Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002 - 2012 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 29.07.2002 № 1089
редакция действует с 19.01.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2002 р. N 1089

Київ

Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2011 року N 1390

На виконання пункту 1 розпорядження Президента України від 6 жовтня 1999 р. N 244 "Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі щороку під час формування показників проектів Державного бюджету і Державної програми економічного та соціального розвитку України враховувати за поданням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву потребу в асигнуваннях на виконання Програми виходячи з реальних можливостей бюджету та її пріоритетів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

3. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом з Міністерством фінансів, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями забезпечувати здійснення видатків відповідно з державного та місцевих бюджетів у межах бюджетних асигнувань, передбачених на виконання заходів Програми.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

сприяти діяльності регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з надання довгострокових пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

вжити заходів до фінансування у повному обсязі передбачених місцевими бюджетами асигнувань на довгострокове пільгове кредитування будівництва (реконструкції) житла для молоді у поточному році та у разі потреби під час коригування місцевих бюджетів внести відповідні пропозиції щодо їх збільшення;

щороку під час формування показників проектів місцевих бюджетів передбачати асигнування на виконання Програми;

провести роботу, спрямовану на додаткове залучення коштів місцевих бюджетів і матеріально-фінансових ресурсів підприємств та організацій, інших позабюджетних джерел для нарощування обсягів будівництва житла для молоді, передусім у трудонедостатніх та у тих, що занепадають, селах.

5. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями щороку визначати завдання з виконання Програми, здійснювати контроль та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан справ.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки

Загальні положення

Ця Програма спрямована на створення додаткових умов для забезпечення житлом молоді, активізації інвестиційної діяльності у сфері житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Протягом 1998 - 2001 років на довготермінове кредитування будівництва (реконструкції) житла для молоді з державного і місцевих бюджетів було спрямовано 156 млн. гривень, за рахунок яких збудовано понад 200 тис. квадратних метрів житла.

Таким чином, за цей період свої житлові умови поліпшили понад 3 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

В останні роки обсяги коштів, що виділяються з державного і місцевих бюджетів на фінансування молодіжного житлового кредитування, збільшуються. Так, у 2001 році ці показники відповідно становили 73,8 млн. та 19,7 млн. гривень, у 2002 році - 78,6 млн. та 20 млн. гривень.

Водночас тенденція до щорічного зменшення обсягів будівництва та введення в експлуатацію житла, що склалася у попереднє десятиріччя, призвела до загострення житлової проблеми. Приблизно третина населення України проживає у незадовільних житлових умовах.

За даними Держкомстату, з 2,5 млн. молодих сімей станом на 1 січня 2002 р. на квартирному обліку перебували 88,5 тисячі.

Розв'язання проблеми забезпечення житлом молоді насамперед повинно сприяти покращанню демографічної ситуації, створити необхідні умови для поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких молодих громадян, їх гармонійному розвитку як одного з чинників становлення та самореалізації молоді в інтересах суспільства і держави.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики в частині розв'язання житлової проблеми шляхом створення сприятливих умов для розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.

Основними завданнями Програми є:

вжиття заходів до розширення обсягів будівництва житла для молоді, удосконалення системи пільг щодо забезпечення житлом молодих сімей, особливо багатодітних, сімей з інвалідами, інших соціально незахищених категорій;

створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, молодих спеціалістів, підтримку незаможних молодих громадян у поліпшенні житлових умов;

запровадження додаткових економічних механізмів стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва та використання потенційних можливостей вторинного ринку житла, сприяння здешевленню вартості житла, яке будується для молоді із залученням коштів населення;

створення відповідних умов для придбання і спорудження житла молодими сім'ями, одинокими молодими громадянами у сільській місцевості, облаштування їх домашнього господарства;

подальший розвиток довгострокового кредитування на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, залучення з цією метою додаткових позабюджетних джерел фінансування;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів, створення соціотехнополісів, діяльність яких спрямована на максимальну реалізацію творчого, інтелектуального та професійного потенціалу молоді.

