Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной службе по охране прав на сорта растений

КМ Украины
Постановление КМ от 19.08.2002 № 1182
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2002 р. N 1182

Київ

Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 20 квітня 2005 року N 301
,
 від 26 квітня 2007 року N 672

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу з охорони прав на сорти рослин

1. Державна служба з охорони прав на сорти рослин (Держсортслужба) є урядовим органом державного управління, що діє у складі Мінагрополітики і йому підпорядковується.

2. Держсортслужба та підпорядковані їй Український інститут експертизи сортів рослин, Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин, Державний центр Автономної Республіки Крим з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим, обласні державні центри експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин областей, державні сортодослідні станції, лабораторії та інші заклади експертизи, підприємства становлять державну систему охорони прав на сорти рослин.

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

3. Держсортслужба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мінагрополітики.

У межах своїх повноважень Держсортслужба організовує виконання актів законодавства, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінагрополітики.

4. Основними завданнями Держсортслужби є:

участь у межах своєї компетенції у реалізації державної політики у сфері охорони прав на сорти рослин;

здійснення державного контролю за набуттям прав на сорти рослин та їх реєстрацією і реалізацією проведенням експертизи сортів рослин в Україні на наявність генетично модифікованих організмів, у тому числі під час сертифікації сортів рослин, що ввозяться або вивозяться;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

забезпечення державного контролю та нагляду за збереженістю сортів рослин, реєстрацією ліцензійних договорів на їх використання та виплатою авторської винагороди;

проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності;

організація та здійснення державного випробування сортів рослин з метою визначення придатності для поширення їх в Україні;

здійснення контролю за додержанням юридичними і фізичними особами законодавства з питань охорони прав на сорти рослин;

участь у проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадженні досягнень науки і передового досвіду у галузях промислового виробництва, охорони прав на сорти рослин та поширення їх в Україні;

здійснення науково-методичного керівництва державною експертизою сортів рослин разом з Українською академією аграрних наук і Національним аграрним університетом.

(абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

5. Держсортслужба відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє проекти нормативно-правових актів щодо оформлення та подання заявок на сорти рослин і вносить їх на затвердження Мінагрополітики;

2) приймає в установленому порядку нормативно-правові акти у межах своїх повноважень;

3) організовує приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, ухвалює рішення щодо них;

4) визначає уповноважені заклади експертизи, проводить їх реєстрацію та доручає їм проведення експертизи заявок;

(підпункт 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. N 672)

5) веде Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний реєстр прав власників сортів рослин (Реєстр патентів), Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Реєстр сортів) і забезпечує проведення державної реєстрації заявок, прав на сорти рослин, сортів і підтримувачів сортів рослин;

(підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

6) видає охоронні документи на сорти рослин;

(підпункт 6 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301,
 від 26.04.2007 р. N 672)

7) видає разові дозволи на ввезення насіння і садивного матеріалу не зареєстрованих в Україні сортів рослин (крім генетично модифікованих сортів рослин), у тому числі для наукових цілей та цілей державного випробування, а також документальні підтвердження на вивезення з України насіння і садивного матеріалу сортів рослин, які не є об'єктами інтелектуальної власності або вивозяться з дозволу власника прав на сорт;

(підпункт 7 пункту 5 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

8) забезпечує здійснення контролю за додержанням норм Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" щодо вживання назв сортів;

9) забезпечує опублікування офіційних відомостей про подані заявки на сорти рослин, видані патенти на сорти рослин і свідоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталога сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

10) організовує перевірку збереженості сортів рослин, післяреєстраційне вивчення сортів рослин, розмноження нових і перспективних сортів рослин;

(підпункт 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

11) здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони сортів рослин і представляє інтереси України з питань охорони прав на сорти рослин у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

111) здійснює організаційно-технічне та інші види забезпечення діяльності представника та заступника представника України у Раді Міжнародного союзу по охороні нових сортів рослин;

(пункт 5 доповнено підпунктом 111 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

12) організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин;

13) організовує науково-дослідну роботу з удосконалення законодавства, підвищення ефективності діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин, з удосконалення експертизи на придатність на поширення сортів рослин;

(підпункт 13 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. N 672)

14) організовує роботу щодо підготовки і перепідготовки кадрів у державній системі охорони прав на сорти рослин;

15) виконує відповідно до законодавства в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, функції з управління майном об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління;

16) доручає закладам державної системи охорони прав на сорти рослин відповідно до їх спеціалізації, а також закладам експертизи виконувати окремі завдання, визначені Законом України "Про охорону прав на сорти рослин", цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони прав на сорти рослин;

