Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственном инспекторе по вопросам интеллектуальной собственности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

КМ Украины
Постановление КМ от 17.05.2002 № 674
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 травня 2002 р. N 674

Київ

Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957,
від 13.12.2017 р. N 998
,
від 06.11.2019 р. N 916)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2004 року N 369
,
 від 24 травня 2006 року N 711
,
 від 14 вересня 2011 року N 957
,
 від 19 вересня 2012 року N 868
,
 від 18 грудня 2013 року N 933
,
 від 7 грудня 2016 року N 903
,
від 13 грудня 2017 року N 998
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Додатково див. Ухвалу
 Конституційного Суду України
 від 3 червня 2004 року N 49-у/2004

Відповідно до Законів України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" і "Про авторське право і суміжні права" та на виконання Указів Президента України від 30 січня 2002 р. N 85 "Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування" і від 27 квітня 2001 р. N 285 "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957,
від 13.12.2017 р. N 998
,
від 06.11.2019 р. N 916)

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державного інспектора з питань інтелектуальної власності
Міністерства економічного розвитку і торгівлі

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711,
 від 14.09.2011 р. N 957
,
від 13.12.2017 р. N 998)

(У тексті Положення слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 957)

(У тексті Положення слова "Державна служба" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року N 998)

(У назві та тексті Положення слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

Загальна частина

1. Це Положення регламентує діяльність державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, визначає їх права та функціональні обов'язки стосовно державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності у процесі використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдження, прокату, зберігання, переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, а також виробництва, експорту та імпорту дисків для лазерних систем зчитування (далі - диски) і матриць.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

2. Державний інспектор з питань інтелектуальної власності (далі - державний інспектор) є посадовою особою Мінекономіки.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957,
від 13.12.2017 р. N 998)

3. Державні інспектори призначаються на посаду та звільняються з посади державним секретарем Мінекономіки.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. N 933
,
у редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 13.12.2017 р. N 998)

4. Державні інспектори діють у мм. Києві та Севастополі, областях, Автономній Республіці Крим, де представляють Мінекономіки.

5. Державний інспектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами Мінекономіки та іншими нормативно-правовими актами.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957,
 від 18.12.2013 р. N 933)

6. Мінекономіки контролює виконання державним інспектором своїх завдань і посадових обов'язків, вирішує питання про його забезпечення робочими приміщеннями, необхідним обладнанням та створює умови для роботи.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

Державному інспектору видається посвідчення встановленого зразка.

Державний інспектор має право на використання індивідуальної печатки та бланків, форма яких затверджується Мінекономіки.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

Основні функції державного інспектора

7. Державний інспектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання вимог Законів України "Про авторське право і суміжні права", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць" та інших актів законодавства у сфері інтелектуальної власності у порядку, встановленому законодавством та цим Положенням;

(підпункт 1 пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

2) вживає заходів до припинення незаконного обігу товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема вилучення з обігу контрафактних примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, вироблених чи імпортованих з порушенням вимог законодавства, а також обладнання і сировини для вироблення дисків і матриць;

(підпункт 2 пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

3) з метою недопущення порушень прав інтелектуальної власності здійснює:

контроль за наявністю договорів на виробництво дисків і правильністю їх укладення;

контроль за нанесенням спеціального ідентифікаційного коду на всі диски, що виробляються;

перевірку відомостей і даних, занесених суб'єктом господарювання, що виробляє диски, до спеціальних журналів, ведення яких передбачено законодавством;

перевірку реєстрації у спеціальному журналі відомостей про обсяги виробництва дисків, замовлень та договорів на їх виробництво;

контроль за обліком замовлень на виробництво дисків, обсягом їх виробництва, їх зберіганням та відвантаженням, внесенням відповідних даних до документів складського та бухгалтерського обліку;

4) звертається до Мінекономіки за дозволом щодо проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання;

(підпункт 4 пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

5) підпункт 5 пункту 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

6) видає суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) щодо усунення порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності, виявлених під час проведення перевірок діяльності зазначених суб'єктів, пов'язаної з використанням об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдженням, прокатом, зберіганням, переміщенням примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, виробництвом, експортом та імпортом дисків і матриць, а також використанням, експортом та імпортом обладнання і сировини для їх вироблення;

(підпункт 6 пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

7) застосовує до суб'єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про виробництво дисків спеціальні заходи в межах наданих йому повноважень;

8) проводить планові та позапланові перевірки суб'єктів господарювання у процесі використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдження, прокату, зберігання, переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та виробництва дисків і матриць, а також використання експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення та у разі публічного і повторного виконання, сповіщення, демонстрації або використання іншим способом об'єктів авторського права і суміжних прав;

(підпункт 8 пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

9) проводить огляд речей і документів та вилучає у суб'єктів господарювання примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, які виробляються, розповсюджуються, надаються у прокат, зберігаються, використовуються або переміщуються з порушенням вимог законодавства, обладнання і сировину для їх вироблення, електронну і комп'ютерну техніку для їх відтворення, а також відповідні документи;

(підпункт 9 пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

10) виконує інші функції в межах наданих повноважень.

