Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Комплексной программы дальнейшего развития инфраструктуры и осуществления хозяйственной деятельности на о. Змеиный и континентальном шельфе

КМ Украины
Постановление КМ от 31.05.2002 № 713
редакция действует с 27.12.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2002 р. N 713

Київ

Про затвердження Комплексної програми подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 вересня 2003 року N 1402
,
 від 27 грудня 2006 року N 1807

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Комплексну програму подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі

(У тексті Програми слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінено словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 року N 1402)

Острів Зміїний (далі - острів) розташований у північно-західній частині Чорного моря на відстані 20 миль від гирла р. Дунаю та 80 миль від м. Одеси, загальна площа острова - 20,5 гектара. Острів належить до Кілійського району Одеської області.

Першочергові заходи щодо комплексного розвитку острова затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 568.

I. Мета і завдання

Метою Програми є створення належних умов для проживання людей і провадження господарської та інших видів діяльності на острові.

Основними завданнями Програми є:

завершення роботи, пов'язаної з документальним оформленням статусу острова як адміністративно-територіального утворення;

здійснення заходів щодо:

- проведення демілітаризації на території острова;

- посилення охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України;

- забезпечення надійного зв'язку та транспортного сполучення з островом;

- диверсифікації господарської та інших видів діяльності;

забезпечення додержання природоохоронного режиму острова і континентального шельфу.

Здійснення визначених Програмою заходів розраховано на 2002 - 2006 роки.

Основними напрямами діяльності, пов'язаної з виконанням Програми, є:

створення геоінформаційної системи, яка базується на результатах картування острова та континентального шельфу за геологічними, фізичними, гідрологічними, біологічними та іншими показниками;

створення єдиної системи контролю за різними видами діяльності у виключній (морській) економічній зоні України;

створення інспекторсько-іхтіологічного та екологічного постів;

розвідка і видобуток нафти та газу на континентальному шельфі;

запровадження на острові рибогосподарської діяльності, зокрема з культивування молюсків, передусім мідій;

підвищення охоронного статусу загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення "Острів Зміїний". Надання територіям заказника категорії земель природно-заповідного фонду;

розвиток туризму;

створення та облаштування науково-дослідної станції "Острів Зміїний" для проведення комплексних наукових досліджень:

з біології

моніторинг острівних і морських екосистем, опрацювання практичних і теоретичних питань дослідження біоценозів, охорони і відтворення популяцій водних і наземних організмів;

зберігання біологічного різноманіття в районі острова, забезпечення охорони особливо рідкісних і зникаючих видів тварин і рослин;

розроблення і впровадження методів захисту острівних і прибережних екосистем;

створення баз даних, що стосуються видового різноманіття і стану біоценозів острова і прилеглої акваторії;

вивчення міграційних шляхів птахів і риб;

з гео- і гідрофізіки

визначення перспектив створення системи гідроакустичного спостереження за підводними та надводними об'єктами на острові;

моніторинг стану водного та геологічного середовища біля острова;

створення елементів і технічних засобів системи гідрофізичного моніторингу та експериментальна оцінка ефективності функціонування таких систем;

гідролокаційна зйомка дна моря для виявлення навігаційних перешкод;

складення карти рельєфу дна і донних відкладень, проведення екологічного моніторингу;

геологічна і гідрохімічна зйомка континентального шельфу для вуглеводневого аналізу;

вуглеводневий аналіз і прогноз нафтогазоносності надр;

з еколого-геології

вивчення впливу виносів річок Дунаю та Дністра на стан водного середовища і донних осадків на континентальному шельфі;

вивчення геологічної будови придунайської частини континентального шельфу (в радіусі 32 - 38 миль від острова) з метою збільшення потенційних ресурсів вуглеводнів, виявлення і підготовки до розвідки нових нафтогазоносних об'єктів з перспективою відкриття нових родовищ;

створення системи спостережень за перенесенням атмосферних забруднень з Європи на акваторію Чорного моря;

з гідрометеорології

ведення метеорологічних спостережень;

з історії та археології

дослідження історичних та архітектурних пам'яток на острові та прилеглій акваторії;

забезпечення охорони культурного шару на острові та прилеглій акваторії.

