 роки та Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва України та Російської Федерації на 2001 - 2007 роки; систематично готувати пропозиції стосовно найбільш привабливих та перспективних напрямів товаропотоків українського експорту до Росії 

2007 рік 

Мінекономіки
Торгово-промислова палата
МЗС
Український союз промисловців і підприємців
Національний виставковий центр "Експоцентр України"
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

розширення торговельно-економічного співробітництва, збільшення обсягів експорту українських товарів на російський ринок 

прискорення переговорного процесу з Російською Стороною щодо розширення присутності та співпраці на ринках третіх країн (особливо оборонної продукції, технічно складних і капіталоємних виробів).
Забезпечення у максимально стислі строки проходження необхідних для цього процедур 

4) проведення переговорного процесу в рамках засідань Змішаної Українсько-Російської міжурядової комісії з питань економічного та науково-технічного співробітництва 

2003 рік 

МЗС
Мінекономіки 

збільшення обсягів товарообігу з іншими країнами 

проведення підготовки роботи щодо укладення довгострокових контрактів на постачання до Російської Федерації продукції машинобудівного комплексу для оновлення застарілого та зношеного технологічного обладнання і машин, які свого часу були вироблені і поставлені до Росії українськими підприємствами 

5) внесення відповідних доповнень до заходів до Програми економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією на 1998 - 2007 роки та Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва України і Російської Федерації на 2001 - 2007 роки 

2007 рік 

Мінекономіки
Мінпромполітики 

збільшення обсягів експорту українських товарів на російський ринок 

надання пріоритету під час реалізації спільних проектів участі українських суб'єктів господарювання в акціонуванні російських підприємств або придбанні контрольних пакетів їхніх акцій, створенні промислово-фінансових груп у провідних галузях національної економіки 

6) внесення змін до Закону України "Про промислово-фінансові групи" 

2004 - 2005 роки 

Мінекономіки
Фонд державного майна
Мінпромполітики
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

збільшення обсягів товарообігу між Україною і Росією 

створення спеціальної міжвідомчої робочої групи для вивчення та узагальнення процесів перегрупування країн - учасниць СНД та прогнозування можливого їх впливу на розвиток українсько-російських відносин 

7) створення робочої групи 

2002 рік 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

запобігання впливу негативних процесів в рамках СНД на розвиток українсько-російських відносин 

організація постійного моніторингу реалізації зовнішньоекономічної політики Росії, включаючи можливості перегляду її відносин з країнами СНД (у тому числі Україною), щодо вибіркового запровадження режимів найбільшого сприяння 

8) організація постійного моніторингу через дипломатичні установи України в Російській Федерації та країнах - учасницях СНД 

постійно 

МЗС
Мінекономіки 

відслідковування та аналіз основних тенденцій зовнішньоекономічної політики Росії та країн СНД 

розроблення довгострокових прогнозів розвитку торговельно-економічної кон'юнктури з метою вироблення стратегії та прийняття оперативних рішень щодо запобігання та усунення загроз економічній безпеці України 

9) уточнення параметрів довгострокового прогнозу в проектах Державної програми економічного і соціального розвитку України на черговий рік 

постійно

Мінекономіки
Національна академія наук 

зростання взаємного товарообігу темпами, не нижчими від темпів зростання ВВП 

у контактах з Російською Стороною відстоювати гарантований доступ українських товарів на російський ринок 

10) проведення двосторонніх переговорів 

постійно

Мінекономіки
Мінпромполітики 

збільшення українського експорту до Російської Федерації 

здійснення моніторингу та зіставлення темпів реалізації намірів України і Росії щодо вступу до СОТ з прогнозуванням його наслідків для розвитку двосторонніх відносин 

11) проведення консультацій щодо досягнутих домовленостей в процесі вступу України до СОТ та надання відповідних директив торговельно-економічній місії при Посольстві України в Російській Федерації 

щокварталу до вступу України до СОТ 

Мінекономіки
МЗС 

запобігання можливим негативним наслідкам розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин 

100. 

Практична реалізація досягнутих домовленостей з Російською Федерацією 

розроблення механізму реалізації Угоди між Україною і Російською Федерацією про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців 

проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців" та розроблення плану практичної реалізації цієї Угоди 

після ратифікації 

МЗС
Мін'юст
Держкомнацміграції 

вирішення питань добровільного переселення осіб, які є громадянами однієї із сторін, а також протидія нелегальній міграції 

101. 

