Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Комплексной программы деятельности по прекращению незаконного вылова рыбы иностранными судами в территориальном море и исключительной (морской) экономической зоне Украины на 2002 - 2006 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 12.09.2002 № 1353
редакция действует с 04.09.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2002 р. N 1353

Київ

Про затвердження Комплексної програми діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України на 2002 - 2006 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402

З метою посилення захисту економічних інтересів у територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Комплексну програму діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України на 2002 - 2006 роки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України
на 2002 - 2006 роки

(У тексті Програми слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

Результати аналізу ситуації у сфері захисту економічних інтересів держави у територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України (далі - виключна зона) свідчать про активізацію незаконного вилову риби іноземними суднами. Це зумовлює необхідність удосконалення системи захисту економічних інтересів на державному кордоні, а також врегулювання відносин з іноземними державами з питань ведення рибного господарства і здійснення риболовства в Чорному морі.

Розв'язання такої багатопланової проблеми потребує комплексного підходу і пов'язане із значними фінансовими та матеріально-технічними затратами.

Мета та основні завдання

Метою Програми є посилення захисту економічних інтересів держави шляхом протидії незаконному вилову риби, недопущення порушення законодавства іноземними суднами у виключній зоні, створення сприятливої геополітичної ситуації навколо України із зміцненням добросусідських відносин із суміжними державами.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення механізму правового регулювання діяльності заінтересованих органів з протидії незаконному вилову риби іноземними суднами у виключній зоні;

участь у розробленні Конвенції з рибальства та збереження живих ресурсів Чорного моря;

координація діяльності заінтересованих центральних органів виконавчої влади із забезпечення захисту природних ресурсів, дотримання законодавства у виключній зоні;

внесення змін до законодавчих актів щодо врегулювання питань діяльності у виключній зоні та визначення повноважень центральних органів виконавчої влади в галузі охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

Механізм виконання Програми

Адміністрація Держприкордонслужби виконує функції з координації передбачених Програмою заходів та щороку інформує Кабінет Міністрів України про стан справ.

Вирішенням практичних питань, що стосуються промислу іноземних суден у виключній зоні, займаються Адміністрація Держприкордонслужби, Мінагрополітики, Мінекоресурсів за сприяння МЗС.

СБУ в межах своїх повноважень здійснює заходи для запобігання незаконному вилову риби в акваторії Чорного моря і сприяє іншим центральним органам виконавчої влади у припиненні протиправної діяльності.

Мінагрополітики в межах своїх повноважень забезпечує врегулювання питань щодо організації здійснення промислу водних живих ресурсів у виключній зоні відповідно до законодавства.

Нормативне забезпечення та правоохоронні заходи

1. Підготувати та подати проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виключну (морську) економічну зону України" в частині, що стосується порядку та умов перебування у виключній зоні іноземних суден із знаряддями лову на борту в робочому стані.

2. Забезпечити вдосконалення механізму правового регулювання діяльності, пов'язаної з протидією незаконному вилову риби іноземними суднами у виключній зоні, передбачивши, зокрема:

продовження переговорів щодо укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про співробітництво у галузі ведення рибного господарства та здійснення рибальства в Чорному морі;

продовження роботи щодо врегулювання з Румунією і Республікою Болгарія питання ведення рибного господарства та здійснення рибальства в Чорному морі.

3. Для посилення захисту економічних інтересів держави шляхом протидії незаконному вилову риби, недопущення порушення законодавства іноземними суднами у виключній зоні не менше ніж один раз на рік проводити такі цільові операції:

Кордон, Рубіж  

Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, СБУ; 

Калкан  

Адміністрація Держприкордонслужби, Мінагрополітики, СБУ, Мінекоресурсів; 

Акваторія  

Адміністрація Держприкордонслужби, Мінагрополітики, СБУ, Мінекоресурсів; 

Путина 

Мінагрополітики, Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, СБУ. 

4. Забезпечити розроблення і здійснення заходів щодо посилення контролю за перебуванням у виключній зоні іноземних риболовних, торговельних та інших суден з метою запобігання спробам незаконного вилову риби та їх припинення.

5. Для своєчасного отримання інформації щодо незаконного вилову риби іноземними суднами у виключній зоні розробити план взаємодії і здійснення комплексу необхідних оперативних заходів.

