Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о техническом паспорте земельного участка, выставляемого на земельные торги

КМ Украины
Постановление КМ от 16.05.2002 № 648
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 травня 2002 р. N 648

Київ

Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 квітня 2008 року N 394

Дію постанови Кабінету Міністрів України
 від 17 квітня 2008 року N 394
 зупинено згідно з
Указом Президента України від 25 квітня 2008 року N 406/2008

Припинено розгляд конституційного подання Президента України щодо відповідності
 
Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України
 від 17 квітня 2008 року N 394
 Ухвалою Конституційного Суду України
 від 9 липня 2008 року N 31-у/2008

Указ Президента України
 від 25 квітня 2008 року N 406/2008
втратив чинність згідно з
Указом Президента України від 21 липня 2008 року N 639/2008

Дію постанови Кабінету Міністрів України
 від 17 квітня 2008 року N 394
 зупинено згідно з
 Указом Президента України від 21 липня 2008 року N 639/2008

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2012 року N 1041)

Відповідно до статті 136 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги (додається).

2. Державному комітетові по земельних ресурсах розробити і затвердити в місячний термін Інструкцію про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги

1. Це Положення встановлює механізм складання технічного паспорта земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, визначеної для продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) суб'єктам підприємницької діяльності під забудову (далі - технічний паспорт).

2. Технічний паспорт складається згідно з додатком місцевим державним органом земельних ресурсів на замовлення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про відчуження відповідних земель.

3. Видатки, пов'язані із складанням технічного паспорта на земельну ділянку, а також технічної документації, що додається до паспорта. провадяться за рахунок коштів відповідного бюджету.

4. У технічному паспорті відображаються відомості про:

а) розмір земельної ділянки;

б) місце розташування (адреса);

в) належність до державної або комунальної власності;

г) грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну;

ґ) природний і господарський стан земельної ділянки;

д) цільове призначення земельної ділянки.

5. Технічна документація складається з чотирьох книг:

книга 1: 1) кадастровий план земельної ділянки; 2) акт погодження суміжних меж; 3) копії інших документів, використаних для складання технічного паспорта;

книга 2: 1) експертні висновки та розрахунки; 2) відомості про обчислення площ та абриси прив'язки межових знаків до пунктів геодезичної мережі; 3) журнали геодезичних вимірювань; 4) каталоги координат поворотних точок зовнішньої межі тощо;

книга 3: 1) проект відведення земельної ділянки; 2) технічний звіт про перенесення меж земельної ділянки в натуру;

книга 4 - звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

6. Для складання технічного паспорта використовуються дані державного земельного кадастру, матеріали землевпорядної та містобудівної документації, результати інженерно-геологічних, санітарно-гігієнічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і вишукувань, дані державного реєстру земель, звіту про експертну грошову оцінку, інших документів.

7. Технічний паспорт складається відповідно до Інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, затвердженої Держкомземом.

8. Технічний паспорт є офіційним документом, що використовується організатором торгів для підготовки повідомлення про кількісні та якісні характеристики земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги.

 

_________________________________________
(найменування державного органу земельних ресурсів)

__________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, та її місце розташування

________________________________
(назва населеного пункту, району)

 

200_ рік 

 

I. Відомості про розмір земельної ділянки

1. Площа земельної ділянки _____________ гектарів (кв. метрів)

2. Конфігурація та довжина сторін земельної ділянки, рельєф місцевості, опис меж земельної ділянки та санітарних, протипожежних, історико-культурних та інших зон, де обмежується господарська діяльність, меж частин земельної ділянки, які містять обмеження (обтяження) щодо використання землі, визначені на кадастровому плані земельної ділянки та в акті погодження суміжних меж ______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

II. Відомості про місце розташування земельної ділянки

1. Розташування земельної ділянки відносно населеного пункту:

а) відстань:

від межі населеного пункту ________________________________________

від центру населеного пункту ______________________________________

б) наявні шляхи сполучення _______________________________________

в) плановані шляхи сполучення ____________________________________

г) розташування земельної ділянки відносно приміської зони
_______________________________________________________________

ґ) розташування земельної ділянки відносно рекреаційних територій і об'єктів природно-заповідного фонду, історико-культурних та оздоровчих об'єктів ______________________________________________________________
________________________________________________________________