Права та обов'язки державного інспектора

8. З метою виконання покладених на нього завдань державний інспектор має право:

1) перевіряти у суб'єктів господарювання наявність дозволу на використання об'єктів права інтелектуальної власності на будь-якій стадії їх виробництва, розповсюдження, прокату чи провадження іншої діяльності, пов'язаної з їх використанням;

2) вимагати від суб'єктів господарювання, що використовують об'єкти права інтелектуальної власності, забезпечення надання для ознайомлення реєстраційних, фінансових та інших документів, які підтверджують право суб'єкта господарювання на використання зазначених об'єктів;

(підпункт 2 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. N 903)

3) проводити огляд та вилучати у суб'єктів господарювання з метою вивчення на необхідний строк, але не більш як 30 днів, об'єкти права інтелектуальної власності у разі, коли є обґрунтована підстава підозрювати вчинення порушення вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;

(підпункт 3 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

4) проводити перевірку та вилучати в разі потреби у суб'єктів господарювання на період до вирішення питання в судовому порядку носії, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, а також перевіряти порядок здійснення технологічних процесів, господарських операцій, пов'язаних з виробництвом, розповсюдженням, прокатом, зберіганням, використанням та переміщенням зазначених носіїв;

(підпункт 4 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

5) підпункт 5 пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

6) перевіряти наявність контрольних марок на введених в обіг примірниках аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, серію та номер контрольних марок і відповідність назви аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, нанесеної на контрольні марки, назві відповідного примірника, а також вилучати примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, на які не наклеєні контрольні марки або на які наклеєні контрольні марки, що мають серію і номер, що не відповідають даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок, або на які нанесено назву аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, що не відповідає назві відповідного примірника; для аудіовізуальних творів кінематографії - також перевіряти наявність у суб'єкта господарювання документів, передбачених статтею 15 Закону України "Про кінематографію" та Положенням про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1315 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1253; 2001 р., N 13, ст. 554);

7) перевіряти будь-які документи, в тому числі розрахункові, що підтверджують дотримання законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема у процесі виробництва, експорту дисків і матриць, використання, експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення;

(підпункт 7 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

8) отримувати копії документів, що підлягають перевірці, відбирати два зразки кожного диска, виробленого із застосуванням кожної прес-форми, яку було використано або яка могла бути використана для виробництва диска суб'єктом господарювання, і вилучати будь-які документи, пов'язані з виявленими порушеннями законодавства з питань інтелектуальної власності та виробництва, експорту, імпорту дисків і матриць;

(підпункт 8 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

9) вимагати з метою забезпечення захисту інтересів суб'єкта права інтелектуальної власності припинення порушення або вчинення дій, що можуть призвести до порушення законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема у процесі виробництва, розповсюдження, прокату, зберігання та переміщення дисків і матриць;

(підпункт 9 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

10) з метою припинення виявлених порушень законодавства з питань інтелектуальної власності та виробництва, експорту, імпорту дисків залучати в установленому порядку до проведення перевірок представників контролюючих та правоохоронних органів, представників суб'єктів авторського права і/або суміжних прав або уповноважених ними осіб, а також експертів з питань інтелектуальної власності;

11) порушувати перед уповноваженими органами питання про притягнення юридичних та/або фізичних осіб до відповідальності за порушення законодавства з питань інтелектуальної власності, зокрема у процесі виробництва, розповсюдження, прокату, зберігання та переміщення дисків і матриць;

(підпункт 11 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

12) вживати в установленому законом порядку спеціальних заходів, у тому числі опечатувати і/або вилучати вироблені, імпортовані чи підготовлені до експорту з порушенням вимог законодавства диски і матриці, обладнання і сировину для їх виробництва, що не відповідають вимогам законодавства, зокрема не пристосовані для нанесення спеціального ідентифікаційного коду, на період до вирішення питання у судовому порядку;

(підпункт 12 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

13) підпункт 13 пункту 8 виключено 

(підпункт 13 пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. N 903)

14) надавати в установленому порядку висновки щодо правомірності використання об'єктів права інтелектуальної власності.