II. Організація виконання

Роботи, пов'язані із здійсненням визначених Програмою заходів, координує Мінекономіки.

Загальне керівництво виконанням Програми покладається на Одеську облдержадміністрацію.

Керівництво виконанням заходів здійснюється:

з облаштування адміністративного та житлового секторів, будівництва причального комплексу - Одеською облдержадміністрацією;

з охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони - Адміністрацією Держприкордонслужби;

з облаштування господарського сектору острова - Мінтрансом, Мінагрополітики, Одеською облдержадміністрацією, НАК "Нафтогаз України".

Забезпечення здійснення природоохоронних заходів покладається на Мінекоресурсів.

Основні напрями науково-технічної діяльності визначаються МОН та Мінекоресурсів за участю Національної академії наук.

Центральні органи виконавчої влади, Одеська облдержадміністрація щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають Мінекономіки інформацію про стан виконання Програми.

Мінекономіки щороку до 15 лютого подає Кабінетові Міністрів України узагальнений звіт.

III. Заходи, що підлягають виконанню у 2002 році

1. Вивести з острова підрозділи Збройних Сил з військовою технікою та озброєнням.

2. Завершити будівництво причального комплексу.

3. Розгорнути на острові прикордонну заставу.

4. Здійснити демонтаж та вивезти з острова радіоізотопний термоелектричний генератор.

5. Забезпечити створення комунального підприємства для обслуговування системи життєзабезпечення острова.

6. Виконати роботи, пов'язані з водозабезпеченням, водоочищенням і водовідведенням та каналізуванням острова.

7. Завершити виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням маякового комплексу, військових та інших підрозділів телефонним зв'язком та обладнанням пункту приймання програм українського телебачення з використанням супутникового зв'язку.

8. Упорядкувати територію острова, зокрема меморіальні місця.

9. Утворити фельдшерсько-акушерський пункт.

10. Провести ремонт приміщення відділення поштового зв'язку, придбати обладнання для його оснащення.

11. Провести великомасштабну топографічну зйомку.

12. Забезпечити кораблі та повітряні судна Державної прикордонної служби, судна рибоохорони і Державної інспекції охорони Чорного моря пально-мастильними матеріалами та сучасними засобами зв'язку.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402)

13. Розробити нормативно-правову базу для створення науково-дослідної станції "Острів Зміїний".

14. Утворити навчально-науковий комплекс із станцією фонового моніторингу.

15. Забезпечити Кілійську райдержадміністрацію морським транспортом і радіозв'язком з островом.

IV. Заходи, що підлягають виконанню у період до 31 грудня 2011 року

1. Виконати берегоукріплювальні роботи.

2. Виконати геологорозвідувальні роботи на континентальному шельфі.

3. Продовжити моніторинг підземних вод та екзогенних геологічних процесів; забезпечити роботу пункту спостереження за передвісниками землетрусів.

4. Забезпечити передачу причального комплексу до сфери управління Мінтрансзв'язку.

5. Розробити проект забудови території о. Зміїний.

6. Забезпечити розроблення проекту землеустрою щодо організації території с. Біле.

7. Виконати роботи з енергетичного забезпечення острова.

8. Виконати роботи, пов'язані з водозабезпеченням, водоочищенням і водовідведенням та каналізуванням острова.

9. Організувати матеріально-технічне забезпечення функціонування науково-дослідної станції "Острів Зміїний" та здійснити:

науково-методичне забезпечення досліджень, спрямованих на розв'язання завдань щодо розвідки та добування природних копалин, створення і функціонування інфраструктури острова;

комплексне дослідження навколишнього природного середовища острова і континентального шельфу.

(розділ IV у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1807)

V. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств та організацій, що братимуть участь у господарській діяльності на території острова, використання інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовні розрахунки видатків, пов'язаних з виконанням Програми, що наведені у додатку, підлягають уточненню у період формування проектів відповідних бюджетів.

 

ОРІЄНТОВНІ РОЗРАХУНКИ
видатків державного бюджету, пов'язаних з виконанням Програми у 2007 - 2011 роках

(тис. гривень)

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.09.2003 р. N 1402
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2006 р. N 1807)

____________

Опрос