Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления, хранения и выдачи экземпляров дисков для лазерных систем считывания

КМ Украины
Постановление КМ от 04.07.2002 № 925
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 липня 2002 р. N 925

Київ

Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 січня 2004 року N 9
,
від 7 грудня 2016 року N 903
,
від 13 грудня 2017 року N 998
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування

(У тексті Порядку слово "Держпідприємництво" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року N 903)

(У тексті Порядку слова "Державна служба інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 998)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

партія дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації - будь-яка кількість дисків для лазерних систем зчитування із записом на них інформації (далі - диски), що виробляються з однієї матриці та супроводжуються одним товаросупровідним документом;

депозитарій примірників дисків (далі - депозитарій) - сховище для забезпечення зберігання примірників дисків;

реєстр примірників дисків (далі - реєстр) - сукупність даних про диски, їх виробників (імпортерів), а також осіб, яким належать немайнові, майнові права на відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав, що містяться на цих дисках.

2. Облік примірників дисків ведеться Мінекономіки шляхом:

формування та обслуговування депозитарію;

створення та ведення реєстру, який є складовою частиною депозитарію;

збереження у депозитарії отриманих примірників дисків протягом 3 років;

ведення обліку видачі з депозитарію та повернення до нього примірників дисків;

виконання інших функцій, пов'язаних з обробкою, накопиченням та видачею інформації щодо дисків, які зберігаються в депозитарії.

3. Виробник дисків зобов'язаний передавати до депозитарію до 10 числа кожного місяця з кожної партії дисків, виготовленої за звітний період:

(абзац перший пункту 3 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. N 9)

два примірники дисків на безоплатній основі;

дві реєстраційні картки, заповнені згідно з додатком 1, та електронну копію цієї картки;

довідку згідно з додатком 2.

4. Примірники дисків, що передаються до депозитарію, повинні знаходитися у жорсткій уніфікованій упаковці, вимоги до якої встановлюються Мінекономіки.

5. Мінекономіки здійснює реєстрацію примірника диска, присвоює реєстраційній картці номер та проставляє дату, яка є датою реєстрації примірників диска у депозитарії.

Після отримання примірників диска Мінекономіки повертає виробнику один примірник реєстраційної картки із зазначенням номера та дати її реєстрації.

6. Інформація про примірники дисків заноситься Мінекономіки до реєстру в день їх реєстрації.

Виробники несуть відповідальність за достовірність наданої інформації.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. N 9
,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Мінекономіки несе відповідальність за повноту і достовірність даних у реєстрі.

7. У разі надання до депозитарію неповної інформації або некомплектності дисків, реєстраційних карток та/або довідок подані примірники дисків та документи повертаються виробнику без реєстрації.

(Порядок доповнено новим пунктом 7 згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. N 9
,
 у зв'язку з цим пункти 7 - 13 вважати відповідно пунктами 8 - 14)

8. Документи, на підставі яких здійснюється формування реєстру, належать до категорії конфіденційних і повинні зберігатися Мінекономіки у належно обладнаних приміщеннях із забезпеченням режиму обмеженого доступу.

Мінекономіки несе відповідальність згідно із законодавством за несанкціонований доступ до реєстру та збереження примірників дисків.

9. Імпортери можуть передавати до депозитарію з кожної імпортованої партії два примірники диска у порядку, визначеному для виробників.

10. У разі потреби на письмові запити органів виконавчої влади, які мають право на проведення відповідної експертизи (далі - одержувач диска), Мінекономіки видає з депозитарію одночасно тільки один з кожних двох примірників диска.

Другий примірник диска перебуває на постійному зберіганні у Мінекономіки і не підлягає видачі з депозитарію.

У разі проведення експертизи, за результатами якої примірник диска виявляється пошкодженим, одержувач диска складає акт про пошкодження і надає його Мінекономіки разом з копією документа, складеного за результатами цієї експертизи.