(пункт 8 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

9. Державний інспектор зобов'язаний:

у разі виявлення порушень законодавства з питань інтелектуальної власності, що містять ознаки кримінального правопорушення, негайно повідомляти про це відповідний орган досудового розслідування;

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711,
 від 19.09.2012 р. N 868)

у разі виявлення ознак адміністративного правопорушення за статтями 512, 1649, 16413 Кодексу про адміністративні правопорушення складати протокол про адміністративне правопорушення та передавати його на розгляд до суду;

у разі проведення огляду та вилучення продукції, до складу якої входять об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, що виробляються, розповсюджуються, надаються в прокат, зберігаються, використовуються або переміщуються з порушенням вимог законодавства, та вилучення відповідних документів складати протокол або робити відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, а у разі закупівлі (у тому числі контрафактної продукції) - акт закупівлі;

(абзац четвертий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

абзац п'ятий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

забезпечувати дотримання порядку збереження комерційної та іншої інформації з обмеженим доступом під час виконання функцій, передбачених цим Положенням;

проводити перевірки в установленому порядку, оформлювати матеріали перевірки, вести їх облік та передавати на розгляд до суду;

контролювати (перевіряти) стан виконання виданих в установленому порядку Мінекономіки і державним інспектором розпоряджень (приписів) щодо усунення виявлених порушень та рішень Мінекономіки стосовно виробництва, розповсюдження, прокату, зберігання, використання та переміщення об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема у процесі виробництва дисків і матриць, а також використання, експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення;

(абзац восьмий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957,
від 13.12.2017 р. N 998)

з метою захисту прав суб'єкта права інтелектуальної власності взаємодіяти з іншими контролюючими та правоохоронними органами, зокрема органами МВС, ДФС, а також з центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними, громадськими та іншими організаціями чи фізичними особами, уповноваженими представляти інтереси суб'єкта права інтелектуальної власності.

(абзац дев'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711,
 від 18.12.2013 р. N 933
,
від 07.12.2016 р. N 903)

Здійснення державного контролю

10. Державний контроль здійснюється державним інспектором шляхом проведення планових, позапланових (раптових) перевірок діяльності суб'єктів господарювання, огляду речей в установленому законом порядку.

11. План проведення перевірок затверджується Мінекономіки.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

12. Позапланові (раптові) перевірки проводяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання за:

дорученням Мінекономіки;

(абзац другий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

зверненнями інших центральних та місцевих органів виконавчої влади;

(абзац третій пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

ініціативою державного інспектора у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності у процесі використання об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема розповсюдження (у тому числі провадження оптової чи роздрібної торгівлі), прокату, зберігання та переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних на ринках, у торговельній мережі (палатках, лотках, магазинах), продажу їх з рук, або у разі інших порушень вимог законодавства у зазначеній сфері;

(абзац четвертий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

письмовим зверненням заявників - осіб, яким належать права інтелектуальної власності, зокрема авторське право і/або суміжні права, майнове право на знак для товарів і послуг або наданий дозвіл (ліцензія) на використання зазначених прав, а також їх представників;

(абзац п'ятий пункту 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

дорученням інших контролюючих та правоохоронних органів тощо.

13. Під час проведення позапланових перевірок державний інспектор перевіряє:

дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та наявність у них дозволів на використання у будь-якій формі об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема у процесі виробництва, розповсюдження (у тому числі провадження оптової чи роздрібної торгівлі), зберігання та переміщення дисків і матриць, а також використання, експорту та імпорту обладнання і сировини для їх вироблення;

абзац третій пункту 13 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 07.12.2016 р. N 903)

стан виконання розпоряджень Мінекономіки та інших органів виконавчої влади щодо усунення виявлених порушень законодавства у сфері інтелектуальної власності;

дотримання встановлених законодавством правил розповсюдження (у тому числі провадження оптової чи роздрібної торгівлі), прокату, зберігання та переміщення примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та порядку використання інших об'єктів права інтелектуальної власності;

дотримання вимог законодавства щодо маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у процесі їх розповсюдження (у тому числі провадження оптової і роздрібної торгівлі), прокату, зберігання та переміщення.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

14. Планова перевірка суб'єкта господарювання проводиться обов'язково у присутності керівника суб'єкта господарювання або особи, яка його заміщує.