Основні напрями Програми

Основними напрямами Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази з питань будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, формування організаційних засад для забезпечення ефективного функціонування загальнодержавних та регіональних механізмів іпотечного кредитування;

створення ефективних фінансово-економічних механізмів залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій, в тому числі іноземних, інших позабюджетних джерел фінансування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

подальша співпраця із Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло" з метою використання її виробничих підприємств і досвіду в будівництві житла для молоді;

розвиток виробничої, соціальної бази, наявних потужностей будівельної індустрії молодіжних житлових комплексів;

удосконалення системи державної реєстрації права власності фізичних осіб на нерухоме майно з метою створення ефективних умов для іпотечного кредитування житлового будівництва;

удосконалення системи обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Обсяги та джерела фінансування

Для забезпечення житлом молодих сімей, які перебували на квартирному обліку, за даними Держкомстату, станом на 1 січня 2002 р., потрібно близько 7 млрд. гривень.

Цією Програмою передбачається протягом 2002 - 2012 років інвестувати в будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молоді близько 5,8 млрд. гривень.

У період 2002 - 2005 років фінансування заходів Програми передбачається здійснювати переважно за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з поетапним залученням додаткових позабюджетних джерел фінансування.

Заплановані обсяги фінансування заходів Програми за рахунок коштів державного бюджету передбачається встановлювати законом про державний бюджет на відповідний рік, за рахунок коштів місцевих бюджетів - відповідними рішеннями місцевих рад згідно з прийнятими регіональними довгостроковими програмами забезпечення житлом молоді окремо на кожний наступний рік, з урахуванням попередніх результатів їх виконання та залученням додаткових позабюджетних джерел згідно із законодавством.

У період 2009 - 2012 років фінансування Програми передбачається здійснювати переважно за рахунок позабюджетних джерел фінансування, а також бюджетних коштів, що передбачаються на компенсацію наданих молоді пільгових кредитів, коштів спеціальних фондів відповідних бюджетів, у тому числі акумульованих за рахунок повернених раніше наданих пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Прогнозні обсяги фінансування Програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел подаються у додатку 1 до Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме розв'язанню житлових проблем молоді, поліпшенню демографічної ситуації, дасть змогу добудувати об'єкти незавершеного будівництва загальною площею понад 1,5 млн. квадратних метрів, а отже, забезпечити житлом більш як 20 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян. Крім того, за умови належного фінансування планується забезпечити квартирами та індивідуальними житловими будинками ще близько 50 тис. молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Прогнозні показники забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2002 - 2012 роки подано у додатку 2 до Програми.

З метою досягнення відповідних показників передбачається здійснити такі заходи:

1. Розробити та затвердити в установленому порядку регіональні довгострокові програми забезпечення житлом молоді з урахуванням визначених Програмою завдань, з включенням до них конкретних заходів щодо розвитку молодіжного житлового кредитування, залучення для фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молоді додаткових коштів місцевих бюджетів, пільгових банківських кредитів та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Вжити відповідних заходів до вдосконалення системи пільг для фінансування будівництва соціального житла для малозабезпечених категорій молодих сімей та одиноких молодих громадян, які мають право на його отримання.

3. Забезпечити виконання вимог Указу Президента України від 9 квітня 2002 р. N 315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" стосовно передбачення у проектах Державного бюджету України починаючи з 2003 року істотного збільшення державних централізованих капітальних вкладень на будівництво житла для молодих учених.

(склад виконавців пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

4. Вжити заходів до якнайповнішого задоволення потреб молодих сімей, які проживають або переселилися в трудонедостатні сільські населені пункти і зайняті у сільському господарстві, переробних та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу або соціальній сфері, у житлі і господарських будівлях відповідно до Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві".

(склад виконавців пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

5. Сприяти розвитку індивідуального молодіжного житлового будівництва на селі шляхом надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, в тому числі на облаштування їх домашнього господарства.

(склад виконавців пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

6. Розробити та подати пропозиції стосовно додаткових джерел фінансування для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та удосконалення механізму їх залучення і порядку використання.

7. Розглянути та у разі потреби подати пропозиції щодо порядку відшкодування за рахунок коштів державного бюджету комерційним банкам, небанківським фінансовим установам та кредитним спілкам різниці відсоткової ставки за надані кредитні ресурси для молодіжного житлового будівництва.

8. Розробити та подати пропозиції щодо порядку залучення коштів страхових резервів страховиків і коштів підприємств, установ та організацій для молодіжного житлового кредитування.

9. Підготувати та подати пропозиції щодо економічного стимулювання банків, які виділяють кредитні ресурси для молодіжного житлового будівництва.

10. Розробити та забезпечити реалізацію спільного із Світовим банком проекту фінансування довготермінового житлового іпотечного кредитування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молоді.

11. Підготувати та подати пропозиції щодо порядку оформлення зобов'язань позичальників Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву у формі цінних паперів з метою залучення додаткових коштів на молодіжне житлове будівництво.

12. Вжити заходів до поліпшення житлових умов студентських сімей, які проживають у гуртожитках, та забезпечення житлом молодих спеціалістів, які одержали направлення на роботу.

(склад виконавців пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

13. Організувати проведення в установленому порядку державної грошово-речової лотереї з метою залучення додаткових ресурсів у молодіжне житлове кредитування.

14. Здійснити заходи для залучення згідно із законодавством іноземних інвестицій, у тому числі кредитів, інших коштів, що надходять від міжнародних фінансових організацій, для фінансування будівництва (реконструкції) та придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян.

(склад виконавців пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1390)

15. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження механізму накопичення та використання заощаджень громадян як додаткового джерела фінансування молодіжного житлового будівництва.

16. Вивчити питання щодо можливості та механізму залучення активів обов'язкової накопичувальної пенсійної системи та недержавних пенсійних фондів на цільове адресне кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян та подати в установленому порядку відповідні пропозиції.

17. Подати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань державної підтримки забезпечення молоді житлом, у тому числі правовідносин у сфері довгострокового іпотечного кредитування будівництва житла, розширення функцій Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з метою забезпечення кредитування усіх категорій населення, з урахуванням позитивного досвіду Фонду у сфері пільгового кредитування молодих сімей і одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла.

18. Сприяти прийняттю Верховною Радою України Закону України "Про житлове кредитування громадян України".

19. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження як експерименту механізму забезпечення житлом працівників підприємств космічної галузі та вивчення за його результатами можливості забезпечення житлом працівників інших пріоритетних галузей економіки (наукових, освітніх установ, охорони здоров'я тощо).

20. Підготувати та подати пропозиції щодо визначення правового статусу і пріоритетних прав на забезпечення житлом молодих учених та молодих спеціалістів, які одержали направлення на роботу.

21. Подати пропозиції щодо встановлення порядку кредитування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян під заставу земельних ділянок.

22. Здійснити заходи для вдосконалення існуючої системи державної реєстрації права власності фізичних осіб на нерухоме майно з метою посилення гарантій прав власників і володільців нерухомості.

23. Переглянути та подати у разі потреби пропозиції щодо визначення критеріїв забезпечення житлом соціально незахищених верств населення, зокрема багатодітних молодих сімей, молодих сімей з дітьми-інвалідами, та розробити разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади нову систему обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

24. Розробити та подати пропозиції щодо запровадження механізму кредитування потреб молодих сімей та одиноких молодих громадян в облаштуванні житла, в тому числі домашнього господарства у сільській місцевості.

25. Сприяти створенню інноваційних форм територіальної інтеграції, молодіжних житлових комплексів та соціотехнополісів з метою оптимального використання і нарощення інтелектуального та творчого потенціалу молоді в Україні, її соціального становлення і самореалізації.

26. Вивчити питання щодо проведення наукових досліджень з метою визначення додаткових умов і шляхів забезпечення молоді житлом та розвитку молодіжного житлового кредитування.

27. Створити єдину інформаційно-аналітичну систему для формування банку даних та оперативного обміну інформацією з питань забезпечення житлом молоді.