Активізація роботи щодо укладення та виконання двосторонніх договорів та угод з Російською Федерацією 

активізація роботи Підкомісії з питань гуманітарного розвитку Змішаної українсько-російської комісії із співробітництва в галузі регулювання міграційних процесів 

1) підготовка та погодження з Російською Стороною пропозицій щодо вирішення питань, які будуть розглядатися на наступних спільних засіданнях робочої експертної групи 

2002 рік 

Держкомнацміграції
МЗС
МВС
Мін'юст
Мінпраці
МОН
МОЗ
Адміністрація Держприкордонслужби 

прискорення виконання спільних домовленостей у міграційній сфері 

удосконалення державного інституціонального механізму контролю за прийняттям і виконанням двосторонніх договорів та угод. Активізація роботи Змішаної українсько-російської комісії із співробітництва 

2) реалізація спеціальних заходів щодо активізації роботи Змішаної українсько-російської комісії із співробітництва 

2002 рік 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

вирішення проблемних питань двостороннього українсько-російського співробітництва 

активізація переговорів з Російською Федерацією щодо розширення виробничої кооперації та використання усіх преференцій, передбачених Ашгабатською угодою 1993 року (у контексті реалізації положень статей 1 та 3), та повернення до укладення міжгалузевих угод про кооперовані поставки 

3) підготовка проекту та підписання Протоколу про поставки продукції в рамках виробничої кооперації на 2003 рік 

2002 рік

Мінекономіки
Мінпромполітики 

збільшення обсягів товарообігу між Україною та Російською Федерацією 

поновлення переговорного процесу з розроблення щорічних балансів попиту і споживання найважливіших видів продукції, у тому числі паливно-енергетичних ресурсів як основи для укладання довгострокових міжурядових угод про обсяг виробництва (видобутку) та постачання сировини і товарів 

4) поновлення розроблення щорічних балансів попиту і споживання найважливіших видів продукції, у тому числі паливно-енергетичних ресурсів 

2002 - 2007 роки 

Мінекономіки
Мінпаливенерго 

стабільне забезпечення України товарами, які виробляються в недостатній кількості 

102. 

Розвиток транспортної мережі в Україні в інтересах України та Російської Федерації 

розширення міжнародного співробітництва у сфері транспорту 

1) розроблення та реалізація заходів щодо поетапного приєднання України до міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі транспорту 

2003 - 2004 роки 

Мінтранс
Держмитслужба
Адміністрація Держприкордонслужби
МЗС
Мін'юст 

інтеграція транспортно-дорожнього комплексу України до транспортних систем ЄС та СНД, подальший розвиток міжнародних транзитних перевезень 

103. 

  

  

2) вирішення разом з відповідними органами Російської Федерації комплексу економічних та політичних питань з метою повного використання транзитного потенціалу української транспортної системи 

2003 - 2005 роки 

Мінтранс
МЗС
Мінекономіки
Держмитслужба
Адміністрація Держприкордонслужби 

  

3) розроблення Концепції співробітництва в рамках СНД щодо формування спільного транспортного простору 

2003 - 2005 роки

Мінтранс
МЗС
Мінекономіки
Адміністрація Держприкордонслужби
Держмитслужба 

  

забезпечення контролю за реалізацією домовленостей з Росією щодо ефективного функціонування транспортних коридорів, формування тарифної політики на транспорті, диференціації тарифів за видами сполучень, вантажів та відправлень 

4) внесення відповідних доповнень до заходів до Програми економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією на 1998 - 2007 роки 

2007 рік 

Мінекономіки
Мінтранс
Мінпаливенерго 

збільшення обсягів транзитних перевезень 

104. 

Налагодження зовнішньоекономічних зв'язків з країнами Центральної та Південно-Східної Європи, для яких Україна може стати перспективним і привабливим партнером, зокрема в транзитних перевезеннях 

залучення до транзиту через Україну транснаціональних вантажопотоків у напрямках Захід - Схід та Північ - Південь 

1) реалізація Основної багатосторонньої угоди щодо міжнародного транспорту з розвитку коридору Європа - Кавказ - Азія (TRACECA) 

2002 - 2005 роки 

Мінтранс
Мінекономіки
Держмитслужба
Адміністрація Держприкордонслужби
Мінекоресурсів 

збільшення обсягів транзитних перевезень 

2) залучення іноземних інвестицій на реабілітацію автодороги Київ - Чоп та будівництво мосту в районі пункту пропуску через державний кордон України Ягодин - Дорогуськ 

2002 - 2005 роки

Мінтранс
Мінекономіки
Держмитслужба
Адміністрація Держприкордонслужби 

  

2.3. Захист інтересів вітчизняних товаровиробників 

105. 