17) здійснює державний контроль і державний нагляд за сортами рослин, внесених до Реєстру патентів та Реєстру сортів;

18) вносить в установленому порядку пропозиції щодо зміни умов фінансування, оподаткування, кредитування, визначення особливостей приватизації, демонополізації підприємств, установ та організацій державної системи охорони прав на сорти рослин;

19) готує пропозиції щодо формування збору за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин, удосконалення статистики, обліку і звітності у сфері охорони прав на сорти рослин та їх поширення в Україні;

20) визначає разом із заінтересованими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування потребу у спеціалістах з охорони прав на сорти рослин, вносить пропозиції та бере участь в організації їх підготовки, підвищенні кваліфікації, а також у розробленні навчальних планів і програм;

21) організовує науково-технічне та нормативно-методичне інформування з питань охорони прав на сорти рослин центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів та науково-дослідних установ;

22) за дорученням Мінагрополітики організовує залучення міжнародної технічної допомоги з метою надання підтримки та реформування експертних закладів державної системи охорони прав на сорти рослин;

23) розробляє проекти державних і відповідних галузевих стандартів, норм і нормативів, здійснює у межах своїх повноважень на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності контроль за їх додержанням у частині охорони прав на сорти рослин;

24) проводить атестацію робочих місць, спеціалістів з експертизи сортів рослин, установ та організацій державної системи охорони прав на сорти рослин;

25) проводить атестацію та реєстрацію представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, веде Реєстр представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

26) бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

27) забезпечує та здійснює контроль за додержанням конфіденційності в апараті Держсортслужби, а в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

271) затверджує чисельність працівників закладів експертизи, що належать до сфери її управління, та кошториси видатків цих закладів;

(пункт 5 доповнено підпунктом 271 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301) 

272) визначає та затверджує за погодженням з відповідними органами виконавчої влади фінансово-економічні нормативи, розміри плати за проведення робіт, надання платних послуг закладами експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин та здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням цих нормативів;

(пункт 5 доповнено підпунктом 272 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301) 

273) сприяє формуванню та розвитку ринку сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності, налагоджує співробітництво у сфері охорони прав на сорти рослин з міжнародними фінансовими організаціями, суб'єктами підприємницької діяльності, іноземними фізичними та юридичними особами, в тому числі з метою формування спеціалізованих фондів сприяння розвитку інтелектуальної власності на сорти рослин;

(пункт 5 доповнено підпунктом 273 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301) 

274) сприяє розвитку ринкової інфраструктури у сфері цивільного обігу сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності та охорони прав на них;

(пункт 5 доповнено підпунктом 274 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301) 

275) здійснює управління та контроль за виробництвом та реалізацією насіння і садивного матеріалу нових сортів рослин в обласних державних центрах експертизи сортів рослин та на сортодослідних станціях;

(пункт 5 доповнено підпунктом 275 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301) 

276) забезпечує організацію та здійснення централізованих закупівель товарів, робіт і послуг для своєчасного проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин;

(пункт 5 доповнено підпунктом 276 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301) 

277) затверджує порядок використання коштів, що надходять від сплати зборів за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин, зокрема розподілу коштів, що надійшли на її казначейські рахунки від сплати зборів, між закладами експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин, виключно для забезпечення розвитку та функціонування закладів експертизи;

(пункт 5 доповнено підпунктом 277 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. N 672)

28) бере в межах своїх повноважень участь:

а) у розробленні і реалізації бюджетної, податкової та митної політики, формуванні ринку сортів рослин і насіння;

б) у виконанні Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом та в забезпеченні адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійсненні інших відповідних заходів;

в) за дорученням Мінагрополітики у підготовці та укладенні міжнародних договорів України;

г) у проведенні експертизи технологічних інструкцій та іншої нормативно-технічної документації на продовольчі товари та продукти дитячого і спеціального харчування;

ґ) у розробленні пропозицій щодо розподілу та використання коштів, що надходять для фінансування бюджетних програм, головним розпорядником яких є Мінагрополітики;

(абзац "ґ" підпункту 28 пункту 5 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

д) у наданні передбаченої законодавством підтримки у сфері охорони прав на сорти рослин, у тому числі шляхом залучення на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій до виконання державних цільових програм і проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом;

(підпункт 28 пункту 5 доповнено абзацом "д" згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

е) у розробленні разом з відповідними органами виконавчої влади нормативно-правових, регуляторних актів та іншої документації з питань оцінки вартості сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності та їх цивільного обігу;

(підпункт 28 пункту 5 доповнено абзацом "е" згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