11. Під час видачі з депозитарію примірника диска Мінекономіки робить відмітку на зворотній стороні відповідної реєстраційної картки про:

підставу для одержання примірника диска;

одержувача примірника диска (прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи одержувача диска, що засвідчується його підписом);

посадову особу Мінекономіки (прізвище, ім'я та по батькові), яка видала примірник диска;

дату видачі.

12. Виданий примірник диска підлягає обов'язковому поверненню до депозитарію у триденний термін після проведення експертизи із супровідним документом, в якому одержувач диска зазначає, коли та які операції були проведені з примірником диска, а також з копією акта експертизи.

На зворотній стороні реєстраційної картки посадовою особою Мінекономіки робиться відмітка про повернення примірника диска із зазначенням реквізитів супровідного листа одержувача диска, прізвища, ім'я та по батькові уповноваженої особи одержувача диска, який повертає примірник диска, а також прізвища, ім'я та по батькові посадової особи Мінекономіки, яка прийняла примірник диска.

13. Доступ до інформації з реєстру мають:

виробники дисків;

замовники на виготовлення відповідних дисків, інформацію щодо яких занесено до реєстру;

особи, яким належать немайнові, майнові права на відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав, що містяться на дисках;

органи виконавчої влади в межах наданих їм повноважень, передбачених законодавством.

Особи, яким належать немайнові, майнові права на відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав, що містяться на дисках, виробники дисків, замовники та інші особи не мають права на одержання інформації щодо інших власників прав інтелектуальної власності або утримувачів цих прав, виробників та замовників, внесених до реєстру.

Видача даних з реєстру виробникам дисків, замовникам, інформацію щодо яких занесено до реєстру, особам, яким належать немайнові, майнові права на відповідні об'єкти авторського права та/або суміжних прав, що містяться на дисках, здійснюється на платній основі. Розмір плати за послуги депозитарію встановлює Мінекономіки.

14. Контроль за своєчасним наданням примірників дисків до депозитарію виробниками (імпортерами) дисків та своєчасним їх поверненням одержувачами здійснює Мінекономіки.

 

Зразок

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
примірників диска для лазерних систем зчитування із записом, що передаються на зберігання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

___ ____________ 200_ р. N

Найменування виробника (імпортера) _________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження виробника (імпортера) _____________________________
_________________________________________________________________

Ідентифікаційний код виробника (імпортера) ___________________________

Спеціальний ідентифікаційний код виробника (імпортера) _______________

Вид диска (аудіо, відео, мультимедійний, з програмним забезпеченням тощо)
_________________________________________________________________

Назва диска ______________________________________________________

Номер диска за каталогом (сигнатура) ________________________________

Контракт на виготовлення дисків (номер, дата, найменування замовника)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Обсяг виготовленої (імпортованої) партії дисків ________________________

_______________________________
(посада уповноваженої особи виробника (імпортера) дисків) 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

_______________________________
(посада особи, яка прийняла примірники дисків на зберігання) 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. N 903,
від 13.12.2017 р. N 998
,
від 06.11.2019 р. N 916)

 

Зразок

Довідка N

___ ____________ 200_ р.

Виробник ________________________________________________________
                                   (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта господарювання,
_________________________________________________________________
                                   ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів),
_________________________________________________________________
                       для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер) 

Місцезнаходження виробника _______________________________________
_________________________________________________________________

Контракт ________________________________________________________
                                (номер, дата, загальна кількість примірників, найменування замовника
_________________________________________________________________
              дисків для лазерних систем зчитування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, 
_________________________________________________________________
                                               спеціальний ідентифікаційний код виробника) 

Вид диска (аудіо, відео, мультимедійний, з програмним забезпеченням) 

Назва диска 

Назви творів 

Автори, композитори 

Виконавці 

Суб'єкт авторського та/або суміжних прав (найменування юридичної особи, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, номери, дати укладання та особи, з якими укладено договори про передачу майнових прав на об'єкти авторських та/або суміжних прав, що містяться на дисках) 

_______________________________
(посада уповноваженої особи виробника) 

______________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

  

  

____________

Опрос