Захист інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку 

застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів проти недобросовісного та масованого імпорту товарів в Україну 

1) проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань відповідно до законодавства України на підставі скарг та заяв національних товаровиробників;
проведення роз'яснювальної роботи, в тому числі через засоби масової інформації, стосовно механізмів реалізації антидемпінгового законодавства України;
надання методичної і практичної допомоги національним товаровиробникам, їх об'єднанням (асоціаціям, союзам, спілкам) у підготовці відповідних документів згідно із законодавством, залучення до цієї роботи вітчизняних юридичних та консалтингових фірм 

2002 - 2011
роки 

Мінекономіки
Мінпромполітики
Мінагрополітики
МОЗ 

поліпшення фінансово-економічних показників національних товаровиробників, збільшення їх частки споживання на внутрішньому ринку в результаті припинення недобросовісного та масованого імпорту товарів в Україну 

відстоювання інтересів українських підприємств-експортерів при порушенні та проведенні іншими країнами антидемпінгових, антисубсидійних та спеціальних розслідувань проти імпорту товарів з України 

2) постійне надання вітчизняним підприємствам роз'яснень щодо міжнародних норм та правил, за якими провадяться розслідування;
здійснення моніторингу зовнішніх ринків з метою інформування українських товаровиробників про можливість застосування антидемпінгових, антисубсидійних або спеціальних заходів стосовно товарів походженням з України;
підготовка до укладення міждержавних угод з метою збереження зовнішніх ринків збуту вітчизняної продукції;
активізація роботи щодо визнання повного ринкового статусу економіки України компетентними органами США, ЄС та інших країн 

2002 - 2011
роки 

Мінекономіки
МЗС
Мінпромполітики 

збереження зовнішніх ринків збуту вітчизняних товарів та експортного потенціалу України 

2.4. Поглиблення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями 

106. 

Продовження і поглиблення співпраці з міжнародними фінансовими інституціями на усталених принципах міжнародного права, поваги взаємних інтересів і позицій 

розроблення та затвердження Стратегії співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями на 2004 - 2006 роки 

1) залучення науковців, консультантів та міжнародних експертів до розроблення проекту Стратегії
2) організація та проведення спільних з міжнародними фінансовими організаціями семінарів для представників центральних органів виконавчої влади, які будуть залучатися до розроблення Стратегії 

2003 рік 

Мінекономіки
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади - відповідальні виконавці проектів міжнародних фінансових організацій 

прийняття середньострокової програми, яка буде визначати пріоритетні напрями співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, перелік проектів міжнародних фінансових організацій у розрізі регіонів та галузей вітчизняної економіки виходячи з можливостей спільного фінансування проектів та мінімізації витрат України на обслуговування та погашення кредитів 

підвищення ефективності залучення та використання коштів міжнародних фінансових організацій 

3) проведення роботи з відповідними комітетами Верховної Ради України щодо обговорення проекту Плану співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями на 2003 рік 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінфін 

визначення напрямів співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2003 рік 

забезпечення дотримання термінів реалізації проектів міжнародних фінансових організацій Українською Стороною 

4) проведення аналізу стану виконання міжнародних договорів України у частині співфінансування проектів міжнародних фінансових організацій Українською Стороною 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади, відповідальні виконавці проектів міжнародних фінансових організацій 

посилення контролю за виконанням міжнародних договорів щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями 

поліпшення процесу організації залучення вітчизняних консультантів до участі у підготовці та реалізації проектів міжнародних фінансових організацій 

5) запровадження порядку створення та діяльності груп управління проектами, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;
укладення Реєстру вітчизняних консультаційних компаній, консультантів та експертів, які мають досвід реалізації таких проектів;
розміщення Реєстру у глобальній мережі Інтернет та надсилання заінтересованим органам виконавчої влади 

2002 рік

Мінекономіки
Мінфін
Мінпраці 

підвищити якість підготовки та реалізації проектів міжнародних фінансових організацій 