є) у розробленні відповідно до галузевих особливостей методичних рекомендацій з питань застосування положень (стандартів), інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової і статистичної звітності;

(підпункт 28 пункту 5 доповнено абзацом "є" згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

29) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

6. Держсортслужба має право:

1) у разі виявлення порушень нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин подавати пропозиції про обмеження, тимчасову заборону чи припинення діяльності підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виробництвом, використанням, зберіганням, реалізацією та розмноженням насіння і садивного матеріалу сортів рослин;

(підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, Національної академії наук, Української академії агарних наук та інших галузевих академій наук, працівників навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

3) здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції з питань, що належать до її компетенції;

4) одержувати в установленому порядку безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, зокрема від Держмитслужби - інформацію про ввезення в Україну за дозволом Мінагрополітики для наукових цілей насіння і садивного матеріалу сортів рослин, що не внесені до Реєстру сортів, від Держкомстату - інформацію про статистичні дані про сортові посіви;

(підпункт 4 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

6) видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Посадові особи Держсортслужби, яким надано повноваження державних інспекторів з охорони прав на сорти рослин, мають право:

безперешкодно відвідувати об'єкти, де проводиться розмноження насіння і садивного матеріалу або його зберігання;

складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин (стаття 255) і направляти їх на розгляд до державних насіннєвих інспекцій (стаття 1041) або до суду (стаття 512);

давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва та розсадництва вказівки щодо усунення порушень законодавства з охорони прав на сорти рослин та визначати строк усунення виявлених порушень;

відбирати проби насіння і садивного матеріалу сортів рослин у суб'єктів насінництва та розсадництва з метою перевірки їх збереженості;

перевіряти дотримання суб'єктами насінництва і розсадництва вимог закону щодо проведення сортової сертифікації та апробації насіння і садивного матеріалу, ведення насіннєвої документації та достовірність поданої державної статистичної звітності про сортові посіви.

(пункт 7 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.04.2005 р. N 301)

8. Держсортслужба в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, міжнародними кваліфікаційними товариствами, а також відповідними органами іноземних держав.

9. Держсортслужбу очолює голова, який є одночасно Головним державним інспектором з охорони прав на сорти рослин. Голова Держсортслужби призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики.

Голова Держсортслужби є членом колегії Мінагрополітики.

10. Голова Держсортслужби має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики, погодженим з головою Держсортслужби.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова Держсортслужби.

Заступники голови Держсортслужби, начальники управлінь, директор Українського інституту експертизи сортів рослин одночасно є заступниками Головного державного інспектора з охорони прав на сорти рослин.

11. Голова Держсортслужби:

здійснює керівництво діяльністю Держсортслужби, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром аграрної політики за виконання покладених на Держсортслужбу завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держсортслужби, крім заступників голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови Держсортслужби, керівників структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держсортслужби;

затверджує положення про структурні підрозділи Держсортслужби;

надає спеціалістам державної системи охорони прав на сорти рослин повноваження державних інспекторів з охорони прав на сорти рослин;

вносить в установленому порядку клопотання про присвоєння почесного звання "Заслужений селекціонер України" та про відзначення іншими державними нагородами;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

12. Для вирішення питань у сфері охорони прав на сорти рослин у Держсортслужбі утворюється колегія у складі голови Держсортслужби, його заступників та керівників структурних підрозділів Держсортслужби.

Колегію очолює голова Держсортслужби.

Положення про колегію та її персональний склад затверджує Міністр аграрної політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держсортслужби.

13. Для розгляду пропозицій щодо головних напрямів розвитку сфери охорони прав на сорти рослин та наукових рекомендацій у Держсортслужбі може утворюватися науково-технічна рада.

Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує голова Держсортслужби.

У Держсортслужбі можуть утворюватися з урахуванням особливостей діяльності інші дорадчі та консультативні органи. Положення про зазначені органи та їх персональний склад затверджує голова Держсортслужби.

14. Граничну чисельність працівників Держсортслужби затверджує Міністр аграрної політики в межах граничної чисельності працівників Міністерства, визначеної Кабінетом Міністрів України.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

15. Структуру Держсортслужби затверджує її голова за погодженням з Міністром аграрної політики.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

16. Штатний розпис, кошторис Держсортслужби затверджує її голова за погодженням з Міністром аграрної політики та Мінфіном.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

17. Штатний розпис, кошторис підприємств, установ та організацій державної системи охорони прав на сорти рослин затверджує голова Держсортслужби.

18. Держсортслужба утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінагрополітики.

19. Умови оплати праці працівників Держсортслужби визначаються Кабінетом Міністрів України.

20. Держсортслужба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос