Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса проектов программ, разработанных молодежными, детскими общественными организациями и их союзами, относительно детей, молодежи, женщин и семей

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.07.2002 № 1062
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2002 р. N 1062

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 листопада 2004 року N 1572
,
 від 25 грудня 2004 року N 1757
,
 від 20 квітня 2005 року N 305
,
 від 6 травня 2009 року N 444
,
 від 29 червня 2011 року N 778

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 12 жовтня 2011 року N 1049)

(У назві і тексті постанови слова "громадські організації" в усіх відмінках замінено словами "молодіжні, дитячі громадські організації та їх спілки" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 року N 444)

З метою ефективного розподілу коштів, які передбачаються у державному бюджеті для державної підтримки молодіжних, дитячих громадських організацій та їх спілок на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї (додається).

2. Державній службі молоді та спорту за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту затвердити нормативно-правові акти, пов'язані з виконанням Порядку, затвердженого цією постановою.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1572,
 від 20.04.2005 р. N 305
,
 від 06.05.2009 р. N 444
,
 від 29.06.2011 р. N 778)

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї

(У тексті Порядку слово "Мінсім'ямолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "Держмолодьспорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року N 778)

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками (далі - громадські організації), стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, реалізація яких передбачається за рахунок бюджетних коштів (далі - конкурс).

2. Проект програми, що подається для участі у конкурсі, повинен:

відповідати завданням державних програм та спрямовуватися на розв'язання соціальних проблем стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;

визначати ефективні методи його реалізації.

3. Організатором конкурсу є Держмолодьспорт.

4. Оголошення про проведення конкурсу публікується Держмолодьспортом у друкованих засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті після затвердження державного бюджету на відповідний рік.

5. В оголошенні про проведення конкурсу зазначається:

пріоритетні завдання на поточний рік згідно з переліком загальнодержавних програм і заходів, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 778)

обсяг бюджетного фінансування проекту програми;

вимоги до конкурсної пропозиції, адреса, умови та строки проведення конкурсу.

6. Держмолодьспорт утворює конкурсну комісію у складі 15 осіб, яку очолює голова комісії, а також затверджує положення про конкурсну комісію, її персональний склад і регламент.

7. До складу конкурсної комісії включаються представники МОНмолодьспорту, Держмолодьспорту, інших центральних органів виконавчої влади, а також науковці, незалежні експерти, представники міжнародних організацій, фондів, громадських організацій та народні депутати України (за згодою).

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.06.2011 р. N 778)

8. Проект програми для участі у конкурсі може подати громадська організація, яка є юридичною особою, має всеукраїнський статус та зареєстрована в установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення строку подання конкурсної пропозиції за умови, що така організація робить внесок для реалізації проекту програми у розмірі не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 р. N 778)

9. Проект програми не допускається до участі у конкурсі у разі:

подання недостовірної інформації про громадську організацію;

недотримання вимог пункту 8 цього Порядку;

відмови громадської організації від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

перебування громадської організації у стадії ліквідації;

подання конкурсної пропозиції після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з недотриманням вимог пункту 10 цього Порядку;

коли проект програми не передбачає загальнодержавного рівня реалізації та не містить конкретних результативних показників виконання програми;

порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства за попередній рік.

10. Конкурсна пропозиція містить:

1) заяву на участь у конкурсі, складену за формою, затвердженою Держмолодьспортом;

2) копію свідоцтва про реєстрацію, статуту (положення) громадської організації, засвідчених нотаріально;

3) копію рішення органу державної податкової служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

4) копію фінансового звіту про використання коштів за попередній рік;

5) опис проекту програми та кошторис витрат для його реалізації за формами, затвердженими Держмолодьспортом (оригінал і п'ять копій);

6) рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріплене печаткою організації (оригінал і п'ять копій);

7) листи-підтвердження інших громадських організацій, які беруть участь у конкурсі як співвиконавці (оригінал і п'ять копій).

Конкурсна пропозиція готується українською мовою.

11. Конкурсна пропозиція подається Держмолодьспорту за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції видається довідка, в якій зазначаються дата і перелік поданих документів.

12. Якщо проект програми визначається переможцем конкурсу, подані документи не повертаються.

13. Конкурс проводиться двома етапами.

14. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції у строки, зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, і встановлює технічну та організаційну спроможність громадських організацій, проекти програм яких допущені до участі у конкурсі.

15. У разі потреби на підставі рішення конкурсної комісії може бути проведено перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній пропозиції. До такої перевірки залучаються спеціалісти Держмолодьспорту.

16. За результатами аналізу поданих документів та перевірки достовірності інформації (у разі її проведення) конкурсна комісія визначає проекти програм, які можуть взяти участь у другому етапі конкурсу.

17. У разі коли до участі у конкурсі допущено лише один проект програми чи не допущено жодного, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозиції. Цей строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

18. На другому етапі конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможців конкурсу з рекомендацією про обсяги виділення бюджетних коштів для реалізації проектів програм з урахуванням матеріально-технічної бази громадської організації.

Конкурсна комісія визначає програми-переможці за такими критеріями, як економічність, актуальність, відповідність запланованих заходів проекту програми поставленій меті, відповідність обсягів фінансування проекту програми його змісту та очікуваним результатам її впровадження.

19. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців оформляється протоколом, в якому, зокрема, зазначаються найменування громадських організацій, назви проектів програм та обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту програми.

Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії та подається у триденний строк на затвердження Держмолодьспорту.

20. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу письмово доводиться до відома громадських організацій, які брали участь у конкурсі, у двотижневий строк з дати його прийняття.

Зазначене рішення підлягає оприлюдненню шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті Держмолодьспорту протягом двох тижнів з дати його прийняття.

21. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу є остаточним.

У разі коли громадська організація, проект програми якої визнано переможцем, відмовляється від виконання програми або неспроможна її виконати, конкурсна комісія може прийняти рішення про перерозподіл коштів серед програм, допущених до другого етапу конкурсу, відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 18 цього Порядку.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.200
4
 від 25.12.2004 р. N 1757
,
 від 20.04.2005 р. N 305
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.05.2009 р. N 444)

____________

Опрос