6. Забезпечити використання в оперативно-службовій діяльності морської охорони Державної прикордонної служби сучасних засобів зв'язку та автоматизації. З цією метою провести на базі корабля морської охорони Державної прикордонної служби Севастопольського з'єднання морської охорони дослідну експлуатацію системи мобільного супутникового зв'язку для створення диспетчерських центрів зв'язку в Адміністрації Держприкордонслужби та в управлінні Севастопольського з'єднання.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

7. Забезпечити оснащення суден морської охорони Державної прикордонної служби та суден рибопромислового флоту Мінагрополітики радіозасобами, що відповідають вимогам Глобальної морської системи зв'язку.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

8. Для запобігання порушенням законодавства у сфері використання живих ресурсів у виключній зоні створити систему дистанційного моніторингу суден рибопромислового флоту.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення здійснення заходів

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення здійснення заходів Програми провадиться за рахунок Державного бюджету України на відповідний рік, інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяг фінансових витрат, що визначений у додатку, підлягає уточненню під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

 

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ ВИДАТКІВ
для забезпечення виконання завдань Програми

(У додатку до Програми слова "Держкомкордон" та "Прикордонних військ" замінено відповідно словами "Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державної прикордонної служби" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

(тис. гривень)

Найменування заходу 

Загальні видатки 

У тому числі за роками 

2003 

2004 

2005 

2006 

Адміністрація Держприкордонслужби 

1. Придбання пально-мастильних матеріалів для проведення морських операцій: 

12860 

3215 

3215 

3215 

3215 

Кордон, Рубіж 

4336 

1084 

1084 

1084 

1084 

Калкан 

5212 

1303 

1303 

1303 

1303 

Акваторія 

3312 

828 

828 

828 

828 

2. Будівництво на вітчизняних підприємствах катерів морської охорони Державної прикордонної служби

 

 

 

 

 

типу "Кондор" 

40000 

10000 

10000 

10000 

10000 

типу "Калкан" 

16000 

4000 

4000 

4000 

4000 

3. Придбання запасних частин до механізмів, агрегатів, двигунів 

600 

150 

150 

150 

150 

4. Придбання аварійно-рятувального майна для кораблів і катерів 

300 

60 

60 

60 

120 

5. Підтримання технічної готовності кораблів і катерів, проведення регламентних робіт з ремонту озброєння і техніки 

800 

200 

200 

200 

200 

6. Придбання пально-мастильних матеріалів для здійснення постійного контролю та протидії незаконному вилову риби 

15320 

3830 

3830 

3830 

3830 

7. Створення системи мобільного супутникового зв'язку для: 

 

 

 

 

 

стаціонарних об'єктів 

44 

44 

 

 

 

рухомих об'єктів 

170 

170 

 

 

 

8. Оснащення кораблів і катерів морської охорони Державної прикордонної служби радіозасобами: 

 

 

 

 

 

А-1 

1362,2 

 

194,6 

583,8 

583,8 

А-2 

72,91 

 

72,91 

 

 

Разом 

100389,11 

24884 

24937,51 

25253,8 

25313,8 

 

Найменування заходу 

Загальні видатки, тис. гривень 

У тому числі за роками 

2003 

2004 

2005 

2006 

тонн 

тис. гривень 

тонн 

тис. гривень 

тонн 

тис. гривень 

тонн 

тис. гривень 

Мінагрополітики 

9. Придбання матеріалів*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дизельного пального 

7280 

1400 

1820 

1400 

1820 

1400 

1820 

1400 

1820 

дизельного мастила 

260 

25 

65 

25 

65 

25 

65 

25 

65 

автомастила типу "Славол" 

36 

бензину 

2160 

300 

540 

300 

540 

300 

540 

300 

540 

Разом 

9736 

 

2434 

 

2434 

 

2434 

 

2434 

Мінекоресурсів 

10. Проектування та будування швидкісного морського судна (з екіпажем 7 - 10 чоловік) 

30000 - 35000** 

 

30000 - 35000** 

 

 

 

 

 

 

11. Придбання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дизельного пального 

780 

150 

195 

150 

195 

150 

195 

150 

195 

бензину 

288 

40 

72 

40 

72 

40 

72 

40 

72 

автомастила 

12 

морського катера з дизельним двигуном 

360 

 

360 

 

 

 

 

 

 

автомобіля-всюдихода типу "Тайга" - 2 одиниці 

30 

 

30 

 

 

 

 

 

 

мобільних плавзасобів для висадки з суден ПВ, РО Мотобот - 3 одиниці 

60 

 

30 

 

30 

 

 

 

 

підвісного двигуна 25-30 Кс - 3 одиниці 

46 

 

23 

 

23 

 

 

 

 

морських радіостанцій - 2 одиниці 

 

 

 

 

 

 

 

супутникової навігаційної апаратури "CPS" з фіксування координат - для катерів - 4 одиниці 

15 

 

 

 

 

 

морських радіостанцій УКХ - 2 одиниці 

 

 

 

 

 

 

 

12. Оренда повітряних суден 

480 

 

120 

 

120 

 

120 

 

120 

13. Витрати на службові відрядження 

72 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

Разом 

32154 - 37154 

 

30867 - 35867 

 

466 

 

413 

 

408 

____________
* Ціни визначено станом на лютий 2002 року: дизельне пальне - 1300, дизельне мастило - 2600, автомастило типу "Славол" - 3000, бензин - 1800 гривень за тонну.

** Визначено за цінами 1997 року.

____________

Опрос