Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Комплексной программы противодействия торговле людьми на 2002 - 2005 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 05.06.2002 № 766
редакция действует с 31.12.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2002 р. N 766

Київ

Про затвердження Комплексної програми протидії торгівлі людьми на 2002 - 2005 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 25 грудня 2004 року N 1757

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Комплексну програму протидії торгівлі людьми на 2002 - 2005 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади - відповідальним виконавцям Програми передбачати кошти на її реалізацію в межах видатків, що визначаються цим органам у державному бюджеті на відповідний рік.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити і у місячний термін затвердити галузеві та регіональні заходи щодо протидії торгівлі людьми;

залучати до фінансування заходів, визначених Програмою, додаткові кошти з джерел, не заборонених законодавством.

4. Координацію здійснення заходів, визначених Програмою, покласти на Міжвідомчу координаційну раду з питань протидії торгівлі людьми.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
протидії торгівлі людьми на 2002 - 2005 роки

(У тексті Комплексної програми слово "Держкомкордон" замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

(У тексті Комплексної програми слово "Держкомсім'ямолодь" замінено словом "Мінсім'ядітимолодь" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 року N 1757)

I. Запобігання торгівлі людьми

1. Внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми, а також утворити регіональні постійно діючі комісії з питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання торгівлі людьми і забезпечити їх роботу.

2. Запровадити проведення щорічних регіональних і міжгалузевих нарад-семінарів з питань координації зусиль, здійснення аналізу та уточнення стратегії реалізації заходів щодо запобігання торгівлі людьми.

3. Забезпечити проведення соціологічних та кримінологічних досліджень з проблем торгівлі людьми, узагальнити отримані дані та за результатами внести Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

4. Продовжити роботу щодо подальшого вивчення, порівняльного аналізу, узагальнення та поширення в Україні міжнародного досвіду з питань запобігання та боротьби з торгівлею людьми.

5. Надавати профорієнтаційні послуги та організувати навчання безробітних, особливо молоді, професіям, що користуються попитом на ринку праці (з урахуванням специфіки регіонів).

6. Забезпечити вирішення питання зайнятості випускників професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням.

7. Сприяти працевлаштуванню молоді, яка звертається до державної служби зайнятості.

8. Продовжити роботу з підтримки підприємницької діяльності серед жінок у малому та середньому бізнесі.

9. Продовжувати роботу, пов'язану із залученням та підтримкою безробітних жінок у провадженні ними підприємницької діяльності.

10. Здійснювати постійний контроль за діяльністю туристичних фірм, шлюбних агентств, а також суб'єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

11. Забезпечити дотримання законодавства під час організації оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном, а також у роботі лікувально-профілактичних та інших закладів, у яких перебувають або утримуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

12. Забезпечити систематичне проведення серед осіб групи ризику консультаційної та роз'яснювальної роботи, подання їм адресної допомоги.

13. У регіонах із складною криміногенною ситуацією, пов'язаною з торгівлею людьми, організувати на основі науково обґрунтованих методик виявлення та облік осіб, які можуть стати об'єктами торгівлі людьми, забезпечити проведення з ними індивідуально-профілактичної роботи.

14. Підвищувати рівень інформованості населення про засоби і методи, які використовуються торговцями людьми, а також про потенційний ризик експлуатації, насильства та зловживань стосовно нелегальних мігрантів. Систематично організовувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо запобігання торгівлі людьми. Створити спеціальний цикл телерадіопередач, запровадити в друкованих та електронних засобах масової інформації окремі рубрики, в яких оприлюднювати наслідки нелегального виїзду за кордон з метою працевлаштування.

15. Продовжити підготовку та видання інформаційних матеріалів з проблем соціального захисту дітей і молоді.

16. Підготувати та забезпечити видання Енциклопедії правових знань для дітей і молоді.

17. Забезпечити проведення постійно діючих регіональних семінарів для працівників "гарячих ліній", "телефонів довіри", волонтерів з метою подання їм методичної, інформаційної та практичної допомоги з питань запобігання торгівлі людьми.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757)

18. Забезпечити подання інформаційно-консультаційної та правової допомоги громадянам України, які виїжджають за кордон для працевлаштування, оздоровлення, відпочинку та в інших цілях.

19. Продовжити здійснення заходів, пов'язаних з розробленням та запровадженням в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти, у педагогічних вищих навчальних закладах вивчення спецкурсу з питань запобігання торгівлі людьми.

20. Продовжити проведення тематичних занять з питань запобігання торгівлі людьми у рамках виконання програм статевого виховання та консультування в центрах планування сім'ї, кризових центрах для жінок та молоді.

II. Переслідування торговців людьми

21. Здійснити заходи щодо підготовки до ратифікації в установленому порядку Конвенції ООН про боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю, Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів суходолом, морем та повітрям і Протоколу про запобігання та припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, покарання за неї та приведення законодавства України у відповідність з їх основними положеннями.

22. Удосконалювати механізм забезпечення постійного обміну інформацією між правоохоронними органами України та інших держав щодо юридичних і фізичних осіб, які займаються транскордонною торгівлею людьми, а також методів та процедур розслідування і розкриття злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.

23. Посилити прикордонний контроль стосовно осіб, які можуть стати жертвами торгівлі людьми. Забезпечити облаштування пунктів пропуску через державний кордон автоматизованими комплексами прикордонного контролю, а також необхідними інформаційними матеріалами щодо запобігання торгівлі людьми.

24. Забезпечити регулярне інформування правоохоронних органів про факти затримання осіб під час спроби незаконного перетинання державного кордону за підробленими документами, а також депортації осіб, які постраждали внаслідок торгівлі людьми.

25. Забезпечити розроблення та запровадження механізму ефективного захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, зокрема у розслідуванні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ, пов'язаних з торгівлею людьми.

26. Продовжувати співпрацю з Інтерполом, Європолом, Регіональним центром ініціативи Південно-Європейського співробітництва (SECI) з питань боротьби з торгівлею людьми, обміну практичним досвідом та інформацією щодо розшуку потерпілих унаслідок торгівлі людьми, а також осіб, причетних до вчинення злочинів зазначеної категорії.

27. Забезпечити підготовку працівників правоохоронних органів з питань запобігання торгівлі людьми, притягнення до відповідальності правопорушників, захисту потерпілих та свідків.

III. Захист потерпілих та їх реінтеграція

28. Подавати допомогу у поверненні громадянам України, які стали жертвами торгівлі людьми.

29. Забезпечувати подання необхідної медичної, психологічної та правової допомоги особам, які постраждали від злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, чи інших насильницьких дій.

30. Сприяти створенню мережі реінтеграційних та антикризових центрів для осіб, які постраждали від злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, та інших насильницьких дій.

31. Розробити та затвердити типові положення про реінтеграційні та антикризові центри, притулки для осіб, які постраждали від злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, та інших насильницьких дій.

32. Продовжити роботу з проведення для працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів, дипломатичних представництв і консульських установ, системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, міграційних і прикордонних служб, а також представників громадських організацій міжгалузевих семінарів, "круглих столів", конференцій і тренінгів з питань запобігання торгівлі людьми, вдосконалення механізмів подання допомоги жертвам цих злочинів.

33. Забезпечити залучення міжнародних і громадських організацій, благодійних фондів до реалізації проектів щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми, захисту прав осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, розшуку зниклих за кордоном, повернення та реабілітації жертв торгівлі людьми.

____________

Опрос