Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц

КМ Украины
Постановление КМ от 14.06.2002 № 844
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 червня 2002 р. N 844

Київ

Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2002 року N 1968
,
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 2 жовтня 2003 року N 1573
,
 від 15 грудня 2005 року N 1197
,
 від 15 березня 2006 року N 327
,
 від 4 липня 2007 року N 889
,
 від 24 червня 2009 року N 643
,
від 7 липня 2010 року N 559

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 405/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити у складі Міністерства внутрішніх справ на базі департаменту громадянства, паспортної та імміграційної служби, що ліквідується, Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб як урядовий орган державного управління.

2. Затвердити Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (додається).

(пункт 2 втратив чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.06.2009 р. N 643
,
дію пункту 2 відновлено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

3. Міністерству внутрішніх справ внести у місячний термін в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1. Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (далі - Департамент) є урядовим органом, що функціонує у системі МВС, відповідальний перед Кабінетом Міністрів України, підзвітний та підконтрольний Міністрові внутрішніх справ.

Департамент, управління (відділи) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи), відділи (сектори) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь, відділів МВС (далі - підрозділи), пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, становлять службу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, керівним органом якої є Департамент.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами Міністра внутрішніх справ та іншими нормативно-правовими актами.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

3. Основними завданнями Департаменту є:

1) участь у межах своєї компетенції в координації діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з:

вирішенням питань громадянства України;

організацією імміграційної роботи та боротьбою з незаконною міграцією;

додержанням посадовими особами та громадянами правил паспортної системи;

реєстрацією та обліком фізичних осіб за місцем проживання/перебування;

2) організація роботи з розгляду документів стосовно набуття/припинення громадянства України, підготовка матеріалів для розгляду Комісією при Президентові України з питань громадянства;

3) узагальнення практики застосування законодавства з питань громадянства, імміграції іноземців та осіб без громадянства в Україну, реєстрації фізичних осіб за місцем проживання/перебування і розроблення та внесення пропозицій щодо його вдосконалення на розгляд Міністра внутрішніх справ;

4) забезпечення відповідно до законодавства видачі громадянам України, які постійно проживають в Україні, паспортних документів, іноземцям та особам без громадянства документів для в'їзду в Україну, перебування в Україні та виїзду за її межі або постійного проживання на її території;

5) організація реєстрації та обліку фізичних осіб за місцем проживання/перебування;

6) організація роботи із створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

7) організація контролю за додержанням посадовими особами та громадянами правил паспортної системи, іноземцями та особами без громадянства - правил перебування в Україні, транзитного проїзду через її територію.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує документи з питань набуття/припинення громадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства;

2) забезпечує виконання рішень Президента України з питань громадянства;

3) приймає у передбачених законом випадках рішення про оформлення набуття громадянства України;

4) веде облік осіб, які набули/припинили громадянство України;

5) організовує видачу громадянам України паспортних документів;

6) організовує оформлення і видачу іноземцям та особам без громадянства документів для тимчасового перебування або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі;

7) організовує роботу з підготовки пропозицій щодо визначення в установленому порядку квоти імміграції на календарний рік та з розгляду документів стосовно надання дозволу на імміграцію в Україну іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

8) приймає рішення про надання дозволу та відмову у наданні дозволу на імміграцію, про скасування дозволу на імміграцію;

9) веде облік осіб, які подали заяви про надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл;

10) організовує в межах компетенції роботу з реєстрації осіб, які подали заяви про надання їм статусу біженця, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання їм статусу біженця, яким надано такий статус та які оскаржили рішення щодо статусу біженця;

(підпункт 10 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

11) організовує роботу, пов'язану із створенням Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

12) формує за участю Адміністрації Держприкордонслужби базу даних про іноземців та осіб без громадянства, в'їзд в Україну яких не дозволяється за наявності підстав, визначених законом;

13) приймає рішення щодо скорочення терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні;

14) приймає рішення щодо видворення іноземця або особи без громадянства з України;

15) здійснює організаційні заходи, пов'язані з видворенням іноземця або особи без громадянства з України;

16) готує інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи з питань, що належать до його компетенції, для подання в установленому порядку на розгляд відповідних органів;

17) видає в установленому порядку бюлетені, збірники нормативних актів, інші матеріали з питань, що належать до його компетенції;

