Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы декларации страховщика об операциях по перестрахованию

КМ Украины
Постановление КМ от 13.06.2002 № 821
действует с 13.06.2002

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 червня 2002 р. N 821

Київ

Про затвердження форми декларації страховика про операції з перестрахування

Відповідно до частини п'ятої статті 12 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити форму декларації страховика про операції з перестрахування (додається).

2. Міністерству фінансів затвердити порядок складання та подання декларації страховика про операції з перестрахування.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 34

 

Зразок

ДЕКЛАРАЦІЯ
страховика про операції з перестрахування
станом на ___ ____________ 200_ року

(подається уповноваженому органу у справах нагляду за страховою діяльністю)

Страховик __________________________________________________

Дані державної реєстрації страховика ____________________________

Ліцензії на провадження страхової діяльності _____________________

Ідентифікаційний код

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  


Місцезнаходження __________________________________________

Телефон ___________________________________________________

Розділ I
Загальні показники діяльності страховиків із страхування та перестрахування

Показники 

Код рядка

Наростаючим підсумком з початку календарного року 

Страхові платежі 

010 

  

У тому числі: 

  

  

від страхувальників-нерезидентів 

011 

  

від перестрахувальників 

012 

  

у тому числі від перестрахувальників-нерезидентів 

013 

  

Частки страхових платежів, що сплачуються перестраховикам 

020 

  

У тому числі перестраховикам-нерезидентам 

021 

  

Страхові виплати 

030 

  

У тому числі нерезидентам 

031 

  

з них перестрахувальникам 

032 

  

Частки страхових виплат, що отримуються від перестраховиків 

040 

  

У тому числі від перестраховиків-нерезидентів 

041 

  

Кількість договорів страхування, відповідальність за якими перестрахована у перестраховиків-нерезидентів 

050 

  

Кількість договорів перестрахування, за якими у нерезидентів перестраховується ризик невиконання частини обов'язків 

060 

  

У тому числі укладених за посередництвом страхових або перестрахових брокерів 

061 

  

____________
Примітка. У розділах I і II грошові показники наводяться у тис. гривень десятковим дробом з одним знаком після коми, кількісні показники - цілим числом.

Розділ II
Основні відомості про операції перестрахування

1. Загальні відомості про перестраховиків-нерезидентів

Назва перестраховика-
нерезидента 

Код рядка 

Місцезнаходження перестраховика-
нерезидента

Документ на право провадження страхової (перестрахової) діяльності, найменування органу, що видав документ, реєстраційний або бланковий номер, дата видачі та термін дії документа 

Обсяг частини страхової відповідальності, що перестраховується у перестраховиків-
нерезидентів 

Частки страхових платежів, що сплачуються перестраховикам-
нерезидентам

Частки страхових виплат, що отримуються від перестраховиків-
нерезидентів

Назва страхового або перестрахового брокера, реєстраційний номер свідоцтва про включення його до відповідного державного реєстру 

Усього
У тому числі

050 

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Основна інформація про об'єкт страхування та страхові ризики, які перестраховувались у нерезидентів

Вид страхування

Код рядка

Номер договору страхування та дата його укладення 

Стисла характеристика об'єкта страхування та страхових ризиків 

об'єкт страхування 

страхові ризики 

Добровільне страхування

060 

  

  

  

1) 

  

  

  

  

2) 

  

  

  

  

3) 

  

  

  

  

4) 

  

  

  

  

5) 

  

  

  

  

6) 

  

  

  

  

7) 

  

  

  

  

8) 

  

  

  

  

9) 

  

  

  

  

10) 

  

  

  

  

11) 

  

  

  

  

12) 

  

  

  

  

13) 

  

  

  

  

14) 

  

  

  

  

15) 

  

  

  

  

16) 

  

  

  

  

17) 

  

  

  

  

18) 

  

  

  

  

19) 

  

  

  

  

20) 

  

  

  

  

21) 

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

Обов'язкове страхування

070 

  

  

  

1) 

  

  

  

  

2) 

  

  

  

  

3) 

  

  

  

  

4) 

  

  

  

  

5) 

  

  

  

  

6) 

  

  

  

  

7) 

  

  

  

  

8) 

  

  

  

  

9) 

  

  

  

  

10) 

  

  

  

  

11) 

  

  

  

  

12) 

  

  

  

  

13) 

  

  

  

  

14) 

  

  

  

  

15) 

  

  

  

  

16) 

  

  

  

  

17) 

  

  

  

  

18) 

  

  

  

  

19) 

  

  

  

  

20) 

  

  

  

  

21) 

  

  

  

  

22) 

  

  

  

  

23) 

  

  

  

  

24) 

  

  

  

  

25) 

  

  

  

  

26) 

  

  

  

  

27) 

  

  

  

  

28) 

  

  

  

  

29) 

  

  

  

  

30) 

  

  

  

  

31) 

  

  

  

  

32) 

  

  

  

  

33) 

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

____________

Опрос