Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка списания непогашенных налоговых обязательств или налогового долга после ликвидации плательщика налогов

КМ Украины
Постановление КМ от 25.07.2002 № 1056
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2002 р. N 1056

Київ

Про затвердження Порядку списання непогашених податкових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 року N 1854

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2010 року N 1231)

Відповідно до абзацу третього пункту 12.3 статті 12 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок списання непогашених податкових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
списання непогашених податкових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків

1. Податкові зобов'язання або податковий борг, у тому числі плата (відсотки), нарахована на наданий податковий кредит, пеня за порушення термінів розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, штрафи за порушення вимог валютного законодавства, а також реструктуризований (розстрочений або відстрочений) податковий борг (у тому числі нараховані на такий податковий борг відсотки), що після ліквідації платника податків залишилися непогашеними у зв'язку з недостатністю його активів або активів засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків згідно із законодавством, а у разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи - їх активів та активів юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку, збору (обов'язкового платежу), стосовно якого виникло податкове зобов'язання або виник податковий борг таких філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку.

Дія цього Порядку поширюється також на непогашені податкові зобов'язання або податковий борг фізичної особи - платника податків, який помер чи визнаний судом безвісно відсутнім або померлим чи недієздатним, за винятком випадків, коли з'являються інші особи, що вступають у права спадщини незалежно від часу набуття таких прав.

2. У цьому Порядку поняття "платники податків", "податкове зобов'язання", "податковий борг", "активи платника податків", "податкове повідомлення", "податкова вимога", "контролюючий орган", "податковий орган" вживаються у такому ж значенні, як і в Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

3. Податковий борг визнається безнадійним для подальшого його списання рішенням податкового органу, оформленим згідно з додатком 1, яке приймається на підставі одного з таких документів:

рішення органу державної реєстрації про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності або його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу (платника податків);

повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи (платника податків);

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. N 1854)

рішення суду про визнання фізичної особи (платника податків) безвісно відсутньою або померлою чи недієздатною.

Таке рішення приймається, якщо за даними податкового органу активів ліквідованого платника податків або засновників чи учасників, які несуть повну або додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника податків згідно із законодавством, недостатньо для погашення податкових зобов'язань або податкового боргу.

4. У разі коли контролюючий орган не є податковим органом, рішення про визнання податкового боргу безнадійним приймається податковим органом за зверненням контролюючого органу, яке подається разом з одним з документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

Рішення про визнання податкового боргу безнадійним складається у двох примірниках: перший - для податкового органу, другий - для контролюючого органу.

5. Податкові повідомлення або податкові вимоги вважаються відкликаними у день прийняття податковим органом рішення про визнання податкового боргу безнадійним.

6. На підставі рішення про визнання податкового боргу безнадійним керівник контролюючого органу (його заступник) приймає рішення про списання такого податкового боргу, яке оформляється згідно з додатком 2.

Рішення про списання безнадійного податкового боргу складається в двох примірниках: перший - для органу державної податкової служби, другий - для контролюючого органу. В разі коли контролюючий орган є податковим органом, рішення складається в одному примірнику.

7. Списання безнадійного податкового боргу провадиться контролюючими органами в межах їх компетенції, визначеної законодавством.

8. Сума безнадійного податкового боргу визначається за даними карток особових рахунків платників податків контролюючими органами на день прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу.

9. У разі порушення кримінальної справи щодо умисного ухилення осіб від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) прийняття рішень про визнання податкового боргу безнадійним та його списання відкладається до вирішення справи.

10. Якщо прийнято рішення про списання безнадійного податкового боргу, в картках особового рахунка платника податків у графі "Списано" зазначаються сума безнадійного боргу, дата прийняття цього рішення, а також норма закону (пункт 12.3 статті 12 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"), відповідно до якої провадиться списання боргу.

 

Зразок

Штамп органу державної
податкової служби

РІШЕННЯ N
від "___" ____________ року
про визнання податкового боргу безнадійним

Розглянувши заяву _________________________________________________
                                                                      (найменування контролюючого органу) 

від "___" ______________ року _______________________________________

на підставі пункту 12.3 статті 12 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", а також _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

податковий борг ___________________________________________________
                                                            (ідентифікаційний код і назва - для юридичних осіб; 
__________________________________________________________________
                             ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб)
__________________________________________________________________

визнається безнадійним за такими платежами:

N
п/п 

Назва податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Код бюджетної класифікації 

Податковий борг, який визнається безнадійним, гривень 

усього 

у тому числі 

податки, збори (обов'язкові платежі) 

пеня 

штрафні санкції 

плата (відсотки) за податковий кредит 

М. П.

Керівник органу державної
податкової служби 

 
___________
(підпис) 

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

Зразок

Штамп контролюючого органу

РІШЕННЯ N
від "___" ____________ року
про списання безнадійного податкового боргу

Я, _______________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище, ініціали) 

на підставі пункту 12.3 статті 12 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та відповідно до рішення

__________________________________________________________________
                                         (найменування органу державної податкової служби) 

___________________ від "___" ____________ ____ року N _______________

вирішив списати безнадійний податковий борг ________________________
                                                        (ідентифікаційний код та найменування - для юридичних осіб;
__________________________________________________________________
                               ідентифікаційний номер, прізвище та ініціали - для фізичних осіб) 
__________________________________________________________________

за такими платежами:

N п/п 

Назва податків і зборів (обов'язкових платежів) 

Код бюджетної класифікації 

Безнадійний податковий борг, який підлягає списанню, гривень 

усього 

у тому числі 

податки, збори (обов'язкові платежі) 

пеня 

штрафні санкції 

плата (відсотки) за податковий кредит 

М. П.

Керівник контролюючого органу 

____________
(підпис) 

______________________
(ініціали та прізвище) 

____________

Опрос