18) виконує функції державного замовника з розроблення, виробництва, постачання і ремонту програмно-апаратних засобів для Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

19) взаємодіє з консульською службою МЗС, відповідними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

20) забезпечує та здійснює контроль за додержанням державної таємниці в апараті Департаменту, а також у територіальних органах і підрозділах;

21) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент має право:

1) безоплатно отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

безоплатно користуватися засобами масової інформації для встановлення місця перебування осіб, розшук яких покладено законодавством на нього;

2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) брати участь у створенні спеціального обладнання, необхідного для оформлення паспортних документів, готувати пропозиції щодо розроблення зразків і виготовлення бланків паспортних та інших документів, виступати замовником виготовлення цього обладнання та бланків;

4) брати участь у міжнародному співробітництві з питань гуманітарного характеру, реалізації прав і свобод громадян України, а також виконанні відповідних міжнародних зобов'язань України;

5) надавати платні послуги згідно із законодавством;

6) перевіряти додержання органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями правил паспортної системи, вимог законодавства щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні і вносити пропозиції про усунення причин і умов, що сприяють їх порушенням;

7) вимагати у межах своєї компетенції від посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усунення виявлених порушень;

8) утворювати, реорганізувати та ліквідувати у межах повноважень, наданих МВС, територіальні органи і підрозділи;

9) утворювати за погодженням з органами виконавчої влади експертні та консультаційні ради, робочі групи;

10) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

6. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ.

Директор Департаменту є членом колегії МВС.

7. Директор Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром внутрішніх справ за виконання покладених на Департамент завдань;

приймає у межах повноважень, наданих МВС, рішення про утворення територіальних органів і підрозділів;

забезпечує управління діяльністю територіальних органів і підрозділів;

представляє Департамент у державних органах та органах місцевого самоврядування;

призначає відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів, осіб рядового і начальницького складу, інших працівників Департаменту, крім заступників директора;

представляє осіб рядового і начальницького складу, працівників Департаменту до державних нагород, відзнак МВС;

вирішує питання про відповідальність осіб рядового і начальницького складу, працівників Департаменту;

розпоряджається у межах повноважень, наданих МВС, коштами Департаменту, затверджує в установленому порядку кошторис видатків на виготовлення/оформлення паспортних документів, створення та впровадження Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, територіальні органи і підрозділи;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів Департаменту, інших працівників, крім заступників директора;

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

8. Директор Департаменту має першого заступника та трьох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ, погодженим з директором Департаменту.

Один із заступників директора Департаменту є за посадою начальником Головного обчислювального центру Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить директор Департаменту.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів діяльності утворюється колегія у складі директора (голова колегії), його заступників за посадою та керівників структурних підрозділів Департаменту.

Персональний склад колегії затверджується Міністром внутрішніх справ за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

10. Департамент в межах своєї компетенції видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

11. За рішенням МВС при Департаменті може утворюватися науково-технічна рада, а також інші дорадчі органи.

Склад зазначеної ради та інших дорадчих органів, положення про них затверджує директор Департаменту.

12. Граничну чисельність осіб рядового і начальницького складу та працівників Департаменту за поданням директора затверджує Міністр внутрішніх справ.

Структуру Департаменту затверджує директор за погодженням з Міністром внутрішніх справ.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів здійснюється Міністром внутрішніх справ.

13. Штатний розпис, кошторис Департаменту затверджує директор за погодженням з МВС та Мінфіном.

14. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МВС.

15. Особи рядового і начальницького складу Департаменту проходять службу відповідно до Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, користуються всіма правами та виконують обов'язки відповідно до Закону України "Про міліцію".

16. Грошове, медичне та пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу, оплата праці працівників Департаменту здійснюється в порядку та на умовах, передбачених законодавством для рядового і начальницького складу та працівників МВС.

17. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

(Положення із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25.12.2002 р. N 1968
,
 від 17.07.2003 р. N 1106
,
 від 04.09.2003 р. N 1402
,
 від 02.10.2003 р. N 1573
,
 від 15.12.2005 р. N 1197
,
 від 15.03.2006 р. N 327
,
 від 04.07.2007 р. N 889
,
 втратило чинність згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.06.2009 р. N 643
,
дію Положення відновлено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. N 559)

____________

Опрос