Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Представительстве Министерства иностранных дел Украины на территории Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 25.07.2002 № 1050
редакция действует с 20.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2002 р. N 1050

Київ

Про затвердження Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 30 листопада 2011 року N 1227
,
 від 19 вересня 2012 року N 868

Відповідно до статті 6 Закону України "Про дипломатичну службу" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 27

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України

1. Це Положення визначає статус, завдання і функції Представництва МЗС на території України.

2. Представництво МЗС на території України (далі - Представництво) входить до системи органів дипломатичної служби, утворюється Кабінетом Міністрів України і підпорядковується МЗС.

Представництво утворюється в реґіонах України, де є іноземні консульські установи чи представництва міжнародних організацій.

3. Округ Представництва (частина території України, в межах якої Представництво здійснює свої повноваження) визначається МЗС з урахуванням меж консульських округів іноземних дипломатичних представництв і консульських установ.

4. У своїй роботі Представництво керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим Положенням, а також наказами та інструкціями МЗС.

5. Основними завданнями Представництва є:

сприяння розвитку дружніх відносин України з іноземними державами, розширенню економічних, науково-технічних, гуманітарних, культурних, спортивних зв'язків і туризму;

подання допомоги іноземним консульським установам у виконанні ними функцій щодо захисту прав і законних інтересів іноземних фізичних та юридичних осіб, у здійсненні інспекцій щодо суден, літаків та їх екіпажів, а також інших функцій;

сприяння місцевим органам виконавчої влади у здійсненні ними міжнародних зв'язків, подання їм відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги;

виконання інших завдань згідно із законодавством України.

6. Представництво відповідно до покладених на нього завдань:

а) оформляє візи для в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну;

б) запитує та легалізує документи;

в) веде облік працівників іноземних консульських установ, членів їх сімей, а також інших категорій іноземців, реєструє їх паспортні документи;

г) сприяє іноземним дипломатичним представництвам і консульським установам, представництвам міжнародних організацій в організації поїздок їх посадових осіб по округу Представництва, зустрічей з представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у проведенні протокольних та культурних заходів, подає необхідну допомогу іноземним делегаціям і посадовим особам МЗС у розробленні та виконанні програм перебування в окрузі;

ґ) інформує іноземні консульські установи, розташовані в межах округу Представництва, про факти затримання, взяття під варту або смерті громадян держав, які вони представляють, про дорожньо-транспортні пригоди, катастрофи, нещасні випадки і подає допомогу в установленні контактів представників цих установ з компетентними органами України;

(підпункт "ґ" пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

д) здійснює у межах своїх повноважень загальний нагляд за виконанням місцевими органами виконавчої влади і територіальними органами центральних органів виконавчої влади міжнародних договорів України та надає відповідні роз'яснення;

е) сприяє місцевим органам виконавчої влади і територіальним органам центральних органів виконавчої влади в установленні контактів з іноземними консульськими установами;

є) здійснює прийом громадян України, іноземців та осіб без громадянства з питань, що належать до його компетенції;

ж) виконує інші функції відповідно до законодавства.

7. Керівництво Представництвом здійснює Міністр закордонних справ.

8. Представництво очолює Представник МЗС, який призначається на посаду і звільняється з посади Міністром закордонних справ.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

У разі відсутності Представника МЗС його обов'язки виконує старший за посадою працівник Представництва.

9. Представництво регулярно інформує МЗС з усіх питань своєї діяльності, а також подає Міністерству в установлені терміни перспективний план роботи, звіт про роботу за рік, проект кошторису Представництва, фінансово-бухгалтерські та інші звіти.

10. Структура Представництва та гранична чисельність його працівників у межах граничної чисельності працівників МЗС затверджуються Міністром закордонних справ.

Кошторис та штатний розпис Представництва затверджуються заступником Міністра - керівником апарату.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1227)

11. Для забезпечення виконання своїх функцій Представництво за погодженням з МЗС може залучати згідно із законодавством осіб, які не перебувають у штаті представництва.

12. Дипломатичним працівникам Представництва присвоюються дипломатичні ранги відповідно до Закону України "Про дипломатичну службу".

Ротація дипломатичних працівників Представництва, їх навчання, підвищення кваліфікації, стажування в підрозділах МЗС та закордонних дипломатичних установах України здійснюється згідно із загальним планом ротації та іншими планами МЗС.

13. Представництво утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених для МЗС.

14. Представництво є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відповідному органі Державного казначейства, штампи, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос