Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Координационного центра по вопросам введения общеобязательного государственного социального медицинского страхования

КМ Украины
Постановление КМ от 19.08.2002 № 1209
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2002 р. N 1209

Київ

Про утворення Координаційного центру з питань впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2003 року N 1106

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 18 серпня 2005 року N 753)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Координаційний центр з питань впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

2. Затвердити Положення про Координаційний центр з питань впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр з питань впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування

1. Координаційний центр з питань впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування (далі - Координаційний центр) утворено з метою узгодження дій органів виконавчої влади щодо реформування системи охорони здоров'я, зокрема шляхом впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування (далі - медичне страхування).

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного центру є:

координація дій органів виконавчої влади, пов'язаних із впровадженням медичного страхування;

розгляд і оцінка відповідних проектів актів законодавства;

підготовка пропозицій та проектів рішень з питань впровадження медичного страхування.

4. Координаційний центр для виконання покладених на нього завдань має право:

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань впровадження медичного страхування;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади відповідні документи, матеріали і статистичні дані;

залучати до роботи представників органів виконавчої влади, а також науковців, фахівців-практиків, у тому числі іноземних;

запрошувати на свої засідання керівників органів виконавчої влади для участі в розгляді питань, що належать до його компетенції.

5. Координаційний центр утворюється у складі голови, двох його заступників, у тому числі одного першого, та членів Координаційного центру, які працюють на громадських засадах.

Головою Координаційного центру за посадою є Віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань.

Заступниками голови Координаційного центру за посадою є: перший заступник - Міністр охорони здоров'я, заступник - Міністр праці та соціальної політики.

До складу Координаційного центру входять перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров'я, Міністра праці та соціальної політики, Міністра фінансів, Міністра економіки та з питань європейської інтеграції і Міністра юстиції, начальник Управління науково-технічного та гуманітарного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, директор департаменту політики державного соціального страхування Мінпраці, керівник департаменту людського розвитку Мінекономіки, начальник управління бюджетних програм охорони здоров'я та соціального захисту населення Мінфіну, начальник управління медичного страхування, нових медичних технологій та експлуатації медичних закладів МОЗ та його заступник.

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

До складу Координаційного центру можуть входити народні депутати України, представники Федерації професійних спілок, Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров'я, інші особи.

Персональний склад Координаційного центру затверджує його голова.

6. Формою роботи Координаційного центру є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Засідання проводить голова Координаційного центру, а у разі його відсутності - перший заступник голови. Про дату засідання та порядок денний члени Координаційного центру повідомляються не пізніше ніж за три дні.

Засідання Координаційного центру є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

7. Рішення Координаційного центру за результатами обговорення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційного центру і оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

Рішення Координаційного центру, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для органів виконавчої влади.

8. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційного центру здійснюється МОЗ, яке доводить рішення Координаційного центру до відома заінтересованих органів виконавчої влади.

____________

Опрос