Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам транспортных коридоров и транзитной политики

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2002 № 965
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2002 р. N 965

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань транспортних коридорів та транзитної політики

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 січня 2003 року N 130
,
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 13 липня 2005 року N 579
,
 від 4 жовтня 2006 року N 1379
,
 від 8 грудня 2006 року N 1694
,
від 13 травня 2009 року N 464
,
 від 29 вересня 2010 року N 880
,
 від 10 жовтня 2012 року N 930

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 березня 2013 року N 180)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань транспортних коридорів та транзитної політики у складі, що додається.

Для забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії збільшити граничну чисельність працівників:

Секретаріату Кабінету Міністрів України на одну штатну одиницю і ввести її до штатного розпису Управління експертизи, аналізу та дерегуляції розвитку реального сектору економіки Департаменту розвитку реального сектору економіки;

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції і Міністерства транспорту на три штатних одиниці кожного.

Збільшення чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції і Міністерства транспорту здійснити в межах асигнувань, передбачених на утримання зазначених органів.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань транспортних коридорів та транзитної політики (додається).

3. Міжвідомчій комісії з питань транспортних коридорів та транзитної політики розробити і подати у двомісячний термін Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо виконання у 2003 - 2005 роках завдань Комплексної програми утвердження України як транзитної держави з визначенням відповідальних виконавців і джерел фінансування.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2  і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 1996 р. N 1324 "Про створення в Україні транспортних коридорів та входження їх до міжнародної транспортної системи" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 543; Офіційний вісник України, 1999 р., N 7, ст. 233). 

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 21

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань транспортних коридорів та транзитної політики

Міністр транспорту та зв'язку, голова Комісії

Заступник Міністра економіки, заступник голови Комісії

Заступник Міністра палива та енергетики, заступник голови Комісії

Начальник відділу міжнародних транспортних коридорів та логістики Мінтрансзв'язку, секретар Комісії

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва

Заступник Міністра культури і туризму

Заступник Голови Укравтодору

Заступник генерального директора Укрзалізниці

Заступник Голови Держмитслужби

Заступник Голови Держземагентства

Заступник Голови ДПА

Директор департаменту розвитку та координації систем транспорту та зв'язку Мінтрансзв'язку

Директор департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі Мінекономіки

Директор департаменту фінансів транспорту, зв'язку, будівництва та сфери послуг Мінфіну

Начальник управління прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Держприкордонслужби

Начальник управління департаменту контррозвідувального захисту економіки держави СБУ

Начальник управління стратегії розвитку та науково-технічної політики Держзв'язку

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. N 130
,
 від 17.07.2003 р. N 1106
,
 від 04.09.2003 р. N 1402
,
 від 13.07.2005 р. N 579
,
 від 08.12.2006 р. N 1694
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 29.09.2010 р. N 880
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. N 930)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань транспортних коридорів та транзитної політики

1. Міжвідомча комісія з питань транспортних коридорів та транзитної політики (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який сприяє забезпеченню координації дій центральних та інших органів виконавчої влади щодо розбудови мережі міжнародних транспортних коридорів, розвитку міжнародного транспортного сполучення, збільшення обсягів транзитних перевезень, зміцнення та реалізації транзитного потенціалу України.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.09.2010 р. N 880)

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є підготовка пропозицій щодо організації виконання Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках, затвердженої Законом України від 7 лютого 2000 р. N 3022-III, Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006 - 2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 496 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1105).

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.09.2010 р. N 880)

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

організовує роботу, пов'язану з розробленням та погодженням проектів відповідних актів законодавства, концепцій, програм і заходів розвитку транспортної інфраструктури, готує пропозиції щодо матеріального і фінансового забезпечення реалізації та виконання зазначених концепцій, програм і заходів;

сприяє забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо виконання покладених на них завдань із створення і функціонування транспортних коридорів та реалізації державної транзитної політики;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р. N 880)

сприяє організації співробітництва міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, бере участь у розробленні проектів міжнародних угод України про створення і функціонування транспортних коридорів та у формуванні державної транзитної політики;

готує пропозиції щодо черговості створення транспортних коридорів з урахуванням функціонування сучасної ринково орієнтованої єдиної транспортної системи та забезпечення національної безпеки;

розглядає пропозиції щодо впровадження інвестиційних проектів та їх черговості;

сприяє вирішенню питань, пов'язаних із забезпеченням міжнародних перевезень в інтересах національної безпеки;

організовує роз'яснювальну роботу серед громадськості, у тому числі через засоби масової інформації, з питань розвитку України як транзитної держави.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності необхідні для виконання покладених на неї завдань документи та матеріали;

утворювати в разі потреби тимчасові робочі та експертні групи з числа представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників).

6. До складу Комісії входять голова, заступники голови, секретар, члени Комісії.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р. N 880)

Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії.

7. Комісію очолює Міністр транспорту та зв'язку.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1694
,
 у редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 29.09.2010 р. N 880)

8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на півроку. Голова Комісії має право скликати в разі потреби її позачергові засідання.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. Рішення оформляється протоколом, який підписує голова Комісії та секретар.

9. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 р. N 1379)

10. Діяльність Комісії забезпечують Мінтрансзв'язку та Мінекономіки.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з  постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р. N 880)

____________

Опрос