Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании наблюдательного совета по вопросам реализации совместного с Мировым банком проекта "Контроль за туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в Украине"

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2002 № 971
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2002 р. N 971

Київ

Про утворення наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 січня 2003 року N 106
,
від 17 липня 2003 року N 1106
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 22 листопада 2005 року N 473-р
,
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 грудня 2005 року N 1286
,
 від 12 липня 2006 року N 961
,
 від 8 грудня 2006 року N 1694

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 липня 2007 року N 926)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" та затвердити Положення про цю раду, що додається.

2. Головою наглядової ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" затвердити Міністра охорони здоров'я.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від
21.01.2003 р. N 106
,
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 22.11.2005 р. N 473-р
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 08.12.2006 р. N 1694)

Голові наглядової ради затвердити у місячний термін її склад.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

1. Наглядова рада з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (далі - наглядова рада) утворена з метою реалізації зазначеного проекту, цільового та ефективного використання позики, що надається в рамках проекту (далі - позика).

2. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями наглядової ради є:

затвердження заходів на період реалізації проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні" (далі - проект) із забезпеченням відповідності цих заходів державній політиці у сфері боротьби з такими захворюваннями;

здійснення контролю за реалізацією проекту, цільовим та ефективним використанням позики.

4. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

затверджує річні плани заходів щодо реалізації проекту, розглядає і затверджує звіти про їх виконання;

затверджує фінансові звіти про реалізацію проекту;

розглядає пропозиції відповідальних виконавців проекту щодо перерозподілу сум позики за напрямами використання та приймає відповідне рішення.

5. Наглядова рада має право:

утворювати у разі потреби експертні комісії та робочі групи, залучати провідних вчених, інших фахівців науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, інших закладів і організацій (за згодою їх керівників) до розроблення пропозицій та рекомендацій з питань реалізації проекту;

вносити пропозиції щодо забезпечення більш ефективного використання позики;

одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що беруть участь у реалізації проекту, необхідну для цього інформацію.

6. До складу наглядової ради входять Міністр охорони здоров'я (голова наглядової ради), заступник Міністра охорони здоров'я - голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Голова Державного департаменту з питань виконання покарань (заступники голови наглядової ради), начальник відділу інфекційних соціально небезпечних хвороб МОЗ (секретар наглядової ради), перший заступник Міністра економіки, заступник Міністра фінансів, директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, головний спеціаліст МОЗ з пульмонології та фтизіатрії, а також представники Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, неурядових та міжнародних організацій (за згодою).

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1694)

Персональний склад наглядової ради затверджує її голова.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 17.07.2003 р. N 1106,
 в редакції
постанов Кабінету Міністрів України
 від 26.12.2005 р. N 1286
,
 від 12.07.2006 р. N 961)

7. Наглядова рада самостійно визначає порядок своєї діяльності. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Для участі у роботі наглядової ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що беруть участь у реалізації проекту.

Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

8. Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписує її голова, а у разі його відсутності - заступник голови наглядової ради.

Рішення наглядової ради є обов'язковими для всіх учасників реалізації проекту.

____________

Опрос