Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Представительстве Министерства иностранных дел Украины на территории Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 25.07.2002 № 1050
редакция действует с 15.02.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2002 р. N 1050

Київ

Про затвердження Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 30 листопада 2011 року N 1227
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
від 13 лютого 2019 року N 87

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про дипломатичну службу" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

Затвердити Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 27

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України

1. Це Положення визначає статус, завдання і функції Представництва МЗС на території України.

2. Представництво МЗС на території України (далі - Представництво) входить до системи органів дипломатичної служби, утворюється Кабінетом Міністрів України і підпорядковується МЗС.

Представництво утворюється в реґіонах України, де діють іноземні консульські установи чи представництва міжнародних організацій.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

3. Округ Представництва (частина території України, в межах якої Представництво здійснює свої повноваження) визначається МЗС з урахуванням меж консульських округів іноземних дипломатичних представництв і консульських установ.

4. У своїй роботі Представництво керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим Положенням, а також наказами та інструкціями МЗС.

5. Основними завданнями Представництва є:

сприяння розвитку дружніх відносин України з іноземними державами, розширенню економічних, науково-технічних, гуманітарних, культурних, спортивних зв'язків і туризму;

надання допомоги іноземним консульським установам у виконанні ними функцій щодо захисту прав і законних інтересів іноземних фізичних та юридичних осіб, у здійсненні інспекцій щодо суден, літаків та їх екіпажів, а також інших функцій;

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

координація діяльності державних органів, розташованих у межах округу Представництва, у сфері зовнішніх зносин з метою забезпечення єдиного зовнішньополітичного курсу України;

(абзац четвертий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

виконання інших завдань згідно із законодавством України.

6. Представництво відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію;

витребовує документи соціально-правового характеру з-за кордону, легалізує та проставляє апостиль на документах;

веде облік працівників іноземних консульських установ, членів їх сімей, а також інших категорій іноземців, реєструє їх паспортні документи;

сприяє іноземним дипломатичним представництвам і консульським установам, представництвам міжнародних організацій в організації поїздок їх посадових осіб по округу Представництва, зустрічей з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у проведенні протокольних та культурних заходів, надає необхідну допомогу іноземним делегаціям і посадовим особам МЗС у розробленні та виконанні програм перебування в окрузі;

інформує іноземні консульські установи, розташовані в межах округу Представництва, про факти затримання, взяття під варту або смерті громадян держав, які вони представляють, про дорожньо-транспортні пригоди, катастрофи, нещасні випадки і надає допомогу в установленні контактів представників цих установ з компетентними органами України;

з метою забезпечення єдиного зовнішньополітичного курсу України координує діяльність державних органів, розташованих у межах округу Представництва, у сфері зовнішніх зносин;

сприяє державним органам, розташованим у межах округу Представництва, у частині здійснення ними зовнішніх зносин, дотримання міжнародних зобов'язань України, надає їм відповідну методичну, консультаційну та інформаційну допомогу з метою забезпечення єдиного зовнішньополітичного курсу України;

здійснює у межах своїх повноважень загальний нагляд за виконанням державними органами міжнародних договорів України та надає відповідні роз'яснення у межах округу Представництва;

сприяє державним органам в установленні контактів з іноземними консульськими установами у межах округу Представництва;

здійснює прийом громадян України, іноземців та осіб без громадянства з питань, що належать до його компетенції;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

7. Керівництво Представництвом здійснює Міністр закордонних справ.

8. Представництво очолює Представник МЗС, який призначається на посаду і звільняється з посади Державним секретарем МЗС.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106,
від 13.02.2019 р. N 87)

У разі відсутності Представника МЗС його обов'язки виконує інший дипломатичний службовець Представництва.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

9. Представництво регулярно інформує МЗС з усіх питань своєї діяльності, а також подає Міністерству в установлені терміни перспективний план роботи, звіт про роботу за рік, проект кошторису Представництва, фінансову, бюджетну та іншу звітність.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

10. Структура Представництва затверджується Міністром закордонних справ.

(абзац перший пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

Кошторис та штатний розпис Представництва затверджуються Державним секретарем МЗС.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1227)

11. Пункт 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

12. Дипломатичним службовцям Представництва присвоюються дипломатичні ранги відповідно до Закону України "Про дипломатичну службу".

Ротація посадових осіб дипломатичної служби здійснюється згідно з планом ротації відповідно до Закону України "Про дипломатичну службу".

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

13. Представництво утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених для МЗС.

14. Представництво є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відповідному органі Казначейства, штампи, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 р. N 87)

____________

Опрос