д) ступінь техногенного забруднення прилеглої до земельної ділянки території _____________________________________________________________
                                         (у разі негативного впливу забруднення на стан ділянки) 

е) наявність зовнішніх інженерних мереж та умови їх використання:

водопостачання _________________________________________________

каналізації ______________________________________________________

енергозабезпечення ______________________________________________

2. Розташування земельної ділянки в межах населеного пункту:

а) адреса земельної ділянки ________________________________________
_______________________________________________________________

б) адміністративний статус населеного пункту, чисельність населення
_______________________________________________________________

в) наявність у населеного пункту статусу курорту або історичного міста
_______________________________________________________________

г) входження населеного пункту до зони радіаційного забруднення
_______________________________________________________________

ґ) розташування земельної ділянки відносно транспортних магістралей населеного пункту _____________________________________________________
________________________________________________________________

д) розташування земельної ділянки відносно шляхів сполучення, які можуть використовуватися для транспортування сировини та готової продукції _____________________________________________________________________

е) розташування земельної ділянки відносно функціональних зон
населеного пункту ________________________________________________
                                                            (сельбищна, промислова, рекреаційна, оздоровча, 
________________________________________________________________
                     заповідна територія, регулювання забудови, історичного ландшафту,
________________________________________________________________
                         охоронні зони території, об'єкти природно-заповідного фонду,
________________________________________________________________
                       санітарно-захисні зони промислових об'єктів, водоохоронні зони)

є) розташування земельної ділянки відносно об'єктів перевищення
допустимого рівня шуму __________________________________________
                                                                     (специфічне промислове виробництво,
_______________________________________________________________
                                                 залізниця, автомагістраль, аеропорт тощо)

III. Відомості про належність земельної ділянки до державної чи комунальної власності

1. Статус земельної ділянки _______________________________________
_______________________________________________________________

2. Найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про відчуження відповідних земель
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Відомості про право власності на земельну ділянку _________________
_______________________________________________________________

4. Дані про державну реєстрацію:

а) встановлених обмежень (обтяжень) на використання земельної ділянки
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

б) земельних сервітутів ___________________________________________

5. Пункт 5 розділу III виключено 

IV. Відомості про грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну

1. Вартість земельної ділянки відповідно до експертної грошової оцінки ________________________________________________________ гривень

2. Величина нормативної грошової оцінки земельної ділянки ___________ ________________________________________________________ гривень

3. Стартова ціна __________________________________________ гривень

V. Відомості про природний і господарський стан земельної ділянки

1. Фактичне використання земельної ділянки ________________________
_______________________________________________________________

2. Ступінь техногенного забруднення _______________________________

3. Інженерно-геологічні умови:

а) несуча спроможність ґрунтів ____________________________________

б) глибина залягання ґрунтових вод ________________________________

в) періодичність затоплення поверхневими водами ___________________

г) заболоченість території _________________________________________

ґ) прояви небезпечних геологічних явищ (зсуви, карст, сель тощо) ______
_______________________________________________________________

д) наявність територій на земельній ділянці, порушених гірськими виробками __________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Загальна характеристика інженерного облаштування земельної ділянки:

а) водоводів ____________________________________________________

б) дощової каналізації _____________________________________________

в) побутової каналізації ___________________________________________

г) промислової каналізації _________________________________________

ґ) локальних очисних споруд ______________________________________

д) дренажної системи ____________________________________________

е) газопроводу __________________________________________________

є) тепломережі __________________________________________________

ж) електромережі ________________________________________________

з) телефонної мережі _____________________________________________

VI. Відомості про цільове призначення земельної ділянки

Категорія земель _________________________________________________

Установлене цільове призначення земельної ділянки __________________ ___________________________________________________ та можливість зміни цільового призначення і дозволеного функціонального використання земельної ділянки _____________________________________________________________
_______________________________________________________________

Технічний паспорт земельної ділянки:

Склав

_____________________
(посада) 

__________________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.

Перевірив

_____________________
(посада) 

__________________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____________________
(посада) 

__________________
(підпис) 

____________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.

М. П.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.04.2008 р. N 394)

____________

Опрос