Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы Комиссии по вопросам биоэтики

КМ Украины
Постановление КМ от 29.08.2002 № 1256
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2002 р. N 1256

Київ

Деякі питання Комісії з питань біоетики

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що Комісія з питань біоетики, утворена постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1677 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2285), є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань біоетики, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1677 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2285).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань біоетики

1. Комісія з питань біоетики (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, на який покладається виконання завдань, спрямованих на формування та організацію системи дотримання етичних принципів і норм у галузі біології, медицини, екології тощо.

Комісія працює у тісній взаємодії з Національною академією наук та Академією медичних наук, а також з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рекомендаціями ЮНЕСКО, Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших організацій системи ООН і Ради Європи, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння створенню правових передумов для приєднання України до міжнародних договорів у галузі біомедицини та біоетики;

підготовка рекомендацій щодо основних напрямів діяльності у сфері біоетики і біоетичної експертизи;

сприяння формуванню (з дотриманням етичних норм і принципів) основних засад регулювання відносин, які виникають у процесі розроблення, впровадження та використання результатів наукової, клінічної, практичної діяльності і які можуть негативно вплинути на біологічну безпеку людини, тваринного та рослинного світу, а також довкілля;

підготовка рекомендацій щодо механізму гарантування громадянам України особистих прав і свобод, поваги до людської гідності, тілесної, психічної та духовної цілісності відповідно до Конвенції про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини, інших міжнародних договорів;

сприяння участі України у міжнародному співробітництві з біоетичних питань та виконанню відповідних зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

сприяє регулюванню суспільних відносин шляхом проведення систематичного аналізу та координації дій у галузі біології, медицини, екології тощо в частині загальновизнаних моральних цінностей та принципів, спрямованих на захист фізичної, психічної і духовної цілісності людини та її геному, тваринного і рослинного світу, а також довкілля;

подає пропозиції з удосконалення законодавства у сфері біоетики;

сприяє утворенню відомчих комісій та комітетів з біоетики;

організує наукову та науково-технічну експертизу щодо дотримання принципів і норм біоетики в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності;

організує експертизу і моніторинг виконання національних, державних, міжвідомчих та міжнародних наукових проектів щодо їх відповідності принципам і нормам біоетики;

подає Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

подає пропозиції щодо визначення умов проведення державної та міжнародної біоетичної експертизи;

інформує населення про досягнення і проблеми у сфері біоетики, залучає широкі кола громадськості до їх обговорення та розв'язання;

проводить моніторинг наукових експериментів у галузі генної терапії, клонування, трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини за погодженням з МОЗ та Академією медичних наук;

веде громадський реєстр біоетичних комітетів, груп тощо;

проводить наради, конференції, симпозіуми, у тому числі міжнародні, з біоетичної тематики.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку до проведення біоетичної експертизи фахівців з питань біоетики;

утворювати постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань, використовувати для цього міжнародну технічну допомогу;

надавати висновки та рекомендації щодо науково-дослідних, науково-технічних робіт та експериментів, що здійснюють вплив на людину;

утворювати громадські приймальні для консультування юридичних і фізичних осіб з питань біоетики.

6. До складу Комісії можуть входити фахівці з питань біології, медицини, юриспруденції тощо, які займаються пошуком, розробленням, вивченням, реалізацією і застосуванням принципів біоетики.

Комісію очолює голова, який затверджується Кабінетом Міністрів України за узгодженою пропозицією президентів Національної академії наук та Академії медичних наук.

Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. Голова комісії може вносити у разі потреби зміни до її складу.

7. Рішення про проведення засідань Комісії приймає голова Комісії, а в разі його відсутності заступник голови Комісії.

8. Засідання вважається правоможним, якщо на ньому присутньо більше половини членів Комісії.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Комісії, присутніх на засіданні.

Рішення оформляються протоколами, які підписуються головою і відповідальним секретарем Комісії.

9. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Національною академією наук.

Комісія має бланк із своїм найменуванням.

____________

Опрос