Позапланова (раптова) перевірка проводиться у присутності керівника суб'єкта господарювання або особи, яка його заміщує, а в разі їх відсутності - матеріально відповідальної особи суб'єкта господарювання або особи, яка здійснює розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних або інших об'єктів права інтелектуальної власності.

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

15. Планова перевірка проводиться в робочі дні з 9 до 18 години.

16. Позапланова перевірка проводиться у будь-який час (у тому числі в позаробочий) в робочі або вихідні дні.

17. Суб'єкт господарювання, що перевіряється, зобов'язаний створити необхідні умови для проведення перевірки, а також надати засоби, необхідні державному інспектору для виконання ним своїх повноважень згідно з цим Положенням.

18. Під час перевірки особа, яка використовує об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема розповсюджує примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, на вимогу державного інспектора зобов'язана надати оригінали документів, що підтверджують правомірність використання таких об'єктів (дозволи на їх використання, відповідні договори), дотримання встановлених законодавством правил оптової і роздрібної торгівлі, прокату, зберігання та переміщення зазначених примірників, які є на прилавках і у підсобних приміщеннях, та правильність їх маркування контрольними марками.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

19. Забороняється суб'єктам господарювання чинити будь-які перешкоди щодо проведення перевірки державним інспектором. Будь-яке зволікання з проведенням перевірки, пов'язане з обмеженням доступу державного інспектора до приміщень суб'єкта господарювання, об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема дисків і матриць, та відповідних документів, є підставою для застосування передбачених законом заходів, у тому числі спеціальних, із залученням працівників органів МВС, СБУ, ДФС.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711,
 від 14.09.2011 р. N 957
,
 від 18.12.2013 р. N 933
,
від 07.12.2016 р. N 903)

20. На вимогу суб'єкта права інтелектуальної власності державний інспектор приймає рішення про залучення такого суб'єкта чи його представника до проведення перевірки.

21. До участі у проведенні перевірки суб'єкт господарювання може залучати консультантів, експертів та інших фахівців з метою надання роз'яснень та захисту своїх прав і законних інтересів.

22. Акт перевірки складається в день її закінчення і підписується державним інспектором та усіма особами, які брали участь у проведенні перевірки. У разі призначення експертизи вилучених продукції, до складу якої входять об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема дисків і матриць, та відповідних документів перевірка вважається закінченою після отримання результатів експертизи.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.05.2006 р. N 711)

23. В акті перевірки зазначаються:

дата її проведення;

прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який її проводив;

посади, прізвища, імена та по батькові осіб, які брали участь у її проведенні;

повне найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання, що перевірявся;

прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника або іншої особи, уповноваженої діяти від імені суб'єкта господарювання;

посилання на затверджений в установленому порядку план перевірок, яким передбачено проведення зазначеної перевірки (у разі проведення планової перевірки);

факт наявності чи відсутності порушень;

детальний виклад кожного виду порушення (у разі його наявності) з посиланням на нормативно-правові акти (номер статті, частини тощо);

дата прийняття рішення про проведення експертизи (у разі прийняття такого рішення під час перевірки) і прізвища, імена та по батькові експертів, що її проводитимуть.

24. До акта перевірки додаються копії всіх документів та матеріалів перевірки, приписи державного інспектора про усунення виявлених порушень, а у разі складення протоколу про адміністративне правопорушення - копія протоколу. Протокол про адміністративне правопорушення складається відповідно до статті 256 Кодексу про адміністративні правопорушення.

25. Особи, які беруть участь у проведенні перевірки, мають право у письмовій формі висловлювати обґрунтовані зауваження та/або пояснення, які додаються до акта перевірки. У разі незгоди із змістом акта вони підписують такий акт із зауваженнями. Форма акта перевірки затверджується Мінекономіки.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 р. N 957)

26. Акт перевірки складається у двох примірниках, один з яких залишається у суб'єкта господарювання або його уповноваженої особи, а другий передається Мінекономіки.

27. Акти перевірок та протоколи про адміністративне правопорушення реєструються державним інспектором в журналах обліку актів перевірок, протоколів про адміністративне правопорушення. Сторінки журналів повинні бути пронумеровані, прошнуровані, а також скріплені печаткою Мінекономіки.

28. Приписи державного інспектора про усунення виявлених порушень можуть бути оскаржені до Мінекономіки або до суду в порядку, визначеному законодавством.

____________

Опрос