поліпшення процесу взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями на етапах підготовки та реалізації проектів 

6) опрацювання питання щодо можливості підготовки з міжнародними фінансовими організаціями спільних звітів за результатами завершення окремих етапів підготовки та реалізації проектів 

2002 рік 

Мінекономіки 

отримання оперативної інформації щодо результатів відповідних місій міжнародних фінансових організацій та вирішення проблемних питань, що виявляють такі місії у рамках підготовки та реалізації проектів 

поліпшення якості підготовки проектів 

7) проведення консультації з міжнародними фінансовими організаціями стосовно можливості збільшення обсягів міжнародної технічної допомоги на етапах ініціювання та підготовки проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями 

2002 рік

Мінекономіки
Мінфін 

забезпечення можливості розроблення якісних документів та здійснення інших необхідних заходів щодо ініціювання та підготовки проектів.
Зменшення терміну підготовки та збільшення ймовірності позитивного вирішення питання щодо спільного з міжнародними фінансовими організаціями започаткування проектів у пріоритетних галузях економіки України 

започаткування нової програми з МВФ на наступний період після завершення програми "Механізм розширеного фінансування" з урахуванням необхідності поступового переходу співробітництва на безкредитній основі 

8) проведення консультацій з МВФ та направлення звернення до МВФ про започаткування нової програми 

2003 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Національний банк
(за згодою) 

поступовий перехід до співробітництва з МВФ на безкредитній основі, використання консультативної допомоги та політичної підтримки з боку МВФ 

107. 

Переорієнтація напрямів залучення коштів міжнародних фінансових організацій на користь здійснення інвестицій у розвиток високотехнологічних виробництв та галузей, які передбачатимуть залучення передових технологій та кращого управлінського досвіду 

ініціювання проектів економічного і соціального розвитку 

1) звернення до міжнародних фінансових організацій щодо започаткування спільної підготовки та реалізації проектів у сфері високотехнологічних виробництв та галузей 

2002 - 2004 роки 

центральні органи виконавчої влади 

залучення фінансових ресурсів для впровадження інноваційної моделі розвитку української економіки 

ініціювання проектів у секторах економіки України за підтримкою Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації тощо 

2) інформування про можливості співпраці з Чорноморським банком торгівлі та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією та іншими міжнародними фінансовими організаціями про основні напрями їх діяльності в Україні шляхом проведення семінарів: для представників відповідних комітетів Верховної Ради України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (в ключових регіонах України), між представниками центральних органів виконавчої влади та представниками Чорноморського банку торгівлі та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації 

2002 - 2003
роки 

центральні органи виконавчої влади 

збільшення надходжень кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій, залучення прямих іноземних інвестицій в окремі сектори економіки України, зокрема у високотехнологічні галузі, транспорт, розвиток малого та середнього бізнесу 

108. 

Залучення коштів міжнародних фінансових організацій для розв'язання найгостріших соціальних проблем та подолання бідності в Україні з урахуванням обмеження зростання державного зовнішнього боргу 

ініціювання проектів економічного і соціального розвитку 

1) звернення до міжнародних фінансових організацій щодо започаткування спільної підготовки та реалізації проектів 

2002 - 2004
роки 

центральні органи виконавчої влади 

залучення фінансових ресурсів для впровадження проектів щодо розв'язання найгостріших соціальних проблем та подолання бідності в Україні 

109. 

Залучення коштів міжнародних фінансових організацій для підтримки макроекономічної стабільності та збалансованості бюджету 

визначення форм та заходів подальшого співробітництва з МВФ 

1) проведення консультацій з МВФ 

2002 рік 

Мінекономіки
Мінфін
Національний банк
(за згодою) 

нові форми співробітництва з МВФ, що відповідають стратегічним цілям розвитку економіки України 

110. 

Диверсифікація джерел залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій 

завершення оформлення членства України в Міжнародній асоціації розвитку (МАР) 

1) сплата внесків до Міжнародної асоціації розвитку 

2002 рік 

Мінфін 

використання можливостей Міжнародної асоціації розвитку для забезпечення сталого економічного і соціального розвитку України 

2.5. Співробітництво з іншими країнами світу 

111. 

Поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Польщею 

проведення восьмого засідання українсько-польської Змішаної комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва 

1) проведення засідань груп експертів у галузі інвестиційної співпраці, зв'язку та телекомунікацій 

2003 рік 

Мінекономіки
МЗС
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 

активізація співробітництва в таких галузях: інвестиційна співпраця, стандартизація та сертифікація, транспорт, спорудження другої черги нафтопроводу Одеса - Броди - Плоцьк - Гданськ.
Збільшення товарообігу та оптимізація його структури 

підвищення ефективності співробітництва з Республікою Польща 

2) укладення Угоди про співпрацю між Національним банком України та Польським народним банком 

2002 рік 

Національний банк
(за згодою) 

використання досвіду євроінтеграції Республіки Польща 

112. 

Активізація зовнішньоекономічних зв'язків з країнами Центральної та Південно-Східної Європи 

проведення чергових засідань двосторонніх міжурядових Комісій з питань економічного співробітництва з Югославією, Хорватією, Болгарією, Македонією, Словаччиною, Чехією, Румунією, Словенією 

1) проведення переговорів на рівні експертів 

2002 - 2003
роки 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

активізація співробітництва в таких галузях: транспорт, промисловість, енергетика, сільське господарство, міжрегіональне та транскордонне співробітництво, телекомунікації, стандартизація та сертифікація.
Збільшення товарообігу та оптимізація його структури 

113. 

Реструктуризація економічних відносин з країнами Азії, Африки, Латинської Америки 

освоєння нових перспективних ринків в Азії, Африці, Латинській Америці та забезпечення довгострокової присутності вітчизняних експортерів на цих ринках 

1) забезпечення українських експортерів оперативною інформацією про міжнародні тендери, що проводяться у країнах перебування торгово-економічних місій у складі дипломатичних представництв 

2003 - 2011 роки 

Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади 

збільшення поставок українських товарів і послуг до нових перспективних ринків країн Азії, Африки, Латинської Америки 

2.6. Євроатлантична інтеграція 

114. 

Істотне поглиблення відносин України з НАТО. Активізація євроатлантичного інтеграційного вектора зовнішньої політики України, його чітке спрямування на повномасштабну євроатлантичну інтеграцію 

участь у щорічному засіданні Спільної робочої групи Україна - НАТО відкритого складу з питань економічної безпеки 

1) підготовка матеріалів, вирішення організаційних питань, пов'язаних з проведенням засідання Спільної робочої групи Україна - НАТО відкритого складу з питань економічної безпеки 

2002 - 2004
роки 

Мінекономіки
МЗС
Мінфін
Мінпромполітики
Міноборони
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

реалізація політики євроатлантичної інтеграції України у сфері оборонної економіки 

участь у щорічному Економічному колоквіумі НАТО в рамках Ради євроатлантичного партнерства 

2) здійснення заходів для підготовки щорічного Економічного колоквіуму НАТО в Україні 

2003 рік 

Мінекономіки
МЗС
Мінфін
Мінпромполітики
Міноборони
Державна комісія з питань оборонно-
промислового комплексу 

виконання заходів у форматі Ради євроатлантичного партнерства та Індивідуальної програми партнерства на 2003 рік.
Реалізація політики євроатлантичної інтеграції України у сфері оборонної економіки 

реалізація спільного пілотного проекту Україна - НАТО з реагування на паводки в Карпатському регіоні 

3) опрацювання з країнами-донорами та міжнародними організаціями питань щодо залучення коштів для виконання другої фази та спільного проекту в цілому 

2002 - 2003 роки 

МНС
МЗС
Мінекономіки 

комплексна оцінка повеневих ризиків, підвищення рівня захисту населення та інфраструктури, ефективне реагування на повені у Карпатському регіоні 

щорічні тренування з відпрацювання процедур надання міжнародної допомоги у випадку надзвичайних ситуацій цивільного характеру шляхом участі у спільних з НАТО навчаннях 

4) участь у планувальних конференціях з підготовки заходів відповідно до Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО 

2002 - 2003 роки

МНС 

підвищення готовності МНС до спільного реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій цивільного характеру 

5) проведення окремого засідання комісії Україна - НАТО на рівні послів у період до початку Празького саміту 

2002 рік 

МЗС 

підготовка заключного документа Празького саміту Україна - НАТО 

(заходи із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 499,
 від 25.12.2004 р. N 1757
,
 від 07.09.2011 р. N 968
,
 від 10.10.2012 р. N 930
,
від 27.05.2015 р. N 379)

____________

Опрос