 

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел

Джерело залучення коштів 

Розрахункові показники за роками, млн. гривень 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

Державний бюджет 

77 

100 

180 

220 

200 

180 

160 

140 

100 

20 

20 

Місцеві бюджети 

20 

40 

100 

180 

180 

160 

140 

120 

80 

20 

20 

Разом 

97 

140 

280 

400 

380 

340 

300 

260 

180 

40 

40 

Використання об'єктів незавершеного будівництва 

10,606 

10,69 

12,85 

13,25 

12,05 

7,53 

4,2 

  

  

  

  

Кошти Світового банку 

  

31,1 

35,7 

38,9 

40,5 

43,3 

55,7 

75,2 

88,4 

120,2 

132,22 

Страхові резерви страховиків 

4,2 

5,3 

10,6 

15,9 

16 

16 

16 

17,6 

Резерви пенсійних фондів 

  

2,1 

3,2 

3,6 

5,3 

5,9 

6,5 

6,8 

7,5 

9,9 

Випуск та реалізація цінних паперів 

  

0,11 

0,42 

1,5 

6,4 

40 

90 

120 

150 

165 

Кошти комерційних банків 

  

28 

29,5 

30 

32 

34 

36,8 

37 

40 

45 

49,5 

Особисті кошти позичальників 

4,62 

8,4 

16,8 

24 

22,8 

28 

31 

33 

35 

46 

50,6 

Кошти від повернення раніше наданих кредитів 

1,6 

3,17 

11,2 

22,6 

40,5 

66,3 

82,5 

103,2 

121,7 

148,3 

163,13 

Кошти житлових заощаджень громадян 

  

  

  

  

  

16 

30 

55 

60,5 

Інші джерела 

  

3,4 

12,88 

13,79 

33 

35,4 

37,2 

38 

39,3 

50 

55 

Разом 

18,826 

89,97 

126,75 

152,64 

196,45 

242,43 

317,8 

415,2 

497,9 

639,5 

703,45 

Усього 

115,826 

229,97 

406,75 

552,64 

576,45 

582,43 

617,8 

675,2 

677,9 

679,5 

743,45 

 

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян на 2002 - 2012 роки

Регіон  

2002 рік 

2003 рік 

2004 рік 

2005 рік 

2006 рік 

2007 рік 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

Автономна Республіка Крим  

5,2504 

4,4 

10,4245 

8,7 

18,438 

15,5 

25,0512 

21 

26,1305 

21,9 

26,4016 

22,1 

Область: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вінницька  

4,4629 

3,8 

8,8609 

7,6 

15,6724 

13,5 

21,2937 

18,3 

22,2111 

19,1 

22,4415 

19,3 

Волинська  

3,8318 

3,2 

7,608 

6,4 

13,4564 

11,4 

18,2829 

15,5 

19,0706 

16,2 

19,2684 

16,3 

Дніпропетровська

7,9025 

6,2 

15,6903 

12,3 

27,7515 

21,7 

37,7053 

29,5 

39,3298 

30,8 

39,7378 

31,1 

Донецька  

7,883 

6,2 

15,6515 

12,3 

27,683 

21,8 

37,6122 

29,6 

39,2327 

30,8 

39,6396 

31,1 

Житомирська  

2,9187 

2,6 

5,7949 

5,2 

10,2496 

9,1 

13,9258 

12,4 

14,5258 

12,9 

14,6765 

13,1 

Закарпатська  

2,2658 

1,8 

4,4987 

3,5 

7,9568 

6,3 

10,8107 

8,5 

11,2765 

8,9 

11,3935 

Запорізька  

3,2781 

2,6 

6,5086 

5,1 

11,5118 

15,6407 

12,2 

16,3146 

12,7 

16,4838 

12,9 

Івано-Франківська

3,9903 

3,4 

7,9226 

6,8 

14,0128 

12 

19,0388 

16,4 

19,8591 

17,1 

20,0651 

17,2 

Київська  

4,7602 

9,4514 

16,7167 

14,1 

22,7125 

19,2 

23,6911 

20 

23,9369 

20,2 

Кіровоградська  

2,553 

2,3 

5,0689 

4,5 

8,9655 

12,1811 

10,8 

12,7059 

11,3 

12,8378 

11,4 

Луганська  

3,9064 

3,3 

7,756 

6,5 

13,7182 

11,6 

18,6385 

15,7 

19,4415 

16,4 

19,6432 

16,6 

Львівська  

7,5981 

6,4 

15,0859 

12,7 

26,6826 

22,5 

36,2529 

30,5 

37,8148 

31,9 

38,2071 

32,2 

Миколаївська  

2,1573 

1,9 

4,2833 

3,7 

7,5758 

6,5 

10,2931 

8,8 

10,7365 

9,2 

10,8479 

9,3 

Одеська  

6,1386 

5,2 

12,1881 

10,2 

21,5571 

18,1 

29,2891 

24,6 

30,551 

25,6 

30,8679 

25,9 

Полтавська  

4,3513 

3,9 

8,6393 

7,8 

15,2805 

13,9 

20,7612 

18,8 

21,6556 

19,6 

21,8803 

19,8 

Рівненська  

3,4381 

2,9 

6,8262 

5,8 

12,0736 

10,3 

16,4041 

14 

17,1109 

14,6 

17,2884 

14,7 

Сумська  

3,9497 

3,5 

7,842 

6,9 

13,8703 

12,2 

18,8452 

16,6 

19,6571 

17,3 

19,861 

17,5 

Тернопільська  

2,1073 

1,9 

4,1841 

3,8 

7,4004 

6,8 

10,0547 

9,2 

10,4879 

9,6 

10,5967 

9,7 

Харківська  

6,4633 

5,3 

12,8327 

10,5 

22,6973 

18,5 

30,8383 

25,2 

32,1669 

26,3 

32,5006 

26,5 

Херсонська  

2,6303 

2,3 

5,2223 

4,6 

9,2368 

8,1 

12,5498 

11 

13,0905 

11,5 

13,2263 

11,6 

Хмельницька  

3,6855 

3,3 

7,3175 

6,6 

12,9425 

11,7 

17,5846 

15,9 

18,3422 

16,5 

18,5325 

16,7 

Черкаська  

3,2558 

2,7 

6,4644 

5,5 

11,4336 

9,6 

15,5346 

13,1 

16,2039 

13,7 

16,372 

13,8 

Чернівецька  

1,8654 

1,7 

3,7037 

3,3 

6,5507 

5,8 

8,9003 

7,9 

9,2838 

8,2 

9,3801 

8,3 

Чернігівська  

2,1269 

1,9 

4,2228 

3,8 

7,4689 

6,7 

10,1478 

9,1 

10,585 

9,5 

10,6949 

9,6 

м. Київ  

11,7074 

8,6 

23,2449 

17,1 

41,1134 

30,2 

55,8597 

41 

58,2663 

42,7 

58,8708 

43,2 

м. Севастополь  

1,3479 

2,6763 

1,9 

4,7335 

3,4 

6,4313 

4,6 

6,7084 

4,8 

6,778 

4,9 

Усього  

115,826 

96,3 

229,97 

191,1 

406,75 

338,1 

552,64 

459,4 

576,45 

479,1 

582,43 

484,1 

 

Регіон  

2008 рік 

2009 рік 

2010 рік 

2011 рік 

2012 рік 

2002 - 2012 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

загальна сума,
млн. гривень 

обсяг введення в експлуатацію житла,
тис. кв. метрів 

Автономна Республіка Крим 

28,0049 

23,5 

30,6068 

25,6 

30,7292 

25,7 

30,8018 

25,8 

33,7006 

28,2 

265,5395 

222,4 

Область: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вінницька 

23,8044 

20,5 

26,016 

22,4 

26,1201 

22,5 

26,1817 

22,5 

28,6458 

24,7 

225,7106 

194,2 

Волинська 

20,4385 

17,3 

22,3375 

18,9 

22,4268 

19 

22,4797 

19 

24,5954 

20,8 

193,7961 

164 

Дніпропетровська 

42,151 

33 

46,0672 

36,1 

46,2514 

36,2 

46,3606 

36,3 

50,7238 

39,7 

399,6712 

312,9 

Донецька 

42,0469 

33 

45,9535 

36,1 

46,1372 

36,3 

46,2461 

36,3 

50,5985 

39,8 

398,6843 

313,3 

Житомирська 

15,5678 

13,9 

17,0142 

15,1 

17,0822 

15,2 

17,1225 

15,2 

18,734 

16,7 

147,6119 

131,4 

Закарпатська 

12,0854 

9,5 

13,2082 

10,4 

13,261 

10,4 

13,2923 

10,5 

14,5433 

11,4 

114,5921 

90,2 

Запорізька 

17,4848 

13,6 

19,1094 

14,9 

19,1858 

15 

19,2311 

15 

21,041 

16,4 

165,7895 

129,4 

Івано-Франківська 

21,2836 

18,3 

23,2611 

20 

23,3541 

20,1 

23,4092 

20,1 

25,6124 

22 

201,8093 

173,4 

Київська 

25,3905 

21,4 

27,7495 

23,4 

27,8605 

23,5 

27,9263 

23,6 

30,5545 

25,8 

240,7501 

203,2 

Кіровоградська 

13,6174 

12,1 

14,8826 

13,2 

14,9421 

13,3 

14,9773 

13,3 

16,3869 

14,6 

129,1185 

114,8 

Луганська 

20,8361 

17,6 

22,772 

19,2 

22,8631 

19,3 

22,917 

19,3 

25,0738 

21,1 

197,5658 

166,6 

Львівська 

40,5274 

34,1 

44,2928 

37,3 

44,4699 

37,5 

44,5749 

37,6 

48,77 

41,1 

384,2764 

323,8 

Миколаївська 

11,5067 

9,9 

12,5758 

10,8 

12,6261 

10,8 

12,6559 

10,9 

13,847 

11,9 

109,1053 

93,7 

Одеська 

32,7425 

27,5 

35,7846 

30 

35,9277 

30,2 

36,0125 

30,2 

39,4017 

33,1 

310,4606 

260,6 

Полтавська 

23,2091 

21 

25,3654 

23 

25,4668 

23,1 

25,527 

23,1 

27,9294 

25,3 

220,0658 

199,3 

Рівненська 

18,3383 

15,6 

20,0421 

17,1 

20,1222 

17,1 

20,1697 

17,2 

22,068 

18,8 

173,8816 

148,1 

Сумська 

21,0672 

18,5 

23,0245 

20,3 

23,1166 

20,3 

23,1711 

20,4 

25,3519 

22,3 

199,7566 

175,8 

Тернопільська 

11,2403 

10,3 

12,2846 

11,3 

12,3337 

11,3 

12,3628 

11,3 

13,5263 

12,4 

106,579 

97,6 

Харківська 

34,4743 

28,2 

37,6773 

30,8 

37,828 

30,9 

37,9173 

31 

41,4858 

33,9 

326,8817 

267,1 

Херсонська 

14,0295 

12,3 

15,333 

13,4 

15,3943 

13,5 

15,4306 

13,5 

16,8829 

14,8 

133,0264 

116,6 

Хмельницька 

19,658 

17,7 

21,4844 

19,4 

21,5703 

19,5 

21,6212 

19,5 

23,6561 

21,3 

186,3948 

168,1 

Черкаська 

17,3662 

14,7 

18,9797 

16 

19,0556 

16,1 

19,1006 

16,1 

20,8982 

17,6 

164,6645 

138,8 

Чернівецька 

9,9497 

8,8 

10,8741 

9,7 

10,9176 

9,7 

10,9434 

9,7 

11,9733 

10,6 

94,3421 

83,7 

Чернігівська 

11,3443 

10,1 

12,3983 

11,1 

12,4479 

11,1 

12,4773 

11,2 

13,6516 

12,2 

107,5658 

96,3 

м. Київ 

62,4459 

45,8 

68,2477 

50,1 

68,5207 

50,3 

68,6824 

50,4 

75,1463 

55,1 

592,1054 

434,5 

м. Севастополь 

7,1896 

5,2 

7,8576 

5,7 

7,889 

5,7 

7,9076 

5,7 

8,6518 

6,3 

68,1711 

49,2 

Усього 

617,8 

513,4 

675,2 

561,3 

677,9 

563,6 

679,5 

564,7 

743,45 

618 

5857,916 

4869 

____________

Опрос